Mühendislik

Mühendislik Nedir? Şantiyelere bir yolculuk! 5 Aralık Dünya Mühendisleri Günü

Mühendislik Nedir? Şantiyelere bir yolculuk | Her zaman etrafımızda olan bu bilim dalını anlamak için şunu soralım, mühendislik nedir? Mühendislik kelimesi altın bir bilezik anlamına gelir ve her mühendis gün boyunca yorulmadan “Evet, ben bir mühendisim” ifadesini kullanmayı sever.

Bu arada en ağır ve tehlikeli işlerde çalışıp Türkiye ekonomisini ayakta tutan Mühendis arkadaşlarımızın 5 Aralık Dünya mühendisler gününü kutlarız! Yaşasın Mühendisler! Onları da anmayı unutmayın!

Bir Düş Mühendisi Olarak İcadım:) 5 Aralık Dünya Mühendisleri Günü Geldi! İşte bir Türk Mühendisin uçan akıllı telefonu! Evet, Ben Bir Mühendis Oldum!

Mühendislik mesleği, yıllar içinde yapılan birçok ankete göre en çok arzu edilen meslekler arasında kabul edilir. Peki, mühendislik nedir? Burada standart ders kitabı tanımını sormuyoruz. Dünyamızı şekillendirmeye, enerjiyi bize sunmaya ve hayatımızı kolaylaştırmaya devam eden kadın ve erkeklerin yarattığı teknik ve bilimsel akış hakkında daha derin bir soru işte bu Mühendislik Nedir.

Mühendislik Nedir?

 

Şantiyede mühendisler!
Şantiyede mühendisler!

Basitçe söylemek gerekirse, Mühendislik modern dünyadaki sorunları çözmek için bilimin uygulamasıdır ve mühendisler bunu yapmak için eğitilmiş olan kişilerdir. Tarihin sayfalarını çevirirken, mühendislerin bu dünyada izlerini nasıl bıraktıklarını görmek oldukça kolay. Aynı zamanda yaşadığımız modern dünya onlar olmadan oldukça imkansız gözüküyor.

Leonardo Da Vinci ve Nikola Tesla gibi klasik bir mühendis olan Arşimet’ten, modern bir evde yaşayan Elon Musk’a kadar bütün mühendisler dünyayı adım adım şekillendiriyor.

Mühendisler, her şeyi parçalara ayırmayı sonra tekrar bir araya koymayı ve başarı anının o neşeli tadını çıkarmayı seven çalışkan teknik adamların özel bir bileşimidir.

Evet, eğitimsiz gözlere göre mühendisler bir şeyleri dağıtıp tekrar bir araya getirirler ama bir mühendis için tekrar bir araya getirildiği o an coşkulu bir başarıdır.

Hiç alıntıyı duydunuz mu? “Normal insanlar… Eğer bozuk değilse, tamir etme derler. Mühendisler ise bir şey bozuk değilse bile onun yeterli özelliklere sahip olmadığına inanırlar.”  Bu, kendi alanıyla ilgili bir şey gördüğünde iyi bir mühendise her an böyle hissettirir.

Mühendislik nedir? Hangi çeşit mühendislikler vardır?

Mühendislikler kavramı çok kapsamlıdır ancak mühendislik yedi farklı temel segmentten oluşur, bunları bilmek oldukça önemlidir. Bu türler içinde alt türleri olabilir ancak temel olarak mühendislikleri 7 büyük guruba ayırabiliriz.

Metalurji and Malzeme Mühendisliği;

Metalurji modern mühendisliğin en önemli bilimlerinden biridir. Özellikle, metal ve malzemelerin bulunduğu cevherlerden üretilip çıkarılması ve malzemenin insanlığa daha yararlı olması için değiştirilip geliştirilmesi bilimidir.

Metalurji ve Malzeme bilimini fizik, kimya ve biraz da mühendisliğin bir kombinasyonu olarak düşünebilirsiniz.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bilimi, metaller, seramik ve polimerler de dahil olmak üzere çok geniş bir alana sahiptir. Çok büyük bir araştırma sahasıdır. Sahip olduğumuz hemen hemen her teknoloji, çalışmak zorunda olduğumuz malzemelerin fiziksel ve kimyasal özellikleriyle sınırlıdır.

Bu nedenle, dünyanın dört bir yanındaki hükümetler, şirketler ve üniversiteler her zaman malzemeleri anlamaya çalışıyorlar. Daha güçlü, daha hafif, daha iyi elektrik iletkenliği olan, daha güçlü mıknatıslar, yüksek sıcaklıklarda güçlü kalan şeyler, daha iyi elektrik yalıtkanları, insan vücudunun içinde daha uyumlu şeyler, güneş üzerlerinde parladığında daha fazla elektrik üreten şeyler, sert ortamlarda daha az aşındırılabilen şeyler, atmosferi çok kirletmeyen şeyler, daha az sürtünmeli malzemeler gibi hayatımızı kolaylaştıracak bir çok alanda Metalurji ve Malzeme mühendislerine ihtiyacımız var! 

Malzeme Bilimi veya Mühendisliği, fen bilimleri ve mühendislik arasında bir köprü oluşturur. Her gün yaptığımız her şey malzeme içerdiğinden, teorinin herkesin yararına olacak şekilde uygulamaya konmasını sağlar. Malzeme Bilim Adamları veya Mühendisler malzeme, metal ve alaşımlar, polimerler, seramik ve kompozitlerin farklı gruplarının tümüne bakarlar. Yeni uygulamalar için yeni malzemeler geliştirirler, daha iyi performans sağlamak için mevcut malzemeleri geliştirirler ve farklı malzemelerin birlikte nasıl kullanılabileceğini ararlar.

Mühendislik ve Fabrika!
Mühendislik ve Fabrika!

Mühendislik nedir? Makine Mühendisliği;

Bu alan açıkça makine ve makine mühendisleri ile ilgili makine üretimi tasarım için hayati bir rol oynamaktadır. Ve bu makineleri kompleksliği ve boyutları belirli amaçlar ve gereksinimlere göre tasarlanır ve üretilir.

Bugüne kadar inşa edilen en büyük makine, 27 Kilometrelik bir çevreye sahip olan ve dünyanın en büyük parçacık hızlandırıcısı olan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’dır.

Big Bertha ve The Prelude gibi diğer buluşlar da mühendisliğinin konu büyüklük ve karmaşıklık olduğunda ne kadar ileri gidebileceğimizi gösteriyor.

İnşaat Mühendisliği;

Binaların ve diğer fiziksel yapıların inşasına duyulan ihtiyaç insan uygarlığının bir parçasıydı bu yüzden inşaat mühendisliğinin en eski mühendislik dalı olduğunu söyleyebiliriz.

Dünyanın en yüksek binasının ölçülerine baktığımızda ya da Çernobil’de nükleer enerji sızıntısına neden olan beton kubbeleri incelediğimizde inşaat mühendisliğinin hem kalkınma hem de sürdürülebilirlik için ne kadar önemli olduğunu görüyoruz.

Kimya Mühendisliği,

Kimya mühendisliği sadece kimyasalları işleyen bir mühendislik dalı gibi gelebilir ama biyoloji, fizik, matematik gibi kendi içinde çeşitli bilim dallarını da kapsar.

Klorlama ve kimyasallar kullanılarak metallerin işlenmesi, su arıtma sistemleri tüm dünya genelinde kimya mühendisliğinin kahramanlık yan ürünleridir.

Kimya mühendisleri, mobil aletlerin geleceği olduğu belirtilen şarj edilebilir pillerdeki gelişmeler nedeniyle bugün büyük rağbet görmektedir. Ayrıca büyük bir özenle insan yaralarına şifa olacak jelleri oluşturmak için devam eden aktif araştırmalar vardır.

Petrol Mühendisliği,

Petrol mühendisliği modern endüstrilerin arkasındaki sürücüdür diyebiliriz. Bu mühendislik topraktan aldığımız fosil yağların işlenmesi ile ilgilidir.

Ham petrol mühendisliği bize petrol jelinden, jet yakıtına kadar geniş bir yelpazede hizmet sunar.

Petrol mühendisleri olmadan dünyayı dolaşan araçlar mümkün olmazdı. Petrol mühendisliği hemen hemen her zaman en çok ödeme alan mühendislik dalları arasında olmuştur.

Mühendislik ve geleceğe bakış!
Mühendislik ve geleceğe bakış!

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği,

Dünya elektrik enerjisi ile geleceği geleceğe doğru yol almaktadır ve elektrik mühendisleri bunun meyvesini yiyebilmemiz için iş başındalar. Elektrik mühendisliği elektrik üretimi, dağıtımı ve uygulaması ile ilgilidir.

Onlar aynı zamanda elektrik kullanan elektrikli cihazların icadının arkasındaki insanlardır.

Artık bir elektronik mühendisinin cihazının satış pazarına ulaştığından şüphesi yok çünkü onlar da bu metni okuyorlar! Elektronik ve elektrik har zaman her yerde! Modern otomasyon, daha fazla elektrik ve elektronik mühendisliği ihtiyacı yarattı. Yenilenebilir enerji ile modern dünyanın kurtarıcıları arasında elektronik ve elektrik mühendislerinin şimdiden ayrıldı bile.

Havacılık Mühendisliği,

Havacılık mühendisleri, bir insan olarak uçabilmemiz için neler gerektiğini hesaplarlar.

Ama gökyüzü havacılık mühendisleri için sınır değildir. Uzayı keşfettik, kelimenin tam anlamıyla Ay’da ayak izimizi bıraktık ve şimdi Mars’ı kolonize etme planları devam ediyor.

Mühendislik nedir?
Mühendislik nedir?

Mühendislik nedir? Mühendisler ve Bilim Adamları aynı fikirde olabilir mi?

Bilim adamları ve mühendisler arasında her zaman duyduğumuz bir rekabet vardır. Elon Musk’a “Kim daha iyi, Bilim Adamları mı yoksa Mühendisler mi?” diye sorulduğunda aynı cevabı iki kez düşünmeden yanıtladı – Mühendisler. Peki mühendislik nedir, bilim adamlığı nedir?

Ama Bunu Elon’dan daha iyi ifade eden biri daha var Albert Einstein:

“Bilim adamları zaten olan bir şeyi araştırır; mühendisler hiç olmayan bir şeyi yaratırlar,” demiş.

Bu konuyu çok kapsamlı düşünmek daha doğrudur. Bilim adamları ve mühendisler arasında söylenmemiş hiyerarşik bir anlaşmazlık her zaman olmuştur. Her ikisi de göstermese de, kimin daha iyi olduğu konusundaki ince gerilim aynı odada olduklarında her zaman mevcuttur.

Temel olarak, bilim adamları dünyada mevcut olan bir fenomeni keşfediyorla, ancak bu fenomenleri anlamadan lehimize kullanamayız.

Bilim adamları daha iyi şeyleri çözmemize yardım ediyor ve mühendisler bu bulguları gerçekte olmayan bir şey yaratmak için kullananlardır.

Kim kazanacak?

Bu yüzden her ikisi de birbirini tamamlar ve bu da bizim için, sıradan insanlar için gelen icatlarla sonuçlanır. Onları düşman olarak düşünemeyiz ama birbirlerine yardım eden iki ana olgu ve insanoğlu için çıkılan bu yolda zirvede olmak için yarışıyorlar diyebiliriz.

Bugün, mühendisler sinema ve çizgi romanlar gibi çeşitli alanlarda,  gecikmiş şöhretlerini geri alıyorlar.

Onlar da birçok genç mühendisler için bir ilham kaynağı haline gelmektedir. Ama mühendislik herkese göre değildir.

Unutma! Sen mühendisliği seçemezsin, mühendislik seni seçer.

Semih Bulgur

l am a knowledge worker who works hard to make you informed about original knowledges from international sources!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock Detected

Merhaba. Sitemiz yoğun bir emeğin ürünüdür! Sitede dolaşmak için lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatın. Please Close The Ads Protector.