Mühendislik

Örnek Bir EN 1090 Çelik Konstrüksiyon Şartnamesi

Örnek Bir EN 1090 Çelik Konstrüksiyon Şartnamesi | Bu örnek teknik çelik işleri şartnamesi, kaynaklanmış, soğuk şekillendirilmiş, mekanik işlenmiş çeliklere ait teknik esasları, projelerde belirtilen Çelik Yapı elemanlarının temini ve imalatını kapsar.

Örnek Bir EN 1090 Çelik Konstrüksiyon Şartnamesi

İşveren, imalat ve montaj işlerini birlikte veya ayrı ayrı yaptırmakta serbest olacaktır. İmalat ve montaj işlerini yapacak firmaların mutlaka EN 1090-2 Alüminyum ve Çelik Yapıların Uygulaması-Kısım 2 Çelik Yapıların Teknik Gereksinimleri Yeterlilik Belgesine sahip olmaları istenir.

GENEL:

Çelik yapılarla ilgili standart ve spesifikasyonlar

o TS EN 14399 Pul ve Rondelalar
o TS EN 14399-1,2,3,4,5 Cıvata, somun ve dişli elemanlar
o EN 1090 Çelik yapılar için hesap ve yapım kuralları
o EN 10056-2 Sıcak çekme eşkenar köşebentler
o EN 10056-1 Sıcak çekme eşkenar olmayan köşebentler
o EN 10025-1 Sıcak çekme “ I ”ve ’’H’’ profiller
o EN 10025-2 Sıcak haddelenmiş saclar
o EN ISO 4014, EN ISO 4017 Metrik ölçülü, altı köşe başlı cıvatalar
o EN 14399 – 3,4,7,8,10 Metrik ölçülü, altı köşe somunlar
o EN 9013,EN ISO 13920 Soğuk ve sıcak kesme, kalite ve boyut toleransları
o TS 3357 Çelik yapılardaki kaynaklı birleşimler

Aksi belirtilmedikçe, yapılan bütün imalatlarda bu standart ve şartnameler geçerlidir.

Kaynak işleri ile ilgili spesifikasyonlar

o TS-EN 280-1, -2, -3, -5, -7 Kaynak test ve deneyleri
o TS EN 1993-1-1 Kaynaklı birleşimlerin hesap ve yapım kuralları
o TS EN ISO 3834-1,2 Kaynak için kalite şartları
o EN 9606-1 Kaynakçı testi ve sertifikalandırılması
o TS EN ISO 14732 Tam otomatik kaynak için kaynak operatörü yeterlilik sınavı
o EN 1002 Kaynak ağızları
o TS EN ISO 15609 Kaynak Prosedürü Şartnamesi (WPS)
o ISO 15614-1 Kaynak Prosedürlerinin Şartnamesi ve onayı(PQR)
o TS EN 13920 -1,2 Kaynak ve kaynaklı yapılarda genel toleranslar
o EN 25817 Level C Çelik yapılardaki kaynaklı birleşimler- kusur değerlendirmeler
o EN ISO 14731 (TS EN 719) Kaynak Koordinasyonu – Görev ve sorumluluklar
o TS 563 Hafif ve düşük alaşımlı çelikler için Elektrik Ark Kaynağı Elektrotları
o EN 1024 Hafif ve düşük alaşımlı çelikler için Elektrik Ark Kaynağı ve sarf malzemeleri

Çelik Konstrüksiyon Şartnamesi! MALZEME

  • Satın alınan tüm malzeme ‘’sertifikalı’’ olarak sipariş edilmeli ve sertifikanın uygunluğu giriş muayene aşamasında değerlendirilmelidir. Tüm çelik malzemeler (Plaka, profil, vb.) ve kaynak sarf malzemeleri (elektrot, tel, kaynak tozu) mutlaka CE markasına sahip olmalıdır.
  • Çelik malzemeler EN 10204 standardına göre sertifikalı olmalıdır. Malzeme kalitesi S 235 (St 37) ise 10204 2.2, malzeme kalitesi S355(St 52) ve üzeri ise 10204 3.1 sertifikalı olması gerekmektedir.
  • Çelik malzemeler sipariş edilirken mutlaka EN 10025 standardına uygun olarak sipariş edilmelidir. Tüm malzemeler markalanmış olmalıdır. Kullanım sırasında bu marka sürekli olarak, hem kalan ,hem de kullanıma giren parça üzerine aktarılmalıdır. Dolayısıyla, her aşamada kullanılan malzemenin döküm numarasına kadar gidilebilmelidir.
  • Belirtilen malzemeler, TSE belgesine ve ISO 9001:2008 kalite sistemine sahip, yaptıkları işin özelliğine göre almaları gereken çevre ve işçi sağlığı iş güvenliği kalite sistemlerine sahip üretici firmaların ürünleri olacaktır.

Malzemelerin Stoklanması

Kaynak malzemelerin saklandığı ortam sıcaklığı 18 °C ‘nin altında olmamalıdır. Ayrıca nem oranı %50 ‘nin altına düşmemelidir.

Elektrotların üretici spesifikasyonlarına uygun olarak fırınlanması yapılmalıdır. Özellikle bazik örtülü elektrotlar kurutulmadan kullanılmamalıdır. Şantiye ortamındaki kaynaklar için de taşınabilir fırınlama termosları kullanılmalıdır.

Çelik Konstrüksiyon Şartnamesi! UYGULAMA

Çelik imalatlar

Elektrotların üretici spesifikasyonlarına uygun olarak fırınlanması yapılmalıdır. Özellikle bazik örtülü elektrotlar kurutulmadan kullanılmamalıdır. Şantiye ortamındaki kaynaklar için de taşınabilir fırınlama termosları kullanılmalıdır.

Çelik imalatlar yukarıda belirtilen ilgili standartlar doğrultusunda yapılacak ve atölye imalatlarda mümkün olan en iyi birleştirmeler gerçekleştirilecektir.

Kesme işlemleri, sac plakalar için 5 mm’ye kadar makasla, daha kalın malzemeler ise makineli oksijenle veya plazma ile yapılacaktır. Profiller ve borular ise CNC kontrollü kesme ünitelerinde kesilecektir.

Bütün kolonların, ana basınçları ile basınca çalışan elemanlar arasında veya ek yerlerinde mükemmel bir temas yüzeyi sağlanabilmesi için düzgün bir şekilde CNC kontrollü kesme ünitelerinde kesilecektir ve kesme sırasında meydana gelen çapaklar taşlanarak temizlenecektir.

Çelik Konstrüksiyon Şartnamesi! Profil kesme

Kesilen bütün kenar ve profil başlıkları düzeltilecek ve çapaklardan temizlenecektir. Sac plakaların ve profillerin delme işlemleri CNC kontrollü delme ünitelerinde veya lazer ile yapılacaktır. Kesinlikle Oksi-asetilen veya plazma kullanılmayacaktır.

Projede aksi belirtilmedikçe; cıvatalar için açılacak deliklerin çapı, cıvata çapından 2.0 mm büyük olacaktır. Eğer delinecek malzemenin kalınlığı, cıvata çapı +3 mm den az ise delikler zımba ile delinebilir. Fakat delik açılacak malzemenin kalınlığı cıvata çapı +3 mm den fazla ise delikler matkapla açılacaktır veya cıvata çapından 1,5 mm küçük çaplı zımba ile açılan delikler, gerekli çapa kadar matkapla genişletilecektir. Delik toleransları +/- 0.5 mm olacaktır.

Çelik Konstrüksiyon Şartnamesi! Sürtünme tipi bağlantı!

Sürtünme tipi bağlantılarda, değen yüzeyler aşağıdaki şartlara uygun durumda olacaktır.

a) Matkap veya zımba ile açılan deliklerin çevresi temizlenecektir.
b) Yüzeyler talaş, pas, kir ve yabancı malzemelerden temizlenmiş olacaktır.
c) Temizleme işi, taşlama, yerine göre elle veya enerjiyle çalışan tel fırça ile veya basınçlı hava ile çalışan kum püskürtme ile yapılacaktır.
d) Taşlama sırasında yüzeyler aşındırılmayacaktır.
f) Delik yüzeyleri kağıt bantla kapatılarak sprey boyadan korunmuş olacaktır.

Çelik konstrüksiyon şartnamesi
Çelik konstrüksiyon şartnamesi

Çelik profillerde proje dışındaki her türlü ek için İşveren onayı alındıktan sonra imalata devam edilir.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock Detected

Merhaba. Sitemiz yoğun bir emeğin ürünüdür! Sitede dolaşmak için lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatın. Please Close The Ads Protector.