Faydalı Bilgiler

Mumyalama nasıl yapılır? Tarihte ilk mumyalanan insan kimdir?

Mumyalama nasıl yapılır? Tarihte ilk mumyalanan insan kimdir | Mumyalama, bir cesedin derisinin ve etinin korunması için yapılan bir süreçtir. İşlem doğal olarak gerçekleşebilir veya insan eliyle yapılabilir. Doğal olarak meydana gelirse, soğuk (bir buzulda bulunabileceği gibi), asit (bataklıkta bulunabileceği gibi) veya kuru ortam sonucudur.Vegan yemek tarifleri, bitkilerden gelen sağlıklı lezzetler

Mısırlılar, cesedi çürümeye karşı korumak için cesedin etrafına bandaj sarmışlardır.

Mumyalama nasıl yapılır?

İnsanların ve diğer hayvanların mumyaları her kıtada bulunmuştur. Ancak çoğu olağandışı koşullarla ve doğal korumanın bir sonucu olarak günümüze geldiler. Mısır’da çoğu kedi olan bir milyondan fazla hayvan mumyası bulundu. Beyni burundan çıkarmak için bir kanca kullandılar. Kalp töresel serenomi için gerekli olduğundan onun dışındaki diğer tüm organları cerrahi olarak çıkarırlardı. Organlar daha sonra mumya ile birlikte kanopik kavanoz adı verilen ayrı kaplarla gömülecekti.

Eski Mısır’da, Mısır firavunlarını gömmek için kasıtlı mumyalama yaygındı. Osiris muhtemelen Mısır’daki ilk mumyaydı.

İlk mumyalanan insanlar
İlk mumyalanan insanlar

Bir cesedin mumyalanmasını tamamlamak yaklaşık 70 gün sürer. İlk adım keskin bir çubuğu burundan beyne doğru itmektir. Oradan, beyin küçük parçalara ayrılır ve burundan çıkarılır. Daha sonra burun talaşla doldurulur. Daha sonra, kalp dışındaki tüm organları çıkarmak için vücutta bir delik açarlar. Tanrıların kafaları olan kavanozlar, organları saklamak için kullanıldı.

Delik daha sonra keten ve baharatlarla dolduruldu ve vücut kuruması için tuz altında bırakılırdı. Daha sonra, 40 gün geçer ve vücut keten bandajlara sarılır. Rahipler cesedi hazırlarken sararlar ve ayinler yaparlardı. Mumyalama işlemi tamamlandıktan sonra ahiret hayatında tanınması için başın üzerine bir maske yerleştirilmekteydi.

Mumyalama nasıl yapılır? Tarihte ilk mumyalanan insan kimdir?

Osiris, bir Mısır tanrısıdır. Yunan mitolojisiyle doğudan doğruya ilişkisi yoktur. Ama efsanesi ve kişiliği, sadece Yunan Mythos’unu etkilemekle kalmamıştır. Aynı zamanda çevresindeki bazı tanrısal varlıklar Yunan-Roma Pantheonu’na girmiş ve tutunmuştur.

Örneğin İsis… Osiris efsanesi Akdeniz yöresine özgü bir doğa bereket efsanesidir. Bu bakımdan Adonis-Aphrodite Attis-Kybele ve Demeter-Kore efsaneleriyle benzerlikler gösterir. Saylar ve kuşaklar arasında çarpışma, inek ve boğa biçiminde tanrıça ve tanrı motifleridir. Ayrıca Hesiodos’un Theogonia’sında ve İo-Epaphas efsanelerinde rastlanan motif ve imgelerdir.

Eski Mısır ve Mumyalama
Eski Mısır ve Mumyalama

Bunların Mısır kaynaklı oldukları ve Yunan Mythos’una Fenike yoluyla girdikleri sanılır. Osiris ayrıca Mısır’da çok tutunmuş tanrı, kral inancının ve insanın ölümünden sonra mumyalayıp yaşamını sürdürdüğü görüşünü yansıtır.

Eski Mısır,

Efsanesi şöyle özetlenebilir: Krallık kurumunun tipik bir simgesi olan tanrı Gebeb, yetkilerini oğlu Osiris’e bırakır. Osiris de kız kardeşi ve eşi olan isis’in yardımıyla bu görevi en iyi biçimde sürdürür. İnsanların iyiliği için çalışır; onlara tarımı, bağcılığı ve çeşitli el sanatlarını öğretir. Ne var ki kardeşi Set (Yun, Typhon) onu kıskanır, öldürmeye karar verir.

Bir gün onu şölene çağırır, yakalar, bir sandığa kapatıp ırmağa atar. Haberi alan İsis, o saat sandığı aramaya çıkar ve uzun dolaşmalardan sonra Fenike’nin Byblos kentinde bulur. Oranın kralı, bu sandığı, yaptırmakta olduğu sarayına tahta olarak kullanmaktadır.

İsis sandığın kendisine geri verilmesini sağlar. Ve onunla Mısır’a döner. Set bir kez daha Osiris’in gövdesini ele
geçirir. Onu on dört parça hâlinde doğrayarak oraya buraya serper. Isis parçalarını toplamaya koyulur. Erkeklik uzvundan başka bütün parçalarını bir araya getirip başka tanrıların yardımıyla ilk mumyayı hazırlar. Kocası öldükten sonra İsis, Nil deltasında Horus’u doğurur.

Mumyalama nasıl yapılır?
Mumyalama nasıl yapılır?

Tarihte ilk mumyalanan insan kimdir?

Onu Set’ten korumak için gizlice büyütür, yetiştirir. Ayrıca babasının öcünü almak görev yükler ona.
Horus da Set’le teke tek savaşa girişir. Bu dövüşmede düşmanının erkekliğini koparır. Set de Horus’un gözünü oyar. Hekim tanrı Thot, her ikisini de iyi eder ve tanrılar mahkemeSİ Set’i Horus’a gözünü vermeye mahkum ederler.

Semih Bulgur

l am a knowledge worker who works hard to make you informed about original knowledges from international sources!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock Detected

Merhaba. Sitemiz yoğun bir emeğin ürünüdür! Sitede dolaşmak için lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatın. Please Close The Ads Protector.