Faydalı Bilgiler

Bulut Depolama Nedir? Nasıl kullanılır?

Bulut Depolama Nedir? Nasıl kullanılır | Kuruluşlar ve kişiler veri depolama için daha fazla ve elastik kapasiteye ihtiyaç duyuyorlar. Zaman geçtikçe, bilgi depolama maliyetlerini yönetmenin daha iyi bir yolunu aramaktadırlar. Bu sebeple bulut depolama seçeneklerini giderek daha fazla benimseniyor. Artan kurumsal veri miktarı. IT departmanlarının yalnızca veri merkezlerini kullanarak bu durumu çözmelerini zorlaştırıyor

Veri saklama sistemleri
Veri saklama sistemleri

Bulut Depolama Nedir?

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, çok hızlı bir şekilde artan veri deposu açıklarını, bulut veri depolama ile tamamlıyorlar. Bunun avantajlar arasında mükemmel bütçe esnekliği sunan, bulut depolama fiyatlarından yararlanma şansı vardır.

Bulut, dinamik olarak sağlanabilen, ölçeklenebilir depolama kaynakları sağlamak için kullanılan sanal veri depolarıdır. Ayrıca çok kullanıcılı bir altyapı kullanan uzak platformlardır. Bu hizmet, çok çeşitli bulut sağlayıcıları tarafından sunulmaktadır.

Geleneksel olarak, kapasitesi zorlanan veri merkezlerini yöneten IT departmanları zorluk yaşarlar. Bu sebeple sürekli olarak fiziksel depolama cihazları eklemek zorunda kalırlar. Ancak veri miktarı katlanarak artmaya devam ettikçe bu durum, hem pahalı hem de yönetilmesi zor bir duruma dönüşür.

Özel fiziksel cihazların aksine, bulutlar şunları sağlar:

 • Esneklik
 • Ölçeklenebilirlik
 • Çok kiracı / kullanıcı
 • Tarifeli kaynaklar

Bulut depolama kaynaklarının sağlanması, web tabanlı bir ara birim aracılığıyla gerçekleştirilir.

Bulut tabanlı depolama, günümüzün veri yoğun iş ortamında rekabet avantajı sağlar. İşletmeler için çekici kılan çeşitli benzersiz özelliklere sahiptir.

Bazı avantajlar:

 • Kaynaklar dinamik esneklik ve kullanılabilirlik sağlamak için dağıtılır.
 • Veriler olağanüstü durumda kurtarma ve hataya dayanıklılık için çoğaltılır.
 • Kullanılabilirliği sağlamak için veri çoğaltma sonunda tutarlılık gösterir.

Bulut depolama şirket içinde yönetilebilir, Ancak uzaktan sağlanan ve günümüz işletmelerine en fazla faydayı sunan üçüncü taraf platformlardır.

Bulut Depolama Nasıl Çalışır?

Veri depolama, bir kullanıcının internet üzerinden bağlandığı en az bir veri sunucusunu içerir. Kullanıcı, bilgileri birden çok sunucuya ileten veri sunucusuna dosyaları el ile veya Internet üzerinden otomatik bir şekilde gönderir. Depolanan verilere daha sonra web tabanlı bir arabirim aracılığıyla erişilebilir.

Bulut depolama sistemleri, kullanılabilirliklerini sağlamak için çok sayıda veri sunucusu içerir. Bu şekilde, bir sunucu bakım gerektiriyorsa veya başarısız olursa. Böylece kullanıcı verilerin başka bir yerde çoğaltıldığından emin olabilir. Örneğin, Amazon AWS Cloud şu anda 18 coğrafi bölgede 55 erişilebilirlik alanına yayılmıştır.

Genellikle bir buluttaki veriler hatalara dayanıklılık ve olağanüstü durum kurtarma amacıyla farklı fiziksel konumlarda çoğaltılır. Bunun yanında birinci tercih, yerel konum, şirketin tesisini kullanarak fiziksel olarak daha yakın olmaktır. Böylece veriler daha hızlı ve daha düşük maliyetlerle işlenebilir. Örneğin dünyanın yarısında yakın bir konum seçilmektedir.

Alt yapı hizmetleri;

Bulut depolama yönetimi, buluta uzanan daha fazla şirketle birlikte yayılmaya devam ediyor. Bulutlar, genel bulut hizmeti sağlayıcıları tarafından yönetilir. Altyapıları ve hizmetleri şunlardır:

 • Sunucu
 • Depolama
 • Veri merkezi işlemleri

Bulut veri depolama kaynakları aşağıdaki şekillerde sağlanabilir:

 • İşlem başına kapasite için ödeme yapan bir web arabirimi kullanan son kullanıcılar tarafından.
 • Hizmetten önce hazırlanan önceden belirlenmiş kapasiteyi belirten kullanıcılar tarafından. Müşteri daha sonra hizmeti aylık olarak öder. Yani sabit bir ücret öderler.
 • Kaynakları gerektiği gibi dinamik olarak ayıran servis sağlayıcı tarafından. Ödeme, kullanım başına ödeme esasına göre yapılır.

Yukarıda belirtildiği gibi hizmet sağlayıcısı, gerekli kapasite, gereken süreye göre fiyatlandırma değişebilir.

Bulut sistemleri avantajlar riskler
Bulut sistemleri avantajlar riskler

Bulut Depolama Türleri:

Dört genel bulut depolama türü vardır. Kişisel bulut depolama, özel bulut depolama, genel bulut depolama ve hibrit bulut depolama…

Kişisel bulut depolama,

Bireysel bulut depolama, kullanıcıların farklı türde kişisel verileri depolamasına olanak tanıyan ve ağa bağlı bir cihaz tarafından etkinleştirilir. Bulut depolama alanına örnek olarak metin, grafik, fotoğraf, video ve müzik verilebilir. Kullanıcı cihaza sahip olur ve kontrol eder ve İnternet üzerinden her yerden erişebilir. Cihaz gerçekten kişisel bir bulut sürücüsüdür.

Özel bulut depolama,

Özel bulut depolama, sahip oldukları şirketin kontrolü altındaki şirket içi depolama sunucularını kullanır. Genel bulut depolama ve veri merkezleri gibi, özel bulut depolama da sanal makinelerden yararlanır.

Özel bulutlar, bulut depolamanın esnekliğini ve ölçeklenebilirliğini isteyen kuruluşlar tarafından kullanılır. Ayrıca sahibi olan şirketin doğrudan kontrolü ve yönetimi altında olabilir. Güvenlikle ilgili kuruluşlar, genel bir bulut kullanmak yerine kendi bulut depolama sistemleri mimarilerini yönetmeyi tercih edebilir.

Genel bulut depolama,

Genel bulut depolama alanı, hizmet olarak üçüncü bir taraftan kullanılabilir. Amazon AWS Cloud Storage, Microsoft Azure Cloud Storage ve Google Cloud Storage popüler olanlarıdır. Bu genel bulut depolama seçenekleri bir hizmet olarak kullanılabilir. Ayrıca altyapı, bulut depolama sağlayıcıları tarafından inşa edilir. Bunun yanında alana bu firmalar sahip olur, yönetilir ve korur. Birçok bulut depolama web sitesi de çevrimiçi olarak bulunabilir.

Hibrit bulut depolama,

Hibrit bulut depolama, bir kuruluşun tercih ettiği gibi genel bulut, özel bulut ve veri merkezinin bir kombinasyonudur. Genellikle kuruluş tarafından sahip olunan ve yönetilen kaynakları, üçüncü bir taraf tarafından yönetilen genel bulut depolama hizmetleriyle birleştirir. Kuruluşlar, görev açısından kritik varlıkların güvenliğini sağlamak için kullanırlar. Genel bulut depolamanın sağladığı esneklik, ölçeklenebilirlik ve maliyet avantajlarıyla dengelemek için iki yaklaşımı birleştirir.

Bulut Depolama Nedir?
Bulut Depolama Nedir?

Genel ve Özel Bulut Karşılaştırması,

Genel ve özel bulutlar hem bulut bilişim hem de depolama teknolojilerinden yararlanıyor. Ancak, dikkate değer bazı farklılıklar vardır:

 • Sahiplik ve kontrol – Genel bulut depolama kaynakları üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları tarafından sahip olunur ve kontrol edilir. Ancak özel bulut altyapısı şirket içinde sahip olunup kontrol edilir
 • Yükseltmeler dahil veya değil – Genel bulut depolama yükseltmeleri içerir. Ancak özel bulutlar bunu içermez.
 • Paylaşılan ve özel kaynaklar – Genel bulut depolama altyapısı bir kullanıcı popülasyonu tarafından paylaşılıyor. Özel bulut depolama, sahibi olan şirketlerde onlara özeldir.
 • Güvenlik derecesi – Bulut güvenliği tartışılabilir bir noktadadır. Bazıları genel bulutları özel bulutlardan daha az güvenli olarak kabul ediyor. Ancak, sınırlı IT kaynaklarına sahip kuruluşlar bulut depolama hizmeti sağlayıcısının güvenlik uzmanlığına güvenmeyi tercih edebilir.
 • Esneklik – Genel bulut depolama verileri çoğaltır. Tek bir yerdeki özel bulutlar doğal bir afetle yok edilebilir.

Bulut Depolama ve Bulut Bilişim,

Aralarındaki fark, uygulamanın kullanımı, işletim sistemi ve veri depolama yöntemidir. Bulut Depolama Nedir? Bulut depolamanın amacı, veri ve dosyaların kopyalarını yedekli olarak kaydetmektir. Bu şekilde, özgün veriler veya dosya bozulmuş, güvenliği aşılmış veya yok edilmişse. Bulutta kurtarılmış bir yedek kopya kullanılabilir. Verilerin kaybolması veya yok olması durumunda, yinelenen dosyalara erişmek için bulut depolama alanına erişmek yeterlidir.

Bulut bilişim, bilgi işlem gücünü ve bulut belleğini bir hizmet olarak kullanılabilir hale getirir. Depolama gibi, kullanıcılar da ihtiyaç duydukları kadar veya daha az kapasiteye erişebilir. Bulut bilişim, uygulamalara sanal masaüstü veya bulut bilgisayar üzerinden de erişim sağlayabilir.

IT Son Kullanıcıları Bulut Depolama Konusunda Eğitmelidir.

IT departmanları bazen bulutun son kullanıcılarını, riskleri ve avantajları da dahil olmak üzere açıklamak zorundadır. Çünkü teknik olmayan personel, bulut kaynaklarının potansiyel güvenlik etkileri veya maliyetleri gibi kurumsal üzerindeki potansiyel etkilerini anlamaya bilir.

 • Bulut nerede? Bulut en yaygın olarak uzaktan barındırılan depolamayı ifade eder. Herhangi bir yerde bulunabilir.
 • Bulut tam olarak nerede bulunur? Bulut platformları şehir genelinde veya ülke genelinde olabilir.
 • Bu sistem nedir ve nasıl çalışır? Bu bir uzaktan depolama platformudur. Internet üzerinden veri depolamayı içerir.
 • Bulut alanı ne kadar büyük? Aslında sınırsız.
 • Bulut paradan tasarruf sağlar mı? Nasıl yönetildiğine bağlı olarak doğrudur.

Bulut Depolama Nedir? İkinci soru özellikle önemlidir. Çünkü bulut, IT personelinin depo yönetmesini ve bakımını yapması gerektiği veri merkezlerine göre daha düşük maliyetli bir alternatiftir. Gerçek şu ki, bulut bilişim ve bulut depolama maliyetleri aslında verimli kullanıma ve yönetime bağlıdır. Çünkü kolaylaştırılmamış kullanım, kötü gözetim ve gereksiz bulut sunucuları maliyetleri ile karşılaşılabilir.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock Detected

Merhaba. Sitemiz yoğun bir emeğin ürünüdür! Sitede dolaşmak için lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatın. Please Close The Ads Protector.