Faydalı Bilgiler

Astroloji ve Burçlar Arasındaki Farklar

Astroloji ve Burçlar Arasındaki İlişki ve Farklar | Birbiri ile her zaman ilişkilendirilen ve hayatımızın her alanına burnunu sokan sezgisel mi, bilimsel mi devamlı tartışılan iki olguyu inceleyeceğiz! Astroloji ve burçlar arasındaki farkı biliyor musunuz? Bu soru garip geldiyse, sanırım burçlara daha aşinasınız. Çünkü internette, basılı ve görsel medyada sık sık günlük tarot burç okumaları hakkında konuşmalar veya bölümler izliyorsunuz.

Burçlar gerçek mi?
Burçlar gerçek mi?

Tanım olarak, “astroloji” daha çok gök cisimlerinin gökyüzündeki konumlarının incelenmesidir. Bu anlamda, birçok kişi bunu bir bilim veya sahte bilim biçimi olarak kabul eder. Bazı astroloji uzmanları da yukarıda belirtilen gezegensel pozisyonların insan ilişkilerinin gelişimi ve dünyevi doğa olaylarının oluşumu üzerinde etkili olduğunu düşünüyor. Bazıları ise doğrudan etkileri olduğuna dair bir inanç biçimi olarak vurgulamaktadır. Aslında birçok astroloji türü vardır. En yaygın form muhtemelen Batı ve Çin Astrolojisi’dir.

Astroloji ve Burçlar Arasındaki Farklar!

Dahası, diğerleri astrolojiyi günümüz astronomisinin eski versiyonu olarak yorumlamaktadır. Bugün bildiğimiz astronomi aslında korkunç astroloji olarak bilinen antik astrolojinin iki ana bölümünün birinden türetilmiştir. Bu bölüm göksel güçlerin hareketini ölçen bir bölümdür. Bu daha sonra, eğilimleri arama ve tahminler sunmada (burçlara daha meyilli) kullanımıyla en iyi bilinen (bugüne kadar bile) diğer evren astrolojisinin oluşturulması için önemli hale geldi.

Astroloji bilim midir?
Astroloji bilim midir?

Bunun aksine, burç göklerin diyagramı, grafiği veya grafiksel temsilidir. Bu grafik veya grafik gezegenlerin konumlarını ve burçları gösterir. Bu diyagramlar, burç meraklıları tarafından doğumların hesaplanması ve kişinin hayatının gelecekteki olaylarını önceden haber alma sanatında kullanılır. Bu şekilde yönlendirilen bir kişiye, gününü daha iyi hale getirmek için belirli bir davranışta hareket etmesi tavsiye edilebilir. Bazıları burçların önemi hakkında tartışıyorlar. Çünkü geçerliliklerini doğrulamak gibi bir ihtiyaç var. Burçların hepsi olmasa da çoğunun yanlış olduğuna dair çeşitli çalışmalar da yapıldı.

Horoskop ve Burçlar!

Etimolojik olarak, Yunanca “horoskopos” teriminden bir burçlar anlaşılır ve bu da “zamana bakmak” olarak çevrilebilir. Astroloji ile çok ilgilidir. Çünkü tanımına göre, uzaydaki gezegensel konumlarda astroloji kavramlarını kullanır. Astroloji eğitimi aldığınızda, sonunda burçların derinliklerine iniyorsunuz. Ancak bunun yanında, burçları incelerseniz, astrolojinin tüm odak noktalarını öğreneceğiniz her zaman garanti edilemez.

Astroloji ve Burçlar
Astroloji ve Burçlar

Özet:

1. Astroloji, gezegenlerin uzaydaki konumlarının insan işleri ve doğal olaylar üzerinde bir etkisi olduğu inancının sahte bir bilimi olarak kabul edilir. Daha çok bir tez çalışması gibidir.
2.Burçlar daha çok astroloji kavramlarından yararlanan bir grafik veya diyagramdır. İnsanlar için nasıl davranmaları veya davranmaları gerektiği konusunda rehber görevi görürler. Bir dereceye kadar, aynı zamanda kişinin geleceğinin bazı kısımlarını önceden haber vermeye de hizmet ederler. Elbette burçlar cilalanmış tahminlerdir. Tabii ki, geleceği sadece zamanı Yaratan bilir!
3.Bazıları burçların kullanımı ve geçerliliği konusunda şüphecidir. Yunanca “zamana bakmak” anlamına gelen “horoskopos” kelimesinden türetilmiştir.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock Detected

Merhaba. Sitemiz yoğun bir emeğin ürünüdür! Sitede dolaşmak için lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatın. Please Close The Ads Protector.