Tarih

Osmanlıda ramazan yasağı din tüccarlarına büyük darbe olmuş!…

Osmanlıda ramazan yasağı | Ramazan’ın gelmesi ile halkın dini duygularını sömürmeye çalışan dilenciler de devletin oldukça dikkat ettiği konulardan biriydi. Ramazan’ın yaklaşması sebebiyle cami kapılarında halkı rahatsız eden dilencilerin polis, jandarma ve zâbıta vasıtasıyla gerekli tedbirlerin alınarak uzaklaştırılmaları,  Ramazan Tembihnâmeleri’nde” yer alırdı. Ve yani Osmanlıda Ramazan yasağı nasıl başladı?

Osmanlı iftar!
Osmanlı iftar!

Osmanlıda Ramazan yasağı neleri kapsardı?

Yiyecek fiyatlarının kontrolü,

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Osmanlı Devleti halkın sıkıntıya uğramaması ve rahat bir ramazan geçirmesi
için bazı tedbirler alırdı. Yani devlet yönetimine göre en önemli olan şey Ramazanda yiyecek fiyatlarının artmaması ve yiyecek sıkıntısı çekilmemesiydi. Bu sebep le Şaban ayı içerisinde devlet yiyecek fiyatlarını belirler ve bir liste halinde halka dağıtılırdı.

Ramazan ayı süresinde de görevlendirilmiş bazı memurlar halk arasında dolaşarak emirlere uyulup uyulmadığını kontrol ederdi. Buna rağmen fiyatlarda artış olursa fermânlar yayınlanarak fiyatların geri çekilmesi sağlanırdı.

Osmanlıda ramazan, Ramazan ayında din istismarı yasağı;

Esnafa Falaka,

Tüm uyarılara rağmen emirlere riayet etmeyen esnaf çıkarsa, ibret-i âlem olsun diye halkın ortasında, şehrin meydan yerinde falaka cezasına çarptırılırdı.

Ramazan-ı şerifte devletin en fazla üzerinde durduğu konular et ve ekmekti. Bu ay dolayısıyla çıkarılacak pide, çörek, simit ve ekmeğin unu, içeriği ve ne şekilde pişirileceği devlet tarafından belirlenir ve fırıncılara bildirilirdi. Bunun yanında kaideye göre Ramazan’da çıkarılacak ekmeğin numunesi hazırlanır, padişaha gösterilir ve padişahtan onay alındıktan sonra fırıncılardan bu numuneye göre ekmek yapılması istenirdi.

Ekmeğin satılacağı fiyat ise Şaban ayının son günlerinde fırıncılara bildirilirdi. Ayrıca önemli bir diğer gıda maddesi olan et de yine üzerinde durulan gıdaların başında gelmekteydi.

Osmanlıda Ramazan
Osmanlıda Ramazan

Osmanlıda ramazan, Koyun eti sevgisi,

Osmanlı’da gerek sarayda gerekse halk arasında sığır eti lezzetli görülmediğinden daha çok
koyun eti tüketilmekteydi. Ayrıca tavuk da kısmen tercih edildiğinden devlet, Ramazan ayında artan et ihtiyacını gidermek ve halkı madur etmemek için Trakya Bölgesi’ndeki çiftliklerden İstanbul’a koyun getirtirdi.

Yine ekmek ve diğer gıda fiyatlarının belirlenmesi gibi et fiyatları da belirlenir ve Ramazan bitene kadar zam
yaptırılmazdı. Peki Ramazan’dan sonra dini kullanıp münafıkça kar elde etmek serbest miydi? Yani eski ramazanlar başkaymış kardeşim!

semihbulgur.com

Source
Nermin Taylan

Related Articles

Adblock Detected

Merhaba. Sitemiz yoğun bir emeğin ürünüdür! Sitede dolaşmak için lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatın. Please Close The Ads Protector.