Tarih

İlginç Yasaklar Osmanlı ! Gerçekten tuhaf acayip garip şeyler var!

İlginç Yasaklar Osmanlı | Osmanlı’da ilginç yasaklardan bazıları aşağıdaki gibi özetlenebilir tabi eğer bu yazımda yasaklanmazsa:)

  • Deri, işkembe ve bağırsakların dükkânlara asılması temizlik gerekçesiyle yasaklanıyor. 1895 yılında ise yenilen midyeden bulaşan Kolera hastalığından dolayı tüm Osmanlı topraklarında midyenin satışı yasaklanıyor.
  • 1859 yılında kalenin önü kapanıyor gerekçesi ile Belgrad Kalesi önüne ağaç dikilmesi yasaklanıyor.
  • Yine 1859 yılında İstanbul dışındaki yerlerde özellikle taşrada barut imal edilmesi yasaklanıyor.
  • 1850’li yıllarda bu kez Osmanlı Ülkesinde halkın herhangi bir şekilde mağdur olmaması gerekçesi ile eski Osmanlı paralarının kullanımı yasaklanıyor.
Yasaklar ve tarih
Yasaklar ve tarih

Osmanlı’da ilginç yasaklar;

Yasak maddeler,

Osmanlı Devleti’nde yurt dışına ihraç edilmesi yasak olan bir çok madde vardır. Bu maddelerden biri de şekerdir. Ülkede üretilen şekerin ülke vatandaşına kifayetsizliği sebebiyle dışarıya şeker ihracı bir dönem yasaklanıyor.

• 1861 senesinde ecnebi tüccarlara barut satmaları yasaklanıyor”.
• 1862 senesinde ise mahalle aralarındaki kabristanlara ve kalabalık yerlerdeki mezarlıklara bundan böyle defin yapılması yasaklanıyor.
• Yine 1862 senesinde ülkeye yetmediğinden dolayı, Yunanistan’a hayvan nakli yasaklanıyor.

Osmanlı’da bazı enteresan yasaklar;

• 1865 senesinde Silivri’de bazı Hristiyanların bir sandık açıp para toplamaları ve özel günlerinde yakalarına kurdeleden haç yaparak asmaları fesada sebep olacağı gerekçesi ile bu amellerinin yasaklandığına dair bildiri yayımlanmıştır.

Ölmek yasak,

•1865 senesinde bulaşıcı hastalıktan ölenlerin bitişik kabristanlara gömülmeleri yasaklanmış, her din için yer belirlenerek ölülerin belirlenen yerlere gömülmeleri gazetelerde ilan edilmiştir.

• 1874 senesinde Halep Şehri’ndeki hayvan azlığından dolayı Halep Şehri dışına hayvan ihracı yasaklanıyor.
• 1887 yılında Osmanlı Ülkesinden Mısır hariç olmak üzere ecnebi memleketlere bir yıllığına hayvan ihracı yasaklanıyor.

• 19. yy. sonlarında makineli kayıklara sünger avı yasağı getiriliyor.

Yasaklanan şeyler
Yasaklanan şeyler

İlginç Yasaklar! Döküm yasak,

• 1890’lı yıllarda Süleymaniye Medresesi’nin alt tarafındaki dükkânlarda dökmeci esnafı bulunuyordu. Mevcut dökmeci esnafının maden kömürü ile döküm yapmalarından dolayı, ortaya zararlı bir koku yayılıyor ve bu koku halkı oldukça rahatsız ediyordu. Medrese talebelerinin şikâyetleri üzerine durum incelenmiş, ortaya çıkan zararlı koku sebebiyle maden kömürü ile döküm yapılması, 1894 yılında devlet tarafından yasaklanmıştır.

Osmanlı’da enteresan yasaklar;

• 1890’lı yıllarda, Amerika’ya göç etmek isteyen Ermenilere ve Harputlulara Amerika’ya göç etmeleri devlet tarafından yasak edilmiştir.

Osmanlı’da bazı tuhaf yasaklar.

• 1890 yılında ülkede yaşanan kuraklık sebebiyle zahire fiyatlarının artacağı tahmin edildiğinden, yağmur yağana dek Diyarbakır Vilâyeti dahilinden zahire ihracı yasaklanmıştır. Osmanlı yasaklamak dışında her şeyi yasaklamış anlaşılan:)

İlginç Yasaklar! Nezle olmak yasak,

• 1892 yılında Rusya’da yaygınlaştığı haber alınan Sarı Beygir Nezlesi denilen hastalığın öldürücü cinsten olması durumunda Rusya’dan binek hayvanlarının ihracının yasaklanması gerektiğine dair Dâhiliye Nezâreti Mektûbî Kalemi tarafından Erzurum ve Trabzon vilâyetlerine bildiri yayımlanmıştır.

• Abdülhak Hamid tarafından yazılan ve tab ettirilen “Nazife” isimli manzum tiyatro eserinin yayımları 1893 yılında toplattırılmış ve sahneye konulması yasaklanmıştır.

Tutuşturmak yasak,

• 1896 yılında kuraklık olan bölgelerde halkın selâmeti ve zarar görmemesi için çift hayvanlarının satışı yasaklanıyor. İstanbul Çiçek Pazarı’nda Polikar Vefani Mağazası’nda satılan kıymetdâr bir cisim bulunduğu ve bu cismin tuz ve talaş halinde dumansız bir şekilde çabuk tutuştuğu ve dahi barut misali etkili olduğu tespit edilip, satın alan halka zarar verebileceği gerekçesi ile kolay tutuşur bu cismin satılması, 1 9 01 yılında yasaklanmıştır.

•1 9 04 yılında Osmanlı armasının ve Tuğra-yı Hümâyûn’un imal edilen paralar üzerinde kullanılması yasaklanmıştı.

Osmanlı’da tuhaf yasaklar;

• Osmanlı’nın son dönemlerinde tiyatroya çok önem verildiği görülmektedir. Ancak 1 9 1 1 yılında Beyoğlu’nda yapılan bir kantolu tiyatro gösterisinde Osmanlı çirkin gösterilmiş, bu tiyatro zararlı oyunlara alet olmuştur. Hal böyle iken, söz konusu tiyatro oyunu yasaklanmıştır.

Osmanlı aslında yasaklamayı yasaklasaymış daha iyi olacakmış:)

Ne yasaklandı?
Ne yasaklandı?

Bölücü ve devlete zarar verebilecek faaliyetlerine engel olmak için kantoculuk yasaklanmıştır. 1911 yılında şehadetnåmesiz olarak dişçilik yapan Izidor Moel yaptığının suç olması münasebetiyle, şehadetnamesi
olmaksızın dişçilik etmesi yasaklanmıştır.

Gizli görüşme yasak,

1915 yılında ülkede yaşanan kargaşa ortamından dolayı Osmanlı sınırlan içerisinde görev yapan yabancı konsolosların kendi aralarında ve dışarıyla gizli haberleşmeleri yasaklanmıştır.

1916 senesinde Bab-ı Áli Dähiliye Nezâreti’nin almış olduğu bir kararla, umumi ve hususi yolların korunması adına, kağnı ve benzeri arabaların kullanılması yasaklanıyor.

1916 yılında ülkeye giren yabancı menşe’li sigaraların açıldığında adaba aykırı kadın resmi görüldüğünden, bu gibi
sigaraların Osmanlı Ülkesine girmesi ve ithal edilmesi yasaklanıyor.

İlginç Yasaklar! Pahalı et yasak,

1916 senesinde et fiyatlarında mükemmel bir artış oluyor ve devlet tarafından alınan bir önlemle koyun neslinin çoğalması için bir sene müddetle dişi koyun kesimi yasaklanıyor.

* 1920 yıllarında Karahisar Sancağı’nda üretilen haşhaş tohumlarından imal edilen yağın, Karahisar bölgesine yetmediğinden dolayı dışarıya ihracı yasaklanıyor.

İlginç yasaklar Osmanlı!
İlginç yasaklar Osmanlı!

Osmanlı’da çok enteresan yasaklar,

Cumhuriyetin ilanından üç yıl önce 1920 senesinde, Osmanlı Devleti tarafından sinema ve tiyatro afişlerinin yayımlanması ve gelişi güzel izin verilmeyen yerlere asılması yasaklanıyor.

Osmanlı’da çok acayip yasaklar da vardı elbette. Bunlardan en hafifi broşür, ilan ve duyuruların basılması ve gelişi güzel sokaklara caddelere asılması yasaklanıyor. Aynı zamanda başkumandan vekili tarafından Dahiliye Nezaretine yazı yazılarak bu yasağa uymayan ve Israr edenlerin polis müdüriyeti tarafından yakalanıp icabına bakılması isteniyor.

İlginç Yasaklar! Osmanlı’da çok acayip yasaklar;

Çıplak foto yasak,

• İstanbul’da Abdullah biraderlerin fotoğrafhanesinde Ermenilerin, Müslümanların fikirlerini de karıştırmak maksadıyla türlü kıyafetlerle kadınların resimlerini çekip resmi çekilen kadınların Müslüman kadınlar olduğunu ileri sürmeleri üzerine söz konusu fotoğrafhane basılıp fotoğraflar toplatılmış. Fotoğraf makinesinin merceği çıkartılıp kırılmış. Bir daha bu şekilde kadınların resimlerini çekmeleri yasak edilmiştir. Ve ayrıca söz konusu resimlerin Müslüman kadınlara değil, Ermeni kadınlara ait olduğu Serveti Fünun Gazetesi’nde ifşa olunmuştur.

Alışveriş yasak,

• Osmanlı’da yasaklar dinmeksizin devam ediyor. Halkın zararına olduğu düşünülen ne varsa yasaklanıyor. Bu kez
Antalya’da bazı Müslüman kadınların Hristiyan dükkanlarından fahiş fiyatla alışveriş yaptıkları haberi alınınca, Müslüman kadınların Hristiyan dükkanlarından alışveriş yapmaları hatta dükkana girmeleri dahi yasaklanıyor.

semihbulgur.com

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock Detected

Merhaba. Sitemiz yoğun bir emeğin ürünüdür! Sitede dolaşmak için lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatın. Please Close The Ads Protector.