Tarih

Çocuk aldırma! Zor bir karar, kürtaj Osmanlı’da nasıldı?

Çocuk aldırma yasağı | Ve yani Osmanlı’da kürtaj yasağı öncelikle şuna dayanır. Çocuk aldırma, İslâm Hukuku yorumlarına göre haram kılınmış ve yasaklanmıştır. Bu sebeple Osmanlı, hem dini hassasiyetinden hem de nüfusun azalacağına sebep olacağı düşüncesi ile çocuk düşürmeyi hüküm sürdüğü tüm dönemlerde yasaklamıştır.

Çocuk istemiyorsan önlemini al! Ama bir şekilde olduysa, can bulduysa, o da Allah’tandır.

Osmanlı yönetimine göre, Osmanlı nüfusunun azalması demek Osmanlı devlet gücünün de azalacağı anlamına geliyordu. Yani böyle bir eylem ilahi irâdeye karşı gelmekti ve kesinlikle uygulanmamalıydı. Osmanlı idarecilerinin dini inançlarına göre Allah’ın verdiği canı sadece Allah alabilirdi.

Bundan sebep tir ki bu durum, yani iskat-ı cenin yasağı sadece Müslümanlar için değil Yahudi ve Hristiyanlar için de geçerliydi. Osmanlı’ da Tanzimat öncesi çıkan fermânlarda padişahlar çocuk düşürmeyi kesin bir dille yasaklamıştır.

Yaşam hakkı,

Tanzimat’tan sonra ise mesele ceza hukukunda suç olarak kabul görmüştür. Osmanlı Arşiv belgelerinden anladığımız kadarıyla iskatı cenin yasak olduğu gibi buna yol açan ilaçların satışı da yasaklanmıştır.

Hatta bazı fermânlarda çocuk düşürten ebeler “katil ebe”diye zikredilmiş, devletin emirlerine riayet etmedikleri. Ve kanuna aykırı davranışta bulundukları gerekçesiyle sürgün cezasına çarptırılmışlardır.

Çocuk düşürmeye yardımcı o lan ebeler eğer Türk ve Müslüman ise başka bir şehre sürgüne yollanır. Gayrı müslim ise İmparatorluk sınırları dışına çıkarılırdı.

Osmanlıda çocuk aldırma yasağı;

Iskat-ı cenin için en ciddi tedbirler Sultan II. Mahmud döneminde alınmıştır. 1838 yılında imparatorluğun dört bir tarafındaki kadılara fermânlar gönderilmiş. Yerel idarecilerden duruma müdahale etmeleri istenmiştir.

Kadınların görevi,

Kadılar da gelen fermânı büyük bir özveri ile avama duyurup. çocuk düşürmenin büyük günah olduğunu, bu sebep ten de devletin iskat-ı cenini yasakladığını. Bulundukları bölgedeki insanlara büyük bir ciddiyetle aktarmışlardır.

Çocuk aldırma yasağı
Çocuk aldırma yasağı

Sultan II. Mahmud’un ardından tahta geçen Sultan Abdülmecid döneminde iskat-1 cenin, 1858 tarihinde hazırlanan ceza kanunnâmesine suç olarak girmiştir. Kanunnâmedeki maddeye göre “Hamile bir hatunun rızası olsun olmasın ıskatı cenin ettirmek için ilaç içirip. Yahut esbab ve vesailini tarif etme eseriyle çocuğu düşürülür ise. Ayrıca buna sebep olan kimse 6 aydan 2 seneye kadar haps olunur. Ve eğer buna sebep olan tabip ve cerrah ve eczacı ise muvakkaten küreğe konulur!” denilerek çocuk düşürmenin cezası belirtilmişti.

Allah isteyene versin!

Cumhuriyet döneminde 1970’lerden sonra kürtaj 10 haftalıktan küçük bebekler için serbest bırakılmıştır!

Yani çocuk aldırma yerine doğum kontrol yöntemlerini deneyin!

Allah isteyene bol bol çocuk versin. Gücü yetmeyene veya istemeyene de gönlüne göre versin! Çocuk aldırmak çok zor bir karardır!

semihbulgur.com

Source
Nermin Taylan Osmanlıda Yasaklar

Related Articles

Adblock Detected

Merhaba. Sitemiz yoğun bir emeğin ürünüdür! Sitede dolaşmak için lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatın. Please Close The Ads Protector.