Tarih

Müslüman olmayanlar Osmanlıda Nasıl İbadet Ediyorlardı?

Müslüman olmayanlar Osmanlıda Nasıl İbadet Ediyorlardı | İslam’da ve Müslümanlıkta zorbalık, zorlama, tiksindirme yoktur. Tam aksine Müslüman olmaya özendirme, teşvik ve örnek olmak vardır. Bu sayede bir çok müşrik, Musevi, Hristiyan ve diğer dinlerin mensupları İslam dinine kazandırılmıştır. Ayrıca size saldırmayan dininize düşmanlık göstermeyen başka din mensuplarına kötülük ve saldırıda bulunmak da yoktur. Bu böyle olunca Osmanlı bünyesin yaşayan ve Müslüman olmayanlara dinleri konusunda saygılı davranılmıştır.

Gayri Müslimlerde İbadet. Osmanlı’da yaşayan gayrimüslimlerin kendi mabetlerinde ibadet etmeleri bizzat devlet tarafından güvence altına alınmıştır. Müslüman olmayanlarda ibadet; ferdi ibadetlerini de evlerinde veya kendilerinin mülklerinde rahatça yapmalarına izin verilmiştir.

Müslüman olmayanlar Osmanlıda Nasıl İbadet Ediyorlardı?

Padişah tarafından yayımlanan beratlarda, gayrimüslimlerin evlerine yaptıkları ibadetlerine kesinlikle karışılmaması gerektiği ve rahatsız edilmemeleri bildirilmiştir”.

Arşivlerdeki 1692 yılı, Sultan Il. Ahmed zamanına ait olan ve daha sonra da yenilenen bir femándan anladığımız kadarıyla, Istanbul’da bir havranın yanmasının ardından “Yahudilerin havralarını tamir ettirinceye kadar evlerinde ibadet edebilecekleri, hiç kimsenin bu duruma müdahale etmemesi gerektiği, eğer müdahale edenler olursa cezalandırılacağı” bildirilmistir.

Gayri Müslimlere İbadet Yasakları,

Diğer bir fermanlarda da Osmanlı teb’asından olan gayrimüslimlerin evlerinde Incil, Tevrat gibi kendi dinlerine ait olan kitaplardan kısa sesle okumalarına izin verildiği ve hiç kimsenin bu mevzularda onlara rahatsızlık vermemesi gerektiği, eğer rahatsızlık veren olursa cezalandırılacakları açıkça anlatılmıştır.

Müslüman olmayanlar Osmanlıda!
Müslüman olmayanlar Osmanlıda!

Müslüman olmayanlar, Dinlere saygı!

Osmanlı, gayrimüslimlere ibadetleri konusunda hoş görülü davrandığı gibi bazı kısıtlamalar da getirmiştir. Bu kısıtlamalar çoğunlukla ibadet zamanında çıkarılan seslerle ilgilidir.

Bu yasakların en başında daha önce de anlattiğımız gibi çan çalma yasağı gelmektedir. Çan çalmanın, Müslümanlar tarafından Islam’ın üstünlüğüne bir saldırı olarak görüldüğü için yasaklandığı
belirtilmektedir.

Tahta çanlar kimin için çalıyor,

Ancak çan çalmak tam olarak yasak değildi. Mabetlerinin içinde, çevresindeki Müslümanları rahatsız etmeyecek bir ses tonuyla ve namaz vakitlerinin dışında çan çalabiliyorlardı.

Bir dönem Rumlarda çan yerine tahta çalma modası oluşmuştu. Çok ses çıkardığından, dönem dönem bu da şikayet edilen konular arasındaydı. Kayseri ilinde yaşayan Rumların tahta çalmalarından dolayı rahatsız olan Müslümanlar şikayetçi olmuşlardır. Bunun üzerine Rumların tahta çalmaları bir dönem yasaklanmış ancak bu yasak daha sonraki yallarda kaldırılmıştır.

semihbulgur.com

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock Detected

Merhaba. Sitemiz yoğun bir emeğin ürünüdür! Sitede dolaşmak için lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatın. Please Close The Ads Protector.