Tarih

Çingene nedir? Osmanlı’da Çingeneler! Ata Binmeleri Neden Yasaktı?

Çingene nedir? Osmanlı’da Çingeneler! Ata Binmeleri Neden Yasak | Çingeneler hakkında duyduklarımız ve onlar hakkındaki genel algı doğru mudur? Çingene, bir yerden bir yere, genellikle karavanla, at arabasıyla veya başka araçlarla devamlı seyahat eden yani tek bir yerde yaşamak yerine devamlı yer değiştiren bir topluluğun üyesidir. Bazı Çingeneler bu isme karşı çıkıyor ve Roman olarak adlandırılmayı tercih ediyorlar.

Eğlenceli Çingeneler!
Eğlenceli Çingeneler!

Çingene nedir? Ata Binmesi Neden Yasak?

Çingene nedir?

Başka bir Çingene tanımı. Bir çingene tanımı daha. Çingene, kalıcı bir evi olmayan ya da bu başıboş yaşam tarzını paylaşan biridir. Ayrıca dünya çapında bulunan bir insan kabilesinin bir üyesidir. Dünya çevresinde bulunan ve Hindistan’da ortaya çıktığına inanılan koyu tenli ve siyah saçlı göçebe insan. Ayrıca Kafkas halkının bir üyesidir. Bunun yanında geleneksel olarak metal işçileri, müzisyenler, falcılar vb. olarak bilinirler.

Neden Yasaktı?

Çingenelerin Ata Binmesi Yasaktı Osmanlı tarihinin en eski yasaklarından biri de, 1595 tarihli “Çingenelere ata binme ve kısrak besleme yasağıdır.” Yani bu yasak İstanbul ve Rumeli de uygulanmaya konulmuştur. Çingenelerin atlarıyla yollara inip fesat ve şenat işledikleri üzere, Divân-ı Hümayündan İstanbul kadısı ile Çingene Subaşısı’na gönderilen bir fermanla ilgililere duyurulmuştur.

Ayrıca 1595 yılında hazırlanıp aynı yıl yayımlanan fermânda şöyle denmektedir: “Çingene tayfasının ata binmesi ve kısrak beslemesi yasak edilmiş olup lazım geldikçe eşeğe ve arabaya bineceklerdir. Muhalif hareket edenler siyaset olurlar ve ona göre tembih ve ilân eyleyesiniz!”

Aslında çingeneler iyi ve eğlenceli insanlardır. Kimseye bir zararları dokunmaz. Haklarında anlatılanların şeylerin çoğu yalandır. Daha çok birbirlerini yerler ve biraz aykırı ve berduş yaşarlar o kadar! Ayrıca içmeyi de biraz severler!

Yani çingeneler eğlenceli ve hoş insanlardır. Kimseye bir zarar verdiklerini görmedim. Onlar olsa olsa birbirlerini yerler!

Osmanlıda başka başka yasaklar,

Hamamlarda Nalınla Gezme Yasağı,

Müslüman olmayan tebaanın hamamlarda Müslümanların aksine nalınsız gezmeleri gerekiyordu. Bu yasak çıkarılan fermânla Müslümanlarla, gayrimüslimleri ayırt etmek için konulmuştu.

Çingene nedir? Osmanlıda Çingeneler!
Çingene nedir? Osmanlıda Çingeneler!

Daha sonraki yıllarda Müslümanların da nalınlarını ayaklarından çıkaracakları düşüncesiyle kâfi görülmeyip yasağa
bir madde daha eklenmiştir. Yani Gayrimüslimlere verilecek peştamallara “alamet-i farika” olarak birer demir halka takılmıştır. Daha sonra da halkalara birer çıngırak ilave edilerek Gayrimüslimlerin Müslümanlardan ayırt edilmeleri konusuna çözüm yolu aranmıştır.

semihbulgur.com

Related Articles

Adblock Detected

Merhaba. Sitemiz yoğun bir emeğin ürünüdür! Sitede dolaşmak için lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatın. Please Close The Ads Protector.