Tarih

Ayet ve Hadis Yayımlanması Osmanlıda Neden Yasaklandı?

Ayet ve Hadis Yayımlanması Osmanlıda Neden Yasaklandı | Ayet, Kur’an’da başlangıcı ve sonu belli olan bir cümle anlamına gelir. Kur’an’ın her ayeti bir mucizedir. Her ayet, peygamberin onu nakleden dürüstlüğüne delildir ve düşünen, tefekkür eden ve meditasyon yapanlar için ibretlik bir derstir. Her ayet ‘şaşkınlık vericidir’. Çünkü bu bir mucizedir ve bir değeri vardır.

Kuran ve Ayet
Kuran ve Ayet

Ayet ve Hadis nedir?

Hadisler, Peygamber Efendimizin kelimelerle veya yazılı olarak ifade edilen ahlaki ve insani vasıflarından oluşan sözleri, amelleri, onayları ve sünnetidir. Bu anlamda hadis sünnetle eş anlamlıdır.

Hadis kelimesi zamanla Peygamber Efendimizden bildirilen haberler için genel bir isim olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Resûlullah Allah’tan aldığı vahyi insanlara iletmekle kalmamış, kendi hayatında da uygulamıştır. Bu da onlara somut bir örnektir. Bu nedenle kendisine yaşayan Kur’an da deniyordu.

Ayet Ve Hadislerin Gazetelerde Neşr Edilmesi Yasağı,

Matbaanın çıkması ve aradan uzunca bir süre geçtikten sonra Osmanlı’ya gelmesiyle beraber Osmanlı
Ülkesi’nde gazete ve dergi gibi neşriyatın sayısı oldukça artmıştır.

Söz konusu neşriyat yayımlanmaya başladıkları günden itibaren devlet tarafından kontrol altına alınmış, zararlı görülen sebepler vuku bulduğunda bu neşriyata bazı yasaklar getirilmiştir.

Ayet ve Hadis
Ayet ve Hadis

Ayet ve Hadis Yayımlanması Yasağı;

Başta gelen yasaklardan biri de ayet ve hadislerin gazete ve dergilerde aynen neşredilme yasağıdır. Sürekli elaltında oldukları, abdestli abdestsiz dokunulduğu ve sair sebeplerden ötürü İslâm hurufatına hürmetsizlik oluyor gerekçesi ile Kur’an-i Kerim ayetlerinin ve Peygamber hadislerinin Arap hurufatıyla yazılıp neşredilmesi tamamen yasaklanmış, yasağa uymayanların cezaya çarptırılacakları bildirilmiştir.

1920 senesinde de içerisinde Kur’an-i Kerim sahifelerinin yapıştırılmış olduğu kese kâğıtlarının bir takım esnaf tarafından kullanıldığı ve halka dağıtıldığı haberi alındığında söz konusu kese kağıtları kullanımdan kaldırılmıştır.

1909 YILINDA AYASOFYA CAMİİ’NİN İSTAVROZ RESIMLERİNİN YAYIM VE SATIŞI
YASAKLANIYOR

Tarsus ahalisinden Yorgi isimli şahsın Ayasofya Cami-i Şerifi ‘nin külliye tarzında bir takım istavrozlu resimlerini İzmirde satmakta olduğu haberi alınması üzerine söz konusu resimlerin satışının yasaklanması ve Yorgi’nin elindeki resimlerin toplattırılması hakkında telgrafname gönderilmiştir. Tuhaf yasaklara bunlar gibi yüzlerce örnek mevcuttur.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock Detected

Merhaba. Sitemiz yoğun bir emeğin ürünüdür! Sitede dolaşmak için lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatın. Please Close The Ads Protector.