Uzay

Gezegenlerin isimleri nereden gelir?

Gezegenlerin isimleri nereden gelir? İlk siz okuyun | Jüpiter yahut Juppiter adı “Zeus Baba”, “Baba Tanrı” ya
da “Gök Tanrı” anlamına gelmektedir. Yani Dies Piter ya da Zeus Pelerden türemiş olan Jüpiter, aslında Roma Pantheon’un en eski ve en büyük tanrısıdır. Yunan dininin etkisiyle sonradan Zeus’la bir tutulmuştur.

Roma dininde Jüpiter; uzay, gök, gün, is, hava, yıldırım ve şimşek gibi doğal guçleri simgeleyen tanrıdır. Bu yüzden de Pulgurater, Fulminator (şimşek çakan), Tonans, Tanitrualis (gök gürleten tanrıdır). Aynı zamanda Pulvius (yağmur yağdıran) sıfatlarıyla da anılmaktadır. Doğanın büyük yöneticisi sayılan bu tanrıya Roma’nın kutsal tepesi Capitolium’da tapıyorlardı.

Venüs'ün ismi nereden geliyor?
Venüs’ün ismi nereden geliyor?

Gezegenlerin isimleri nereden gelir? JÜPİTER GEZEGENININ ADI NEREDEN GELMEKTEDİR?

Jüpiter Capitolinus’a dikilen tapınaktan sonra lupo ve Minerva’ya alınmıştır Böylece Capitolium üçlüsü adıyla bu tanrılara tapınılmaktaydı Aynı tepede Jüpiter, Optimus Maximus (en iyi, en büyük Jupiter) Roma devletinin koruyucusu ve yöneticisi olarak tapım görürdü. Konsüller göreve başlamadan gelip ona yakarmak zorundalardı. Zafer kazanan başkomutanlar, zafer çelenklerini ve ilk kurbanlarını (ki bunlar beyaz boğalardı) ona adarlardı.

Jüpiter, Roma’nın dış ilişkilerini ve uluslararası antlaşmalarını koruyan bir tanrı sayılırdı. Tanrılar arasında tam bir otorite kurduğu gibi, devlet otoritesini ve disiplinini simgelerdi. Flamen Dialis adıyla görevlendirilen baş rahibi
Luno’nun baş rahibesiyle evlenerek tanrılar arasındaki kutsal birliği yansıtmakla yükümlüydü.

Jüpiter’in siyasal rolü bununla bitmez. Ayrıca Feretritus adıyla Roma’nın savaş alanında da baş tanrısı sayılırdı. Düşmandan alınan bütün silahlar, öldürülen düşmanların soykaları bu Jüpiter’e adanırdı. Ayrıca Strator unvanıyla Jüpiter’in düşmana karşı koyduğu, Roma’ya saldırıların her türlüsünü durdurduğu sanılırdı.

Gezegenlerin isimleri nereden gelir? Sözde Tanrılardan Jüpiter!

Durduran anlamına gelen Strator sıfatının kaynağı şöyle açıklanırdı: Romalılarla Sabinler arasındaki savaşta Romalılar Sabinlerin karılarını kaçırmışlardı. Daha sonra, bir ara Sabinlere ağır basmış ve şehri almak üzereymişler.  O anda Romulus kılıcın kaldırarak Forum’da Jüpiter’e ant içmiş; düşman durdurursa olduğu yerde bir tapınak kurmaya yemin etmiş.

Tanrı da Sabinleri püskürtmüş. Daha sonra da Forum’da Palatinus tepesinin dibinde Jüpiter Stator’a adanmış tapınağa dikilmiş. Roma İmparatorluğu çağında imparatorlar, baş tanrı Jüpiter’le ilişki kurmaya ve doğrudan doğruya Jüpiter, Optimus, Maximus’un kılavuzluğu ve koruyuculuğu altında olduklarında belirtmeye çalışırlardı. Kimi Jüpiter’i düşünde görüp ondan doğrudan doğruya esinlendiğini ileri sürerdi. Kimi de Jüpiter’in sıfatlarını kendi adına takınırdı.

Taşra kentlerinde ve ele geçirilen yabancı ülkelerde Romalıların ilk işi Roma’da Capitolium tepesindeki üçlü tapınağın aynısını kurmaktı. Böylece Jüpiter’in devlet tanrısı olarak egemenliğini kabul ettirdiler. Bu siyasal niteliğini Jüpiter, Roma devletinin son demlerine dek koruyabilmiştir.

Gezegenlerin isimleri nereden gelir?
Gezegenlerin isimleri nereden gelir?

URANÜS GEZEGENİNE BU AD, NEDEN VERİLMİŞTİR?

Göğe kozmik varlık ve ilk tanrı kuşağı arasında erkek ve baba tanrı olarak verilen addır. Uranos, Gaia ile birleşerek birçok tanrısal varlık hikayeleri türetir. Bunlar, doğar doğmaz toprağın bağrına tıkılması, oğlu Kronos’un elinden hayalarının kesilmesi efsanelerinden gelir. Ve bu olay üzerine egemenliğin ikinci tanrı kuşağına geçmesi üzerine Uranüs ismi bu gezegene verilmiştir.

VENÜS GEZEGENİNE BU AD, NEDEN VERİLMİŞTİR?

Çok eski bir Latin tanrıçasının adıdır. Venüs, meyve bahçelerinin koruyucusu olarak saygı görmektedir. Daha sonra Yunan etkisi  altında Aphrodite ile bir tutulmuştur. Acnces’in anası sayılan Venüs, imparatorluk çağında Gens Julia’nın atası sayılmıştır.

MARS GEZEGENİNİN ADI NEREDEN GELMEKTEDİR VE MART AYI KİME ADANMIŞTIR?

Mars, Yunan tanrısı Ares’in Roma dinindeki karşılığıdır. Ayrıca efsaneleri de Ares’in efsanelerini yansıtır. Örneğin; Latin şairi Lueretius’un “Doğa Üstüne” adlı eserinin başına koymuştur. Venüs’le Mars’ın aşkı öyküsü (Venüs “Kadın”, Mars “Erkek”) doğrudan doğruya Homeros’tan alınmadır. Mars, Roma’nın savaş tanrısıdır ve savaş tanrısı olarak saygı ve tapınma görür! Ama yerli bir İtalya tanrısı olarak savaşçı niteliğinden başka bir nitelik taşıdığı da görülür. Yılın ilk ayı sayılan mart ayı bir bahar bayramıdır. Ve tanrı burada toprak bereketini simgeler.

Ne var ki, mart ayında savaş merasimi de başlamaktadır. Bu yüzden Romalılar iki kavramı bir araya getirdiler. Bu, tanrıyla hem doğanın yeniden doğuşunu, hem de insanda yeni meydan okumanın belirdiğini simgelemektedir.

Semih Bulgur

l am a knowledge worker who works hard to make you informed about original knowledges from international sources!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock Detected

Merhaba. Sitemiz yoğun bir emeğin ürünüdür! Sitede dolaşmak için lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatın. Please Close The Ads Protector.