Tarih

Siyaset Nedir? Osmanlıda Bir Dönem Neden Yasaklandı?

Siyaset Nedir? Osmanlıda Bir Dönem Neden Yasaklandı | Batıda siyaset terimi, antik Yunan şehir devleti polislerinden ve ondan türetilen politeia (vatandaşlık, devlet) ve diğer ilgili dillerden gelir. İngiliz siyaseti ilk olarak partiye ve hiziplere katılan insanların faaliyetleri için kötü bir kelime olarak kullanılmıştır. Ancak modern parti sisteminin ve temsili sistemin kurulmasıyla kınanan anlam ortadan kalkmıştır.

Bununla birlikte, “Kirli İş” derneği terimi siyasete yöneliktir ve düşük seviyeli bir politikacıya (siyasi adama) denir. Ve ayrıca bugün İngilizce’de Devlet Adamı ile Milliyetçi birbirinden ayırt edilir. Buna ek olarak, İngilizce siyasetin ne olduğu hakkında yazıyorsak, siyasetin gerçekliğini veya sürecini gösteren ve inceleyen süreci anlamak gerekebilir. Alman siyasetinin de hangi anlama geldiğini de not etmek önemlidir. Çünkü hem siyasi hem de politik anlamlara sahiptir ve İngilizce’de olduğu gibi başka bir kelimeye, yani politika gibi başka bir isme de sahip değildir.

Siyaset ve Yalan
Siyaset ve Yalan

Siyaset Nedir? Osmanlıda Bir Dönem Neden Yasaklandı?

Siyasetin ne olduğu ya da siyasetin ne anlama geldiği sorusunun cevabı, gözlemcilerin ve araştırmacıların deneyim ve bilincine bağlı olarak değişir. Buna ek olarak, etimolojiden etkilenen bir taraf vardır. Yani siyaset kelimesi vardır. Siyaseti polisin işi olarak gören görüş, yani ulusun işi, bu Batı Avrupa’dan yayıldı. Çünkü siyaset milletin bir kural eylemi haline getirilse bile milletin biçimi ve karakteri tarihle birlikte değişebilmektedir. Daha genel olarak insanın kamusal yaşamı ya da müşterek yaşamı için gerekli olan işin yürütülmesi ve sorunların ele alınması olarak anlaşılabilir.

O zaman siyasetin millete özgü olarak mı sınırlandırılması mı lazım? Yoksa insanoğlu grup hayatı yaşıyorsa siyaset bir guruba özgü mü algılanmalı? İkinci bakış açısı alınsa bile ulusta kurumsallaşmış tipik bir guruptur aslında. Ve eski bakış açısına “Siyasal devlet olgu teorisi”, ikincisine ise “Siyasi grup olgu teorisi” denir. Her halükarda, siyasetin sadece ulusta değil, uluslar arası toplumda veya çeşitli gruplarda da görülen bir olgu olduğu fikrinin günümüzde daha yaygın hale geldiği söylenebilir.

Siyaset Halk için mi, para için mi?

Günümüzde siyaseti “grubun politika (niyet) karar süreci” veya benzeri hükümler olarak görme eğilimi vardır. Bu durumda “grup” elbette ulus ve yerel yönetimle sınırlı değildir ve çeşitli sosyal grupları, ulusal ve uluslararası bir grubu içerir.

Buna ek olarak, “politika oluşturma süreci” geniş ölçüde hedeflerin seçimini, bunların nasıl başarılacağına karar vermeyi ve buradaki tüm uygulama veya yürütme sürecini temsil eder. Politika oluşturma bazen politika olarak adlandırılır ve karar verme olarak kullanılır. Politika oluşturma ve karar verme bazen aynı anlamda kullanılır. Ancak karar verme daha geniş bir şekilde kullanılır. Politika oluşturma genellikle hükümetin eylemleri için kullanılır ve karar verme kelimesi siyasette kullanıldığında, seçimler bir karar verme süreci olmasına rağmen dar politika kararları değildir.

Siyaset Nedir? Politika Karar Verme

Her neyse, siyaseti bir politika karar süreci olarak gören görüş, geleneksel siyasetin sessiz, kurumsal bir siyaseti ya da çağdaş siyaseti dinamiklere ve sürecine değer veren eylem teorisi siyaseti olarak adlandırır. Bu siyaset görüşü H. Rathwell tarafından temsil edilir. Ancak bir diğer önde gelen Amerikalı siyaset bilimci D. Easton, siyaseti “değerlerin topluma yetkili tahsisi” olarak tanımlamıştır. Bu, Rathwell’in siyasetinin tanımıyla aynıdır ama farklı melodiyi çalar. En önemlisi, siyasetin resmi olarak “Politika karar süreci” olması ve içerikte “değerin yetkili dağılımı” haline gelmesidir.

Siyaset Nedir?
Siyaset Nedir?

Böylece, siyasetin sistemden ve “Ulus” yapısından açıklanamadığı yerde eylem teorisi siyasetinin tanımını açıklar. Ancak “Ulus” sürecin ve siyasetin işlevinin tam tersi şekilde açıklanmaktadır. Ve bu, siyaset kabul ettiği sürece “Ulus” olarak adlandırılamayan “İlkel toplum” ve “Irk toplumu” olsa bile siyasi araştırmanın bir nesnesi olacaktır.

Siyaset Nedir? Kahvehanelerde Devlet Hakkında Konuşma, Siyaset Yasağı!

Bilindiği üzere Sultan IV. Murad devri yasakları ile ün salmıştır. Padişahın içki tütün vs. gibi yasaklarından sonra
tütün kullananların ölümle cezalandırılacağının bildirilmesi üzerine bazı kahvehânelerde gizliden gizliye tütün içilmeye devam edilmiştir. Devlet sohbeti yasağı da bu kapsamda düşünülebilir.

Kahvehanelerde Devlet Hakkında Konuşma Yasağı,

Ölüm ve zindan korkusu ile gelişi güzel yerlerde tütün içilmesi ve içenlerin dikkatsizliklerinden dolayı, İstanbul’da
büyük bir yangın çıkmıştır. Bu sebeplerden çıkan yangının ardından halk arasında ve kahvehânelerde Sultan IV . Murad’ın uğursuz olduğundan bahsedilir. Bunu duyan padişah, hakkında konuşulan kahvehâneleri kapatıp, yıktırır ve ülkenin tüm kahvehânelerinde devlet sohbeti edilmesini yasaklar.

semihbulgur.com

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam Engelleyici Algılandı

Merhaba. Sitemiz yoğun bir emeğin ürünüdür! Sitede dolaşmak için lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatın. Please Close The Ads Protector.