Tarih

Seyahat Yasağı Nasıldı? Günümüzde ve Osmalı’da

Seyahat Yasağı Nasıldı? Osmalıda ve Günümüzde | Ülke içerisinde seyahat etmek isteyen yerli ve yabancıların almaları gereken izin belgelerini almadan seyahat etmeleri yasaktı.

Osmanlıda seyahat yasağı nasıl uygulanmıştı?

Bundan sebeptir ki; mühür tezkiresi olmaksızın seyahat edenler yakalandığı taktirde yerlerine geri yollanır, usulünce uyarılırdı.

Osmanlıda Seyehat Yasağı;

Gelişigüzel yerleşimleri engellemek, vergi yükümlülüğünden kaçışı, kaçak işçi ve işsiz akınını önlemeye yönelik olan bu uygulama 1908’de II. Meşrutiyet’in ilán edilmesinden sonra kişisel özgürlüğe aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırılmıştır.

İstanbul’a yapılan akraba ziyaretlerinde bile bu durumu kanıtlayacak, kısa bir süre için de olsa mürur tezkiresi alınması gerekmekteydi. Bazı iskelelere uğrayan gemilerin, köprü ve geçitlerden
geçerken, hayvan sürüleri için alınan müruriye resmini belgelemeleri için de ilgili kişilere mürur tezkiresi verilirdi.

Bugünlerde seyahat kısıtlamaları maalesef hep şu Covid illeti yüzündendir. Ve ülkelerde şöyle uygulanıyor.

Seyahat yasağı şimdi ve geçmişte
Seyahat yasağı şimdi ve geçmişte

Hastalığın Yayılmasını Önlemek İçin Seyahat Yasağı!

Hastalık sadece bir uçuş mesafesine kadar yaklaştı. Amerika’nın sağlığını korumak için CDC, seyahat sırasında ciddi bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek için İç Güvenlik Bakanlığı ile ortak çalışıyor. CDC, halkın sağlığı için tehdit oluşturan bulaşıcı bir hastalığa sahip olduğunuzu tespit ederse veya şüpheleniliyorsa. Yolcuların ticari uçaklara binmelerini önlemek için Bir Uçağa Binme listesi kullanır.

Hasta gezginler de bir Gözcü listesine yerleştirilir, böylece Abd’ye kara veya deniz yoluyla girmeye çalıştıklarında tespit edilirler. Bu araçlar, halkın sağlığı için tehdit oluşturan herkes için kullanılabilir.

Özellikle bu pandemi döneminde hayatımıza giren seyahat yasağı sözcüğünü artık unutmak istiyoruz!

Kişileri listelere yerleştirme

Yönetim Kurulu ve Gözcü listelerine kişi ekleme ölçütleri şunlardır:

Seyahat sırasında başkaları için halk sağlığı tehdidi oluşturan ciddi bir bulaşıcı hastalığı olduğu bilinen veya risk altında olduğuna inanılanlar ve aşağıdaki ikisinden herhangi biri…

  • Tanıdan haberdar olmamak veya halk sağlığı önerilerine uymamak veya
  • Amerika Birleşik Devletleri’nin dahil olduğu ticari bir uçuşta seyahat etme veya herhangi bir yolla uluslar arası seyahat etme olasılığı
  • Bu listelere bir kişi yerleştirildikten sonra, havayolları Amerika Birleşik Devletleri içinde, Amerika Birleşik Devletleri’ne varışta veya Abd’den kalkışta herhangi bir ticari uçuş için bilet verilmemektedir.

Related Articles

Adblock Detected

Merhaba. Sitemiz yoğun bir emeğin ürünüdür! Sitede dolaşmak için lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatın. Please Close The Ads Protector.