Tarih

Namaz Yasağı ve Osmanlı! Şimdi ise Korona ile bütün dünyada!

Namaz Yasağı ve Osmanlı | Cemaatle Namaz Kılma Yasağı. İslam dinine göre Müslümanların kul olarak ilk görevi
iman etmek, bir başkası da namaz kılmaktır. Peki Osmanlıda namaz kılma yasağı da nedir? Yüce Allah, ilk peygamber Adem (a.s.)’den itibaren bütün inanların namaz ibadetini yerine getirmesini istemiştir. Ayrıca bütün peygamberler, kavimlerine namaz kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

Hazret-i Peygamber kendi döneminde farz namazlarını cemaatle birlikte Mescid-i Nebevi’de kılmıştır. Bunun dışında da mahallelere mescitler yapılmış ve peygamberimiz bu mescitlere namaz kıldıracak imamlar görevlendirmiştir. Bu mescitlerde vakit namazları kılınmış ancak Cuma namazları hep Mescid-i Nebevi’de kalınmıştır.

İbadet etmek yasak
İbadet etmek yasak

Namaz Yasağı, Yalnız namaz yasak.

Allah; Bakara Suresi 43. Ayet-i Kerimesi ile insanlara, “Namazı dosdoğru kılın, zekâti verin, rüku edenlerle birlikte siz de rükù edin.” diye bildirmiştir.

Ayetin başında “namazın kılınması”, sonunda ise “rükù edenlerle birlikte rükù edilmesi” emredilmektedir. “Rükù edenler” ile maksat Müslümanlardır. Dolayısıyla “Müslümanlarla birlikte rükù edin demek, cemaatle namaz kılın” demektir.

Hep beraber dua,

Ayette hem Müslümanların namazlarının rükülu olduğuna, hem de cemaatle namazın varlığına işaret vardır. Ayette ki “Rüku edenlerle birlikte rükù edin” emri zorunluluk ifade eder ve etmez tartışmaları sebebiyle bazı mezhepler cemaatle namaz kılmayı sünnet, bazıları ise vacip saymışlardır.

Cemaatle namaz kılma konusu tartışmaların gölgesinde günümüze kadar bu şekilde gelmiştir. Fakat Müslüman Türkler tarafından bu durum en itinalı bir şekilde Osmanlı döneminde Osmanlı, Müslüman olan halkına her daim namaz kılmayı emretmiş. Namaz kılmada gevşeklik edenleri uyararak tekrarı dahilinde cezalar uygulamıştır”.

Osmanlıda Namaz Yasağı,

Kılmayan yanar.

Osmanlı Hükümeti’ne göre İslam Dini’ne mensup olanların, Allah’ın farz kıldığı namazı terk etmeleri şeriata göre suç sayılıyordu. Bununla ilgili alınan önlemlerin başında ilk evvela beş vakit namazın kılınması ve buna
riayet etmeyenlerin cezalandırılacağına dair yayımlanan bildiridir.

Namaz yasağı osmanlı
Namaz yasağı Osmanlı

Kılmayana Ceza neden?

1851 yılında ise Müslüman halka beş vakit namazı cemaatle kılmalarına yönelik teşvikler başlamıştır. Bir müddet devam eden bu teşviklerin ardından 1853 yılında tek başına namaz kılmak yasaklanmış, bir mazeret olmaksızın mümkün mertebe cemaatle kılınması ve bu emre uymayanların usulüne uygun olarak terbiye edilmesine dair bildiriler yayımlanmaya başlanmıştır.

Yine aynı yıl cemaatle namaza tembellik edenleri uyarmaya yönelik bildiriler ardı ardına yayımlanmaya devam etmiştir. Yani bu duruma uymayanların vaziyete göre hapisle cezalandırılacağı açıklanmıştır.

semihbulgur.com

 

Source
Nermin Taylan

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock Detected

Merhaba. Sitemiz yoğun bir emeğin ürünüdür! Sitede dolaşmak için lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatın. Please Close The Ads Protector.