Tarih

Osmanlı’da köle ticareti ve koyun yasağı

Osmanlı'da kölelik

Osmanlı’da köle ticareti ve koyun yasağı | Köle alıp satmak Nedir? Osmanlı’nın köle ticaretine bakışı nasıldı. Ayrıca bir dönme koyun yasağı neden uygulandı?

Köle ticareti nedir? Esir Pazarları ve Esir Ticareti Yasağı,

Atlantik köle ticareti, transatlantik köle ekonomisi veya Avrupa-Amerikan köle ticareti, köleleştirilmiş çeşitli Afrika halkının köle tüccarları tarafından, özellikle Amerika’ya taşınmasını içeriyordu. Köle satışı, düzenli olarak bu üçgen ticaret yolunu ve Ortadoğu Geçidi’ni kullandı.

Ayrıca 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar varlığını sürdürdü. Transatlantik köle ticaretinde köleleştirilen ve nakledilenlerin büyük çoğunluğu, diğer Batı Afrikalılar veya yarı Avrupalı ​​”tüccar prensleri” tarafından Batı Avrupalı ​​köle tüccarlarına satılan Orta ve Batı Afrika’dan insanlardı. Bu köleler Osmanlı topraklarına da çeşitli dönemlerde ulaşmışlardır.

Köle Ticareti Osmanlı
Köle Ticareti Osmanlı

Osmanlıda köle olmak!

Esir Pazarı denilen yerler, köleler ve cariyelerin mal gibi alınıp satıldığı pazarlara verilen isimdir. Başta İstanbul
olmak üzere taşranın bir çok yerinde esir pazarları vardı. Ülkenin tüm yerlerindeki esir pazarlarında iki resmi görevli bulunurdu.

Birinci görevli, köle ve cariye satışı ile ilgilenirdi. Aynı zamanda teşekkülün reisi konumunda olan esircilerin de şeyhi idi. İkinci görevli ise bunun yardımcısı o lan esirciler kethüdasıdır. Osmanlı Devleti’nde cariyelerin ve kölelerin esir pazarlarına getirilerek satılması usulü, şer’i hükümler dairesinde, 1847 tarihinde
esir pazarlarının iptaline kadar devam etmiştir.

Osmanlı’da köle ticareti ve koyun yasağı;

1857 yılına ait o lan bir arşiv vesikasında ise, esir ticaretinin yasaklanması Meclis-i Mahsûs-ı  da müzakere olunmuş ve yasaklanmıştır.” 1858 yılında zenci esir ticareti de yasaklanmış ve bu durum kaymakamlara bildirilmiştir. Bundan iki yıl sonra ise hala ülkeye esir girişi devam ediyor haberini alan padişah, bu esirlerin
kimliklerinin meclis tarafından belirlenip hürriyete kavuşmaları hakkında emir vermiştir.

Vergi Vermemek İçin Koyun Adetlerinin Gizlenmesi Yasağı,

Osmanlı Devleti’nde koyun adedi yasakları, Fatih Sultan Mehmet döneminden başlayıp asırlarca devam etmiştir.
Yasaknamelerde halktan beklenen, ellerindeki koyun sayısını devlet tarafından görevlendirilmiş olan ilgili kişilere bildirilmesi, kayıtlarının tutulması ve adetlerine göre belirlenmiş olan verginin verilmesidir. Eğer ki, koyunları kaçırır ve devlete bildirmezler ise ona göre yasaknamede belirtilen cezaya çarptırılmaları
emredilmiştir”.

 

Source
Nermin Taylan

Related Articles

Adblock Detected

Merhaba. Sitemiz yoğun bir emeğin ürünüdür! Sitede dolaşmak için lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatın. Please Close The Ads Protector.