Tarih

Osmanlıda harem ve yasaklar! Haremden Bilgi Sızdırmak Yasak!

Osmanlıda harem ve yasaklar | Haremden Bilgi Sızdırmak Yasak | Osmanlı Sarayı’nın Harem Dâiresi’nde yaşayan gerek hânedan mensupları olsun, gerekse cariyeler ve kalfalar olsun tüm Harem sakinlerine uygulanan bir yasak da, Harem’de yaşananları Harem dışındaki insanlara anlatma yasağıdır.

CARİYELERE VE HAREM MENSUPLARINA
DIŞARIYA BİLGİ VERME YASAĞI;

Bu yasak herhangi bir yazılı emir ile bildirilmemiştir. Ancak Padişahın haremi o lan Osmanlı Sarayı’ndaki bu saklı şehirde yaşananlar orada yaşayanlarla beraber toprağa gömülmüştür.

Harem sırları
Harem sırları

Osmanlıda harem, Haremden Bilgi Sızdırmak Yasak!

Haremde olan haremde kalır,

Harem Dâiresi’nin dirlik ve düzenini sağlamaya çalışan Vàlide Sultanlar; entrikaları, trajedileri, eğlenceleri veya çekişmeleri bastırmaya çalışmışlar ve dışarıya sızmasını mükemmel şekilde
engellemişlerdir.

Avrupalı gözlemciler ve seyyahlar ne kadar merak edip oğrenmeye çalışsalar da, harem sakinlerinin titizliği ve söz konusu yasağa riayetleri sebebiyle Osmanlı Padişahlarının haremlerinde neler yaşandığı asla tam olarak öğrenilememiş, yaşananlar, yaşayanlarla beraber bir sır olarak kalmıştır. Ve Harem hakkında belgelere dayanmaksızın yazılanlar da fantezi ve hayal ürünü olmaktan öteye geçememiştir.

Tabi, o zamanlar harem istihbarat merkezinden farksızmış!

Osmanlıda harem, Hareme Girmek Yasak, Harem Nedir?

Bir harem görüntüsü. Tek görevi yaşlanan ama hala şehvetli bir şeyh veya Sultan’ı eğlendirmek olan güzel, duygusal kadınlarla dolu zengin çevrenin vizyonlarını çağrıştırıyor. Bu görüntü, Osmanlı İmparatorluğu’nun 16. ve 17. yüzyıllarının imparatorluk haremlerine dayandırılmış olabilir. Tarihin bu döneminde haremler Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetilmesinde önemli rol oynamıştır. Bu en ünlü dönem Kadın Saltanatı olarak biliniyordu.

Harem kadınlarının ve daha spesifik olarak Valide Sultan’ın (Sultan’ın Annesi veya Kraliçe Annesi) ve Sultan’ın favorilerinin (harem kadınlarını tercih eden) devlet siyasetine dahil olması. Sultan’ın gücünü ve konumunu azalttı. Padişah hükümetin (veya Divan’ın) başında olduğu için, bu müdahalenin Osmanlı devleti için zararlı olduğu düşünülmektedir.

Harem ve kadınlar
Harem ve kadınlar

Haram olan yer; HAREM!

Harem, Müslüman bir hanede kadınlar mahallesi olarak tanımlandı. İmparatorluk haremi (Seraglio haremi olarak da bilinir), Valide Sultan’ın (Kraliçe Anne), Sultan’ın favorilerinin (hasekis) ve cariyelerinin geri kalanının (asıl işlevi Sultan’ı yatak odasında eğlendirmek olan kadınlar) birleşik hanelerini içeriyordu. Ayrıca bütün Sultana’ları (Sultan’ın kızları) haneleri de barındırır.

Harem; girilmesi yasak yer anlamına gelir. Genellikle ev reisinin kadınları, cariyeleri ve çocuklarıyla yaşadığı yer demektir. Harem’in asıl adı ise Dar’üs-saade’dir. Anlamı ise “Saadet Evi” demektir.

Osmanlı Sarayındaki Harem ise padişahın annesi, eşleri, cariyeleri ve çocuklarının yaşadığı, hayatlarını idame ettirdikleri yerdir.

Osmanlıda harem, Hareme Girmek Yasak, Haremden çıkış yok!

Osmanlı Sarayı Harem Dairesi’ne dışarıdan girilmesi kesinlikle yasaktı. Harem’de yaşayanların da dışarıya çıkması veya dışarıya bilgi sızdırması uygulanan yasaklar arasındaydı.

Bu sebepten dolayı Harem’de yaşananlar Harem’de yaşayanlarla birlikte toprağa gömülmüştür.

Osmanlıda harem
Osmanlıda harem

Osmanlı’da Girilmesi Yasak Olan Yer
“HAREM”

Harem’de yaşayanlar sadece eski saraya veya hanedan mensubundan birilerinin evlerine gidebilirlerdi. Arabaya binip gezinti yerlerine gitmeleri kesinlikle yasaktı. Harem sakinleri II.
Mahmut döneminde ve sonrasında üzerlerine feracelerini giyip gezinti yerlerine gidebilmişlerdi.

Hareme girmeyi bırakın yanından geçenin organını uçururlar! Harem ağalarında olduğu gibi… Bu yüzden harem erkekler için son derece riskli ve tehlikeli bir yerdi!

semihbulgur.com

Related Articles

Adblock Detected

Merhaba. Sitemiz yoğun bir emeğin ürünüdür! Sitede dolaşmak için lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatın. Please Close The Ads Protector.