Tarih

Osmanlıda Cami ve İbadete Saygı

Osmanlıda Cami ve İbadete Saygı  | Osmanlı döneminde 18. ve 19. yüzyılda inşa edilen camiler son derece önemli ve güzel olmasına rağmen, en büyük ve en etkileyici kompleks yapılar 16. yüzyıla aittir.

Osmanlı Camileri
Osmanlı Camileri

Bu görkemli tarihi yapılar ya Osmanlı padişahları ya da hanedanlığın diğer üyeleri tarafından yaptırıldı. Genellikle, merkezde cami bulunan, medreseler, mutfaklar ve yoksullar için çeşitli hayır hizmetleri için diğer binalarla çevrili bir yapı kompleksi olan Külliye olarak bulit edildiler.

Osmanlıda Cami ve İbadete Saygı

OSMANLI İMPARATORLUK CAMİLERİ

Bu harika mimari eserler hiçbir şekilde tam bir listeye sığmaz. Hemen hemen her padişah her şehirde bir iz bırakmak istemiştir. Yani İstanbul da imparatorluk camileri ile doludur. Hepsini ziyaret etmek çok zaman alır. Bu yüzden merkezi ve tarihi alanda olanları ziyaret etmek daha akıllıca olacaktır. Ayrıca İstanbul mimarinin ve eşsiz eserlerin merkezi olsa da diğer imparatorluk şehirlerinde de bin yılları kucaklayacak eserleri bulmak mümkündür.

Ayrıca birçok Osmanlı imparatorluk camisi Türkiye’nin diğer şehirlerindedir. Bursa, Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk başkentiydi ve tarihi açıdan çok önemli bazı camiler orada bulunuyor. Diğer Osmanlı imparatorluk camileri Edirne, Konya, Amasya, Manisa ve hatta Şam’da da vardır.

Cami Yanındaki Kahvehanelerde, Eğlence Yasak!

Osmanlı her türden, her dinden insanı dilediği gibi serbest bırakmasının yanında dine ve adaba aykırı olan kişiler
veya ahvaller konusunda taviz vermemiş, bir sürü yasaklar getirmiştir. Bu yasaklardan biri de Galata’daki Sultan Bayezıd Camii bitişiğinde Hüseyin ‘in Kahvehånesi ile Kiryako’nun dükkânında çalgı çalıp oyun oynanması, camii cemaatini rahatsız ettiğinden, adı geçen kahvehånede çalgı çalınıp kumar oynanması yasaklanıyor. Camilere saygı için söz konusu yasak şu şekildedir;

Osmanlıda Cami
Osmanlıda Cami

Cami Yanında Eğlence Yasağı, camilere saygı;

Zabita Nezâret-i Celilesine Devletlu efendim hazretleri;

Galata’da Sultan Bayezıd Camii Şerifi’nin ittisalinde bulunan Hüseyin’in kahvehânesiyle, Pervegâr Kiryako’nun dükkânlarında çalgı ve lub’iyyàt icrà edile geldiği cihetle cemaat bizar olmakta olduğu hademesi tarafından ihbar edilmiş. Ve ayrıca bu halin devamı gayr-ı câiz bulunmuş olduğundan men’iyle beraber ba’dema buna meydan verilmemesi zımnında lazım gelenlere tebligat-i mukteziye ifa buyurulması hususunun savb-1 ali-i asifânelerine
iş ‘ârn hukuk müşavirliğinden ifade olunmağı ol-vecihle icrâ veneticesinin inba bildirilmesi bâbında emru fermân hazret-i menlehü’l-emrindir. Fi 24 Rebiülahir Sene 1325 ve fi 24 Mayıs Sene 1323 Nazır-ı Evkaf-ı Hümayun.

Related Articles

Adblock Detected

Merhaba. Sitemiz yoğun bir emeğin ürünüdür! Sitede dolaşmak için lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatın. Please Close The Ads Protector.