Tarih

Osmanlı Hanedanı ve Yasaklar! Birbirlerini yememeleri içindi.

Osmanlı Hanedanı ve Uygulanan Yasaklar | Önce imparatorluk nasıl oluştu ve ilerledi kısaca bakalım. İmparatorluk devleti, Selçuklu Türklerinin imparatorluğunun çöküşü sırasında Küçük Asya’da ortaya çıkan birçok küçük Türk devletinden biri olarak başlamıştır. Osmanlı Türkleri diğer devletleri özümsemeye başladılar. Ayrıca Fatih II. Osmanlı açılımının ilk safhası Bizans İmparatorluğunu yenerek başlattı. Bunun yanında Bulgaristan ve Sırbistan’a karşı I. Osman, Orhan, I. Murad ve Beyazıt I döneminde de gerçekleşme devam etmiştir.

Bursa 1326’da, Adrianople (modern Edirne) ise 1361’de düştü. Her biri de imparatorluğun başkenti oldu. Kosova (1389) ve Nikopol’ün (1396) büyük Osmanlı zaferleri Balkan Yarımadası’nın büyük bir bölümünü Osmanlı hakimiyetine aldı. Ayrıca Avrupa’yı Osmanlı tehlikesiyle uyandırdı. Osmanlı’nın Konstantinopolis kuşatması, 1402’de Beyazid’i yenip ele geçiren Timur’un ortaya çıkmasıyla kaldırıldı. Ancak Osmanlılar kısa sürede toparlandı.

Osmanlı Hanedanı, Büyük Genişleme Dönemi

I. Mehmed (I. Muhammed) tarafından yeniden bir araya gelen imparatorluk doğdu. Daha sonra Mehmed’in halefleri MURAT II ve Fatih Mehmet II Varna’da Polonyalı Ladislaus III liderliğindeki haçlı ordusuna karşı kazanılan zaferle (1444) ve sonra 1453’te Konstantinopolis’in ele geçirilmesiyle yükseliş başladı. Bir yüzyıl içinde Osmanlılar göçebe bir ordudan Avrupa’nın hayatta kalan en eski imparatorluğunun varislerine dönüştüler. Başarıları kısmen rakiplerinin zayıflığından, kısmen de mükemmel ve çok üstün askeri organizasyonlarından kaynaklandı. Orduları çok sayıda Hıristiyan’dan oluşuyordu. Sadece Yeniçerilerin kolordusu olarak örgütlenen askerler değil, aynı zamanda gönüllülerden de oluşuyordu.

Onlara da yasak!

Osmanlı’da Hanedana Uygulanan Yasaklar. Osmanlı Devleti, halkın selâmeti, düzenin en güzel şekilde devamı ve devletin bekası düşüncesiyle kuruluş döneminden son dönemine kadar çeşitli yasaklar uygulamıştır.

Hanedan mensuplarına uygulanan yasaklar genellikle saray içerisinde uygulanmakta, sarayda yaşayan hanedan mensuplarını, harem ahalisini ve Osmanlı soyundan gelenleri kapsamaktaydı.

Osmanlı hanedanı
Osmanlı hanedanı

Osmanlı’da Hanedana Uygulanan Yasaklar;

Kurallar ve kaideler Padişah veya Valide Sultan tarafından konur. Ve ayrıca görevlendirilen saray çalışanları tarafından denetlenirdi. Özellikle Harem Dairesi’nde uygulanan yasaklar dışarıya bilgi sızdırılmadan ivedilikle halledilir, suça karışanlar affedilmeden cezalandırılırdı.

Yasaklara karşı çıkan hanedan mensupları zoraki bir şekilde yasaklara uymak zorunda bırakılırdı. Yasaklara karşı
çıkan saray çalışanları ise derhal cezalandırılarak işlerine son verilirdi.

semihbulgur.com

 

Related Articles

Adblock Detected

Merhaba. Sitemiz yoğun bir emeğin ürünüdür! Sitede dolaşmak için lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatın. Please Close The Ads Protector.