Tarih

Müslüman Kadınlar ve Osmanlıda Evlilik Yasağı

Müslüman kadınlar terimi, İslam inancını uygulayan bir grup kadını ifade eder. Bu kadınlar ya dinin içine doğarlar ya da hayatlarının bir döneminde iman edip İslam dinine tabi olurlar.

Müslüman Kadınlar ve Üstlendikleri Rol

Müslüman kadınları daha iyi anlamak için İslam inancında ortaya konan rollerine, haklarına ve yükümlülüklerine bakmamız gerekir. İslam’da Müslüman bir kadının rolü açıkça tanımlanmıştır. İslam toplumları, toplumsal sürekliliğin, aile ve kültürün korunmasının anahtarı olarak kadınları ana merkeze koymaktadır. Müslüman bir kadının temel rolü, çocuklarına karşı iyi bir anne ve saygılı bir eş olmaktır. Ancak bu, kendilerini daha üstün görecek haklara sahip olmadıkları anlamına gelmez. Kuran’a göre, kadın ve erkek aynı ruha sahiptir yani kadın ve erkek arasındaki manevi anlamda üstünlük yoktur. Kul olarak hepsi eşittir.

Kadınlara evlenme yasağı
Kadınlara evlenme yasağı

Müslüman Kadınların Nitelikleri

Müslüman bir kadının İslam inancının beş ayağına karşı yükümlülüklerini yerine getirmesi bekleniyor. Tıpkı erkeklerin üzerine düşen görevler gibi. Her gün namaz kılmak, hayatında en az bir kez Hac hacca gitmek, mübarek Ramazan ayında oruç tutmak, sadaka vermek ve iyilik yapmak görevleridir. Müslüman bir kadına eğitim hakkı, iş gücüne katılma hakkı, isterse kendi işini kurma hakkı, oy kullanma hakkı, anne ve babasından miras alma hakkı ve siyaset yapma hakkı da verilmiştir.

Müslüman Kadınların İranlılarla Evlenmeleri Yasak,

İslâm hukukuna göre Müslüman bir kadının gayrimüslim bir erkekle evlenmesi yasaktır. Müslümanlara mahsus
bu yasakla beraber Osmanlı Devleti, ülkede yaşayan gayrı müslimlerle Osmanlı halkından olan kızların evliliklerini yasaklamıştır. Yani kadınlara evlilik yasağı işte tamda buydu.

Ancak Rafizi olarak adlandırdığı İran Şii kültürünün topraklarında yayılmasını önlemek için Sultan II. Mahmud döneminden itibaren Osmanlı kadınlarının İranlı erkeklerle evlenmeleri yasaklanmıştır. Bu yasak Sultan II. Mahmud’un 1822 tarihli fermânı ile ilân edilmiştir.

Müslüman Kadınlar
Müslüman Kadınlar

Müslüman kadınlar ve evlilik yasağı;

Yasak Evlilik, Sultan II. Mahmud 6 Ocak 1822 tarihinde yayımladığı bu fermânda “İstanbul ve etrafında bazı ehl-i İslâmın, İranlı ve meçhulünnesep kişilerle evlilik yaptığı, cahillerin böylece Şii ve Rafizi mezhebine meylettiklerinden bahisle, bundan sonra bu tür evlilikleri yapanlar, sebep olanlar ve nikâhı kıyan mahalle imamlarının cezalandırılacakları vurgulanmıştır.

Osmanlı kadınlarıyla İranlı erkeklerin evlenmeleri yasağı. Osmanlı Devleti’nin sonuna kadar devam etmiştir. 1917 yılında yasağın kaldırılması hakkında girişimlerde bulunulmuştur. Ancak yasak, Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar devam etmiş, 5 Mayıs 1926 tarihinde kaldırılmıştır.

semihbulgur.com

Related Articles

Adblock Detected

Merhaba. Sitemiz yoğun bir emeğin ürünüdür! Sitede dolaşmak için lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatın. Please Close The Ads Protector.