Tarih

İçki satış yasağı! Bu yasağa önce Padişahlar uysaymış iyi olurmuş!

İçki satış yasağı | Bazı Osmanlı padişahları hakkında içki içtikleri hatta alkolik oldukları hakkında bazı söylentiler vardır. Böyle olsa da bir dönem Osmanlı’da içki yasağı uygulanmıştı! Belki de Padişahlar alkol kullandılar ve onun ne kadar kötü bir şey olduğunu gördüler. Daha sonra da halklarının bu kötü şeyle helak olmasını istemediler. Böylece Osmanlı’da içki satış yasağı uygulanmış oldu.

Yani esasında insan insandır ve nankördür. Azgınlığa, sapkınlığa ve günaha meyilliyiz. Sadece bazı durum ve şartlarda bunları gizli yapıyoruz. Bazen de açıkça yapıyoruz. Gizli yapanlar iyi, açıkta yapanlar da kötü olabiliyor. İçki elbette kötüdür ve günahtır çünkü çok içildiğinde sarhoşluk verir! Böylece halkın arasına düşmanlık sokar!

Osmanlı Devleti’nde müskirat satışı sair zamanlarda defaatle yasaklanmıştır. Başta IV. Murad olmak üzere birçok Osmanlı padişahı bu yasağa dair fermån yayımlamış, yasağa uyulmadığı takdirde cezalandırılacağını bildirmiştir.

Ecnebi Devletler Himayesindeki Dükkanlara Müskiret (Sarhoş Edici İçecek ) Satışı Yasaktı

Hal böyle iken bu yasağa bazı dönemlerde devlet ve hapis korkusundan bazen harfiyen uyulmuş, bazen de çeşitli oyunlar ve düzenbazlıklarla müskirat satışına devam edilmiştir.

İçki satış yasağı,

1839 yılına kadar İstanbul’da müskirat satışı yapan dükkânlara, bu tür içeceklerin satılması yasak edilmiştir. Ancak
Galata ve Beyoğlu’nda bulunan ecnebi ve İngiliz devletlerinin himayesinde olan bazı dükkânlar, müskirat satmaya devam ediyordu.

Devlet tarafından yayımlanan bildiride bundan böyle İngiliz ve başka ecnebi devletlere ait olan dükkânlarda dahi müskirat satışı kat’i ve sert bir dille yasaklanmıştır.

İçki satış yasağı Osmanlı
İçki satış yasağı Osmanlı

Vergide Adaletten Ayrılmama Yasağı,

İçki bütün kötülüklerin anasıdır ve onu yasaklarız, zam yaparız, içeni cezalandırırız. Ama ondan vergi almaktan da geri kalmayız!

Kanuni Sultan Süleyman döneminde hazırlanan bir yasaknâme de, gayrimüslimlere vergide adaletten ayrılmama
ile alâkalı yasak getiriliyor. Söz konusu yasağa göre gayrimüslimlerden alınan cizye vergisi dışında, zulmen zımmîlerden mali bir talepte bulunulmamasını ve eğer bulunulur ise gereken mercilere ismen şikâyet edilmesi isteniyor.

İçkiyi yasaklasan ne olur. İçen yine içer! Aslında ağızdan giren değil de ağızdan çıkan daha önemlidir!

Şimdilerde ise içkiye hem satıyorlar, hem de üzerine bir de vergi alıyorlar!

semihbulgur.com

Semih Bulgur

l am a knowledge worker who works hard to make you informed about original knowledges from international sources!

Related Articles

Adblock Detected

Merhaba. Sitemiz yoğun bir emeğin ürünüdür! Sitede dolaşmak için lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatın. Please Close The Ads Protector.