Tarih

Din nedir? Geçmişte Dinsel Yasaklar

Din nedir? Geçmişte Dinsel Yasaklar | Din, bir grup insan tarafından genel olarak kararlaştırılan temel bir inanç ve uygulama kümesidir. Bu inançlar kümesi evrenin nedeni, doğası ve amacı ile ilgilidir ve adanmışlık ve ritüel gözlemleri içerir. Ayrıca genellikle insan ilişkilerinin yürütülmesini düzenleyen bir ahlaki kod içerirler.
Dünya başladığından beri, insan üstün/anlaşılması zor her şeye, inanç ve ibadete karşı doğal bir eğilim göstermiştir.

Din nedir? Sevilen ve korkulan yüce varlığa yakınlaşmaya ve onun rızasını almaya çalışmaktan ibarettir. Bu, ritüelleri gerçekleştirmek ve iyiliği ve / veya sonsuz yaşamı kazanmak için gelenekleri veya yasaları korumakla sonuçlanır.

Dinler
Dinler

Din nedir? İslam nedir?

İslam, Müslümanların takip ettiği dinin adıdır. İslam’ı uygulayanlara Müslüman denir, tıpkı Hristiyanlığı uygulayanlara Hıristiyan dendiği gibi. Yani İslam’ın gerçek ve sözlü anlamı boyun eğmektir. İslam, barış (salam) kelimesinin geldiği kök harflerle aynı olan s-l-m kökü olan Arap harflerinden gelir. İslam teriminin kendisi barış anlamına gelmez. Ancak kişinin teslimiyet yoluyla (İslam) huzur (salam) bulduğunu ima eder. Arap terimi genellikle Müslüman ile birbirinin yerine kullanılır. Ancak bu yanlıştır. İslam bir din iken Arap bir ırktır. Tüm Araplar Müslüman değildir ve Müslümanların çoğu aslında Arap değildir. Araplar Müslüman nüfusun yaklaşık %13’ünü oluşturuyor.

İslam Bir Tek Tanrıyı vurgular. İslam adını bir kişiye değil, Allah’ın emir ve iradesine boyun eğme eyleminden almıştır. Diğer dinler genellikle bir kişi veya kişiden sonra adlandırılır. Örneğin, Hıristiyanlık mesihten, Yahudilik Adını Yahuda kabilesinden, Budizm ise Buddha’dan almıştır. İslam, Muhammed’in adı değildir. Çünkü İslam ondan önce de vardı. Adem, İbrahim, Nuh ve Musa gibi önceki peygamberlerin mesajı, Allah’a teslim olmaktı. Bu nedenle, İslam’ın mesajı Hz. Muhammed’in üzerinden gelmesiyle başlamamıştır. Adem’le başladı ve bugüne kadar devam etti. Zamanın geçmesiyle birlikte Allah, insanlığa O’nun mesajını hatırlatmak, yalnızca O’na  ibadet edilmesi için yeni Peygamberler gönderirdi. Muhammed bu peygamberlerin sonuncusudur.

Hristiyanlık nedir?

Hristiyanlık ve İslam aynı özden gelir ancak zamanla bazı inanışlar değişmiş ve tahrif edilmiştir. En büyük farklardan biri bir insan kul ve peygamber olan İsa Mesih’e Allah’ın oğlu denmesidir. İslam’da ise tek bir tanrı vardır.

Din ve Ritüeller!
Din ve Ritüeller!

Hristiyanlık her zaman dinin mihenk taşı olarak Tanrı ile kişisel bir ilişkiyi vurgulamıştır.
Allah, Adem’i ve Havva’yı yarattığında, onlarla birlikte cennet bahçesinde, günün serinliğinde yürüdü ve dostluklarından zevk aldı. Din, yaratıcı Tanrı ile yakın, kişisel ve tatmin edici bir ilişkiydi ve hala öyledir.
Çağlar boyunca insanlar tüm hayatlarını insanoğlunun dostluğundan hoşlanan bir Tanrı ile olan bu kişisel ilişkinin tadını çıkarmaya adadılar.

Abraham, 2 Chronicles 20:7 ve James 2:23’te ‘Tanrı’nın dostu’ olarak adlandırıldı. Yaratılış 18:17 — “Sonra Rab dedi ki: “Yapmak üzere olduğum şeyi İbrahim’den saklayayım mı?” Göç 33:11 der ki: “Bir insan arkadaşıyla konuştuğu gibi, Tanrı Musa ile yüz yüze konuşurdu.” David, 1 Samuel 13:14 ve Acts 13:22’de Tanrı’nın kendi kalbinden sonra bir adam olarak adlandırılır. Liste bitmek bilmiyor.

Blaise Pascal (Fransız Matematikçi, Filozof ve Fizikçi 1623-1662), “Her insanın kalbinde yaratılan ancak hiçbir şeyle doldurulamayan fakat sadece yaratıcı olan Tanrı tarafından yani İsa aracılığıyla bilinen Tanrı şeklinde bir boşluk vardır.”

Dine  Aykırı Olduğu Gerekçesiyle Uygulanan Yasaklar,

Osmanlı Devleti bilindiği gibi İslam Dini’nin (Şeriat) kurallarını uygulamaya özen gösteriyordu. Tüm kanunları buna
göre belirler, yasakları da ona göre tanzim ederdi. Dine Aykırıdır Diye Yasaklananlar işte aşağıdaki gibidir.

Devlet, Nàm Ulemasindan fetva almadan karar vermez, halkın da İslàm’a aykırı hareket etmesini uygun görmezdi. Gerek kanunnamelerde, gerekse uygulanan yasaklarda bu açık ve net bir şekilde görülmektedir.

Din nedir? Dinsel yasaklar!
Din nedir? Dinsel yasaklar!

Din nedir? Dine Aykırıdır Diye Yasaklananlar;

Buna yönelik olarak Osmanlı, var olduğu süre içerisinde teb’asina yönelik bir çok yasak uygulamıştır. Uyguladığı tüm yasaklar bir gerekçeye dayalı olarak uygulanmakta, her şeyin evvelinde halkın selâmeti gözetilmektedir.

Şimdilerde bazı eleştirilere konu olan yasaklar arasında İslam Dini’ne aykırı olduğu gerekçesi ile uygulanan yasaklar vardır. Bu yasaklar giyim kuşamdan yemeğe kadar birçok konuyukapsamakta, halktan edepli ve şeriata uygun hal alınması istenmektedir.

Devlet yönetimi kadınların açık giyinmesinden yemek israfIna, içki, tütün, kumar, kahvehâne eğlenceleri gibi birçok konuda Islàm’a aykırı gördüğü ne varsa yasaklamıştır. Kendisine bağlı olan valiliklere fermânlar göndererek, yasaklara uymayanların cezalandırılacaklarını açık ve sert bir ifade ile bildirmiştir.

semihbulgur.com

Related Articles

Adblock Detected

Merhaba. Sitemiz yoğun bir emeğin ürünüdür! Sitede dolaşmak için lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatın. Please Close The Ads Protector.