Tarih

Çoban Nedir? Osmanlı’da Çoban Yasağı Neden Uygulandı?

Çoban Nedir? Osmanlı’da Çoban Yasağı Nasıl Uygulandı? | Çobanlık, 5.000 yıl önce Küçük Asya’da başlayan en eski meslekler arasındadır. Koyunlar sütleri, etleri ve özellikle yünleri için tutuldu. Sonraki bin yıl boyunca, koyun ve çobanlık Avrasya’ya yayıldı. Henri Fleisch, Lübnan Çoban Neolitik endüstrisinin Epipaleolitik’e tarihlenmiş olabileceğini ve Beqaa Vadisi’ndeki göçebe çobanların ilk kültürlerinden biri tarafından kullanılmış olabileceğini belirsiz bir şekilde öne sürdü.

Bazı koyunlar, tavuk ve domuz gibi diğer hayvanlarla birlikte aile çiftliğine entegre edildi. Büyük bir sürünün bakımı için koyunların meradan başka bir meraya geçebilmesi gerekir. Bu, çiftçininkinden ayrı bir mesleğin geliştirilmesini gerektiriyordu. Çobanların görevi sürülerini sağlam tutmak, avcılardan korumak ve kesme için zamanında pazar alanlarına yönlendirmekti. Eski zamanlarda, çobanlar da genellikle koyunlarını sağar ve bu sütten peynir yaptı; bugün hala çok az çoban bunu yapıyor.

Çoban Nedir? Rumeli’ye Çoban İhracı Yasaklanıyor,

Bilindiği gibi Osmanlı Devleti şanlı tarihi boyunca altmış kadar ülkeyi hakimiyeti altına almış ve adaletle yönetmiştir. 1361 yalında Osmanlı, Edirne’yi fethedince Anadolu’dan Rumeli’ye göçler başlamıştır. Ülke sınırları genişledikçe Istanbul’dan ve ülkenin sair yerlerindeki valiliklerden, beyliklerden ihracatlar başlamıştır. Osmanlıda çoban yasağı nasıl başladı? Çobanlarımız kıymetlidir!

Osmanlıda İhracat İthalat

Bu ihracatlar gıdadan giyime, hayvandan baklagillere kadar birçok alanda  olmaktaydı. Yapılan bu ihracatlar arasında 18. yy ‘da çoban ihracı da vardı. Ve 1850 yıIında Osmanlı Devleti tarafından Rumeli’deki çoban azlığından
dolayı Rumeli’den başka şehirlere çoban ihracı yasaklanmıştır.

Çoban nedir? Osmanlıda Çoban
Çoban nedir? Osmanlıda Çoban

Osmanlı’da Çoban Yasağı;

İbrişim Yasağı,

İbrişim (Kalınca bükülmüş ipek iplik) yasağı, İran’la yapılan ipek ticaretine Yavuz Sultan Selim tarafından 1518
yılında uygulanan yasaktır. Osmanlı Devleti, Safeviler’le siyasi ilişkileri bozulunca, ekonomik ilişkilerini de kesti. Bunun yanında kurallara uymayan tüccarlar cezalandırıldı, mallarıma el konuldu. Yakınmalar üzerine haksız işlem yapan memurlar cezalandırıldı. Uğranılan zararlar 1520 yılında Kanuni Sultan Süleyman döneminde karşılandı.

Yani her dönemde diplomasi çok önemli fırıldak dansözler gibi bir dış politika doğru değildir. Ayrıca çizginiz belli olmalı kümünle yürüdüğünüz belli olmalı! Ve asla yalnız yürümemeliyiz! Yani never walk alone baby. Ya Amerika ile yürü ya da Rusya ile ama cambazlık yapma!

semihbulgur.com

Related Articles

Adblock Detected

Merhaba. Sitemiz yoğun bir emeğin ürünüdür! Sitede dolaşmak için lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatın. Please Close The Ads Protector.