Tarih

Çağrı Filmi Nasıl Çekildi? Tarihsel Analiz. Eşsiz bir Film!

Çağrı Filmi Nasıl Çekildi? Tarihsel Analiz. Eşsiz bir Film | Bu araştırmada, çoğu Müslümanı hatta Müslüman olmayanları bile derinden etkilemiş olan, 1976 yapımı The Message (Çağrı) filminin tarihsel doğruluğunu inceliyoruz. Filmin tarihsel doğruluğu üç kategoride incelenmiştir; kostümler, filmde gösterilen tarihi olaylar, İslam dininde öğretilen inanç ve değerler.

Bu filmde kullanılan kostümlerin tarihsel olarak doğru olduğu bilinmektedir. Filmde kullanılan kostümler, canlandırılan karakterin rütbesinin, kişiliğinin ve çevresinin mükemmel göstergesidir. Giyilen kostümlere bakarak karakterler hakkında kolayca bilgi edinilebilir. Peygamber zamanında meydana gelen tarihi olayların çoğu düzgün bir şekilde tasvir edilmiştir.

Çağrı Filmi Sahneler
Çağrı Filmi Sahneler

Çağrı Filmi Nasıl Çekildi? Tarihsel Analiz. Eşsiz bir Film!

İslam inancının ilanı, İslam’ın ilk şehidi ve Habeşistan’a göç gibi önemli olaylar, İslam dinine saygısızlık edilmeden doğru bir şekilde tasvir edilmiştir. Filmdeki karakterlerin değerleri ve inançları, filmde eylemleri ile büyük ölçüde gösterilmiştir.

Filmin konusu, insanlara birçok kavramı öğreten İslam inancı etrafında şekillenmiştir. İslam inancı, herkesin Tanrı’nın gözünde eşit olduğunu ilan etti. Bu da birçok insanı İslam’a dönmeye teşvik etmiştir. Çünkü birçok insan, özellikle köleler, haksız muamele görmekteydi. Bu film, birçok eleştirmen tarafından İslam inancının kuruluşunun tarihsel olarak doğru bir temsili olarak kabul edilir.

Muhammed, Allah’ın Elçisi olarak da adlandırılan Çağrı, Moustapha Akkad tarafından yönetilen ve İslam peygamberi Muhammed’in hayatını ve yaşadıklarını anlatan 1976 yapımı bir filmdir. Bu film, yaşanmış gerçek olayların çok doğru bir tarihsel temsili olarak kabul edilir; Film analizinde incelenecek konular şunlardır: Filmdeki kostümler, değerleri ve inançları ve filmde tasvir edilen tarihi olaylar.

Erken İslam dönemi. Eşsiz bir film!

Bu film, erken İslam tarihine bir giriş niteliğindedir. Çağrı, Muhammed’in Mekke’de İslam’ın başlangıcıyla birlikte peygamber olarak geçirdiği yılları takip ediyor. Çağrı filmi, Müslümanlara yapılan zulme ve ve onların özgürce ve barışçıl bir şekilde ibadet etmek için katlanmak zorunda kaldıkları savaşlara ve zorluklara odaklanmaktadır.

Geçmişte yaşanmış gerçek olaylar filmlere yeniden dönüştürüldüğünde, genellikle izleyicinin ilgisini çekmek için bükülür ve değiştirilir. Ancak Çağrı, olaylara sadık kalan ve her zamanki Hollywood filmlerine dönüşmeyen bir filmdir. Filmde gösterilen ve iyi tasvir edilen olaylar, İslam’ın iyi bilinen bir din olarak gelişmesinde ve yayılmasında etkili olmuştur.

Çağrı Filmi! Mekke Dönemi kıyafetleri Eşitlik!

Bu filmdeki aktörler ve aktrisler tarafından giyilen kostümler, karakterlerinin rütbesi, kişiliği ve fiziksel ortamı hakkında çok şey söyledi. Peygamber zamanında hizmetkarlar genellikle bele kadar olan kıyafetleri giyerlerdi. Filmde, Bilal ve diğer köleler tam da bunu giydiler. Sıradan erkekler ve kadınlar, altında pantolon bulunan uzun ve gevşek tunikler giyerlerdi. Erkekler başlarına büyük bir bez parçası taktılar ve çöl güneşinin yoğunluğundan korunmak için onu bir türban haline getirdiler.

En güzel İslam filmi
En güzel İslam filmi

Kadınlar ayrıca başlarına pamuktan yapılmış bir bez takıyorlardı; ve bu kumaşı çeşitli stillerde giydiler. Zenginler için en yaygın kumaşlar ipek ve ketendi. Filmde, Mekke’nin en zengin insanları olan Hind ve Ebu Süfyan, her zaman renkli ipekten yapılmış abartılı kıyafetler giydiler. Ayrıca tertemiz mücevherler ve süs eşyaları da takıyorlardı. Filmde zenginlere ait at ve develer de mücevher takıyordu!

Çağrı Filmi! Habeş halkı!

İslam’ın takipçileri Mekke’ye geri döndüklerinde, hepsi aynı kıyafetleri giydiler, bu da İslam dininin ana kavramlarından biri olan eşitliği yani aynı rütbede olduklarını gösteriyordu. Günümüzde, o zamanlarda İslam’ın takipçileri tarafından giyilen kıyafetler hala yıllık hac yolculuğunda hacılar tarafından giyilmektedir. Habeşistan’da, sarayda yaşayan zengin insanlar, ketenden yapılmış uzun, gevşek kıyafetler giyiyorlardı.

Giysileri altın haçlarla süslenmişti. Bu, Habeş sarayındaki insanların dindar ve yüksek rütbeli olduklarını gösteriyordu. Film, Habeş Kralı’nı ketenden yapılmış uzun kıyafetler giyerken tasvir ediyor; karmaşık desenler ve haçlarla süslenmiş büyük bir altın asa tutuyordu. Filmde Mekke ve Habeş halkının giydiği kıyafetler, uzun zaman önce giyilen kıyafetlerin doğru bir temsiliydi.

Oku, Vahyin Başlangıcı!

İslam’ın bir din olarak kurulması sırasında meydana gelen birçok önemli olay vardır. Çağrı filmi, bu olayların çoğunu üç saatlik zaman diliminde tasvir etti. Film, İslam’ın yaklaşık yirmi yıl boyunca evrimini gösteriyor. Filmde meydana gelen ilk büyük olay, Muhammed’in Hira Dağı’ndaki zamanıydı. Muhammed o sırada kırk yaşlarındaydı (Muhammed: İslam Peygamberi). Bir mağarada meditasyon yaparken, Allah tarafından gönderilen ayetleri okumasını emreden Melek Cebrail tarafından ziyaret edildi.

Rivayete göre, Cebrail Muhammed’e okumasını söyledi ve Muhammed okuyamayacağını söyledi. Cebrail, Muhammed’e okumasını söylemeye devam etti ama o da aynı cevapla cevap vermeye devam etti. Başına gelenlerden korkarak karısının yanına eve geldi. Onu teselli eden ve bir peygamber olarak Allah’ın mesajını yaymak için seçildiğini söyleyen akrabaları oldu.

İslam ve kafirler
İslam ve kafirler

Çağrı Filmi! Dine Saygı

Bu olayın filmdeki tasviri çok iyi yapılmıştır. İslam dinine saygıdan dolayı bu sahnede veya başka bir yerde Muhammed gösterilmemiştir. Muhammed sahnelerde ne zaman sahnenin yanında veya çok yakınında olsa, varlığı yumuşak müzikle gösterilir. Sözleri, Hamza veya Bilal gibi bir başkası tarafından tekrarlanır.

İlk Çağrı

Tasvir edilen bir sonraki büyük olay, İnananların inançlarını yaşadıkları şehir olan Mekke’ye açıkladıkları zamandı. Peygamber tarafından imanlarını açıklamaları emredildi. Film, Mekke halkının, kendilerine ait olmayan bir dinin var olmasına izin verme fikriyle nasıl imtihan edildiğini dikkat çekici bir şekilde gösterdi. İslam’ın erken dönemindeki en önemli şahsiyetlerden biri Bilal İbn Ribah’tır. İslam’a ilk dönenlerden biri olan Etiyopyalı bir köleydi.

Peygamber filmde gösterilmediği için Bilal, filmin merkezi figür karakterlerinden biriydi. Efendisine İslam’a döndüğünü ilan ettiğinde katlanmak zorunda kaldığı işkence doğru bir şekilde tasvir edildi. Bilal’e işkence etmek için kullanılan yöntem, onu çöl zeminine yatırıp vücuduna büyük bir taş koymaktı. Filmde gösterilen işkencenin yöntemi tam olarak buydu.

Müslümanlara Zulüm

Müslümanlar Mekke’nin yöneticilerine isyan ettiklerinde, liderler Müslümanları itaate zorlamaya çalıştılar. Film, kendilerini Müslüman inancının takipçileri olarak ilan eden birçok insanın işkence gördüğünü gösteriyor ki bu aslında doğruydu. İslam dininde ilk şehit Sumaya (Sümeyye) adında genç bir kadındı.

Filmde, uzuvlarının iplere bağlandığı ve birbirinden ayrıldığı gösteriliyor. Ancak gerçekte iplerle bağlanmadan vücudunun birçok yerinden bıçaklanmıştır. Filmde Habeşistan’a göç de gösterildi. Bu, İslam tarihinde bir kilit noktaydı çünkü Müslümanlar nihayet kabul edildi ve korundu.

Muhammed, takipçilerine Habeşistan’da “Adaletsizlik olmadan hüküm süren bir kral ve Allah bizi zorluktan feraha çıkarana kadar doğruluk ülkesi…” Bu olay çok iyi tasvir edilmiştir. Film, Kral’ı nazik ve yardımsever bir hükümdar olarak tasvir etmektedir. Çağrı, Kral’ın ihtiyaç duydukları zamanlarda Müslümanlar için nasıl güvenli bir sığınak sağladığını gösteriyor ki bu gerçekten doğrudur.

Çağrı Filmi! İslam Savaşları

Bedir Savaşı ve Uhud Savaşı gibi önemli olaylar da tasvir edilmiştir. Filmde temsil edilen Bedir ve Uhud savaşları sırasında, asıl savaşın Muhammed tarafından yönetildiği düşünülmesine rağmen, Hamza komuta ediyordu. Bu savaşlar Müslümanların gücünün ve zekasının mükemmel göstergeleriydi.

Ancak Uhud Savaşı’nda Müslümanlar birçok erkek kaybetmiştir. Kuran’daki bir ayet, Müslümanların itaatsizlik ve ganimet arzularının yenilgiye neden olduğunu göstermektedir. Uhud savaşını kaybetmek, Allah’ın bir cezası olduğu kadar Müslümanlar için de bir dersti.

Filmde Müslümanlar, savaşın bittiğinden bile emin olmadıkları halde karşı grubun ganimetini alırken tasvir edildi. Bu sahne filmde çok iyi anlatılmıştı; Bu sahnenin yeri bile doğruydu, savaşın büyük kumlu bir tepede gerçekleştiği gösterildi. Bu filmde tasvir edilen önemli olaylar büyük bir doğruluk ve özenle yapılmıştır. Ve gerçekten de bu olaylar İslam tarihinin şekillenmesine yardımcı oldu.

İslam karşıtı guruplar!

Filmin odak noktalarından biri, İslam karşıtı dini grupların mücadelesiydi.

Din tam olarak nedir?

“Din, evrenin nedeni, doğası ve amacı ile ilgili bir dizi inanç olarak kabul edilir, din, insan işlerinin yönetilmesine yardımcı olan ahlaki bir kod içerir.”

İslam’ın Mekke toplumuna girmesi, şehir sakinleri için huzursuzluğa neden oldu. Çünkü Mekke, insanların toplumsal eşitliğe inanmadığı bir yerdi. İslam tanıtıldığında, peygamber herkesin Allah’ın gözünde eşit olduğunu belirtmişti. İnsanların İslam’a dönmeye başlamasının sebeplerinden biri de buydu; yeni kurulan bu dinde eşitliği gördüler. “İslam, aile ilişkileri, miras, vergilendirme, arınma ve dua gibi hayatın her yönünü kucaklar.”

Mustafa Akkad ve Anthony Quinn satranç oynuyor
Mustafa Akkad ve Anthony Quinn satranç oynuyor

Kölelerin Dini Dediler

Tüm bu kavramları ele alan bir dine sahip olma fikri, Mekke halkına, özellikle de kölelere cazip geliyordu. Bilal İbn Ribah, peygamberin sözlerinin doğruluğunu fark ettiğinde İslam’a geçti. Bilal’in efendisi, Bilal ona peygamberin eşitlik için vaaz verdiğini söylediğinde ona gülmüştü. Bilal’in sahibi, Bilal’in zihnini “zehirleyen” ideolojilerden hoşlanmadı.

Bu yüzden Bilal’e bu “saçmalığa” inanmasını engellemek için işkence etti. İslam, köleliği önceki dinlerin yapmadığı şekillerde ele aldı. Hz. Muhammed, kölelerin özgürlüğünü teşvik etti; hatta köle satın alıp onları serbest bırakacak kadar ileri gitti.

Peygamber zamanında kölelik tamamen kaldırılmamış ve komşu bölgelerden farklı bir şekillerde uygulanmıştır. Yeni din değiştiren Müslümanların inançları, Bedir ve Uhud savaşlarında savaşırken gösterildi ve sınandı. Peygamberin amcası Hamza, Allah’a imanını ilan etti ve savaşa başladı; Müslümanlar savaşa girdiğinde genellikle yapılan şey şudur; peygambere bağlılıklarını ve Allah’a olan inançlarını beyan ederler.

Çağrı Filmi! Kız çocuklarının gömülmesi

Filmde, genç bir çocuk ailesine İslam’a döndüğünü açıkladığında, annesi şaşırır. Annesine İslam’da yeni doğmuş kız çocuklarının canlı canlı gömülmemesi gerektiğini çünkü bunun o zamanların bir geleneği olduğunu söyler.

Annesi bu fikre hayret etti ve aynı zamanda kederlendi çünkü kız kardeşi canlı canlı gömüldü ve böylece İslam’ın topluma getireceği olumlu değişimi fark etti. Bu sahne İslam dininin gücünü ve hakikatini gösteriyordu.

Bu sahne bir kurgu eseri olmasına rağmen, Müslüman inançlarının mükemmel bir örneğiydi. İslam, devam eden tüm çatışmaları ele aldı ve onlara kolay çözümler sundu. İslam dininden öğrenilen değerler ve inançlar bu filmde Kuran destekli çok iyi tasvir edilmiştir. Ve ayrıca gerçekte bu ideolojiler dünyanın birçok yerinde devrim yaratmaya yardımcı oldu.

Çağrı filmi tarihsel analiz
Çağrı filmi tarihsel analiz

Değerler ve inançlar ve Gerçek Tarih!

Bu filmin doğruluğu eşsizdir. İslam dininde öğretilen kostümler, değerler ve inançlar ve bu filmde gösterilen tarihi olaylar mükemmeldi. Bu film, yönetmenin İslam dini konusunda çok bilgili ve saygılı olduğunun göstergesidir. Peygamber, eşleri ve kızları gösterilmemiştir. Filmde giyilen kostümler doğruydu, bir karakterin sosyal sıralamasını kolayca anlayabilirsiniz. Ebu Süfyan ve Hind gibi daha zengin karakterler renkli ipek kıyafetler giyerken, Bilal gibi köleler bele kadar kıyafetler giyiyordu ve sıradan insanlar renkli pamuklu kıyafetler giyiyordu.

Tüm kostümler uzun ve gevşekti, bu da insanları çöl güneşinden korumaya yardımcı oldu. İslam’ın Mekke’ye ilanı, Habeşistan’a hicret ve Uhud ve Bedir savaşları gibi olayların hepsi isabetle gösterilmiştir. İslam dininin değerleri ve inançları, bazı insanları Müslümanlığa dönmeye çeken şeydir. İslam’ı seçen insanlar bu dinde eşitlik ve barış gördüler.

İslam’a büyük hizmet

Bu film, erken İslam tarihinde meydana gelen olayları hafızalarda korumaya yardımcı olmuştur. Ve izleyiciye İslam’ın gerçeğini öğretmektedir. Bu filmin doğruluğu eşsizdir ve İslam tarihinin olağanüstü bir temsilidir. Filmin genel tarihsel doğruluğu tartışılamaz bu yüzden bu film büyük bir başarı olarak kabul edilmiş ve bir eşi hala çekilememiştir.

Böyle gerçek bir dinsel ve görsel aktarım sağlayan bir sanat eseri için Yönetmeninden, oyuncusundan, senaristinden ve tüm emek verenlerden Allah Razı olsun!  

Semih Bulgur

l am a knowledge worker who works hard to make you informed about original knowledges from international sources!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock Detected

Merhaba. Sitemiz yoğun bir emeğin ürünüdür! Sitede dolaşmak için lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatın. Please Close The Ads Protector.