Tarih

Alkol ve Tütün Yasağı ve Osmanlı! Hep yasaklandı ama takan kim?

Alkol ve Tütün Yasağı ve Osmanlı | Osmanlı’da içki yasağı. Bilindiği gibi içki; İslam’da kesin hükme göre haramdır. Yani Müslümanlar İslâmiyet’e ters olan tüm adetlerini ve geleneklerini hem filen hem de nazaran terk etmeye çalışmışlardır. Osmanlı’da içki yasağının benzeri, ilk Müslüman Türk devleti olan Karahanlılar devrinde Yusuf Has Hacip tarafindan kaleme alınmış olan Kutadgu Bilig’deki şu cümleler tarafından açıkça yansıtmaktadır.

“Bey içki içmemeli ve fesatlık yapamamalıdır: bu iki hareket yüzünden, sonunda ikbâl elden gider. Dünya
beyleri şarabın tadına ulaşırsa, memleketin ve halkın bundan çekeceği çok acı olur. Bey içki içer ve oyunla vakit geçirurse, memleket işini düşünmeğe ne zaman fırsat bulur.”

Sigara ve içkinin zararları!
Sigara ve içkinin zararları!

OSMANLI’DA İÇKİ YASAĞI;

Şişede durduğu gibi durmaz,

Osmanlı’da içki yasağı öncesinde, Karahanlılar’dan sonraki Müslüman Türk devletlerinde ise içki, resmi hukukları
olarak kabul ettikleri kendi fıkıh kitaplarında yasaklanmıştır. Osmanlı hukukçuları da kuruluş yıllarından itibaren İslâm’ın haram kıldığı içkiyi ve hatta her türlü sarhoş edici içeceği haram kılmıştır. Ve yasağa uymayanları Islâm’ın uygun gördüğü gibi (hadd-i şirb) cezasına çarptıracaklarını bildirmişlerdir. Bunu Şer’iyye Sicillerinde gördüğümüz gibi Osmanlı Kanunnâmeleri’nde de görmekteyiz.

Osmanlı’da içki kültürü. Sultan II. Bayezid da Kanunnâmesi’nde yer alacak olan bir içki yasaknamesi yayımlatmıştır.

Alkol ve Tütün Yasağı! 1883 Yılında Mağazalarda İçki Satışının Yasaklanması,

Osmanlıda içki satışı ve tütün yasağı uzatmalı bir konu. Osmanlı’da içkinin ve her türlü sarhoşluk verici maddeler
çeşitli zamanlarda çıkarılan fermânlarla içki içilmesi ve satılmasıyasaklanmasına rağmen bir türlü tam olarak önüne geçilememiştir. Yapılan tetkikler ve araştırmalar sonucu, 1853 yılında Sultan Abdülmecid’in padişahlığı döneminde daha önce çok defa yasak edilmesine rağmen bazı mağazalarda içki satışı yapıldığı öğreniliyor.

Haberi alan padişah ve devlet erkanı sert bir dille bundan böyle mağazalarda içki satılmasını yasaklıyor, mağazalar kiraya verilirken bu tür şeylerin satışına izin verilmemesi gerektiğini, yasağa uymayanların cezalandırılacağını avama sert bir dille bildiriliyor”

Osmanlı’da Tütün Yasağı,

Tütün kullanımı 1558’li yıllarda bazı Avrupa ülkelerinde hızla yaygınlaşmaya başladı. Ancak papazların ve bazı
din adamlarının ısrarları sonucunda bir takım Avrupalı devletleri tütün kullanımını yasakladı. Fakat çeşitli cezaları olmasına rağmen İngiltere’de tütün kullanımı hala devam etmekte ve gün geçtikçe moda haline gelmekteydi.

Kötü alışkanlıklara yasak
Kötü alışkanlıklara yasak

Tütünün serüveni Avrupa ülkelerinde bu şekilde devam ederken, 1606 yılında ilk defa İngiltere’den İstanbul’a tütün getirildi. Ve kısa sürede rağbet gördü. O tarihte Osmanlı tahtında dindarlığı ile bilinen Sultan 1. Ahmed oturmaktaydı. Padişah halk tarafından rağbet gören tütün tüketimine karışmadı.

Fakat daha sonra gelişen bir olay sebebiyle Sultan I. Ahmed’in tütün ekimini ve içimini yasakladı.

Osmanlıda içki satışı ve tütün yasağı;

Şimdiye dek tütünü ilk yasaklayanın Sultan IV. Murad olduğu bilinmekteyken Sultan I. Ahmed zamanında yayımlanan bir bildiri ile tütün ekimini ve içimini ilk yasaklayanın Sultan I. Ahmed olduğu anlaşılmaktadır.

Sultanın tütünü yasaklama sebebini Başbakanlık Osmanlı Arşivi 80 numaralı mühimme defterinin 232. sayfasının 582 numarasında yer alan kayıttan şöyle anlamaktayız.

0 tarihlerde Osmanlı Sarayı’nda aydınlanmak için bal mumu kullanılmaktadır ve bol miktarda bal mumuna ihtiyaç duyulmaktadır. Sarayın balmumu ihtiyacı da Manisa ve Biga bölgesinden sağlanmaktadır.

Alkol ve Tütün Yasağı! Tütün Böcekleri

1610 yılında saray tarafından söz konusu ihtiyaç için bal mumu talep edilmesine rağmen talep yerine getirilmemiştir. Sultan tarafından görevlendirilen memurlar sebebini araştırdığında anlarlar ki, o bölgede yetişen tütünün böceklenmemesi için bol miktarda balmumu kullanılmıştır.

Talebin fazlalığı fiyatların epey yükselmesine neden olduğundan, sarayın çok miktardaki talebi ciddi bir
bütçeyi gerektiriyordu.

Bunun üzerine padişah Birinci Ahmed’in emriyle Biga ve Manisa bölgesinde halkın tütün ekmesi ve tütün
mamüllerini içmesi yasaklanmıştır.

Sultan I. Ahmed’den sonra tütünü ilkinden farklı bir sebep ve ilkinden çok daha katı bir şekilde Sultan IV. Murad yasaklamıştır.

İçki ve tütün yasağı!

Bu yasağın sebebi olarak padişahın yaptırdığı bir soruşturma sonucuna göre bu yangının tütün içen sarhoş yeniçeriler tarafından çıkarıldığının iddia edilmesi olmuştur. Bu yasakla padişahın emrine karşı gelen ve tütün
içmeye devam edenler devlete isyan etmiş kabul edilip, ölüm cezasına çarptırılmıştır!

Osmanlı’da tütün yasağı öncesinde tütün kullanımı 1558’li yıllarda bazı Avrupa ülkelerinde hızla yaygınlaşmaya başladı. Ancak papazların ve bazı din adamlarının ısrarları sonucunda bir takım Avrupalı devletleri tütün kullanımını yasakladı. Fakat çeşitli cezaları olmasına rağmen İngiltere’de tütün kullanımı hala devam etmekte ve gün geçtikçe moda haline gelmekteydi.

Alkol ve Tütün Yasağı! Tütün macerası

Tütünün serüveni Avrupa ülkelerinde bu şekilde devam ederken, 1606 yılında ilk defa İngiltere’den İstanbul’a tütün getirildi. Ve kısa sürede rağbet gördü. O tarihte Osmanlı tahtInda dindarlığı ile bilinen Sultan 1. Ahmed oturmaktaydı. Padişah halk tarafından rağbet gören tütün tüketimine karışmadı.

Neden Yasaklandı?

Fakat daha sonra gelişen bir olay sebebiyle Sultan I. Ahmed’in tütün ekimini ve içimini yasakladı.

Şimdiye dek tütünü ilk yasaklayanın Sultan IV. Murad olduğu bilinmekteyken Sultan I. Ahmed zamanında yayımlanan bir bildiri ile tütün ekimini ve içimini ilk yasaklayanın Sultan I. Ahmed olduğu anlaşılmaktadır.

Sultanın tütünü yasaklama sebebini Başbakanlık Osmanlı Arşivi 80 numaralı mühimme defterinin 232. sayfasının 582 numarasında yer alan kayıttan şöyle anlamaktayız.

0 tarihlerde Osmanlı Sarayı’nda aydınlanmak için bal mumu kullanılmaktadır ve bol miktarda bal mumuna ihtiyaç duyulmaktadır. Sarayın balmumu ihtiyacı da Manisa ve Biga bölgesinden sağlanmaktadır.

Alkol ve tütün yasağı
Alkol ve tütün yasağı

Osmanlı’da Tütün Yasağı,

Alkol ve Tütün Yasağı! Neden yeniden yasaklandı?

1610 yılında saray tarafından söz konusu ihtiyaç için bal mumu talep edilmesine rağmen talep yerine getirilmemiştir. Sultan tarafından görevlendirilen memurlar sebebini araştırdığında anlarlar ki, o bölgede yetişen tütünün böceklenmemesi için bol miktarda balmumu kullanılmıştır.

Talebin fazlalığı fiyatların epey yükselmesine neden olduğundan, sarayın çok miktardaki talebi ciddi bir
bütçeyi gerektiriyordu.

Bunun üzerine padişah Birinci Ahmed’in emriyle Biga ve Manisa bölgesinde halkın tütün ekmesi ve tütün
mamüllerini içmesi yasaklanmıştır.

Sultan I. Ahmed’den sonra tütünü ilkinden farklı bir sebep ve ilkinden çok daha katı bir şekilde Sultan IV. Murad yasaklamıştır.

Sigaranın zararları!

Yasağın sebebi şöyledir: İstanbul’da 1627 yılında çıkan ve neredeyse şehrin beşte birini kül eden yangından dolayı Sultan IV. Murad, Şeyhülislâm Ahi-zâde Hüseyin Efendi’den fetva alarak tütün ekmeyi ve içmeyi yasaklamıştır.

Bu yasağın sebebi olarak padişahın yaptırdığı bir soruşturma sonucuna göre bu yangının tütün içen sarhoş yeniçeriler tarafından çıkarıldığının iddia edilmesi olmuştur. Bu yasakla padişahın emrine karşı gelen ve tütün
içmeye devam edenler devlete isyan etmiş kabul edilip, ölüm cezasına çarptırılmıştır!

semihbulgur.com

 

Related Articles

Adblock Detected

Merhaba. Sitemiz yoğun bir emeğin ürünüdür! Sitede dolaşmak için lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatın. Please Close The Ads Protector.