Sağlık

Stresi yenmek! Stres ve zorlanmadan kurtulmak için uzman tavsiyeleri!

Stresi yenmek için öneriler | Ruh sağlığının temeli “kendini bil” ilkesine dayanır. Bu nedenle zaman zaman benliğinizle iletişim kurun. Endişe, kaygı, kızgınlık, korku gibi size elem veren duygulanım durumlarının nedenlerini araştırın. Bu durumların sizden kaynaklanan nedenleri varsa gidermeye çalışın. Başkalarından kaynaklanan nedenlerine gerçekçi çözümler arayın. Yani işin özeti kendini bilmek stresi yenmek için ilk adım olabilir.

Stresi yenmek için Kendini bil!

• Benliğinizi tanıdıkça doğru ve iyi bulduğunuz yönlerinizi geliştirmek, eksik, hatalı, kötü yanlarınızı denetleyebilmek için çaba harcayın.

• Yaşınız ne olursa olsun başkalarıyla iletişim kurmanın gerekli olduğunu unutmayın. Başkalarıyla ilgi, sevgi ve hoşgörüye dayanan iletişimin ruh sağlığınızın ön koşulu olduğunu kabul edin.

• İletişim sırasında belirli ölçü ve sınır içinde sürekli olarak eş duyum kurmaya, kendinizi başkalarının yerine koyarak duyup düşünmeye çalışın.

Stres Nedenler!
Stres Nedenler!

Stresi yenmek için insanlarla konuşun!

• Aile içinde, arkadaşlar arasında, çalışma sırasında, oyunda, eğlencede, özetle değişik kişilerin ve koşulların bulunduğu ortamlara uyum sağlayacak esnekliği, özveriyi gösterin.

• Başkalarından gelen önerilere her zaman açık olun. Ancak son kararı daima siz verin.

• Kendinize güvenin; kendinizde eksik, yetersiz, hatalı ve kötü gördüğünüz yanların başkalarında da bulunduğunu düşünün.

Sorumluluk ve özgürlük dengesi iyi kurulmalı,

• Ailede, okulda, iş yerinde, özetle içinde bulunduğunuz her ortamda rol ve yer alın. Sorumluluk yüklenin.

• sorumluluk, özgürlük ve özerklik sınırlarınızı iyi belirtin. Ağır sorumlulukların baskısı altında ezilmeyin ama bunun yanında kendinizi alabildiğine özgür ve özerk görmeyin.

Stres ve Heyecan!
Stres ve Heyecan!

Yeni başlangıçları heyecanla karşılayın,

• Engeller karşısında başarısız, sorunlar karşısında çaresiz kalırsanız ezilmeyin, bıkmayın, yılmayın. Yeni çözümler, yeni yolar arayın.

• Başarısızlıklarınızdan, hatalarınızdan ders alın. Bunları tarafsız bir gözle değerlendirin. Nedenlerini başkalarında aramadan önce kendinizde arayın. Bulduğunuz nedenler varsa bir daha onları yap-
mamaya çalışın.

• Günlük çalışma, iş ve uğraşınız dışında kalan zamanınızı kişiliğinizi geliştirecek, güçlendirecek, güven duygusunu pekiştirecek, çevreye ve topluma olumlu katkısı olacak biçimde değerlendirin.

• Sürekli olarak kendinizi yenilemeye çalışın.

Stresi yenmek için öneriler;

• Fiziki çalışma yapacaksanız bunları koşu ve yürüyüşle birleştirin.

• Fiziki çalışmalar arasında omuzdan kol çevirme, gövdeyi sağa sola çevirme, oturur durumda gövdeyi öne arkaya esnetme, dizi göğse çekme, baldır kaslarını esnetme gibi temel hareketlere yer verin.

  • Sürekli olarak kendinizi yenilemeye çalışın, Yeni gelişmelere yabancı ve uzak kalmayın. Eski duygu ve düşüncelerinizle yeniler arasında bağlantı kurun. Ve yani stresi yenmek için kendini yenile.
  • Kişilik gücünüzü yapıcı ve yaratıcı biçimde kullanmayı öğrenin. Yaratıcı oldunuz ve kendinizi buldunuz, şimdi varlığınızı düşünün.

  • Günlük yaşantının getirdiği engelleri ve sorunları yapıcı ve yaratıcı yönünüzle aşmaya çalışın.
  •  Mutluluk insana haz veren bir duygulanım durumudur. insanın yaşadığı andan neşe ve sevinç duyması, geleceğe umutla bakması demektir.
Stres ve baskı!
Stres ve baskı!

Yaratıcılık mutluluk getirir,

  • İnsanın yaşadığı neşe ve sevinç duyması, saplantı ve takıntılardan arınmış olarak benliğiyle ve başkalarıyla kurduğu iletişimle, geleceğe umutla bakması da amaçları ve beklentileriyle kurduğu iletişimle sağlanır. Stresi yenmek için kendini yenile…

• Geçmişteki başarısızlıklarınız ve hatalarınız için pişmanlık duymayın, sürekli olarak kendinizi ya da başkalarını suçlamayın, bu tür duygulara takılıp kalmayın. Bunları yararlanılması gerekli birer deneyim olarak değerlendirin. Enerjinizin, gücünüzün bunlara takılıp kalmasının günlük yaşamınızı ve geleceğinizi olumsuz biçimde etkileyeceğini düşünün.

Günü yaşayın, şimdi de kalın,

• Çağın ve yaşın bedensel ve ruhsal özelliklerini bilin. Kendinizin ve başkasının davranışlarını değerlendirirken bu özelliklerin de etkili olabileceğini düşünün.

Ölümü yaşamı tamamlayan bir son olarak kabullenin.

• Çocuklara ve gençlere ilgi ve sevgi gösterin. Onların mutluluklarından, umutlarından esinlenin, yararlanın.

• Günlük yaşantınız, yakın ve uzak geleceğiniz için amaç beklenti kaynakları bulun.

• Saygı duyduğunuz, değer verdiğiniz duygularınız, düşünceleriniz, inançlarınız olsun. Bunlar için çaba harcayın, çalışın. Başkalarının da saygı duyduğu, değer verdiği duygulan, düşünceleri, inançları olduğunu göz önünde bulundurun.

Stresi Nasıl Yeneriz?

Üzmeyen üzülmez,

• Size uymayan, ters düşen değer yargısı, duygu, düşünce ve inançlar karşısında anlayışlı, esnek ve hoşgörülü olun. Bağnaz ve saldırgan olmayın.

• Karşı cinsle ilgi, saygı, sevgi, anlayış, beğení ve desteğe dayalı ilişkiler kurup sürdürün. Karşı cinsi kendinizle eşit düzeyde görün, küçük görüp ezmeyin, büyük görüp korkmayın.

  • Zorlanmayı azaltmak ya da ortadan kaldırmak için insanın yeni davranış kalıpları kazanması, öğrenmesi ve
    bunları benimsemesi gereklidir. Başka bir deyişle, insan stres ile baş etmek için zorlanmayla savaşacak davranış kalıplarını kazanıp, öğrenmeli, benimseyip kullanmalıdır.
Stres yenmek ve Düşünceler!
Stres ve Düşünceler!

Stres zorlanmadan kurtulmak için yolları,

Stres ile baş etmek amacıyla aşağıdaki durumlarda, bu durumlara uygun davranış kalıplarının, önerilerin göz önünde bulundurulmasında yarar görülür.

Etkileşimcilik, insanın kişilik yapısıyla zorlanma yaratan doğal toplumsal kaynaklı zararlı etkenler arasında sürekli iletişim, etkileşim ve geri iletişim olduğu görüşünü getirmiştir.

Bu görüş, zorlanma durumlarında insanın kendisini ve zararlı etkenleri değerlendirmesi gereğini ortaya koyar. Bu değerlendirmeyi içtenlikle yapan insan zorlanma yaratan çoğu durumlarda ilk eksik hatalı davranışın kendisinden kaynaklandığını görecektir.

Önce kendinde ara!

Aceleci ve teļaşlı olduğu içi çalışmasında, işinde, ödevinde çok hata yapan bu nedenle öğretmenleri tarafından sürekli eleştirilen öğrencinin, amirleri, üstleri tarafından sürekli kınanan memurun endişe ve kaygı düzeyi yükselir.

Bu durum başarıyı azaltır. Başarının azalması eleştiri ve kınamaları artırır. Eleştiri ve kınamalar arttıkça öğrencinin, memurun güven duygusu sarsılır.

Güvensizlik başkalarıyla olan ilişkileri de olumsuz biçimde etkiler. Bu durum sürüp gider. Böylece aceleci ve telaşlı insan ruhsal kaynaklı zararlı etkenlerin etkisi altında toplumsal kaynaklı zararlı etkenler yaratmış olur.

Sorunun kaynağının belirlenmesi,

Bu durumda çözüm, önce insanın acelecilikten, telaştan kurtulma yollarını, yöntemlerini arayıp bulması, zamanını doğru düzenli, planlı, programlı, verimli biçimde kullanmayı öğrenmesidir.

Matematik denklemlerini çözemeyen, ev ödevlerini yapamayan öğrenci, kendisini bir iki gün denklem çözmenin sıkıntısından, ödev yapmanın üzüntüsünden kurtarır.

Evin günlük işini yapmayan, bulaşığı, çamaşırı, temizliği bir yana bırakan ev kadını bir iki gün yorgunluktan kurtulur.

İş yerine gelen belgeleri deftere işlemeyen, bunların gerektirdiği işlemi yapmayan memur ya da amir bir iki gün rahat edip çene çalar.

Stresi Yenmek!
Stresi Yenmek!

Şimdi yap!

Ancak, çözülecek denklemler, yapılacak ödevler biriktikçe, bulaşık yığılıp evi pislik götürünce, belgeler karışıp işlemler aksadıkça, öğrencinin, ev hanımının, memurun amirin sıkıntısı da gittikçe daha fazla artacaktır.

Bir şey yapman gerekiyorsa hemen şimdi yap yoksa onlar katlana katlana sırtına binen yüklere dönüşür.

Sonra da üşengeçliğimizin adına stres koyup diğer hastalıkları da üstüne ekleyip bir kenarda oturup kalıyorsunuz. İşiniz ne olursa olsun en iyi şekilde yapmaya çalışın bu stresin büyük bir bölümünü ortadan kaldırır!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock Detected

Merhaba. Sitemiz yoğun bir emeğin ürünüdür! Sitede dolaşmak için lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatın. Please Close The Ads Protector.