Sağlık

Sağlıklı beslenme önerileri! Hamileler ne yemeliler? Beslenmede kepek!

Sağlıklı beslenme önerileri! Hamileler, şeker hastaları ne yemeliler | Gebelikte sağlıklı ne yemeli ne içmeli ne kadar kalori lazım konuları annenin yapısına göre değişir ama ortalama genel veriler şöyledir. Gebeliğin ilk üçte biri için annenin günlük kalori ihtiyacına günde 150 kalori, sonraki üçte iki süre için de günde 350 kalori eklenir.

Normalde bir gebelik süresince annenin 10-12.5 kg. alması gerekir. Su kesesinin ağırlığı, bebeğin ağırlığı bu miktar içindedir. İlk 1-3 ayda bu 10 kilogramın 2 kilosu alınır ve daha sonraki aylarda geri kalan alınırsa daha uygun olur.

Sağlıklı beslenme önerileri! Annelere karışmayın!

Gebelik süresince hiç kilo almamak ise, annenin kendi organizmasından harcaması demektir. Zayıf anneler için bu doğru olmaz. Şişman anne adaylarında ise, zayıflama rejimi uygulamayı gebelik sonrasına bırakmak gerekir. Gebelikte şişman annenin fazla kilo almamasına gayret edilir.

Fakat gebelik öncesi ağırlığının altına inmesi istenmez. Şişmanlık tedavisi gebelikte ertelenir.

Sağlıklı beslenme önerileri! Gebelikte sağlıklı ne yemeli ne içmeli;

GEBELİKTE BESİN İHTİYACI,

Gebelik süresince 12.5 kg. alındığını söylemiştik. Bunun 8 kilogrami cenin (bebek), plasenta (son), amnios SIVISI (su kesesi), rahim büyümesi, anne kanında artış gibi sebeplere bağlıdır. Geriye kalan 4.5 kg. anneye ait ağırlık artışıdır.

Gebelik süresince gereğinden az kilo alan ve beslenme yetersizliği içinde bulunan kadınlar, düşük ağırlıklı çocuklar doğururlar. Gebelikte, fazla kilo almayla eklempsi arasında ilişkiler, eskisi kadar olası görülmemektedir.

Sağlıklı beslenme önerileri; Protein ihtiyacı:

Gebelikte protein ihtiyacı belirgin şekilde artar. Bir gebelik süresince annenin ve fetusun (cenin) ihtiyacı olarak 950ngram protein depolanır. Gebeliğin ilk yarısında protein ihtiyacı gün-
de 1-2 gram artar. Gebelik öncesi protein ihtiyacı olan kg. başına 1ngram olarak hesaplanan proteine bu da ilave edilmelidir. İkinci yarıda ise, günde 5.5 gram protein ihtiyacı eklemek gerekir. Genellikle daha pratik bir rakam olarak, bir gebenin günde 75 gram protein
alması gerektiği söylenebilir.

Burada tekrar hatırlatalım ki, protein miktarı eşdeğer miktarda et demek değildir. Listelere bakarak, % 25’i protein olan bir besinden 300 gram vermekle 75 gram protein vermiş oluruz.

Bütün protein ihtiyacının et olarak verilmesi şart omadığından, bitkisel protein kaynakları ve ayrıca süt, yumurta da beslenme rejimine katılır. Aslında gebelik beslenmesinde sütün kalsiyum
kaynağı olarak da özel bir değeri vardır.

Kalsiyum:

Doğum sırasında bebeğin vücudunda yaklaşık 22 gram kalsiyum bulunur. Bu sebepten anneye gebelik süresince günde 1200 miligram (1-2 gram) kalsiyum verilmesi gereklidir. Diyette kalsiyum
kaynaklarının bulunmasına özen gösterilir. Ayrıca kalsiyum tabletleri de verilebilir

Demir:

Gebelik süresince günde 3.5 mg, demir alınması gereklidir. Kalsiyum ihtiyacı konusunda olduğu gibi, demir için de ağızdan demir tabletleri tavsiye edilir.

Sağlıklı beslenme önerileri: GEBELİKTE BESLENME,

Gebelikte beslenme ve kalori ihtiyacı nedir, bunu anlamak için önce gebeliğin hastalık değil, fizyolojik bir olay olduğunu bilmeliyiz. Gebelikte beslenme önlemleri almaya yönelten etken, bu fizyolojik olayın iyi şartlarda geçmesini istememizden kaynaklanır.

Hamilelik hastalık değildir,

Fakat diabet (şeker hastalığı), ödem ve tansiyon yüksekliği gibi normalden sapan durumlarla gebelik bir aya gelmişse, diyet ayarlanması daha önem kazanır.

Gebeliğin anne organizmasına yüklediği yükün bir gebelik süresi boyunca 75.000 kalori olduğu hesaplanmıştır, Fakat bu, her güne eşit dağılmış bir yük değildir, Gebeliğin başlarında belirsiz olan bu ihtiyaç, gebelik süresinin ilk üçte birinde keskin bir artış gösterir ve gebelik sonuna kadar kalori ihtiyacı artık sabit kalır.

Gebelikte beslenme ve kalori ihtiyacı;

Gebelikte beslenme konusunda da, birçok tıp konusunda olduğu gibi, çelişkili uygulamalardan sonra en uygun olan bulunmuştur. Bir zamanlar annenin gebelikte fazla yememesi, kilo almaması istenir ve böylece hipertansiyon ve ödemden korunduğuna inanan anne adayı, bir beslenme bozukluğuna girerdi.

Sağlıklı beslenme önerileri, hamileler!
Sağlıklı beslenme önerileri, hamileler!

Bunun tam aksi kutubunda olan bir uygulama ise, gebelere “iki canlısın” denerek sev-
dikleri her şeyi serbestçe yemelerinin tavsiye edildiği görüşüdür. Bu uygulamanın da, annenin doğumdan sonra gereksiz yere şişman kalmasıyla şeker hastalığı ve diğer şişmanlık zararlarına uğraması sakıncası vardır.

Sağlıklı beslenme önerileri: Ne çok ne az!

En uygun olan, gebeliğin doğurduğu besin ihtiyaçlar hakkında matematik bilgilere sahip olmak, annenin vücut ağırlığın. izlemek ve bunun ideal bir artış çizgisinin altında veya üstünde olmamasını sağlamaktır.

GEBELİKTE KALORİ İHTİYACI,

Gebeliğin ilk üçte biri için annenin günlük kalori ihtiyacına günde 150 kalori, sonraki üçte iki süre için de günde 350 kalori eklenir. Normalde bir gebelik süresince annenin 10-12.5 kg. alması gerekir.

Su kesesinin ağırlığı, bebeğin ağırlığı bu miktar içindedir. İlk 1-3 ayda bu 10 kilogramın 2 kilosu alınır ve daha sonraki aylarda geri kalan alınırsa daha uygun olur.

Gebelikte ne yemeli?

Gebelik süresince hiç kilo almamak ise, annenin kendi organizmasından harcaması demektir. Zayıf anneler için bu doğru olmaz. Şişman anne adaylarında ise, zayıflama rejimi uygulamayı gebelik sonrasına bırakmak gerekir.

Gebelikte şişman annenin fazla kilo almamasına gayret edilir. Fakat gebelik öncesi ağırlığının altına inmesi istenmez. Şişmanlık tedavisi gebelikte ertelenir.

BESLENMEDE KEPEK, PEKTİN VE BAZI KATKI MADDELERİNİN ÖNEMİ,

Beslenmede kepek pektin ve önemi her geçen gün artıyor. Bitkilerde ve özellikle saflaştırılmamış tahıl unlarında kepek bulunması, bağırsakların düzenli çalışmasında rol oynadığı gibi, besinlerde bulunan yağ, kolesterol, şeker gibi maddelerin emilmesini de kısmen önler ve azaltır.

Bitkilerde bulunan başka maddeler de selüloz ve selüloza benzer olan lignin lifleridir. Lignin lifleri ve selüloz hazmedilmediklerinden posa halinde kalırlar. Genel olarak beslenme tekniğinde sindi-
rilmeyen bütün unsurlara lif adı verilir. Bu tanıma göre pektin, musilajlar, zamklar, hemiselüloz, selüloz lignin gibi maddelerin hepsi lif (posa) grubundan sayılır.

Kepek ekmeği aladır,

Son yıllara kadar besinde fazla selüloz bulunması pek istenen bir şey değildi. Ancak bağırsakların çalışması için selülozun faydalı olduğu kabul edilmekteydi. Son yıllarda bağırsakları çalıştırmanın ötesinde de liflerin faydalı olduğu ortaya konmuştur. Bağırsak hastalıklarının
yaygınlığını araştıran bazı araştırıcılar, beslenmede liflerin fazla oluşuyla bağırsak hastalıkları arasında ters orantı bulmuşlardır.

Yani alınan besinlerde lif fazla ise, bağırsak hastalığı azalmaktadır. Lif ve hazmedilmeyen artıklar bakımından çok fakir bir diyet rejimiyle beslenen Batılı toplumlarda, divertiküloz adı verilen bağırsak mukozası hastalıkları sık görülür.

Beslenmede kepek pektin ve önemi,

Bağırsakları da düşünerek yiyin!

Eskiden kalın bağırsak mukozası hastalıklarında, yani divertikülozda, beslenme rejiminden lifler kaldırılır, hastaların posalı besinler alması önlenirdi. Oysa posa bırakan besinlerle beslenmenin bağırsaklardan ağrı ve rahatsızlık hissini kaldırdığı görülmüştür. Afrikalılar arasında yapılan bir halk sağlık taramasında, Batı tipi beslenen Afrikalıların doğal besinlerle beslenen ırkdaşlarına göre daha fazla bağırsak hastalıklarına yakalandığı gözlenmiştir.

Birde kolay bulunan bir katkı maddesi kepektir. Zahirecilerden alınan kepek, yoğurda veya çorbalara katılarak kullanılabilir. Ekmeklerden çavdar ekmeği kepek ekmeği gibi ekmekler seçilebilir.

Related Articles

Adblock Detected

Merhaba. Sitemiz yoğun bir emeğin ürünüdür! Sitede dolaşmak için lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatın. Please Close The Ads Protector.