Sağlık

Mutluluk Çubuğu ve iktidarsızlık sebepleri ve uzman tavsiyeleri!

Mutluluk Çubuğu ve iktidarsızlık sebepleri için uzmanlardan tavsiyeler | İktidarsızlıkta iyileşmeyi ilaç ile (medikal ) ve cerrahi işlem olarak iki grup ta toplayabiliriz. İktidarsızlık konusunda Mutluluk Çubuğu son günlerde oldukça popüler olmuştur.

Ancak bu noktada hemen vurgulamak gerekir ki, ilaçtan alınan sonuçlar istenilen düzeyde değildir.

İktidarsızlık yakınması olan bir hastanın iyileştirilmesinde öncelikle, iktidarsızlık nedenleri arasında gösterilen, aşağıdaki bazı ilaçların kullanımı bırakılmalıdır. Elbette hasta açısından hayati bir sakınca yoksa ilaçlar bırakılır.

En azından söz konusu ilaçların muadili başka ilaçlar kullanılmaya başlanmalıdır.

Mutluluk Çubuğu; Kötü ilaçları bırak,

Prolaktin hormonunun kan düzeyinin yüksek veya testesterone adını verdiğimiz erkeklik hormonunun kan düzeyinin düşük olmasının bazı olgularda iktidarsızlığa yol açtığının saptandı. Bundan dolayı söz konusu dengesizliklerin ilaçlarla düzeltilmesi yoluna gidilmektedir.

Vitamin yetersizliği, bazı nörolojik hastalıklar veya kanser nedeni ile kemoterapik ilaç kullanan hastalarda ortaya çıkan iktidarsızlık genellikle geçici olmaktadır. Ve vitamin eksikliği giderildikten veya kemoterapatik ilaç kesildikten sonra hastanın cinsel gücü geri gelmektedir.

Bunun yanı sıra üremik olan hastalarda çinko işlemlerinden de olumlu sonuç alınmaktadır.

Erkek olmak zor! İktidarsızlık ve Mutluluk Çubuğu;

Dyiabet ve buna bağlı organik kökenli iktidarsızlık saptanan hastada, ana hastalığın yani diyabetin yaptığı damarsal ve sinirsel lezyonların derecesi ve bunların ne kadarının penisin sertleşmesini etkilediği önemlidir.

Ancak cerrahi bir girişim yapmadan önce, dyiabeti olduğu saptanan bir hasta daha önceden hiçbir işlem görmemişse, kan şekeri düzeyi normale indirilir ve hasta bir müddet de böyle izlenir. Buna rağmen hastanın cinsel gücü yerine gelmezse, o zaman diğer testlerin de yardımıyla daha detaylı bir tanı konur ve cerrahi girişim uygulanır.

Mutluluk çubuğu,

Omurilik yaralanmaları ve nedenler bölümünde bahsettiğimiz belli cerrahi girişimler sonrası iktidarsızlık yakınması olan hastalarda zaman zaman kavarnöz cisimlere enjeksiyonla olumlu sonuç alınmaktadır.

Bu gibi durumlarda, hastaya kendi kendine papaverine yapması öğretilir. Ancak hemen vurgulanması gereken bir
nokta da, hastanın bu tekniği ve doğabilecek komplikasyonları çok iyi kavraması gerektiğidir.

Fazla sertlik iyi değildir,

Peniste aşırı ve uzun süren sertleşme olduğu takdirde hastanın hemen hekime başvurması gerekmektedir.
Son zamanlarda ülkemizde de giderek güncellik kazanan penil protezler ise ana ilke olarak kavernöz cisimlerin içine konan silikon tüplerden ibarettir ve birkaç çeşidi vardır.

1950’lerde peniste sertlik sağlamak için penis içine sentetik materyalden oluşan cisimler konmasından sonra, bugün kullandığımız anlamdaki protezler 1970’lerin sonlarında bulunmuştur.

Temel olarak üç ayrı tip protez vardır, Malleable adı verilen en basit olan protez, hasta tarafından elle ayarlanmaktadır. Protezin yarı elastiki olması, hastanın temas için penise eliyle istediği açıyı verebilmesini sağlar.

Ancak bu tip protezde, penis sürekli olarak yarı sert durumdadır ve normal zamanlarda, giysilerin rahat olabilmesi
için göbeğe doğru yatırılması gerekmektedir.

Şişirilen mutluluk çubuğu,

Inflatable (şişirilebilen) adı verilen protez ise bir önceki modele göre daha fazla sertlik vermesi ve normal zamanlarda sert kalması nedeni ile tercih edilmektedir. Bu tip protezlerde, protezin arkasında içi sıvı dolu bir rezervuar vardır, penisin başının altına basmakla rezervuardaki su protezin içine dolar ve penis sertleşir.

Dik durmak önemli,

Penisi normal durumuna getirmek için şişirme düğmesinin he men altındaki söndürme (deflation) düğmesini sıkmak gerekmektedir.

Bu tip protezlerle  % 95 oranında başarılı olunmaktadır. Diğer tip protezlerde ise rezervuar mesanenin önüne, bu rezervuardaki suyu pompalayacak sprey testislerin yanına konmaktadır.

Hasta tarafından kullanımının diğer iki tipe nazaran daha rahat olması ve normal zamanlarda penisin yumuşak olması bu tip protezin avantajlarındandır.

Mutluluk çubuğu; En son çare,

Bu protez kullanımı ile de % 95 oranında başarılı sonuç alınmaktadır. Protez haricinde diğer cerrahi yöntemler arasında mikro cerrahi tekniğinin kullanımının giderek artması, damarsal kökenli iktidarsızlık olgularında damar onarımı ameliyatlarını doğurmuştur.

Ancak bu girişim için, hastanın iktidarsızlığının damarsal kökenli olacağının tanı bölümünde bahsettiğimiz yöntemlerle kesin olarak saptanmış olması ve ameliyat öncesinde hasta seçiminin çok dikkatli yapılması
gerekmektedir. Hasta iyi seçilmediyse bu oran bu tip ameliyatlar sonrasında başarı oranı % 50’lere düşebilmektedir.

İktidarsızlığın tanı yöntemleri; İktidarsızlığın tanımı için en önemi bilgiler hasta ile görüşme esnasında elde edilmektedir. Burada özellikle hastanın psikoseksüel gelişmesi, aile yapısının özellikleri, aile bireylerinin birbirleri ve hasta ile o lan ilişkileri, cinsel konulara karşı olan yaklaşımları değerlendirilir.

Hastanın cinsel bir travma geçirip geçirmediği, ilk cinsel deneymini nerede ve hangi koşullarda edindiği araştırılır. Eşinin konuya olan yaklaşımı, eşi ile olan ilişkileri mutlaka aydınlatılmalıdır.

İlkler önemli,

Hastalığın başlangıç zamanı. Kendiliğinden sertleşme olup olmadığı. Bugüne dek geçirdiği hastalıklar, kullandığı ilaçlar. Herhangi bir uyuşturucuya bağımlılığı olup olmadığı gibi konular önemlidir. Yukarıda saydığımız diğer etmenlerle birleştirilmesi sonucunda hekim ilk görüşme sırasında bir kanıya varacaktır. Böylece olguların % 50’sinden fazlasında hastalığın organik veya psikolojik kökenli olduğu konusunda kanaate varabilmektedir.

Mutluluk çubuğu, İktidarsızlığın tanı yöntemleri;

Tam bir fiziksel muayene hastalığın tanımında büyük önem taşımaktadır. Burada damar sistemi, nörolojik sistem, hormonal sistem (endokrin sistem) ve genital sistem büyük bir dikkatle muayene edilmelidir. Ve buralarda bir patoloji olup olmadığı belirlenmelidir.

Mutluluk çubuğu ve erksiyon!
Mutluluk çubuğu ve erksiyon!

Çocuklarınızla konuşun, anlatın, utandırmayın!

Çocukluk döneminde yaşanan deneyimler, mastürbasyon, ilk yakınlaşmalar ve bunlara anne babanın yaklaşımı son derece önemlidir. Anne babanın bu normal gelişim süreci hadiselerine yaklaşımı çok önemlidir. Yani kırıcı, sert, utandırıcı bir şekilde yaklaşması çocukların gelecekti cinsel yaşamını etkiler. Hatta evliliklerinde ki mutluluğu bile etkileyecektir. YeMe içme gibi doğal bir etkinlik olana cinselliği çocuklarınızla konuşun! Anlatın, utandırmayın! Aynı şeyleri sizler de yaptınız!

Hormonal etkiler,

Laboratuvar tetkiklerinde amaç sertleşmede etkisi olan hormonlar çek etmektir. Bu hormonlar testesteron, luteinizan hormon (LH), folikülstimülan hormon (FSH), prolaktin, östradiol ve tirolid hormonudur(T 3 ve T 4 ). Bunların yanı sıra, diyabet olmadığını söyleyen hastalara bazı testler yapılır. Bunlar açlık kan şekeri tayini ve şeker yükselmesinden sonra kan seker düzeyi profilidir. Prostat bezesinin alınması ve burada enfeksiyon olup olmadığının incelenmesi önemlidir.

İktidarsızlık sorunu ve sebepleri penisteki değişik anatomik bozukluklardan dolayı da sıkça görülebilmektedir.

Bunlar arasında, idrar tüpünün deliğinin (üretralmea) penisin üzerinde veya altında değişik yerlere açılması belirtilebilir.

Çocukken müdahale,

Söz konusu olgularda anatomik bozukluk daha bebeklik halinde doktor veya ebeveynler tarafından görülebilir. Çocuk küçükken penise yapılan müdahale ile düzeltilmesi, hem patolojik bir durumu ortadan kaldıracaktır. Aynı zamanda daha cinsel bilinç uyanmadan yapılmış olacaktır. Böylece ileride yapıldığı takdirde ortaya çıkabilecek psikolojik bozuklukları da engellenecektir.

İktidarsızlık sorunu ve sebepleri;

Bazı ilaçlar da iktidarsızlığa yol açarlar. Bunlar arasında günümüzde sık olarak kullanılmakta olan bazı ilaçlar vardır. Bunlar arasında antihipertansifleri, depresyon engelleyici ilaçları, antiallerjik ilaçları ve psikotropik ilaçları sayabiliriz.

Her kötülüğün anası,

Alkol ve uyuşturucuya bağımlı olunan durumlarda da organik kökenli iktidarsızlık görülebilmektedir. Bu durumda olay hem damarsal, hem nörolojik, hem de psikolojik etmenlerden kaynaklanmaktadır.

Aynı zamanda cinsellik hormonlarının yapımını engelleyerek iktidarsızlığa yol açar.

Kimisinin derdi başka,

Son olarak, istek dışı sertleşme olarak tanımlayabileceğimiz priap isimli hastalığından bahsetmek gerekir. Bu patolojide olguların % 50’sinde peniste daha sonra oluşan fibröz doku sonucu iktidarsızlık ortaya çıkar. Peniste lokal bir hastalık peyronie hastalığında ise kavernöz cisimler oluşan sert plaklardır. Bu durum, sertleşmenin ağrılı olmasına ve bunun sonucunda iktidarsızlığa yol açmaktadır.

Related Articles

Adblock Detected

Merhaba. Sitemiz yoğun bir emeğin ürünüdür! Sitede dolaşmak için lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatın. Please Close The Ads Protector.