Sağlık

Libido nedir ? Cinsel arzu, istek ve kızlık zarı nedir ? Uzmanlardan öneriler !

Libido nedir ? Cinsel arzu, istek ve kızlık zarı nedir ? Uzmanlarda öneriler |  Cinsellikte Libido nedir? Cinsel içgüdüye (enerjiye) isim veren Freud’dür. Freud buna Libido demiştir.

Libido kesinlikle şehvet veya bir patolojik duygu değildir. Doğal bir içgüdüdür. Daha geniş anlamda yaşama enerjisi ile eş anlamlıdır. Bununla birlikte libido, biyolojik veya psikolojik nedenlerle ortadan kalkmadığı sürece insan içgüdüsünü devam ettirmektedir.

Daha önce belirtildiği gibi toplumsal kurallar normal insanın cinsel içgüdüsüne düzen getirir ve yol verir. Ancak son yıllarda bir gerçek daha ortaya çıkmıştır ki yönlendirmede büyük etkenlerden biri de insanın biyolojik ve psikolojik sağlığıdır.

Libido nedir ? Doğal içgüdü,

Bu noktaya gelmişken çok kısaca da olsa dinlerin özellikle ana kitaplara sahip dinlerin cinsiyet ilişkileri ve üreme için ne dediklerine çok kısaca değinmek istiyoruz.

Özetle ifade edecek olursak, Tevrat ve İncil, mezheplerle modifikasyona uğramadığı sürece çok tutucu kalmıştır. Ayrıca cinsel birleşim için ailede dahi kadına büyük bir hak tanıdığı görülmediği gibi doğum kontrolünü de ret eder.

Libido nedir ? Dinlerde cinsellik!

Cahil kadınlarda gebelik, lohusalık, ådet v.b. günleri için konu ileri derecede günahtır. Cinsel konularda hoşgörülü davranış var mıdır? Tevrat’ın anlayışı İncil’in anlayışına göre daha hoşgörülüdür. Burada daha anlayışlı bir cinsel anlayışın geçerli olduğu görülmektedir. Bununla birlikte Yahudilik’te de cinselliğin esas amacı üreme olarak kabul edilmektedir.

Hiristiyanlık özellikle Katolik mezhebinde ana amaç sadece üreme için yapılan bir akittir. Cinselliğin perhizi vardır. Doğum kontrolü yasaktır. Ayrıca boşanma da yasaklanmıştır.

Libido nedir ? İlişkide sevişme,

Daha sonra çıkan Protestanlık, Anglikanlık v.b. gibi mezhepler ortaya çıkmıştır. Ve böylece cinsellik konusunu oldukça yumuşatılmıştır. Son yıllarda Almanya’da Stern dergisi bir araştırma yapmıştır. Buna göre hala böyle gelişmiş bir ülkede dahi 1000 kadından 5’inin cinsel ilişkiyi günah kabul ettiği anlaşılmaktadır.

Cinsellikte Libido nedir?

Aynı derginin verilerine göre erkeklerde bu oran % 0’dır.

Kuran’da ise durum çok farklıdır. Konu bugünkü bilimsel biolojik anlayışa uygun olarak ele alınmıştır. Çocuklara cinsel ahlakı öğretmek veya uygun olanların evlendirilmesi tavsiye edilir. Cinsellikte evlilik kapsamında özgürlük mevcuttur.

Doğum kontrolü,

İçgüdüler Allah’ın emri kabul edilmektedir. Bu yüzden aile yapısı içinde, yerine getirilmesi ve tatmin edilmesi bir anlamda ibadettir. Bu ibadetin amaçları: üreme için olması ve kadının tatmin edilmesidir.

İlişkide sevişme, sapıklık olmadıkça zorunludur ve hudutları da serbesttir. Hıristiyanlarda olduğu gibi cinsel hayattan çekilme söz konusu değildir. Ama âdette münasebet yasaktır.

Kuran’da doğum kontrolü yapılmayacağına dair hiçbir emir yoktur. Ayrıca, çok iyi bilinmektedir ki, İslamı kabul etmiş Türklerin en büyük bilim adamlarından biri ibni Sina’dır. Ve onun Tıbbın Kanunu adlı eserinde doğum kontrolū için kadında kullandığı (10-11. asır) limona batırılmış ipliklerden bahis eder. Tarihte doğum kontrolünü bilimsel uygulayan ilk bilginlerdendir.

Libido nedir ? Cinsel istek ve arzu bir temel içgüdüdür.

içgüdüleri bugünkü ruh bilim anlayışı içinde iki grupta toplamaktayız:

1 – Üreme içgüdüsü (cinsi içgüdü)
2- Yaşama içgüdüsü (beslenme, barınma, korunma, kazanma, dövüşme, aggressivite içgüdüsü v.b.).

Cinsel istek içgüdüsü her insanda vardır. Ayrıca inkâr edilmez, sırt çevirilemez, ihmal de edilemez. Her bir insan yeme, korunma gibi hayatla bağlantılı içgüdüleri sürdürmek zorundadır. Aynı şekilde cinsel içgüdüsünü
de normal şartlarda sürdürmek zorundadır. Kimse o bireyi bundan dolayı suçlayamaz! Yani aynı şekilde bir insan aç kalınca yemek istediği zaman onu suçlayamadığımız gibi…

Libido nedir?
Libido nedir?

Libido nedir ? Cinsel suçluluk,

Ancak hep imiz biliyoruz ki, toplumun kuralları vardır ve bireyler
de o kurallara uymak zorundadırlar. Uydukları zaman çağın şartlarında
insan gibi yaşarlar, aksi takdirde ceza görürler, azap çekerler
ve hatta hayatlarını kaybederler. Bu kurallar insan ilişkileri açısından
cinsel konularda da geçerlidir. Kuralları bilimsel açıdan üç grup ta top-
luyoruz:

1 – Gelenek-töre kuralları
2- Dini kurallar
3- Hukuki kurallar.

Toplum ve cinsellik,

Toplum içindeki insan da cinsi sorunlarını o toplumun yukarıda
belirlenen kaidelerine göre ayarlamak zorundadır. Aksini yaptığı sürece
başka bir deyişle sadece içgüdüsüne kapıldığı sürece ceza gö-
rür. Toplum dişı olur. Toplum tarafından anormal kabul edilir.

Cinsel psikoloji,

Psikiyatrislere göre insan bireyinin kişilik yapısı Üç kompanentten
(sistemden) oluşmaktadır:
1- İd, Haz prensibine göre çalışır. Cinsellik ve saldırganlık dürtüleri
burada yatar.
2- Ego (realite prensibine göre çalışır) kişiliğin görünen bölümüdür.
3- Süper ego – Toplumun yargıları, aileden alınan eğitim, moral
ve ahlak değerlerinin hâkim olduğu kontrol sistemidir.

Cinsel istek ve arzu;

Aralarında ahenk kurarak sağlam kişilik ve ileri toplum anlayışı için-
gelişmiş bir insanda bu 3 sistem yukarıda belirtilen anlayış içinde harmanlanıp cinsel davranışı belirler.

Orneğin: Bir genç, komşusunun yetişmiş olan kızına cinsel arzu-
lar duyarsa bu id’in marifetidir. Ego, id’in bir saçmalık yapmamasını,
komşu kızının babasından dayak yememesi için bireyi bu işten uzak
tutmaya çaba gösterir. Egonun ortaya koyduğu gerçektir.

Aksi takdirde,
bireyin kendisine gelecek her türlü yarar ve zevkten mutlu olacaktır.
Ancak süper ego – toplum kurallarını çok iyi bilir ve ld ve Ego-
ya yön verir. İd’in yapmak istediği ayıptır, töre ve dine aykırıdır, top –
luma uymaz ayrıca yasal olarak da suçtur. Bunu idle egoya anlatır.

Libido nedir

Kızlık zarı ve kürtaj,

Bireyin bu işi yapmasına mani olur. Ancak toplumsal kuralların hemfikir
olmadığı konularda da süper ego sadece biri ile dahi kişiye yön
tayin eder.

Örneğin: Türkiye’de kızlık zarının tamiri yasal suç değildir. Ancak
toplumsal ahlaka aykırıdır. O nedenle birçok kadın doğum hekimi
bu işi yapmaz. Diğer bir örnek 10 haftalık çocuğun kürtajı ülkemizde
yasaya uyar duruma gelmiştir. Kadın doğum hekimine bu girişimde
bulunulması yasaldır. Ancak birçok kadın doğum hekimi aile anlayışı
ve dini anlayışı içinde bunu yapmamaktadır. Devlet ve yasalarda
ona bu işi yapmasını zorlamamaktadır.

 

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam Engelleyici Algılandı

Merhaba. Sitemiz yoğun bir emeğin ürünüdür! Sitede dolaşmak için lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatın.