Sağlık

Kemik erimesine ne iyi gelir? Osteoporoz ve kireçlenme için uzman tavsiyeleri!

Kemik erimesine ne iyi gelir? Osteoporoz ve kireçlenme için uzman tavsiyeleri | Osteoporoz kemik erimesinde tedavi, Osteoporozu yapan neden göz önüne alınarak programlanır.

Tedavinin suresi en az beş yıl olmalıdır. İlaç tedavisinin yanında bedensel çalışmalar arttırmalıdır. Uygun beslenme, bol güneşlenme ve aşırı alkol, kahve ve sigara kullanımını azaltması esastır.

“Bir gramlık korunma, Bir kiloluk tedaviden kıymetlidir”

Bu atasözü bu hastalık için geçerlidir. En etkin tedavi yolu önleyici tedavidir. Bu hastalığa yatkın olan kişilerin 40
yaşından sonra hekim kontrolünden geçmelidir. Koruyucu tedaviye girmesi önlem almak açısından yararlıdır.

Kemik erimesine ne iyi gelir?

Diğer bir korunma yolu da östrojen (kadın hormonu), kalsiyum, kalsitonin ve D vitamini gibi kemik yıkımını önleyici ajanların kullanılmasıdır. Osteoporozun ilaç ile tedavisi çok uzun süren bir tedavidir. İlerlemiş osteoporoz vakalarında ilaç tedavisi ortopedik tedavi ve rehabilitasyon ile desteklenmelidir.

Taç tedavisi:

Kalsiyum, D vitamini, östrojen (kadın hormonu), anaboik steroid ve kalsitonin kemik rezorpsiyonunu durdurur.

Kemik erimesine ne iyi gelir? Kalsiyum:

Eğer günde 100 gr, peynir, bir büyük bardak süt, 250 gr. yoğurt ve 100 gr et yersek bu gıdalardan aldığımız kalsiyum miktarı 538 miligramdır. Halbuki adet kesimi olmuş bir kadının günde 1000-1500 millgram kalsiyum alması gerekir.

Kemik erimesine ne iyi gelir? Osteoporoz kemik erimesinde tedavi

Günlük kalsiyum ihtiyacının tümünü gıda ile almak mümkün olamayacağı için her gün 1000 mg, kalsiyum tableti almak gerekir. Yarım litre çeşitli sütlerdeki kalsiyum, yağ, protein ve kalori miktarına bakıldığında şu görülür.

Protein ve kalsiyumu yüksek fakat sağlığımız açısından özellikle damar sertliğine mani olmak için yağı en az olan yada azaltılmış veya yarı yağlı sütler en sağlıklı sütlerdir.

Zaman zaman süt üretenlerin yarı yağlı adıyla piyasaya çıkardıkları sütler son zamanlarda sık sık görülmektedir. Bu bakımdan süt sanayiinin özellikle “yagsız süt” sağlaması tüm medeni ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de sağlıklı yaşama katkı sağlaması açısından büyük bir görevdir.

Yüksek dozda ağız yoluyla kalsiyum alımı böbrek yetmezliği, böbrek taşı olan vakalarda sakıncalıdır. Ayın ilk
20 gününde kalsiyum kullanmak ve son 10 gününde fostat kullanmak kalsiyumun kemikte birikmesine yardımcı olmaktadır.

Kemik erimesine ne iyi gelir? DVitamini:

Osteoporozlu kişilerde bu maddenin azalmış olduğu gözlenerek iyi ayarlanmış, D vitamini kullanımının yardımcı olabileceği düşunülmuştür. D vitamini bağırsaklardan kalsiyum emilimini artırarak tedaviyi hızlandırır.

Kireçlenme kemik erimesi çeşitleri ve tedavi yöntemleri, halk arasında kireçlenme adıyla bilinen osteoartroz, eklem hastalığı, artroz, osteoartitis gibi çeşitli adlar alırsa da Osteoartroz (OA) adı kullanılır.

Tanımı:

Osteoartroz sinovyal zarlı çok oynayan tipli eklemlerin, iltihabi olmayan ve eklem kıkırdağında harabiyet, eklem yüzeyinde yeni kemik yapımı ile karakterize kronik süre gelen bir dejeneratif hastalığıdır.

Tarihçesi ve önemi: Tarihte bilinen eski hastalıklardan biridir. Neental insan ve dinozor fosillerinin iskeletinde OA görülmüştür.

-Ağrılarınızı azaltmak için özellikle soğuk ve rutubetli havalarda sıcak tutan yün iç çamaşırları giyiniz, evde hafif sıcak uygulamalar yapın.

Kemik erimesine ne iyi gelir?
Kemik erimesine ne iyi gelir?

Kemik erimesine ne iyi gelir? METABOLİK KEMİK HASTALIKLARI,

Kemik metabolizmasını önemli ölçüde bozarak kemikte ayni, eğilme, deformasyon ve kırıklara neden olan hastalıklardır. Bunların en sık görülen ve tanınanları osteoporoz, osteomalasi ve raşitizm ile hiperparatiro-
idi kemik hastalığıdır.

OSTEOPOROZ,

Yaşlılarda ve özellikle kadınlarda sık görülen, kemik miktarının mekanik destek için gerekli olan seviyenin altına inerek azalmasıdır. Kemik örnekleri arasındaki karşılaştırmalı çalışmalarda kemik dış kısmında incelme ve arada bulunan destek maddesinin sayı ve hacminde azalma gözlenir. Değişik uzmanlar bu destek maddenin %10-30 civanında azalmasının mekanik direnci azalttığını yani kırılma eşiğinin geçildiğini belirtmektedir. Normal rontgende ise kemik kaybı %30’un üzerinde ise ancak osteoporoz teşhisi konulabilmektedir.

Kireçlenme kemik erimesi çeşitleri ve tedavi yöntemleri

Çağımızda her ülkede insan ömrü uzadıkça yaşlı kişilerin sayısı artarak osteoporoza çok rastlanır olmuştur. Bu kemik hastalığının başlangıç dönemini anlamak her zaman mümkün olmaz. Bunun sebebi, teşhis için pahalı ve her kuruluşta bulunmayan aletlere gerek oluşudur. Hastalık sonucu ortaya çıkan kırıkların tedavisinin zordur. Tedavinin uzun süreli ve pahalı oluşu osteoporoz denilen bu hastalığın sosyo-ekonomik önemini de ortaya koymaktadır.

Sıklık:

Metabolik kemik hastalıkları içinde en sık görülenidir. Adetten kesilmiş kadınların en az yarısında bulunur.

Nedeni: Kadınlarda adet kesilmesinden sonra ve yaşlanma ile ortaya çıkan osteoporozdur. Esas veya sebebi bilinmeyen osteoporoz denilir. Troid bezinin fazla çalışması, şeker hastalığı, beslenme bozuklukları, heparin ve kortikosteroid kullanımı sebeplerinden bazıları olabilir.

Related Articles

Adblock Detected

Merhaba. Sitemiz yoğun bir emeğin ürünüdür! Sitede dolaşmak için lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatın. Please Close The Ads Protector.