Sağlık

Kalp pili ve dikkat edilmesi gerekenler! Uzman tavsiyeleri.

Kalp sağlığı ve kalp pili!

Kalp pili ve dikkat edilmesi gerekenler | Bu sistem sinüs düğümü, atrial lletim yolları, atrioventriküler düğüm, his demeti, sağ dal, sol dal ve purkinze lifterinden ibarettir. Gerek bazı hastalıklar sırasında ve gerekse bu sistemin kendisinin hastalıklarında, sinüs düğümünün fonksiyonları bozulur, uyarı çıkaramaz veya iletim yollarında (blok) kesilme olur. Bu takdirde uyarılar kalp adalesine ulaşamaz ve kalp durur veya kalpte anormal hareketler
ortaya çıkar.

Yapay uyarıcı kalp pili,

 

Bu şekildeki hastalıklarda kalbin ritmini düzenli tutmak için kalbe dışarıdan pacemaker (suni uyancı) halk arasında kalp pili denilen aletler takılır.

Kalp pili ve Kalp pilinin bölümleri,

Kalp pilleri iki bölümden oluşur.

1. Uyarı çıkaran bölüm (pulse generator)
2. Uyarıyı kalbe ileten tel.

Pulse jeneratörlerin içlerinde elektronik devreleri vardır. Bunlar küçük bilgisayarlardır. Kalbin içine yerleştirilen tel aracılığı ile kalpteki uyarıyı hissedip kendi fonksiyonlarını durdururlar. Kendi programlarına göre kalpteki ritim azaldığı veya durduğu zaman uyarı çıkarırlar.

Kalbimdeki bilgisayar,

 

Pulse jeneratörieri dışarıdan programlamak, ritmlerini değiştirmek mümkündür,

Pacemakerler kalp pili kalbe iki türlü yerleştirilir,

1. Endokardiyal yol:

Burada tel, bir damar vasıtası ile kalbin içine sokulur ve kalbin iç yüzeyine yerleştirilir. Telin diğer ucu ise pulse
jeneratöre bağlanır. Pulse jeneratörde göğsün üst bölümünde solda veya sağda deri altında açılan bir cebe yerleştirilerek cep ağzı dikilerek kapatılır. Bu işlem kardiak kateterizasyon laboratuvarında lokal anestezi ile gayet rahatlıkla yapılır. Hastalar işlem sırasında uyanıktırlar.

2. Epikardiyal yol:

 

Pacemaker endokardiyal yoldan yerteştirilemediği zamanlarda tercih edilen bu yöntemde tel direkt olarak kalbin
dış yüzeyine dikilir ve pulse jeneratöre bağlanır. Pulse jeneratör karın üstünde deri altında açılan bir cebe yerleştirilmelidir. Genel anestezi altında yapılır.

Çeşitli kalp pilleri,

Pacemaker kalp pillei çeşitli ritm ve iletim bozukluklarında (sinüs düğümü yavaşlaması, çeşitli atrio-ventriküler bloklar, ventriküler taşikardiler gibi) hastalara uygulanır. Hastaların şikayetlerini değerlendiren hekim pacemaker takılıp takılmayacağına karar verir.

Kendisine kalp pill takılması gereken bazı hastalar bu işlemi gözlerinde büyüterek bu aletin kalplerine zarar vereceğini, hayatlarına büyük bir kısıtlama getireceğini, takılmasının zor olduğunu düşünür.

Halbuki pacemakerler kalbe uyarı veren küçük aletlerdir. Kalbe zarar vermez (Pacemaker takılan kişi bilakis daha emniyettedir. Takılma işlemi de lokal anestezi ile kolaylıkla yapılır).

Kalp pili ve dikkat edilmesi gerekenler | Hastaların başka bir kısıtlayıcı neden olmadıkça günlük yaşamlarında değişiklik yapmalarına gerek yoktur. Pulse generatör kalp pili deri alına yerleştirildiğinden bu bölgenin sert temaslardan korunması gerekir.

Kalp pili ve dikkat edilmesi gerekenler
Kalp pili ve dikkat edilmesi gerekenler

Darbelere dikkat,

Bu bakımdan bu hastalar boks, güreş gibi sporları ve ağır beden hareketlerini yapmamalıdırlar. Pacemaker kalp pili ilk takıldığında ilk 4 hafta yaranın korunması gerekir.

Pacemakerler elektronik bir devreye sahiptirler. Kuvvetli magnetik interferanslar pacemaker devrelerini bozabilir. Tıbbi elektrikli fizik tedavi ve cerrahi aletler, diatermi, elektrikli kaynak makineleri, radarlar, ultrasonik temizleyiciler pacemakerleri etkiler ve devrelerini bozar.

Magnetik alanlara dikkat!

Bu nedenle bu aletlerden sakınılmalıdır. Hırsız alarmları, defibrilatörler, radyoterapi sistemleri de direkt kalp pili üzerine tatbik edilmezse zarar vermeyebilir.

Elektrikli ev aletleri, küçük mesleki aletler, kısa dalga fırınları, televizyon ve radyo alıcıları, dişçilik aletleri pacemakerleri etkilemez. Hastalar araba kullanabilirler, seyahat edebilirler.

Kalp pili ve dikkat edilmesi gerekenler,

Kendilerine kalp pili takılan kişiler, düzenli bir şekilde bir doktor tarafından kontrol altında olmalıdır. Ayrıca her gün örneğin sabahleyin yataktan kalktıklarında nabızlarını sayarak pillerinin muntazam çalışıp çalışmadığını kontrol etmelidirler. Nabız sayısında düşme veya değişiklik olduğunda en kısa zamanda doktora haber verilmelidir.

Yapay uyarıcı kalp pili diğer adıyla da çağrılır, Kardiak Pacemaker’dır. Kalbin fonksiyonlarını yerine getirebilmesi kalp adalesinin kasılabilmesi için kendisine elektrikli bir tembihin uyarının gelmesi gerekir.

Bu işlem normalde otomatik bir şekilde kalpte sağ kulakçıkta bulunan bir merkez tarafından yapılır.

Kalbi şarj mı edeceğiz?

Sinüs düğümü denilen bu merkezden çıkan tembihler özel yollarla kalp adalesine iletilir. Kulakçıkla karıncıklar arasında atrioventriküler düğüm adı verilen ikinci bir düğüm daha bulunur. Kalpte uyarı çıkaran ve bu uyarıları kalp adalesine ileten bu uyarının bütün kalp adalesine yayılmasını sağlayan bu sisteme kalbin ritim ve
iletim sistemi denilmektedir.

 

Related Articles

Adblock Detected

Merhaba. Sitemiz yoğun bir emeğin ürünüdür! Sitede dolaşmak için lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatın. Please Close The Ads Protector.