Sağlık

Kalp hastalıklarının belirtileri nelerdir? Kalp ağrısı, göğüs ağrısı!

Kalbimizin sağlığı

Kalp hastalıklarının belirtileri nelerdir? Kalp ağrısı, göğüs ağrısı | Kalp hastalıklarının belirtileri nelerdir? Bu soruyu yanıtlamadan önce kalbimizi biraz daha tanıyalım!  Kalbin sağ kulakçığında ki merkezden elektriksel uyarılar çıkar. Bu uyarılar, özel iletim yolları ile kulakçık ve karıncıklara yayılmaktadır! Böylece uyarıları alan kalp adalesi de kasılma ve gevşeme işlemlerini meydana getirmektedir.

Kalpte uyarı çıkaran merkez, sinirsel ve hormonal merkezlerle kontrol edilmektedir. Birtakım ilaçlar, kimyasal
maddeler bu merkezin faaliyetini değiştirebilirler. Tabii olarak böylesine karmaşık, inanılmaz ama düzenli bir işlevi
sürdüren kalp adalesinin de diğer dokular gibi beslenmeye ve enerjiye ihtiyacı vardır. Kalp adalesi kendi özel damarları vasıtası ile beslenmektedir.

Kalp hastalıklarının belirtileri nelerdir? Sağlık kalbin aynasıdır,

 

Ana atardamardan çıkan bu damarlara koroner arter adını vermekteyiz. Koroner arterler sağ ve sol olmak üzere iki tanedir. Sol koroner arter bir sol ana koroner arter ve iki dalı şeklindedir. Sol koroner arter kalbin daha geniş bir bölümünü beslediği için daha önemlidir.

Kalp hastalıklarının belirtileri nelerdir?

İki dalı sola inen arter (LAD-Sol anterior dessinding) ve dolaşan arter (Cx Sirkumfleks) adını alır. Bu arterlerin de her birinin ayrı önemIi yan dalları bulunmaktadır.

İşte fonksiyonları ve yapıları kısaca özetlenen kalbimizdeki bu yapılarda örneğin kapaklarda meydana gelecek bozukluklar bir daralma, iyi kapanmama gibi durumlar, koroner arter hastalığı dolayısıyla kalp adalesinin iyi beslenememesi veya kalınlaşması, incelmesi veya başka hastalıklar dolayısıyla kalbin daha fazla yük altında kalması gibi durumlar onun fonksiyonlarını bozacak ve çeşitli kalp hastalıklarının ortaya çıkmasına neden olacaktır.

Bu hastalıklardan bir kısmı doğuştan itibaren vardır. Diğer bir kısmı ise sonradan ortaya çıkar.

Kalp hastalıklarının belirtileri,

Vücudumuza gerekli oksijen ve besin maddelerini taşıyan kalbimiz bu görevini yerine getiremediği zaman gerek bizzat kendisinde gerekse diğer organlarda birtakım bozukluklar yapar.

Bunlar hastalık belirtileri olarak hastaların şikâyetine sebep olur. Genel olarak hastalarda görülen en sık şikâyetler (hastalık belirtileri) şunlardır. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çabuk yorulma, çarpıntı, öksürük, el ve ayaklarda morarma, baş ve ense ağrıları, baş dönmesi, bayılma, ayaklarda ve karında şişme, halsizlik, eklem ağrıları gibi.

Kalp hastalıklarının belirtileri nelerdir? Kalbine iyi bak!

Aşağıda yazacağımız bu belirtiler bazen kalpte hiçbir hastalık olmadan da ortaya çıkabilmektedir. Bunlar psikolojik nedenlere bağlıdır. Bu belirtilerin bir kalp hastalığına ait olabileceğini okuyan bir kişi kendi kendine teşhis koymamalıdır. En kısa zamanda bir hekime başvurup gerekli tetkiklerini yaptırmalıdır. Bu belirtilerin gerçekten bir kalp hastalığına bağlı olup olmadığı uzman bir hekimin muayenesi ve tetkikler sonucu ortaya çıkacaktır.

Kalp hastalıklarının belirtileri nelerdir? Göğüs ağrısı,

Kalp hastalığı nasıl anlaşılır ? Göğüs ağrısı, kalp hastalıklarının en önemli belirtilerinden birisidir. Ancak göğüs ağrılarının hepsi kalp ağrısı değildir. Bu ağrılar göğüste bulunan diğer organlara da ait olabilmektedir. Örneğin (adaleler, kaburgalar ve sırt kemiklerine) göğüste göğsün ortasında ve sol tarafta duyulan ağrıların önemli bir kısmı koroner arter hastalıkları ile ilgilidir.

Bu ağrının özellikleri koroner arter hastalıkları bölümünde detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Göğüste duyulan kalbe ait ağrıların diğer bir kısmı kalp zarı ile ilişkilidir. Kalp zarında oluşan arızalarda ağrı hissedilebilmektedir. Bu ağrı devamlıdır.

Nefes alıp vermekle, göğsün hareketleri le artar. Genellikle ateş, nefes darlığı ve çarpıntı ile birliktedir. Akciğer zarı hastalıklarında da aynı çeşit bir ağrı vardır.

Kalbiniz var mı?

Göğüste duyulan kalp ve damarlara ait başka bir ağrı da ana atardamarın yırtılmalarıdır. Bu takdirde ağrı çok şiddetlidir. Hasta hakikaten damar yırtılmasını, yırtılma şeklindeki ağrıyı net bir şekilde hissedebilmektedir.

Ağrı ile beraber hastada ayrıca ana atardamar yırtılmasını gösteren belirtiler ortaya çıkmaktadır. Bu belirtiler arasında terleme, morarma ve arter basıncında düşme, fenalık hissi, bayılma, kol ve bacaklarda morarma bulunur. Genellikle ölümle sonuçlanır.

Kalp hastalığı nasıl anlaşılır?

Göğüste duyulan bıçak saplanır tarzdaki her ağrı damar yırtılmasını göstermez ve ayrıca ana atardamar ve dalları kolaylıkla yırtılmaz. Genellikle yaşlı, arter basıncı yüksek ve damarlarında hastalık olan damarların elastikiyetini kaybettiği, damar sertliği, çok yüksek tansiyon gibi hallerde görülür.

Ana akciğer damarı ve dallarının bir pıhtı sonucu tıkanmasında göğsün ortasında şiddetli bir ağrı olur, Ağrı ile beraber öksürük, kanlı balgam, terleme, çarpıntı ve morarma vardır.

Kalp hastalıklarının belirtileri nelerdir; Nefes darlığı,

Hastanın güçlükle nefes alıp vermesidir. Solunum güçlüğüdür. Normal bir kişi alışık olmadığı veya sık sık yapmadığı bir işi ilk defa yaptığında fazla soluma ihtiyacı duyabilir. Normalden daha derin ve sık nefes alır. Özellikle şişmanlar, yaşlılar ve günün önemli bir kısmını oturarak ve masa başında geçirenler ve kadınlar mevcut iş kapa siteleri arttığında fazla solunum ihtiyacı hissederler. Bu bir hastalık belirtisi değildir.

Kalp hastalığının belirtileri, koroner arterlerdeki lezyonun şiddetine göre ve kalp hastalığının belirtilerine göre hastalığın derece de değişmektedir. Damar lümeni % 20-30-40 oranında daralsa bile bir belirti vermeyebilir. Ancak damardaki lezyon belirli bir derece aştığında % 50 ve daha fazla olduğunda bu takdirde beslediği kan
dokusunda istemi dediğimiz (beslenme bozukluğu) ortaya çıkar.

Bu klinik durumuna koroner yetersizliği denilmektedir. Burada koroner arter belirli bir oranda daralmıştır. Kalbin ihtiyacına göre beslenme bazen yeterli bazen ise yetersizdir. İstirahat sırasında kalbe yeterli
kan geldiği için hasta hiçbir sıkıntı hissetmez.

Kalp hastalıklarının belirtileri nelerdir; Kalp de acıkır,

Ancak kalbi yoracak hareketlerde fiziksel eforlar, heyecan ve sinirlenme ile kalbin işi artar. Bu sırada gelen kan yetmeyeceği için koroner yetersizliğinin belirtileri ortaya çıkar. Kalp adalesinin harcadığı enerji ile kendisine gelen kandaki oksijen ve besin maddelerinin bir dengede olması gerekir.

Eğer gelen oksljen ve besin miktarı ihtiyacı karşılarsa denge sağlanır. Dengenin karşılanmadığı durumlarda beslenme bozukluğu adalenin zayıflamasına sebep olur. Bunun karşıtı, kalp adalesinin ihtiyacı artarsa bazen
koroner arterler normal olsa bile kalbin işinin çok artması kalp adalelerinin yorgunluğuna sebep olur ve hastada birtakım şikayetler ortaya çıkar.

Damar tıkanmasına dikkat!

Kalp damarının tamamen tıkanmasında ise kalp adalesinin ölmesi, enfarktüs denilen olay meydana gelir.

Kalp hastalığının belirtileri;

Bu şekilde koroner yetersizliği veya enfarktüslerin sonucunda kalp adalesi gücünü kaybeder ve yetersizliğe düşer ve buna bağlı şikayetler ortaya çıkar.

Tabii olarak hastalığın ve hastanın şikâyetlerinin derecesi beslenme bozukluğu olan kalp adalesinin miktarı ile orantılıdır. Küçük bir damarın daralması veya tıkanması daha az şikâyetlere sebep olurken, büyük ve öneml bir damarın daralma veya tıkanmasında kalpte daha önemli fonksiyon bozulması meydana getirecektir.

Kalp hastalıklarının belirtileri nelerdir; Kendi kendine by-pass,

Ancak bir de normalde var olup işlemeyen kollateral dediğimiz yan damarlar vardır. Bunlar bir damar tıkandığı zaman diğer damardan kan alarak kalbi besleyen tabii by-passlardır.

Organizma kendini korumak için bu yeni damardan kan alır. Bu şekilde büyük bir damar tıkanmasına rağmen hastalarda önemli bir enfarktüs ve kalp yetmezliği görülmeyebilir.

Kalp hastalığında görülen belirtiler;

Nefes darlığı kalp hastalıklarında olduğu gibi çok çeşitli solunum sistemi hastalıklarında, kansızlıklarda, sinir sistemi hastalıklarında da
görülebilir.

Kalp hastalıklarının belirtileri nelerdir; Çarpıntı,

Kalp vurumlarının rahatsızlık verecek şekilde hissedilmesidir. Kalp ritminin hızlanmasında hasta, kalbinin kuş gibi çırptığını hisseder. Bazen de ritmin yavaşlamasında çarpıntı hissedilebilir. Kalpte ekstrasistol dediğimiz yabancı vurular bir yuvarlanma şeklinde hissedilir.

Bazı çarpıntılar krizler halinde gelir, krizler kendiliğinden geçebildiği gibi çok uzun sürebilir ve mutlak tedaviyi icap ettirebilir. Çarpıntı hisseden hastanın kendisi veya bir yakını o sırada nabzı kontrol ederek dakikadaki kalp ritmini sayabilirler.

Hızlı kalp,

Kalp ritminin sayısı ve düzenli olup olmadığı nabız kontrolü ile tespit edilebilir ve bu şekilde hekime ve tedaviye yardımcı olunabilir. Nabız el bileğinde baş parmak hizasında kolaylıkla bulunur, 15 dakika ve daha uzun süren çarpıntı hissedildiğinde en yakın hastane veya hekime başvurularak elektrokardiografi çekilmeli ve o sırada kalp ritmi tespit edilmelidir.

Kalp hastalıklarının belirtileri nelerdir?
Kalp hastalıklarının belirtileri nelerdir?

Çarpıntı sırasında fizik muayene ile ve elektroda görülen kalp ritmi, özellikle hastalığın teşhis ve tedavisinde yararlı olacaktır. Normalde nabız sayısı (kalp ritmi) erişkinde dakikada 60-80’dir. Heyecanla, egzersizle, hamilelikte, ateş yükselmesinde bu sayı yükselir. Ayrıca çeşitli kalp hastalıklarında, tirold bezinin fazla çalışmasında, iltihabi hastalıklarda, hipertansiyon krizlerinde, solunum sistemi hastalıklarında çarpıntı hissedilebilir.

Doktora sor,

Hekim kontrolü olmadan çarpıntı gidermek için alınacak ilaçlar tehlikeli olabilir. Bu ilaçlar gelişigüzel alınmamalıdır. Bazı tür çarpıntılar derin nefes alıp içeride 8-10 saniye tutmakla, ıkınmakla, öksürükle geçebilir.

Aksırma tıksırma öksürük,

Kalp hastalıklarında görülen öksürük, eforla ve kesik kesiktir. Hırıltılı solunum, çarpıntı ve nefes darlığı da genellikle beraberdir. Öksürükle beraber balgam çıkarılabilir. Balgam köpük şeklindedir.
İçerisinde taze kan mevcut olabilir. Geceleri uykudan uyandıran ve kalkıp oturmakla geçen öksürük kalp yetmezliği belirtisi olabilir.

En önemli kalp hastalığı belirtileri arasında ilk olarak kalp durmasından oluşan bayılmayı gösterebiliriz.

Bu durum kalpteki elektriksel uyarının çıkmaması veya iletimindeki bozukluk (blok) sonucu gelişir. Kalpte karıncıklarda kasılma (sistol) durduğunda kan dolaşımı durur.

Kan basıncı düşer. Gözler kararır, hasta birden fenalaşır, renk beyazlaşır. Bu sırada nabız yoktur. Hasta ayakta ise yere düşer. Kalp durması 10 saniye kadar sürerse şuur kaybolur. Hastada kasılmalar, istemsiz kol ve bacak hareketleri başlar, idrar kaçırır.

Allah korusun!

1-1.5 dakika içerisinde kalp yeniden çalışmaya başlarsa renk birden düzelir. Hastanın yüzü pembeleşir, şuur geri gelir. Hasta ayağa kalkar ve hiçbir şey olmamış gibi işine devam eder. 2 dakikayı geçen kalp durmaları müdahale edilmezse ölümle sonuçlanır.

En önemli kalp hastalığı belirtileri,

Birkaç saniye süren durmalarda ise hasta kısa bir fenalık hissi ve sendeleme geçirir, kısa sürede düzelir. Sebebi ne olursa olsun her türlü baş dönmesi, sendeleme, fenalık hissi ve bayılma şikâyeti olanlar mutlaka bir hekime
görünmelidirler.

Çoğu kez bu hastalar kısa sürede iyileştikleri için bu durumu önemsemezler. Genellikle yaşlı ve yüksek tansiyonu olan kişiler olduklarından bu durum arter basıncındaki değişikliğe bağlanır ve hekime mūracaat edilmez. Halbuki çok tehlikeli ve hayati önemi bu geçici durumlar konulacak bir kalp pili (pace maker) ile düzeltilebilir.

Kalp masajı,

Bayılan bir kişi görüldüğünde hasta hemen düz bir yere yatırılmalıdır. Ayrıca ayaklar yukarı kaldırılarak çene arkaya itilmelidir. Hemen hastanın nabzına bakılmalıdır. Nabız alınamadığı durumda hastanın göğsüne 1-2 kez şiddetli bir yumruk vurulması bazen faydalı olabilmektedir. Bu tür bir hastayı en yakın bir hastaneye götürmek daha uygundur. Bununla birlikte bu hastanın hastaneye gidinceye kadar kaybedilmemesi için kalp masajına ve suni solunuma ihtiyacı olabilmektedir.

Kalp hastalıklarında önemli belirtiler, ağız ve dudaklar, dil, parmak uçlarının morumtrak bir hal alması ve doğumsal kalp hastalıklarında ve kalp yetersizliklerinde sık görülür.

El ve ayaklarda morarma (Siyanoz)

Kanın iyi oksijenlenmediği veya kirli kan le temiz kanın kalpteki mevcut delikler vasıtası ile birbirine karışması sonucu ortaya çıkar. Küçük bir çocukta görüldüğünde doğumsal bir kalp hastalığı aranmalıdır.

Baş ve ense ağrıları,

Arter basıncının çok yükselmesinde ve düşmesinde baş ağrısı sık görülür. Arter basıncının birden ani yükselmesinde şiddetli baş ağrısı ile birlikte bulantı da görülür. Hipertansiyonu olan kişilerde genellikle sabah uyandığında baş ağrısı ve baş dönmesi görülür. Kalp yetersizliklerinin ileri devrelerinde toplardamarlarda kan birikmesine bağlı baş ağrıları vardır.

Güneş altında çok fazla kalındığında da, güneş çarpmalarında, şiddetli baş ağrısı, çarpıntı, kan basıncında düşme ve ateş yükselmesi olur.

Baş dönmesi,

Kalp hastalarının birçoğunda başta bir sersemlik, dolgunluk hissi şeklinde baş dönmeleri vardır. Genellikle sebep beyne az kan gitmesidir. Kalp hastalıklarında kullanılan ilaçlar özellikle hipertansiyonda kullanılan ilaçlar arter basıncını çok düşürdüklerinde hastalar birden ayağa kalktığında baş dönmesi hissederler.

Bayılma (Senkop)

Kalp hastalıklarına bağlı bayılma kısa sürelidir ve geriye dönebilir. Bazı kişiler, kan görme ile veya damardan, kalçadan iğne yapma ile, kan aldırırken veya küçük bir cerrahi müdahale sırasında, üzüntülü bir haber alındığında veya çok şiddetli ağrı sırasında hemen bayılırlar.

Kalp hastalıklarında önemli belirtiler,

Hastanın rengi solar, hafif terleme başlar, nabız yavaşlar, zayıflar ve ayakta duramaz, bayılır. Bu tür bir hasta düz bir yere yatırılmalı ve ayaklar yukarıya kaldırılmalıdır. Böyle yapıldığında hasta kısa surede ayılır ve her şey normale döner.

Bu olay, kişinin damar sisteminin aşırı hassasiyeti sonucu gelişir. Ancak yine bir hekim tarafından görülmeli ve bayılma sebebi kesin olarak araştırılmalıdır. Çeşitli kalp hastalıklarında örneğin aort damar kapağının darlığı ve yetersizliğinde, çok hızlı ve uzun süren çarpıntılardan sonra doğumsal kalp hastalıklarında, kısa süreli bayılmalar olabilir.

Kalp hastalıklarının belirtileri nelerdir; Sigara içilmesi,

Koroner ve diğer damar hastalıklarını hazırlayan önemli risk faktörlerinden biri olan sigara içilmesi ayrıca hastalarda akciğer kanserine kronik bronşite sebep olmaktadır. Sigara içerisinde bulunan nikotin damarlarda spazm, kalpte çarpıntı yaparak ve kan basıncını yükselterek kalbin işini artırır.

Kanda pıhtılaşmayı sağlayan trombositlerin birbirine yapışmasını kolaylaştırır. Dumanında bulunan korbonmonoksit damar duvarında aterom plağının oluşmasından sorumlu tutulmaktadır. İhtiva ettiği kanserojen ve irritan maddelerle akciğer ve soluk borusu kanseri ve kronik bronşite sebep olmaktadır.

Sigara illeti,

Yapılan araştırmalara göre 60 yaşın altındaki kişilerde, sigara içenerde, koroner arter hastalığı 1/3 oranında fazla görülmüştür. Sigara içiminin kesilmesi ile 1 sene içerisinde bu riskin çok azaldığı bildirilmiştir. Akciğer kanserine yakalanma riski ise ancak 10-15 senede normale dönebiliyor.

Günde 1 paket veya daha fazla sigara içenlerde içmeyenlere göre risk 5 kez daha fazla, sigara içen genç erkeklerde ani ölüm riskinin de 3-6 kat fazla olduğu bildirilmektedir. Özellikle günde 20’den fazla sigara içenlerde, 25-44 yaşları arasındaki kadın ve erkeklerde, ayrıca kandaki kolesterol seviyesi yüksekse koroner arter hastalığı ve bu hastalıklarından ölüm nisbeti de çok yüksek bulunmaktadır.

Kalp hastalığı sebepleri;

Günde 1-4 veya 5-14 sigaranın bile koroner arter hastalığı riskini üç kat artırdığı saptanmıştır.

Eskiden düşük katranlı ve filtresi iyi olan sigaraların daha az tehlikeli olduğu bildirilmiştir. Son zamanlarda yapılan çalışmalar bu düşüncenin yanlış olduğunu düşük katranlı sigaraların da tehlikeli olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Puro ve pipo içiminin de bu şekilde daha az tehlikeli olduğu düşünülmemelidir.

Şeker hastalığı,

Koroner arter hastalıklarında önemli risk faktörlerinden birisidir. Diabet vücuttakl büyük ve orta çaptaki damarlarda olduğu gibi küçük çaplı arterlerde de harabiyet yapar.

Kalp hastalıklarının belirtileri nelerdir; Göğüs ağrısı,

Kalp hastalığı belirtileri Göğüs Ağrısı, kalp hastalıklarının en önemli belirtilerinden birisidir. Ancak göğüs ağrılarının hepsi kalp ağrısı değildir. Bu ağrılar göğüste bulunan diğer organlara da ait olabilir. Örneğin (adaleler, kaburgalar ve sırt kemiklerine) göğüste göğsün ortasında ve sol tarafta duyulan ağrıların önemli bir kısmı koroner arter hastalıkları ile ilgilidir. Bu ağrının özellikleri koroner arter hastalıkları bolümünde detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

Göğüste duyulan kalbe ait ağrıların diğer bir kısmı kalp zarı ile ilişkilidir. Kalp zarının hastalıklarında hissedilir. Bu ağrı devamlıdır. Nefes alıp vermekle, göğsün hareketleri ile artar. Genellikle ateş, nefes darlığı ve çarpıntı ile birliktedir. Akciğer zarı hastalıklarında da aynı çeşit bir ağrı vardır.

Kalp acısı kalp ağrısından iyidir.

Göğüste duyulan kalp ve damarlara ait başka bir ağrı da ana atardamarın yırtılmalarında görülebilir. Bu takdirde ağrı çok şiddetlidir. Hasta hakikaten damar yırtılmasını, yırtılma şeklindeki ağrıyı net bir şekilde hissedebilir.

Ağrı ile beraber hastada ayrıca ana atardamar yırtılmasını gösteren belirtiler görülmektedir. Bunlar arasında terleme, morarma ve arter basıncında düşme, fenalık hissi, bayılma, kol ve bacaklarda morarma bulunur. Genellikle ölümle sonuçlanır.

Kalp şakaya gelmez,

Göğüste duyulan bıçak saplanır tarzdaki her ağrı damar yırtılmasını göstermez! Ve ayrıca ana atardamar ve dalları kolaylıkla yırtılmaz. Genellikle yaşlı, arter basıncı yüksek ve damarlarında hastalık olan damarların elastikiyetini kaybettiği, damar sertliği, çok yüksek tansiyon gibi hallerde görülür.

Kalp hastalığı belirtileri Göğüs Ağrısı;

Ana akciğer damarı ve dallarının bir pıhtı sonucu tıkanmasında göğsün ortasında şiddetli bir ağrı olur. Ağrı ile beraber öksürük, kanlı balgam, terleme, çarpıntı ve morarma vardır.

Kalp hastalıkları ve kalp ağrısı; kalpte koruyucu yan damarlar ileri yaşlarda teşekkül etmektedir. Bu nedenle gençlerde ve kollateral damarları gelişmemiş olanlarda enfarktüs daha tehlikeli olmaktadır.

Kalp hastalıklarının belirtileri nelerdir; Kalp ağrısı (Angina pectoris)

Koroner arter hastalığının en önemli belirtisidir, Koroner arterlerdeki daraltıcı hastalık sonucu kalp adalesindeki beslenme bozukluğunu gösterir. Kalp adalesindeki beslenme bozukluğu sonucu ortaya çıkan bazı maddeler sinirleri uyararak ağrının hissedilmesine sebep olurlar.

Ağrısı genellikle tipik olarak % 80-90 vakada göğsün ortasında göğüs kemiğinin üzerinde veya solda kalp bölgesindedir.

Ağrılar:

– Her iki omuzda,
– Her iki kolda (daha çok sol omuz ve sol kolda),
– Sırtta her iki kürek kemiği arasında veya sol kürek kemiği alnda,
– Boyunda,
– Çenede ve dişlerde,
– Mide bölgesinde,
– Sağ göğüs ve kolda olabilmektedir.

Kalp hastalıklarının belirtileri nelerdir; Kalp acısı,

Ağrı baskı tarzında sıkıştırıcı özelliktedir. Hasta göğsünde veya omuzlarında çok ağır bir yük hisseder. Beraberinde korku hissi, endişe ve huzursuzluk vardır. Künt ve baskı, sıkıştırma tarzında bir ağrıdır. Ancak bıçak saplanır tarzda veya iğnelenme tarzında, ani, keskin, gelip geçici bir ağrı değildir.

Eforla yorulma ile ortaya çıkar. Efor sırasında ortaya çıkan ağrı istirahatle geçer. Efora devam etmekle geçmez, bilakis şiddeti artar. Efora devam edilemez. Eforun derecesi damardaki darlık derecesi ile orantılıdır.

Kalp hastalıkları ve kalp ağrısı;

Bazı hastalar 2-3 kat merdiven çıkmakla ağrı hisseder. Diğer bazı hastalarda ise çok kısa yürümekle en ufak eforla
bile ağrı oluşabilmektedir. Hastalığın ilerlediği durumlarda istirahatte de ağrı görülmektedir. Ağrıların egzersiz sırasında da meydana geldiği görülmüştür. Ayrıca heyecanlanma, sinirlenme ile kan basıncının yükselmesi ve yemek sonrası ortaya çıkabilmektedir. Ani soğuk hava ile temasta, rüzgâra karşı yüründüğünde meydana gelebilmektedir.

 

 

Related Articles

Adblock Detected

Merhaba. Sitemiz yoğun bir emeğin ürünüdür! Sitede dolaşmak için lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatın. Please Close The Ads Protector.