Sağlık

Kalp hastalıkları ve romatizma, korunma için uzman tavsiyeleri!

Kalp hastalıkları ve romatizma, korunma için uzman tavsiyeleri | Romatizma hastalıklarında, kalp özellikle bu hastalığa iştirak eder. Bazı romatizmal hastalıklarda ise kalp belirtileri ikincil plandadır ve bu hastalıklar daha nadir görülen hastalıklardır.

Kalp hastalıkları ve romatizma, Akut romatizmal ateş:

Üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra görülen bir bağışıklık sistemi hastalığıdır, Streptokok adı verilen mikropların vücutta meydana getirdikleri yabancı madde (antigen) ve bu maddeye karşı vücutça geliştirilen koruyucu maddelerin (antikorlar) birleşerek kollagen dokularda meydana getirdikleri iltihabi reaksiyon sonucu oluşur.

Bu reaksiyon kalp kapaklarına, kalp adalesine, kalp zarlarına yerleşerek değişik bozukluklara yol açar. Kalp kapaklarının büzüşmesine, kısalmasına sebep olur. Bu yüzden kalp kapakları ya daralır veya iyi kapanamadığından kanın bir kısmı geri kaçar.

İlkokul çağlarındaki çocuklarda daha sıktır. 2 yaşın altında görülmesi nadirdir. 40 yaşından sonrada çok seyrek görülür. İlk yıllarda nüks sıktır. 4-5 yıl sonra nüksler azalır. Bakteriyel alerji ve otoimmunite sebebiyle bazı kişilerde bu hastalığın meydana gelmesi daha kolay olmaktadır.

Kalp hastalıkları ve romatizma;

Romatizmam azdı yağmur yağacak:) Daha önce romatizmal ateş geçirmiş olanlarda yeni bir strepto-
kok enfeksiyonunun romatizmal iltihaba sebep olma ihtimali % 50 oranındadır.

Hastalık sosyoekonomik yönden fakir toplumlarda, rutubetli yerlerde yaşayanlarda daha sık görülür.

Hastalığın başlangıç belirtileri çok değişik olabilir. Major ve minor olmak üzere iki grup belirtisi vardır.

En önemli belirtiler:

Eklemlerde şişlik, kızarıklık ve aģrı, kalp zarlarında iltihap ve buna bağlı birtakım bozukluklar kalp yetersizliği,
çarpıntı, göğüs ağrısı gibi, kemiklerde ve kas krişleri üzerindeki deride küçük, O.5-2 mm çapında, ağrısız, yuvarlak nodüller, deride kay bolup yeniden ortaya çıkan kırmızı lekeler, merkezi sinir sisteminin tutulmasına bağlı sinirlilik vb.

Kalp sağlığı romatizma belirtileri ve iyileşme, bazı romatizma belirtileri; sinir sitemi tutulması sonucu sinirlilik, huzursuzluk, kaslarda zafiyet, kuvvetsizlik, anormal vücut hareketleri, ateş ve karın ağrısı gibi belirtilerdir.

Boğaz enfeksiyonundan 1-5 hafta, ortalama 15-20 gün sonra görülür. Bazen bu belirtiler çok aşikârdır ve hastalık birden ortaya çıkar, bazen başlangıç yavaştır.

Yorgunluk, iştahsızlık, hafif ateş gibi genel hastalık belirtileri ile sinsi bir şekilde başlar. Romatizmal ateşi ortalama müddeti 3 aydır.

Romatizma çocuklarda da olur!

Bir kısım vakalarda 6 ay kadar sürebilir. Tekrarlar genellikle ilk seferden sonra ilk 3-5 yıl daha sıktır, giderek seyrekleşir. İlk yıl içerisinde tekrarlama ihtimali ise çok yüksektir.

İlk romatizmal hecmede kalp hastalığı olmayabilir. Kalp hastalığı olduğunda ve sık sık boğaz enfeksiyonu olanlarda tekrarlar daha sık görülür.

Kalp sağlığı ve romatizma belirtileri ve iyileşme;

Romatizmal ateş rahatsızlığı şiddetli ve uzun sürerse, sık sık nüks ederse kalp hastalığının ortaya çıkması sıklaşır. Hastalığın şiddetine göre kalp kapağındaki bozukluk artar. Bir veya birden fazla kapak hastalığa iştirak edebilir.

Kalpte romatizma,

Genellikle mitral kapak daha sonra aort-triküspid kapak hastalığa iştirak eder. Pulmoner kapakta görűlmesi daha nadirdir. Mitral kapak darlığı en sık görülenidir. Mitral yetersizliği, aort kapak yetersizliği ve darlığı, mitral darlığı ile aort yetersizliği, mitral kapakta hem darlık hem yetersizlik gibi kombinasyonlarda sık görülür.

Kalp hastalığının şiddeti ve seyri kalp kapaklarında ve kalp adalesinde romatizmal ateşin yaptığı tahribata bağlıdır. Romatizmal ateş hecmesi ne kadar erken müdahele edilirse ve nüksler önlenirse kapaklardaki tahribat azalır ve hastalık daha iyi seyreder.

Kalp hastalıkları ve romatizma!
Kalp hastalıkları ve romatizma!

Erken teşhisin önemi,

Romatizmal ateş teşhisi ve kalp kapaklarında hastalık olup olmadığı yapılacak fizik muayene ve laboratuvar tetkiklerinden sonra kolaylıkla ortaya çıkarılabilir. Hastalık teşhis edildiğinde gerekli işlemler hekim tarafından yapılacaktır.

İlaç kullanmanın yanında mutlak yatak istirahati gerekir. İyileşmedeki en önemli husus korunma tedbirleri ile hastalığın başlamasını ve nüksleri önlemektir. Alınacak bir takım korunma tedbirleri ile toplumdaki romatizmal ateş ve buna bağlı kalp hastalıkları önemli derecede azaltılabilir.

Boğaz enfeksiyonlarının erken ve uygun şekilde iyileşme, romatizmal ateşin başlangıç hecmesini önler. Bu nedenle özellikle ilkokul çağındaki çocuklarda (5-10 yaş) yapılacak toplum taramaları ile alınacak önlemler çok önemlidir.

Kalp sağlığı romatizma ilişkisi ve işlemler, erken dönemde toplanacak boğaz kültürlerinde streptokokların yaptığı boğaz enfeksiyonları tespit edilip gerektiği şekilde iyileştirilirse edilirse hastalığın toplumda yayılması önlenebilir.

Sık sık boğaz enfeksiyonu geçiren kişilerde devamlı antiblyotik uygundur. Romatizmal ateş geçirmiş kalp hastalığı olan veya olmayanlarda ise yeni nüksler önlenmelidir. Bunun için hastalara her 21-30 günde bir uzun tesirli ilaç uygulaması yapılabilmektedir.

Antibiyotik iyi mi?

Romatizmal kalp hastalığı olanlarda ikinci bir koruyucu işlemde bakteriyel endokarditin önlenmesidir. Bu hastaların diş çekimi, ürolojik, jinekolojik cerrahi girişimlerden önce mutlaka antibiyotik uygulanmalıdır.

Kalp sağlığı romatizma ilişkisi;

Romatizmal kalp hastalığının derecesi ve gidişi romatizmal ateş sırasında kapaklarda meydana gelen değişikliklere bağlı olarak değişir. Kapaklarda meydana gelen birinci ve ikinci derecedeki bozukluklar kalbi fazla yormayacağı için çoğu kez hastalarda çok mühim şikâyete sebep olmaz.

Üçüncü ve dördüncü derecedeki kapak boşlukları kalbi daha fazla yüklemektedir. Bunun için bu hastalarda kalp yetmezliği belirtileri görülebilmektedir. Bu belirtiler eforla ve gece gelen nefes darlığı, Öksürük, bacaklarda ve karında şişlik, dudaklarda morarmadır.

Romatizma,

Hastaların bu şikâyetlerine göre işlem yapılmaktadır. Bunun yanında hastalar bazı tedbirler almalıdırlar. Bu tip hastalar kapaklarındaki bozukluk nedeniyle zaten kalpleri yük altındadır. Bunlara ilaveten tuzlu yemek, sigara içmek, fazla efor yapmak kalbin yükünü çok daha artıracaktır.

Bu nedenle hastalar yemeklerindeki tuzu azaltmalıdırlar. Sigara içmemelidirler. Eforunu kısıtlamalıdırlar.

Kendilerini fazla yormadan yavaş yavaş yürüyebilirler. Düz yoldaki hafif tempo yürüyüşler faydalı olmaktadır. Ancak nefes darlığına rağmen ağır beden hareketleri yapmak kalbe zararlı olur. Kadın hastalarda gebelik ve doğum kalbin işini artırır.

Bu tip hastalar, hamilelikten önce ve evlilikten önce mutlaka doktora danışmalıdırlar.

Related Articles

Adblock Detected

Merhaba. Sitemiz yoğun bir emeğin ürünüdür! Sitede dolaşmak için lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatın. Please Close The Ads Protector.