Sağlık

Kalp hastalıkları ve hipertansiyon! Kan basıncında ki yükselmeler alarmdır.

Kalp hastalıkları ve sağlığı

Kalp hastalıkları ve hipertansiyon | Arter basıncı yüksekliği koroner arteriosklerosisin meydana gelişine sebep olan en önemli faktörlerden birisidir. Özellikle diastolik tansiyonu yüksek olanlarda hastalık daha çabuk husule gelmektedir. Yapılan bir çalışmaya göre T.A. sınırı 140/90-94 mm Hg.’ın üstünde olan hastalarda, koroner arter hastalığının ve felçlerin meydana gelmesi diğer hastalara oranla üç misli fazla olmaktadır.

Arter basıncı 160/96 mm Hg.’dan fazla ise bu kişilerde normallere nazaran koroner arter hastalığı üç defa, felç ise 7 defa fazla görülmektedir, Arter basıncı 140/85 mm Hg. ve altında olan kişilerde ise hastalık daha az miktarda görülmektedir.

Kalp hastalıkları ve hipertansiyon; Hiperkolesterolemi,

Kandaki lipidlerin özellikle kolesterolün yükselmesine çeşitli iç ve dış faktörler sebep olur. Hastaların bir kısmında yağ metabolizmasında bir bozukluk vardır. Bunların birçoğu genetik nedenlere bağlıdır.

Ailevi (familial) hiperkolesterolemi bu gruptandır. Ayrıca şeker hastalığında ve tiroid bezi bozukluğunda, nefrotik sendromda lipid metabolizması bozulur.

Kalp hastalıkları ve hipertansiyon; Yağlara dikkat,

Dış faktörlerin en önemlisi ise diyetle alınan yağ miktarının fazlalığıdır. Diyetle alınan kolesterol ve doymuş yağların fazlalığı kandaki kolesterol ve lipid seviyelerinin yüksekliğine sebep olur. Diyetle alınan yağın miktarı gibi yağın kalitesi de çok önemlidir.

Doymuş yağ asitlerini içeren yağlar (hayvansal yağlar), tereyağı, yemeklik yağlar, margarinler zararlıdır. Zeytinyağında bulunan oleik asit de kısmen doymuş yağdır. Doymamış yağ asitlerini içeren yağlar ise kandaki kolesterol ve lipid seviyesini diğerleri gibi artırmazlar.

Sevdiğimiz bazı şeyler yasak,

Kalp hastalıkları ve hipertansiyon!
Kalp hastalıkları ve hipertansiyon!

Kandaki kolesterol miktarı normalde 200-250 mg/ml. olmalıdır. Koroner kalp hastalığı olanların % 80’inde kolesterol yüksek bulunurken % 20’sinde ise normal bulunmuştur. Kolesterol yüksek olanların bir kısmında ise hastalık meydana gelmemektedir. Bu takım hastalığın ortaya çıkışında kolesterolün damar duvarına yapışmasını sağlayan ve henüz iyi aydınlatılamamış diğer bazı faktörlerin de rol oynadığı gözlenmektedir.

Kalp hastalıkları ve hipertansiyon;

Kandaki yağların çeşitli formları tespit edilmiştir. Bunların bazılarının hastalığı koruyuculuğu yanında diğerlerinin de hızlandırıcı etkileri olduğu bildirilmiştir. örneğin HDL kolesterolün önemli bir koruyucu olduğu LDL veya VLDL kolesterolün ise hazırlayıcı bir faktör olduğu çeşitli araştırmalarda gösterilmiştir.

Source
Sağlık ekleri

Related Articles

Adblock Detected

Merhaba. Sitemiz yoğun bir emeğin ürünüdür! Sitede dolaşmak için lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatın. Please Close The Ads Protector.