Sağlık

Kalp hastalığından korunma yolları. Miyokard enfarktüs, balon işlemi ve Uzmanlardan Tavsiyeler!

Kalp hastalığından korunma yolları. Miyokard enfarktüs, balon işlemi ve Uzmanlardan Tavsiyeler!| Diğer tüm hastalıklarda olduğu gibi kalp hastalıklarının teşhisi için öncelikle bir hekimin muayenesi şarttır. Hekim hastaların şikayetlerini dinleyerek gerekli laboratuvar tetkiklerini yaptırır.

Kalp hastalığından korunma yolları, Elektrokardiografi:(EKG)

Kalbin elektriksel faaliyetinin bir aletle grafiye edilmesidir. Elektrokardiografide normalde görülen şekiller hastalık hallerinde bazı değişiklikler gösterir. Bu farklılıklara bakılarak EKG değerlendirilmektedir.

Kalp hastalığından korunma yolları, Kalp Hastalıklarının Teşhis;

Özellikle kalpteki ritim ve iletim bozuklukları ve kalp adalesinin beslenme durumu hakkında fikir verir. Hastanın şikayetinin olduğu sırada alınan EKG çok daha değerli bilgiler verir.

Kan analizleri;

Çeşitli kalp hastalıklarında kanda biokimyasal değişiklikler olur. Kanda kolesterol, tipid, trigllserid, kan şekeri, sedimantasyon hızı, ASO, CReaktif protein, eritrosit ve ökosit sayımları en fazla aranan kan tetkikleridir. Bunun için hastalardan aç karnına belirti miktarda toplardamardan kan alınarak laboratuvarlarda analiz yapılır.

Kalp hastalığından korunma yolları, Eforlu EKG (Stres test)

Kalp Hastalıklarında Teşhis Yöntemleri, egzersiz sırasında kalbin işi artar. Nabız ve arter basıncı yükselir.
Kalp adalesi normal ise bu durumu kolayca kompanse eder. Kalp adalesinde özellikle beslenme bozukluğu varsa egzersiz yapmakla bu durum ortaya çıkarılır.

Bu amaçla hastalar ya bir alet üzerinde yürüyerek (Treadmill testi) veya bisiklete bindirilerek (Bisiklet ergometri)
egzersiz yaptırılır. Aynı anda göğse bağlanmış elektrotlarla EKG kaydedilir ve bu durum monitörden izlenir. Kola takılan bir tansiyon aleti ile de arter basıncı kaydedilir.

Kalp Hastalıklarında Teşhis Yöntemleri,

Egzersiz sırasında meydana gelecek EKG ritm ve arter basıncı değişiklikleri bu şekilde tespit edilir . Hasta yürüyen bir alet üzerindedir. Göğse EKG kaydetmek için elektrotlar bağlanmıştır. Kolda tansiyon aleti vardır. Belirli protokole göre aletin hızı giderek artırılır ve kademeli olarak test sonlandırılır.

Bu test egzersiz sırasındaki kalbin performansını saptamak, bazı ilaçların tesirlerini görmek, koroner arter hastalığını ve eforda görülen ritm bozukluklarını tespit’etmek için yapılır.

Bu testin mutlaka eğitilmiş doktor ve personel gözetiminde yapılması ve ortaya çıkacak acil durumlarda her türlü alet ve ilaçların hazır bulunması gerekir.

Ekokardiografi (Ultrasonografi)

Kalp Hastalıklarının Teşhis Metotları, ultrasonik ses dalgalarının kalp içerisine özel bir aletle verilerek ve geriye
yansıtılarak kalbin resminin çekilmesidir. Hastaya hiçbir riski yoktur. Ayrıca yüreğimizin içindeki boşluklarının ve kasılmasının normal olup olmadığı, kalp kapaklarının darlıkları, kalp zarı etrafındaki sıvının olup olmadığı tespit edilebilir.

Kalp kateterizasyonu ve anjiografi,

Kalp boşluklarında, kalp fonksiyonlarını direkt olarak incelemek için uygulanan bir teşhis yöntemidir. Özel kardiak kateterizasyon laboratuvarlarında, özel yetiştirilmiş ekipler tarafından yapılır. Kardiak kateterizasyon; özel bir kateterin (boru şeklinde ince bir tel) damar yolu ile kalbe kadar iletilerek kalp içinin basınçlarını görmek ve bu kateter aracılığı ile kalbin boşluklarını boya ile doldurarak film çekilmesidir.

Kalbin rengi,

Boyanın kalp boşluklarına ve damarlara enjekte edilerek film çekilmesine anjiografi denilir. Kateter yapılacak işleme göre geliştirilmiş muhtelif şekil ve boyutlarda olabilir ve çapları 1 mm ile 4 mm olabilir. Genellikle çocuklarda 1-2 mm Claniar, yetişkinler de ise 2-4 mm olanlar rutin olarak kullanılır.

Kalp Hastalıklarının Teşhis Metotları;

Kateter, ekibin tercihine göre, dirsek çukurundaki veya beyindeki damarlar vasıtası ile vücuda sokulur. Aynı anda röntgen aracılığı ile damar içine ilerleyişi takip edilebilir. İstenilen yere gelindiğinde oteterizasyon ve Anjiografi laboratuvarlarında kateter ucuna bağlanmış bir manometre ile basınç ölçülür.

Holter monitoring (Ambulatuar elektrokardiografi)

Taşınabilir bir elektrokardiografi ünitesidir. Hastanın göğsüne yapıştırılan elektrotlarla 24 saat boyunca EKG bir teybe kaydedilir, Kaydedilen bu EKG’ler özel bir alete konularak izlenir. Holter bağlanan hasta normal günlük aktivitesine devam eder. Bu sırada ortaya çıkacak EKG değişiklikleri anında kaydedilir.

Kalp Hastalıklarının Tanınması için Bazı Metotlar;

 

İşlem hastalığın çeşidine göre değişmekle beraber 20-40 dakikada bitirilir, hastalar işlem öncesinde en az üç
saat, sonrasında 2 saat aç kalmalıdır. Bunun nedeni boyalı madde verilmesi sırasında bulantı ve kusmayı önlemektir. Kateterizasyon öncesinde de hastaların kullandığı ilaçlarını doktorlarına söylemelerinde fayda vardır.

İşlem koldan yapıldığında hastalar 3 saat sonra hastane den taburcu edilebilirler, fakat 3-5 gün sonra kol çukurundaki dikişin alınması gerekir. Kasıktan yapıldığında dikiş yapılmaz, damar özel bir bantla tampone edilir. Hastaların bu nedenle en az 6-8 saat hastanede kalmaları şarttır.

Kalp kateterizasyonu,

Kalp Hastalıklarının Tanınması için Metotlar, kateter ucuna bağlanmış bir manometre ille basınç ölçülür. Aynı kateter yine istenilen kalp boşluğunun ve damarın içerisine enjeksiyon ile veya basıncı özel ayarlanabilen bir pompa ile boya verilir ve (35 mm’lik sinema filmi sinematograf) çekilir.

Bu film banyo edildikten sonra özel aletler üzerinde seyredilir. Bu şekilde gerek basınç ölçümü ile ve gerekse film çekilerek kalp boşluklarının büyüyüp büyümediği, kalp kasılmasının normal olup olmadığı, kalp kapaklarında darlık veya yetersizlik (geriye kaçırma) olup olmadığı, damarlardaki tıkanmalar direkt olarak görülür ve hastalık teşhis edilebilir. Kateterizasyon laboratuvarları bu işlem için uygun yerlerdir.

Kalbine girmek,

Hasta kateter masasında yatmaktadır. Aynı anda röntgen tüpü vasıtasıyla kateterin kalbe girişi doktor ve hemşire teknisyen tarafından izlenebilmektedir. Ayrıca özel monitörlerde kalp ritmi ve kalp içi basınçlar izlenebilir.

Kalp kateterizasyonunun özel aletlerle donatılmış laboratuvarlarda ve özel eğitilmiş ekip tarafından yapılması gerekir (en az birdoktor, 1-2 hemşire, bir teknisyen, bir personel). Bunun yanında laboratuvarda anında acil müdahale yapılabilecek özel ilaç ve gereçlerin bulunması zorunludur.

Kalp hastalığından korunma yolları! Kateterizasyon,

Kalp kateterizasyonu ve anjiografi laboratuvarlarda lokal anestezi (yerel uyuşturma) ile yapılır. Hastalar hiçbir
acı duymazlar, ancak boyanın vücuda verilmesi ile bir sıcaklık ve yanma hissi basınç hissederler. Koroner anjiografide boya verildiğin de göğüs ağrısı olabilir.

Kateterizasyon cerrahi bir girişimdir. Bu nedenle de bazı riskler taşır. Genellikle ağır kalp ve damar hastalarında risk daha yüksektir. Risk işleminin yapıldığı merkezin tecrübesine, kullanılan katetere ve teknik malzemelere bağlı olarak değişir.

Kanama, kalp ritminde bozukluklar, damarların küçük pıhtılarla tıkanması gibi riskler olabilir.
Bu riskler iyi eğitilmiş personel tarafından yapıldığında binde 1 ile 3 arasındadır. Ayrıca kanama ve kalp ritmindeki bozukluklar hemen düzeltilebilir.

Miyokard enfarktüs,

Miyokard enfarktüsünün en belirgin belirtisi göğüs ağrısıdır. Koroner yetersizliği ağrısına benzer. Ancak çok daha uzundur ve şiddetlidir. Ağrı ile beraber terleme, korku hissi, sıkıntı, bulantı görülebilir. Bazı vakalarda hastalarda enfarktüs kalp yetersizliği seklinde ortaya çıkabilir. Hastalarda şiddetli ağrı ve ritm bozuklukları nedeniyle şok görűlebilir.

Miyokard enfarktüsünde ilk dakikalar çok önemlidir. İlk saatlerde 6-24-48 saatlerde görülen ritm bozuklukları anında işlem uygulanmadığında kötü sonuçlanacaktır. Bu nedenle hastalığın iyileşmesi hastanede ve özel koroner bakım ünitelerinde yapılmalıdır. Her an acil mūdahale yapılabilecek özel eğitilmiş personel ve özel alet ve gereçlerin bulunduğu bu ünitelerde yapılan modern ilaçların kullanılması ile ölümler azaltılmıştır.

Kalp hastalığından korunma yolları! Kalp için ilaçlar,

Son zamanlarda daha yaygın olarak kullanılmakta olan pıhtı eritici ilaçlarla ölüm oranları giderek azalmaktadır. Ancak bu ilaçların kullanılması ve etkili olabilmesi için hastaların enfarktüs ağrısı başladıktan ilk 4-6 saat içerisinde hastaneye gelmeleri gerekmektedir. Daha geç gelen hastalar bu şanslarını kaybetmektedirler. Üstelik bu ilaç-
lar çok pahalıdır ve yurt dışından getirilmektedirler. Enfarktüsde ilk saatlerde kalp durması çok sık görülür.

Kalp hastalığından korunma yolları!
Kalp hastalığından korunma yolları!

Kalp durmasını birkaç saniye sonra solunum durması takip eder. 4 dakika sonra beyinde değişiklikler olur. Beyin fonksiyonları tamamen kaybolur. Kalp çalışsa bile beyin fonksiyonları geri gelmez. Bu nedenle ilk 3 dakika içerisinde müdahale edilmesi şarttır. Bu hastalar görüldüğünde mümkün olduğunca çabuk ve süratli bir şekilde
en yakın hastaneye ulaştırılmalıdır.

Kalp hastalığından korunma yolları! Erken müdahale önemli,

 

Bu tür hastalarda hiç vakit kaybetmeden hemen acil yapılacak bir canlandırma işlemi yapılmalıdır. Böylece hastaneye varmadan hastaların hayatta kalması sağlanacaktır. Miyokard enfarktüsünün iyileşmesi hastanede koroner bakım ünitelerinde ilgili uzman hekimlerce yapılır. İyileştirme çürümüş (nekroze olmuş) kalp adalesinin ortaya çıkardığı kötü durumların düzeltilmesi şeklinde veya biraz önce de söylediğimiz gibi ilk saatlerde hastalara verilecek pıhtı eritici ilaçlarla tıkanmış olan damarı açmaya yöneliktir. İyileştirmenin diğer yönü ise bu hastaları ve kalplerini bu ani gelen yeni duruma adapte etmektir.

Fonksiyonunu kaybetmiş adale dokusunun iyileşmesi genellikle 2-3 ayda tamamlanmaktadır. Bu yüzden hastalar genelde en az 3 ay aktif yaşamlarına dönemezler.

Kalp hastalığından korunma yolları! Hareket bereket,

Miyokard enfarktüs geçirmiş ve geçirmekte olan kişiler kendilerini büyük bir depresyona ve üzüntüye kaptırarak kalplerinde meydana gelen bu bozukluğun hiç düzelmeyeceğini ve kendilerinin de bir daha aktif hayata dönemeyeceklerini, bir işe yaramayacaklarını sanırlar. Bu sebeple de aktivitelerini kaybederler ve hayata küsüp
kendi kabuklarına çekilmeyi düşünürler.

Bu hastaların yeniden aktif hayata dönmelerini ve uyumlarını sağlamak için kendilerine rehabilitasyon uygulanmalıdır. Kardiak rehabilitasyon belirli programlar içerisinde hastanede yatış esnasında ve taburcu olduktan sonra özel eğitilmiş personel yardımı ile yapılmaktadır. Böylece daha iyi neticeler alınmaktadır.

Kalp hastalığından korunma yolları! Balon uygulaması,

Balonla kalp hastalığı iyileştirmesi, son  yıllarda içerisinde tıbbın hizmetine girmiş. Ayrıca giderek daha çok gelişen bir iyileştirme yöntemi haline gelmiştir. Kardiak kateterizasyon laboratuvarlarında bu işlem için özel yetişmiş elemanlar ve özel geliştirilmiş kateter ve balonlarla yapılabilir.

Koroner anjioplasti tıkanmış veya daralmış bir koroner artere balon sokularak yapılır ve balonun dışarıdan şişirilmesi ile damar açılmaktadır.

Balon valvuloplasti ise; daralmış kalp kapaklarının yine özel bir kateter ve balon ile açılmasıdır.

Her iki işlem de halen memleketimizde seçilmiş hastalarda uygulanmaktadır.

 

 

Related Articles

Adblock Detected

Merhaba. Sitemiz yoğun bir emeğin ürünüdür! Sitede dolaşmak için lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatın. Please Close The Ads Protector.