Sağlık

İçme suyu, riskler ve önlemler

İçme suyu, riskler ve önlemler | İçme suyundaki sorunlar! Dünya Sağlık Organizasyonu (WHO) ve Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) raporlarına göre yaklaşık olarak altı milyar olan dünya nüfusunun yarısına yakın kısmının kullandığı sular temiz ve hijyenik değil! Ayrıca bir milyardan fazla insan güvenilir içme suyu kaynaklarına sahip değildir.

Bu güvensiz su kaynaklarının çoğu ne yazık ki gelişmekte olan Ülkelerdedir. Yani su kaynaklı ishal ve diğer hastalıklar nedeniyle oldukça yoğun sağlık sorunlar yaşanmaktadır. 1966 yılında ishalden kaynaklanan hastalıklar sebebiyle çoğu çocuk yaşta olmak üzere 2.5 milyon kişi hayatını kaybetmiştir. Ayrıca gelişmekte olan ülkelerde vuku bulan ve ölümle sonuçlanan enfeksiyon hastalıkların %45’inin sebebi kirli sulardır.

İçilebilir su bulmak!
İçilebilir su bulmak!

İçme suyu, riskler ve önlemler:

Suyu kirleten maddelere burada kısaca değinip ana türlerinin isimlerini vermekle yetineceğiz.

Suda Enfeksiyon Yaratan Maddeler:

Üç ana grubta toplanabilirler “Bakteri, parazit ve virüs”ler.

Bakteriler, Mikroskopik tek hücreli zararlılardır. Bunun yanında genelde hava, toprak, su ve karbon içeren organik madde gibi ortamlarda yaşar ve çoğalırlar. Başlıca önemli isimler; “vibrio cholera. E-coli, Salmonella, Campylobacter, Shigella”gibi

Parazitler,bakterilerden büyük ancak mikroskopik minik hayvancıklardır. Doğada her yerde ve suda bulunurlar. Bashionlar; Protozoa, Ceyptosporidium, Giardia, clospora gibi…

Virüsler, suyu kirleten bilinen en küçük organizmalardır. Başlıcaları: “Norwalk, Priesteria” sibi sularımızda bulunabilecek korkutucu ve öldürücü minik yaratıklardır.

İçme Suyu: Suda Kanser Tehlikesi Yaratan Maddeler:

Bu maddeleri de üç ana grupta toplayabiliriz:

Bölgesel Jeoloji Nedeniyle Oluşan Potansiyel Kanserojen Maddeler. Bu bölümdeki maddeler yörenin jeolojik yapısı veya sanayi artıkları nedeniyle oluşabilir. Bunlara örnek olarak verilecek isimler: “Arsenik, Asbest ve Radyonukleid maddeler’dir.

Sanayi ve İnsanların kirletmesiyle Olusan Potansiyel Kanserojen Maddeler. Suyu kirleten bir çok kimyasal madde insanoğlu tarafından üretilmektedir. Ayrıca ne yazık ki yine insan tarafından sorumsuzca toprağa ve suya bırakılmaktadır. Önemli olması nedeniyle bu kısımda yer alan maddeleri açmakta fayda görüyoruz.

Sanayii kirleticileri:

Nitratlar, bunlar azot içeren çeşitli tarım koruma ilaçları (insektisitler, yabancı ot ilaçları, kemirgen ilaclaru) suni gübreler ve hayvan gübrelerinde bulunur. Çeşitli araştırmalar sonucunda, tarım alanları yakınındaki ye raltı kaynak sulannda tesbit edilmişlerdir. “nitrat” miktarının diğer alanlara göre 60 kez fazla olduğu sonucuna varılmıştır.

Yine araştırmalar azot nedeniyle oluşan “N nitrosamin” in kanserojen olduğunu kanıtlamıştır.

İçme suyu ve riskler
İçme suyu ve riskler

Organik Kimyasallar;

İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında gelişen sanayi üretimi ve özellikle organik kimyasal maddelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ayrıca bunlar üretimi ve kullanımı sonucunda toprağa, havaya ve suya on binlerce organik kimyasal karışmış ve karışmaya devam etmektedir.

Sonuç olarak; kaynağını bilmediğiniz, güvenmediğiniz hiç bir kaynaktan beslenme amaçlı su tüketimi yapmayın. Yaşadığınız bölgede toprağa ve suya kimyasal, virüs veya bakteri karışmadığından emin olun!

 

Semih Bulgur

l am a knowledge worker who works hard to make you informed about original knowledges from international sources!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock Detected

Merhaba. Sitemiz yoğun bir emeğin ürünüdür! Sitede dolaşmak için lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatın. Please Close The Ads Protector.