Sağlık

Erkeklerde ereksiyon sorunu ve iktidarsızlık için uzman tavsiyeleri!

Erkeklerde ereksiyon sorunu ve iktidarsızlık için uzman tavsiyeleri | Gerçekten iktidarsızlık ve ereksiyon sorunları olup olmadığının belirlenmesi çok önemlidir. Bazen sebep, prostat enfeksiyonun erken boşalmaya yol açabilmesidir. Bundan dolayı bazı hastalar bunu yanlış bir şekilde iktidarsızlık olarak tanımlamaktadırlar. Ereksiyonda da gerçek sebep iyi araştırılmalıdır. Bazen sorun basit ve geçici olabilir.

Erkeklerde ereksiyon sorunu: Daha ileri tetkikler olarak aşağıdaki tanı yöntemlerini sayabiliriz,

Kavemozograft: Peniste kavernőz cisimlere verilen opak madde ile damarlanın görülmesini sağlayan radyolojik bir yöntemdir. Kavermöz cisimlerdeki damar anormalliklerini ve yukarıda bahsettiğimiz toplardamar kaçağı olup olmadığını, dolayısıyla olayın damarsal kökenli olup olmadığını belirlemeye yarar.

Bu tetkik iki türlü yapılabilir. Dinamik kavernözografi olarak tanımlanan şekilde, opak madde belirli bir hızda verilerek  peniste yapay sertleşme meydana getirilir ve filmler çekilir.

Erkeklerde ereksiyon sorunu, İktidarsızlık ve ereksiyon sorunları;

Farmakakavernöz yöntemde ise, opak madde ile ereksiyon sağlanamayan durumlarda, sertleşmeyi sağlayacak başka bir madde (genellikle papaverin) ile ereksiyon sağlanır ve filmler bu şekilde çekilir.

Penil Braklyal indeks (P B İ ) (Penis Kan Basıncı indeksi).

Bu yöntemde, penisteki sistolik kan basıncı ile koldaki sistolik kanbasıncı oranı alınır. Damarsal kökenli organik iktidarsızlığın belirlenmesindedeğerlidir.

P B l’in 0.65 veya daha yüksek olması, penisin damarsal yapısının normal olduğunu gösterir.

Internal Pudendal Arteriografl:

Internal pudendal arter penise kan getiren ana damardır. Bu damara verillen opak madde ile çekilen filmler sonucunda söz konusu damardaki bozukluklar ve bunların cerrahi girişimle düzeltilip důzeltilemeyeceği belirlenir.

MMPI Minneso ta Multifazik Personality Test):

Bu test ile hastada mevcut olan psikopatolojik faktörler belirlenir.

Uykuda sertleşme,

Bu test organik ve psikolojik İktidarsızlığı birbirinden ayırmada çok değerlidir. Normalde uykuda REM Olarak belirlenen göz kürelerin hareket ettiği (Rapid Eve Movement) dönemlerde, psikolojik etmenlerden bağımsız olarak erkeklerde sertleşme olur. Sağlıklı bir erkek gecede 3-5 kez REM dönemine girer ve her dönemde on ile 30 dakika sertleşme olur.

Ereksiyon sorunları iktidarsızlık ve nedenleri iki ana grup olarak incelenmeli. Bunları pisikolojik nedenler ve organik nedenler diye belirtebiliriz.

İktidarsızlığın psikolojik nedenleri arasında yetişmesindeki olaylardan, yani aileden kaynaklanan stres, eşiyle olan ilişkilerden kaynaklanan stres, cinsel ilişkiye yaklaşımı, yani performans korkusu ve cinsel anzayite gibi etmenler sayılabilir.

Organik nedenlerin başında damarsal etmenler gelmektedir. Gerek penise kan getiren, gerekse penisin kendi içindeki atardamarlardaki tıkanmalar ve ateroskleroz damarsal kökenli iktidarsızlık olgularının % 50’sinden fazlasını oluşturur.

Erkeklerde ereksiyon sorunu, Cinsellik yemek gibi doğaldır,

Damarsal kaynaklı olguların diğer bir komponenti ise toplardamarlarda ortaya çıkan patolojilerdir. Bu durumda ise en belirgin neden, kavernöz cisimlerdeki toplardamar anomalisine bağlıdır. Yani buna bağlı olarak kaçak  oluşu ve yeterli düzeyde sertleşme olmamasıdır.

Omurilik yaralanmaları, omurilik tümörleri veya tabesdosalis gibi periferik nöropati yapan hastalıklar ise nörolojik kökenli iktidarsızlığa yol açmaktadır.

Metabolik bir hastalık olan diyabetin de etkisi vardır. Hem damarsal hem de nörolojik etkilenmeye yol açarak organik nedenli iktidarsızlık oluşturmaktadır.

Ereksiyon sorunları iktidarsızlık ve nedenleri; Organik iktidarsızlık,

Organik iktidarsızlık vakalarının %50’sinden fazlasına şeker hastalığı sebep olmaktadır. Bunun yanında hormonal nedenler iktidarsızlık olgularının % 10’unu  oluştururlar. Yani bunları, vücudun hormon merkezi olan hipofizdeki işlev bozukluğu, testiküler işlev bozukluğu olarak belirleyebiliriz.

Penisin damarsal yapısının anatomik olarak incelenebilir. Bunun sonucunda kavernöz cisimlerdeki adale yastıkçıklarında bulunan getirici ve götürücü damarlar görülür. Böylece penis içi kan dağılımını kontrol etmeleri bir etken olarak bulunmuştur. Ve bunun yanı sıra söz konusu damarlarla penise gelen vazoaktif intestinal polipeptid, asetiikolin veya norepinefrin gibi sinir ileticilerinin sertleşmede etken olduğu belirlenmiştir.

Erkeklerde ereksiyon sorunu!
Erkeklerde ereksiyon sorunu!

Ereksiyon, merkezi sinir sistemi ve periferir sinir sisteminin etkileri ile meydana gelmektedir. Yani duyusal, görsel, kokusal ve psikolojik uyaranlar ile beyinde ortaya çıkar. Böylece uyarıcılar omurilik vasıtası ile penise gelmektedirler.

Ereksiyon Fonksiyon Bozukluğu Cinsel iktidarsızlık insan yaşamını önemli ölçüde etkiler! Ayrıca artık cinselliğin, kişinin fiziksel, sosyal ve ruhsal bir olgu olduğu benimsenmiştir. Ayrıca yaşam kalitesini ne kadar çok etkilediği gerçeği bütün dünya tarafından kabul görmüştür. Cinselliği sağlıklı yaşayan evliliklerde ve kişilerde durum nedir? Bu durumda mutlu ve uzun sürekli ilişki yaşanması oranı oldukça fazla artmaktadır.

Bu mutluluğun devamını sağlamak için iktidarsızlığa yol açan nedenler ve iyileştirme seçenekleri çok iyi anlaşılmalıdır.

Ereksiyon Fonksiyon Bozukluğu Cinsel iktidarsızlık;

İnsan yaşamını bu denli etkileyen, hemen her yaş grubunda değişik oranlarda görülebilen iktidarsızlığın tanımı nedir? Şöyle ki bunun cevabı elde edilen bilgilerin ışığında sürekli değişim göstermektedir. Günümüz için en kabul edilen tanım şöyledir. Bir erkek cinsel istek libido sahiptir. Buna rağmen 6 ayı aşkın bir süredir cinsel ilişki sağlayabilecek düzeyde sertleşme olmamasıdır.

Erkeklerde ereksiyon sorunu, Ereksiyon mekanizması;

Penisin sertleşmesi, damarsal, norolojik (sinir sistemi), nomonal ve psikolojik etmenlerin birlikte çalışmaları sonucu ortaya çıkan fizyolojik bir durumdur. Bu şekilde sistemlerin herhangi birinde meydana gelen işlev bozukluğu değişik düzeylerde sertleşme kusurlarına yol açmaktadır. Bunlardan bazıları şöyledir.

Özel his stimülasyonu (Görme-işitme) Psijik stimülasyon Sempatik sinirler Lower spinal kordon Parasempatik
Spinal Ereksiyon Duktus deferens ve- Seminal kesenin kasilması vb.

 

 

Related Articles

Adblock Detected

Merhaba. Sitemiz yoğun bir emeğin ürünüdür! Sitede dolaşmak için lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatın. Please Close The Ads Protector.