Sağlık

Cinsel hastalıklar nelerdir belirtileri ve uzman tavsiyeleri

Cinsel hastalıklar nelerdir belirtileri ve uzman tavsiyeleri | Cinsi münasebetle geçen
hastalıkların toplumda yayılmasında birçok etken vardır. Ve bunların o toplumun, coğrafik ve sosyoekonomik durumu, sanayileşmesi, ırk yapısı, töresi, dini ile çok yakın ilgisi vardır.

Bir çok cinsel hastalık vardır. AIDS, Frengi, bel soğukluğu gibi… Bunların hepsini inceleyeceğiz! Cinsel hastalıklardan AIDS, ülkemizde pek sık görülmez. Ayrıca diğer cinsel hastalıklardan farklı özellikler gösteren bir virüstür, bağışıklık sistemini çökertir.

Cinsel hastalıklar nelerdir? Cinsel yolla geçen bazı hastalıklar;

Çok popüler olduğu için (AIDS) bahsetmemek kısaca bahsetmemek olmazdı. Bu hastalığınözelikle Amerika’da görülme sıklığı artarken dünyada ise şimdilik daha az sayıda insanın bu hastalığa tutulduğu kabul edilmektedir.

Cinsel hastalıklar nelerdir ? Çağımızın vebası,

Bugün (1988) bu rakamın 60-70 bin arasında olduğu sanılmaktadır. Ayrıca 2-2.5 milyon insanda da hastalık, kanda tespit edilmiş bulunmaktadır (Pro f. Dr. B .Berkarda).

Kadından erkeğe ve erkekten kadına cinsi münasebetle geçtiği gibi bazen anneden çocuğuna da geçmektedir. Hangi durumlarda ağır hastalıklar (enfeksiyon, kanser vb.) meydana getirdiği araştırılmaktadır.

Cinsel hastalıklar nelerdir ? Cinsel hastalıklar AIDS;

Cinsi münasebetin haricinde kandan kana da geçtiği gösterilmiştir. Ülkemizde henüz ciddi bir durum söz konusu değildir. Kandan yapılan testlerle ve klinik gözlemle aktif hastalığın teşhisi konabilir.

Günümüzde cinsel yoldan geçen ve yani cinsel hastalıklar, ileri sanayileşmiş ülkelerde toplumsal hastalıklar arasında oldukça Önemli bir yer kaplamaktadır.

Cinsel Yoldan Geçen, cinsel hastalıklar;

Bir taraftan yaygınlığı artarken, bir taraftan birçok ölümcül hastalığın cinsel yolla insandan insana bulaştığı anlaşılmış ve hatta bazı bu tip hastalıkların tamamen yeniden insanlık alemi için tehlikeli olmuşlardır.

Cinsel hastalıklar nelerdir? AIDS! Burada daha evvelce belirttiğimiz ve çok üstünde durulan cinsel eğitimin ne derece durdurucu olduğu tartışma konusudur.

Cinsel ilişki ile geçen zührevi hastalıklar,

Cinsi temasla geçen hastalıklar daha 1977 yılında uluslar arası bir kabulle veneryan hastalıklar adı altında toplanmış ve tarif ediLmiştir.

İlk kabul edilen o cinsi münasebette gecen hastalıklar: Sifliz (Frrengi), Gonore (bel soğukluğu) ve Yumuşak şankırdır.

Ayrıca  bunların yanında son yıllarda insanda uçuk yap an herpes virüsü insanda sarılık yapan hepatit virüsü de cinsi münasebetle geçen hastalıklar grubuna alınmıştır.

Son günlerde sürpriz ve acımasız olan cinsi münasebetle geçen hastalık da hepinizin bildiği gibi AIDS’dir. Son bilgilere göre bu hastalık da virüslerle insana bulaşmaktadır.

Azgınlığın belası,

Bugün Amerika’da her 15 saniyede bir, bir kişinin herhangi cinsten bir veneryan hastalığı kaptığı iddia edilmektedir. Bu örnekten anlaşıldığı gibi bir toplumun sosyoekonomik durumu ve normal değerleri ile veneryan hastalıkların sıkı ilişkisi olduğu anlaşılmaktadır.

Sanayileşme, bireysel özgürlük ile veneryan hastalıkların artması arasında sıkı bir bağlantı olduğundan kimsenin kuşkusu yoktur.

Hormonların belası,

 

Daha önce belirttiğimiz gibi tarihte de bunun benzeri örnekleri asırlarca önce de görülmüştür.

Cinsel ilişki ile geçen hastalıkların yayılmasında tıbbi ve sosyal bazı yan etkenlerin de rol oynadığı ileri sürülmüştür. Bu etkenler günümüzde cinsel hastalıkların artış sebepleri arasındadır.

Cinsel İlişki İle Buluşan Hastalıklar Artış Nedenleri nalerdir?

1- Gebeliği önleyici yöntemlerin gelişmesi.
2- Sosyo-ekonomik değişim, kentleşme, göçler, değer yargıları,
ahlak yapısında değişim, iletişim. Cinsel ilişki bağımsızlığı, homoseksüellikte artış.
3- Kadınların bir bölümünün etkenleri belirtisiz taşıması, belirtileri bilmemesi, aldırmaması.
4 -Tıp personeli bilgisizliği, yanlış, yetersiz işilemler.
5- Mikro organizmaların kemoterapötiklere direnç kazanması.
6 – Ulaşım olanaklarının artışı.

Cinsel hastalıklar nelerdir?
Cinsel hastalıklar nelerdir?

Cinsi münasebetle geçen hastalıkların bu devirde bile erken ve ciddi şekilde tıbbi kontrol altına alınmadığı zaman kişiyi sakat bırakıcı ve hatta öldürücü olduğu bir gerçektir.

Hormonların belası,

O nedenle ülkeler bu hastalıkları önlemek için  organizasyonlar kurmuş bütçeler ayırmışlardır. Elimizdeki bilgilere göre, birkaç örnek verirsek, 1974 yılında Demokratik Alman Cumhuriyeti bu iş için 3.4 milyon dolar harcadı. Birleşik Amerika ise 1972 yılında 22.5 milyon dolar harcamıştır.

Cinsel İlişki İle Buluşan Hastalıklar Artış;

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bildirilerine göre, dünyada her yıl ortalama 250 milyon kişi yeniden bel soğukluğuna, 50 milyon kişi de frengiye yakalanmaktadır.

Azgınlığın belası,

Kuşkusuz rakamların tam gerçekleri gösterdiği söylenemez. Çünkü cinsel yolla geçen hastalıkların bir kısmı gizlenmekte, bir kısmı bildirilmemektedir.

Türkiye dünyada cinsel yolla bulaşan hastalıkların en az görüldüğü ülkelerden biridir. Bel soğukluğu istatistik örnek alınırsa ülkemiz veneryan hastalıkların en az görüldüğũ ülkelerden olduğu açık olarak anlaşılır.

Uçkur hastalıkları frengi bel soğukluğu, cinsellikle bulaşan bu uçkur hastalıkları erkeklerde kadınlara göre 2-3 misli daha fazla rastlandığı ve bütün ülkelerde de aynı yönde istatistik sonuçlar alındığı bilinmektedir.

Bu konuda ülkemizdeki durumu yansıtan birçok istatistik verilmiştir. Çok kısaca özellikle ülkemizde en çok rastlanan veneryan hastalıklardan bazılarından bahsedelim.

Sifiliz (Frengi)

Hastalığı yapan mikrobun adı treponema palidurn’dur. Hastalık mikrobu aldıktan ortalama 3 hafta sonra klinik olarak kendini gösterir. Vücuda girdikten sonra ilk klinik belirtinin oluştuğu döneme 1’inci dönem denir, bu dönem 1-6 hafta sürer, şankır denen özel bir yara meydana getirir.

Hastalığın ikinci döneminde ise yaygın deri belirtileri vardır. Vücutta sistematik belirtiler de görülür, bu dönem de
2-10 hafta sürer.

Uçkur belası,

Bundan sonra hastalık gizli bir dönem geçirebilir. Bu dönem de yıllarca sürebilir (1 – 4 yıl). İşte bu dönemde hastalık klinik olarak izlenmez ancak hastanın kanından yapılan testlerle teşhis edilebilir.

Frenginin geç ve son dönemi öldürücüdür, hastalık artık organlara yerleşmiştir (kalp , beyin, deri vb.)
Hastalık anneden karnındaki çocuğa da geçebilir. Antiblyotiklerle tedavisi mümkündür. Özellikle penisilin uzun yıllardır tedavisinde kullanılmaktadır.

Uçkur hastalıkları frengi, bel soğukluğu;

Korunmada en önemli nokta böyle kişilerle cinsi münasebette bulunmamaktır, Eğer şüphe edilen bir cinsi münasebet varsa, derhal doktora müracaat ederek yapılacak kan testleri ile konan erken teşhisle hastalıktan tam anlamı le kurtulmak mümkün olabilmektedir.

Gonore (bel soğukluğu)

Mikrobunun adı, bulan hekimin ismi ile anılmaktadır. Neisseria Conorrheae 1879 yılından beri bilinmektedir. Meydana getirdiği hastalık cinsel ilişkiden en az 24 saat, en çok 14 gün sonra başlar. Hastalık erkekte klinik olarak hemen görülür. Hasta kirli sarı irinIi penis akıntısı ile hekime müracaat eder. Ayrıca idrar yaparken ağrılara sebep olup erkeğin prostat idrar yollanına ve testislerindeki lepididimis meni borularına kadar yayılıp kısırlığa neden olabilir. Bazı bölgelerde iltihap yapar (göz, karaciğer, kalp).

Kadında ise mikrop alındıktan sonra klinik olarak hemen belirti vermeyebilir. Belirti vermeye başladıktan sonra rahim ağzı, idrar yolu ağzı ve hazne civarındaki organları etkiler.

Ayrıca idrar yolları şikayetleri de yapabilir. Kadında yukarı cinsiyet organlarına sıçrar ise onlarda iltihaba neden olur.

 

Related Articles

Adblock Detected

Merhaba. Sitemiz yoğun bir emeğin ürünüdür! Sitede dolaşmak için lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatın. Please Close The Ads Protector.