Sağlık

Bel ve boyun ağrısı sebepleri ve kaliteli yaşam için uzman tavsiyeleri!

Bel ve boyun ağrısı sebepleri ve uzman tavsiyeleri | Bel ağrısının oluş nedenleri: Bel ağrısında hastaların % 70’i bir kaç hafta içinde, % 26’sı üç ay içinde iyileşir. Yalnızca % 4’ü altı aydan daha uzun süre hasta kalabilir ve bu gruptaki kişilerin yarısı da eski mesleğine dönemeyebilir. Bel ağrıları çoğumuzun yaşadığı ve zaman zaman çok önemli bir sağlık sorunudur.

Bel ve boyun ağrısı sebepleri ve sıklık:

İnsanların hayatı boyunca % 80’inde bel ağrısı oluşabilir. İş kaybı yapan nedenlerin ise başında gelir. ABD’de 1000 işçide yılda 1400 gün iş kaybı, İngiltere’de ise 2600 gün iş kaybına neden olmaktadır.

Bel ve boyun ağrısı sebepleri; Bel ağrısının oluş nedenleri,

Nedeni: Çok çeşitli nedenlerle bel ağrıları olur. Yapıların anatomisine, bölgesel hastalığı yapan nedenlere göre olabilir. Akut başlangıç veya kronik oluşana göre tasnif yapılabilir. Biz, bel ağrısını yapan nedenlere göre bir tasnif yaptık.

Bel ve boyun ağrısı sebepleri. BEL AĞRISININ OLUŞ NEDENLERİ,

1) Travma

a- Bel zorlanması Akut Kronik
b- Disk lezyonları: Anulus fibrosus zedelenmesinden, disk hernisi ve sinir kökü baskısı
c- Kırık (omurga cismi veya enine çıkıntı kırığı)
d-Faset eklemlerinin çıkığı (Faset sendromu)
e- Spondilolisis ve spondilolistesis

2) Mekanik sebepler

a-İç zayıf kas tonusu, şişmanlık, yorgunluk, hareketsizlik, kronik duruş bozuklukları, kas ağrıları.
b-Dış (Karın içi tümör ve enfeksiyonları, kalça hastalıkları, prostat hastalıkları, iyileşmemiş edilmemiş skolyoz gibi şekil bozukluğu sakroiliak eklemin zorlanması, enfeksiyonu ve romatizmal hastalıklar.)

3) Doğumsal bozukluklar:

a- Faset eklemi şekil bozukluğu
b- Değişmiş omurlar (sakralizasyon, lumbalizasyon)

4) İltihabı hastalıklar (romatoid artrit, spondilitis ankilopetika)

5) Mikrobik hastalıklar

a- Akut (diskin piyojenik enfeksiyonu)
b- Kronik (tüberküloz, osteomiyelit, viral ve mantar enfeksiyonu)

6) Dejeneratif hastalıklar (spondilosis, osteoartrosis, disk hernisi)

7) Metabolik hastalıklar (osteoporosis, osteomalasi, paget hastalığı)

8) Tümörler

a- Kemik zarları veya sinir; Omurgayı tutanlar-osteoid osteoma, osteoblastoma, Paget hast. köklerini tutanlar-Neurinoma, meningioma

b- Habis

Primer kemik tümörleri

Bel ağrısını yapan nedenlerin başında gelen ve vakaların en az % 80’ini hastalandıran disk kayması, disk lezyonlarıdır (disk protrüzyonu, disk hernisi, siyatik sinirine kök baskısı) ve bu en önemli bel ağrısı sebepleri arasında gösterilir.

Bel ve boyun ağrısı; Lumber disk lezyonları:

Omurlar arasında disk adı verdiğimiz yapılar vardır. Görevleri, omurga hareketlerinde esneklik sağlamak ve travmalanın etkisini azaltmaktır. Disk 2 kısımdan oluşur, bağ ve kıkırdak yapılı ve “anulus fibrosus”, hafif sıvı yapılı, “nukleuspolposus” denilen çekirdek.

Bu çekirdekte duyu sinir lifleri olmadığı için bu kısımda ağrı yoktur. Ağrı anulus fibrosus, on ve arka uzun bağda olur. Çekirdeğin hareketi ağır taşıma, trafik kazası veya dejeneratif çeşitli nedenlerle olursa da işin temelde travma dediğimiz bir zorlama, zedelenme, olayları yatar.

Bel ve boyun ağrısı; Omurga cismi,

Çekirdek arka yan tarafa gider ve bu bölgeden çıkan sinir köklerine bası yaparak siyatik sinir ağrıları yapar. Daha nadir olarak arka ortaya giderek yalnız bel ağrısı yapar. Omurga cismi içine doğru gider buna “Schmorl nodülleri” denir ki, ilk zamanlar hiçbir belirti vermeyebilir,

Disk kaymalarının %90’ı belin L5-S1 ve L-4-5 seviyesinde olur.

Bel ve boyun ağrısı sebepleri, En önemli bel ağrısı sebepleri

Klinik özellikler:

Akut bel ağrısı siyatik sinir boyunca veya yalnız belde olabilir. Kronik bel ağrılarında ise öncelikle siyatik sinir boyunca bacakta ağrı duyulur. Sinir köküne bası varsa çok şiddetli ağrılarla birlikte norolojik belirtiler de olabilir. Genelde 20-50 yaş arasındaki kişilerde görünürse de her yaşta olabilir. Ağrı, spazm, bel ve bacak hareketlerinde
kısıtlama olur.

Ağrı;

Ani, şiddetli, bazen saatler, bazen günler süren, kas spazmı ile birlikte olup bütün beli kaplar. Bazen ağrı sinsi ve hafif başlar, sonra artar. Diskin çıkıntı yapışı (protrüzyon) sonucu olan bel ağrısı normalde te- davi edilmezse 5-6 hafta sürer. Siyatik denilen agrı ise daha şiddetli olup bir veya iki bacakta tutulan sinir köküne uyan bölgede, genelde öksürme, hapşırma, ıkınma ve öne eğilme ile artan siyatik sinir köküne olan baskıdır.

Bel ve boyun ağrısı, Etkiler.

Uyuşukluk: (Parestezi): Sinir boyunca duyulur, Bazen ağrı geçtikten sonra bir süre daha sürer.

Deformite: Belin normal girintisi kaybolur, düzleşir, Bazen skolvoz denilen bir yana eğilme de olur, Bunlar kas spazmı sonucudur.

Bel hareketince azalma: Akut devrede hareket mümkün değildir. Daha sonra arkaya hareket kısıtlı ve ağrılıdır.

Bolgesel hassasivet: Kaba et, omurga yanı kaslarda vardır. Bacağı düz olarak kaldırma: Tek veya iki taraflı kısıtlı olur.

Eklem ve Bel Ağrılarında iyileşme için egzersiz programının gayesi kesin olarak bilinmelidir. Ve uzman kontrolünde uygulanmalıdır.

Hastanın kabiliyet ve tahammülüne uygun olmalıdır. Fonksiyonu geliştirmek için en uygun şekil seçilmelidir.
Hastaya yararı konusunda bilgi verilmelidir. İşlemlerden sonra aşırı yorgunluk ve ağrı olmamalıdır.

Bel ve boyun ağrısı sebepleri ve iyileşme için öneriler!

Hastanın yeteneklerini geliştirerek günlük yaşam da gerekli işlerini yapması, işinde, evinde ve sosyal hayatında en üst düzeyde bağımsızlığa kavuşması için yapılan çalışmaların tümüne uğraşı işlemleri denir. İyileşme planı, hastanın yaptığı ve yapamadığı aktiviteleri araştırılarak doktor ve uğraşı terapisti tarafından değerlendirilerek hazırlanır.

Hastanın, kısıtlı bedensel ve ruhsal kapasitesi olmasına rağmen üst düzeyde fonksiyon kazanarak tüketicilikten üretici duruma gelmesi sağlanır.

AMAÇLARI

-Kas gücünün korunması ve/veya yeniden eski haline getirilmesi. Eklem hareket açıklığının korunması ve/veya yeniden eski haline getirilmesidir.

– Hastayı eklemlerin deformitelerin gelişmesini önleyecek şekildekullanma yönünden eğiterek daha ileri deformasyonların gelişmesinin önlenmesidir.

Bel ve Eklem Ağrılarında Egzersiz Hareketleri;

– Hastalığına rağmen hastanın yaratıcı kabiliyetlerini teşvik etmek,

– Geleceğin planlanmasında hasta ve ailesine yardımcı olmalıdır. Uğraşı işlemleri esasında geniş kapsamlıdır. Hasta eklemlerin hareketini koruma, kısıtlılık varsa azaltma, kas gücünü koruma veya artırma, koordinasyon, beceri ve çalışma toleransını geliştirmek için amaca yönelik çeşitli aletlerden yararlanılarak çalıştırılır.

Bel ağrılarında iyileşme,

Bunlar dikiş, nakış, halıcılık, marangozluk, elektronik aygıtlar, daktilo ve büro aletleri, paketleme, elektrikçilik, fabrikalardaki çok çeşitli sanayi aletleri olabilir. Bunun dışında işte veya evde yapılan günlük yaşam aktiviteleri öğretilir. Bu işleri kolay yapabilmek için yardımcı bazı aletlerin kullanması öğretilir. Uzun saplı taraklar, uzun saplı ve eşyayı tutucu maşalar, el için ilaveler yapılmış kaşık, çatal, bıçaklar, özel bardaklar, elbise giymeyi kolaylaştırıcı bazı aletler, banyo ve tuvalette genelde hastalar tarafından denenerek en uygun olanı tespit edilip onunla iş yapması sağlanır.

Bu aletlerden her ülkede binlerce ayrı şekilde yapılmışı vardır ve ucuz fiyatlarla satılmaktadır.

Bel ve boyun ağrısı, Moral önemli!

Ayrıca uğraşı işlemleri kısmında hasta yapabildiğini gördükçe morali yükselir. Bir de bazı hastanelerde ayrı bir cihaz, protez kısmı yoksa ortez dediğimiz bazı aletler bu bölümde yapılabilir. Özellikle el için yapılanlar gibi.

Burada gaye akut ve kronik durumlarda eklemden ağırlığı ve hareketi kaldırarak ağrıyı azaltmak, sağlam olmayan bir eklemi destekleyerek sağlamlık vermek, eklemleri en fazla fonksiyon yapabilecekleri bir durumda tutmaktır. Bu cihazlar her hasta ve ihtiyacı için özel olarak yapılmalıdır.

Bel ve boyun ağrısı, KAPLICA Kürü.

Bel ve eklem ağrılarında kaplıcaya, kaplıca kürüne gidecek hasta, hekime danişarak gitmelidir. Hastalığın cinsine ve dönemine, hastanın yapısına göre karar verilir. İşlemin amacı hareket kapasitesini artırmak, dolaşımı hızlandırma ve kas spazmını azaltmak, kontraktürinin oluşmasına engel olmak, psikososyal destek ve istirahattir.

Hangi hastaların kaplıcaya gitmesi sakıncalıdır?

Hastalığı akut dönemde olanlar, kalp hastalığı, hipertansiyon ve dolaşım sistemi yetmezliği olanlar, mide ülseri, tümör, ağır anemisi olan hastaların gitmesi sakıncalıdır.

Bel ve boyun ağrısı, Kaplıcadan yararlanacak romatizmal hastalıklar.

Kaplıcadan yararlanacak romatizmal hastalıklar ise genelde şunlardır: Osteoartroz, spondilitis ankilopõetika, romatiold artritis, gut ve ya lancı gut, yumuşak doku romatizmaları. Fakat bu hastalıkların akut dönemlerinde kaplıca sakıncalıdır.

Uygulama yöntemleri:

Kaplıca küründen beklenen yararın sağlanması için hazırlanan programa hastanın mutlaka uyması gerekir. Kur en az bir haftadır. Banyo ısısı 37-38 C dir, Banyo süresi 5 ila 20 dakika arasında değişir. Günde bir banyo yapılır. Günde iki defa banyo alınmamalıdır.

Banyodan sonra en az 1 saat dinlenmek gerekir. Egzersiz, fizik kürü, masaj, bölgesel çamur tatbiki gerekiyorsa günün diğer saatlerine programlanmalıdır.

Bel ve boyun ağrısı; Hidroterapi (su kürü):

Eski çağlardan beri su ile işlemler romatizmal hastalıklarda kullanılmaktadır. Suyun sıcaklığı, soğukluğu ve kaldırıcı gücünden yararlanılır. Genelde küçük banyolar, girdaplı banyolar ve yüzme havuzları şeklindedir. Birçok eklem ve omurga hastasında, tutukluk varsa, kalça eklemi gibi ağırlık taşıyan eklemler hasta ise, yüzme havuzu işe yarar.

Bel ve eklem ağrılarında kaplıca kürü;

Yürüme egzersizleri, özellikle spondilitis ankilopoetika da belkemiği hareketleri, havuzda yapılır, Havuz suyu ısısı vücut ıssına eşit veya yakın, yani 32-36° c olmalıdır, Suyun kaldırma etkisiyle vücut ağırlığı kısmen azalmış olur, böylece eklemler daha serbest hareket eder. Kronik dönemdeki romatoid artritli, artrozlu, spondiliti hastalarda yarar sağlamaktadır.

Talassoterapl (deniz suyu kürü): Fransa ve İtalya gibi bazı ülkelerde halen iyileştirme edici amaçla kullanılmaktadır. Hidroterapide belirtilen tüm faydalara sahiptir.

ROMATİZMAL HASTALIKLARDA CERRAHÍ YÖNTEMLER,

Romatizmalı hastalara yapılan ameliyatların esasi eklemin hareketini sağlamaktır. Bu açıdan ortopedi uzmanı, romatoloji uzmanı hasta ile birlikte görüşerek bir operasyona gerek olup olmadığı, gerek
varsa hangi cins operasyondan yararlanacağına karar verirler.

Bel ve boyun ağrısında iyileşme, özellikle boyun ağrıları nedenlerinin çok değişik olmasından dolayı derinlemesine araştırılmalı ve en uygun işlem uygulanmalıdır.

Boyunda aşırı kullanım ve zedelenme sonucu eklem şişer ve ağrı oluşur. Antienflamatvar ilaçlar, hafif egzersiz ve yaka ile tespit yarar sağlar. Eklem kapsülüne lokal enjeksiyonlar da yapılabilir.

Bel ve boyun ağrısı, Omurganın zedelenmesi:

Otomobilde giderken kaza sonucu boyunun aniden öne ve sonra arkaya toslaması ile kas ve bağlardaki küçük sinir liflerinin zedelenmesi sonucu uzun süren ağrılar oluşur. Kaza anında boyun kaslarında hafif bir gerginlik hissedilir.

Fakat birkaç gün sonra kaslarda elle dokununca ağrı yanında aşırı hareket esnasında da ağrı olur. Bazen bu şikayetler aylar hatta yıllar sürer. Hastada daha evvel oluşmuş osteoartroz veya spondilosis varsa fizik işlemleri ve hafif masaj ile egzersiz yarar sağlar.

Torasik outlet sendromu:

Bir veya iki kola yayılan ağrı, elde son iki parmakta uyuşukluk, hatta bazen köprücük kemiği arasında damara
bası sonucu dolaşım bozukluğu, arter tıkanmışsa solukluk veya morarma olur. Omuzu yukarı kaldırarak yapılan egzersizler ile ağır yük taşımama, ağır palto giymeme gibi tavsiyelerde bulunulur. Damarla ilgili sorunlar varsa gerekirse cerrahi girişime başvurulur.

Bel ve boyun ağrısı sebepleri: BEL AĞRILARI,

Tanım: 0 – 1’inci bel omurundan 5’inci omura kadar olan kısım ile bu kısmın sakrum kemiğine birleşmesi, sakrum, sakroiliak eklemler ve sakrum-koksiks bölgesinde olan ağrılara bel ağrısı denir.

Bel ağrısı omurga, omurlararası diskler, apofizer eklemler, sinir kökleri, bağlar, omurga çevresi ile karın kaslarından kaynaklanır.

Bel ve boyun ağrısı ve iyileşme;

Tarihçe ve önemi:

İnsanlık tarihi kadar eski bir hastalıktır. Tarihe bakarsak tarih öncesi devirlerde bazı hayvanlarda ve 5000 yıl önce Mısır mumyalarında disk hastalıkları saptanmışsa da son yıllara kadar disk hastalıkları kesin olarak tarif edilmemiştir.

1933 yılından evvel bel ağrıları yapan nedenler içinde disk yoktu. 1933 yılında Mixter ve Barr adlı iki Amerikalı doktor, omurlar arasındaki kıkırdakların çekirdeklerinin doğal yerinden oynayarak, koparak veya dışarı çıkarak etraftaki yapılara basınç yaparak ağrılara neden olduğunu tarif ettiler.

Boyun ağrısında iyileşme,

Bel ağrıları bugünün toplumu için anlaşılmaz bir bilmece, doktorlar içinse bir çıkmazdır. Bu konuda dünyada her yıl tıbbi dergilerde binlerce yazı yayınlanmakta, çeşitli teoriler, teknikler ve iyileşme yolları ortaya konmaktadır.

Bel ve boyun ağrıları!
Bel ve boyun ağrıları!

Çünkü en sık görülen şikâyetlerden biridir. Doktora giden her 5 hastadan birinde bel ağrısı vardır. Genç kişiler oluşu nedeniyle sosyoekonomik açıdan önem arz eden bir hastalıktır. Hastaların pek çoğunda bir belirti bırakmadan kendiliğinden iyileşebilir. Hastaların % 70’i bir kaç gün içinde, % 26’sı üç ay içinde iyileşir. Yalnızca % 4’ü altı aydan daha uzun sürer.

Boyun ağrıları ve iyileşme için sıcak masaj, nua, spa, hamam, tellak, sauna boyunda genel olarak gerginlik, tutukluk varsa yarar sağlar. Yan etkileri yüzünden bilmeyen kişiler tarafından yapılmamalıdır.

Hareketsiz KALMA!

Bazen boynu hareketsiz tutacak yakalıklar kullanılmaktadır.  Bu aparatlar ağrı çok şiddetli olduğunda, akut durumlarda, servikal miyelopati, romatoid artrit, sinir köklü, damar veya omuriliğe bası varsa tek başına veya traksiyon işlemi ile birlikte kullanılmaktadır. Yakalıklarla sabitleme en çok 6-8 hafta sürer. Şikâyetler geçince yavaş yavaş çıkarılıp egzersizlere geçin.

Egzersizler:

Egzersizler; boyun hareketini sağlayıcı, omuzları yukarı kaldırıcı, kasları kuvvetlendirici olarak üç grupta verilmektedir. Boyunda izometrik egzersizler kadar dirence karşı yapılan hareketler de faydalıdır. Akut durumlarda zorlu ve ani hareketlerden kaçının, ağrılar geçtikten sonra başlayın. Egzersizlerin süresi aylar sürebilir. Günde en az sabah akşam iki defa ve sayısı yavaş yavaş artırarak yapılmaktadır.

Masaj:

Masaj: Boyun ağrıları ve iyileşme için özellikle kasılı kaslar üzerine olan masajın gevşetici etkisinden
yararlanılmaktadır.
Özel yastıklar: Bölgenin postür (duruş)’unu uygun şekilde tutmasına yardım eder. 20 cm. çapında, 40 cm. uzunluğunda rulo seklinde kuş tüyü yastık en uygun olanıdır.

Cerrahi girişim:

Cerrahi girişim: Ancak işlemlere cevap vermeyen, ilerlemiş ve belirli derecede omurilik basısı olan hastalarda düşünülmelidir. Ameliyatın gayesi sinir kökünün dekompresyonu için omurlar arası kanalın arka duvarını kaldırmaktır. Akut herni diskal olgularında disk materyalinin ön yoldan çıkarıldıktan sonra tespit için omurların birleştirilmesi en çok kullanılan yöntemdir (füzyon).

Boyun ağrılarında terapi,

Miyelopatisi olan hastalarda sakatlığa götürecek ve geri dönüşmeyecek bazı belirtiler başlıyorsa ameliyat dikkatli bir araştırmadan sonra yapılmalıdır (laminektomi). Osteofit veya komşu apofizer eklemin bir kısmını çıkararak omurlar arası deliği genişletmeye foraminek tomi denir.

Omurlar arası eklemlerde bozulma:

Omurlar arası eklemlerde bozulma: Ani boyun ağrısı ile kas spazmı sonucu baş bazen bir yana doğru dönmüştür. Hareket bazı yönlerde çok ağrılı olup hiç yapılamaz, bazı yönlerde ise normaldir. Ağrı tek taraflı ve yaygın olup kürek kemiği üzerine doğru iner. Ağrı kesici ilaç, bölgesel hafif ısı uygulama ve boyunu bir yakalıkla tespit etmek birkaç gün içinde iyilik sağlar.

Diskin yerinden oynaması:

Disk lezyonları daha çok orta yaşlarda görülür. Ağır bir bavulu yukarı yerleştirme gibi bir hareketten sonra boyunda ağrı ve tutukluk başlayarak birkaç gün sonra kola vurur ve parmaklarda uyuşukluk ortaya çıkar. Sinir muayenesi sonunda hangi seviyedeki sinir kökünün hastalandığı ortaya çıkar. En uygun işlem traksiyondur.

Ağır olgularda hastane veya evde devamlı traksiyon en etkili iyileşme yöntemidir. Koluyla ağır yük taşıyan veya makine kullanan kişilere bir süre istirahat gerekir. Kuvvetli ağrı kesici ile geceleri yakalık kullanmada yarar vardır.

Omuz kalça boyun ağrıları ve iyileşme; Bel tipi ağrı egzersizlerinde eğitim almış bir aile yakınından yardım isteyin. Ya da kendi kendine yapılan egzersizler tercih edilebilmektedir.

Kalça Periartriti,

Omuz periartritine göre oldukça seyrektir. Eklemin kendi yapısındaki bozukluklarda, travmalar ve ekleme başka organlardan yayılan ağrıların neden olduğu kas spazmlarında ortaya çıkar. Hasta eklem kapsülüne basmakla ağrılı, abduksiyon ve dış rotasyon hareketleri ağrılı ve kısıtlıdır.

Hasta o taraf kalçası üzerine yatamaz ve yürümesi güçleşmiştir. İyileştirme omuz periartritindeki gibidir.

BOYUN AĞRILARI,

Hastanelere ağrı nedeniyle başvuran hastaların dörtte biri boyun, baş, sırt ve kol ağrısından yakınmaktadır. Yaşam süresince en çok duyulan ağrılardan biridir. Boyunun basitçe ağrılı kasılması 25-30 yaşları arasında çalışan kişilerin % 25’inde, 45 yaşın üzerindekilerde ise % 50’sinde görülmektedir. Birkaç gün sürer ve hiçbir işlem uygulanmasa da kendiliğinden iyileşir. Brakial nevralji (omuz ve kola yayılan ağrı) dediğimiz durum ise ağrılı boyun kasılmasından sonra olur. Yaş ilerledikçe hastalığa sık rastlanmaktadır. Çalışan kişilerin % 50’sinde hayatları süresince en az bir defa mutlak boyun ağrısı olur.

Omuz kalça boyun ağrıları ve iyileşme;

Normal boyun hareketi, eklem ve kemiklere, omurilik ve ondan çıkan sinirlerle, omurlar arası deliklere (intervertebral foramen), kaslar, bağlar, kirişler ve fasya, sempatik sinir sistemi ile bütün bu yapıları besleyen damarlara zarar vermeden yapılmaktadır. Boyundaki bu yapıların pek çoğundaki ufak değişiklikler ağrının ortaya çıkmasına neden olur.

Ağrılar genelde iki yapıdan kaynaklanmaktadır:

Birinci gruptaki hastalıkları bölgelere göre sıralarsak:

1- Boyun omurgası bozuklukları.

2- Sinirsel olanlar

-İkinci guruptaki hastalıklar boyun omurları dışında olanlardır. Kaslarda meydana gelen sertleşme ve kasılma ağrıları gibi…

Related Articles

Adblock Detected

Merhaba. Sitemiz yoğun bir emeğin ürünüdür! Sitede dolaşmak için lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatın. Please Close The Ads Protector.