Sağlık

Bebek nasıl yapılır? Bir Bebek Nasıl Dünyaya Gelir? Uzmanlardan bilgiler!

Cinsel bilgiler

Bebek nasıl yapılır? Bir Bebek Nasıl Dünyaya Gelir ? Uzmanlardan bilgiler | Çocuk nasıl olur? Bunu her iki cins yumurta ve sperm hücresi oluşumunu öğrenerek anlayabilmekteyiz. Bu arada spermin hareketi, boyu, erkekte yapılışı ve kadın vücudunda ilerleme gücü, yumurtaya ulaştığı yeri bilmeliyiz. Ayrıca onu dölleme kabiliyeti (kapasitasyon) öğrenilmelidir.

Ayrıca yumurta içinde, şekil, doğuş, büyüklük hakkında fikre sahip olmalıdır. Bunun yanında yumurtanın nasıl olduğu, nasıl yaşadığı ve nerede, ne kadar süre içinde döllenebildiği bilinmelidir.

Bebek nasıl yapılır? Bir Bebek Nasıl Hayat Bulur ?

Gelin şimdi bu kilometre taşı diyebileceğimiz ana noktaları tespit ettikten sonra çocuğun meydana gelişini izleyelim. Spermler vajina (hazne)’nin içine cinsi münasebet esnasında milyonlarca olarak atılırlar.

Bu olayın gerçekleşmesi için erkeğin orgazm olması şarttır. Ancak hemen kaydedelim kadının gebe kalması için
orgazm olması şart değildir. Hazne içine atılan 30-60 milyon kadar spermlerin kendi içinde bulundukları sıvılarında mevcut birçok koruyucu vardır. Buna rağmen haznenin asiti vasatında veya yollarını şaşırdıkları için rahim ağzından girmeden telef olurlar.

Rahim ağzından ancak 500-1000 civarında spęrm geçebilir. Bu spermler çok süratle hareket ederek yukarı rahimin içine doğru ilerlemeye çalışırlar.

Bebek nasıl yapılır? Yapması kolay bakması zor!

Ancak rahim ağzının gerek fiziki, gerek kimyasal ve gerekse bağışıklık (immünolojik) açısından bu spermlere geçiş izin vermesi şarttır. En müsait geçiş zamanı bugünkü bilgilerimize göre kadının adetlerinin ortasında yumurtlama zamanı civarındadır.

Spermler süratle rahimin içinden geçerek tubaya ulaşmaya çalışırlar. Ancak rahim içinde de birçoğu fiziksel ve kimyasal engellemelerle yok olurlar. Bu sebeple spermlerin 1 dakikada 1-3 mm yol alabileceği ve cinsel
münasebetten 30 dakika sonra tubalarda spermlere rastlandığı ileri sürülmüştür.

Çocuk Nasıl Olur?

Spermler, en fazla 2 saat sonra tubanın rahim kısmını geçerek ampulla bölgesine gelmelidirler. Burada yumurta ile karşılaşacaklardır. O halde aynı saatlerde yumurta da kadının yumurtalığında hazırlanmış olmalı ve tubanın içine atılmış bulunmalıdır.

Gene bugünkü tıp bilgilerimize göre, kadın yumurtalığı, normal adet gören kadında ayda bir tane yumurta yapar. Bu yumurtanın belli bir süre döllenme ve yaşama kabiliyeti vardır. İnsanda yumurta için döllenme kabiliyeti 36 saat kabul edilmektedir.

Şampiyon Sperm,

O halde spermle buluşma, bu 36 saat içinde tubanın ampulla kısmında olmalıdır. Erken veya geç olan bu karşılaşmada döllenme düşünülemez. Ayrıca spermin de döllenme kabiliyeti saatle sınırlıdır. Muhtemelen de
bu süre 4 – 8 saattir.

Yüzlerce spermle, yumurta tubada karşılaşır ve spermler yumurtaya hücum edip onun içine girmek isterler. Ancak yumurta bunlarda bir tanesine izin verir, o da içeri girer. Spermin başı yumurtaya girer kuyruğu atılır. Böylece döllenme sağlıklı bir şekilde tamamlanmış olur.

İşte bu çocuktur. Ve bu tek hücre 7 gün içinde çoğalarak 25-30 hücrelik hale geldiği zaman rahim içine gelir yerleşir. Bu hücreler kümesini tubanın adale hareketleri içindeki tüycükler veya sıvı akımları rahime taşır.

Bebek nasıl yapılır? Hayat başlıyor!

Rahim içinde bu hücre kümesi yerleşirse asıl gebelik başlamış demektir. Günümüzde anlaşılmıştır ki, birçok kere normal adet gören kadınlar, o bir ay içinde gebe kaldığının farkında olmadan o hücre kümesini kaybetmektedirler.

Adetin ikinci yarısında rahim iç zarı döllenmiş yumurtanın ilk hafta içinde tubadan rahime doğru ilerlemesi gerekir.
İşte çocuk, geri kalan günlerini sağlıkla 280 günde tamamlarsa oluşmuş olur. Başka bir deyişle normal gebelik süresini tamamlarsa doğabilecek hale gelmektedir.

Burada bu maceranın oluşunun anlatımına son eriyor. Ancak iki enteresan nokta bilinmelidir.

Bebeğin macerası,

Her gebelik, demek ki bir dış gebelik olarak rahim dışında başlamaktadır. Çocuğun cinsiyetini ancak erkek hücre tayin eder. Zira kadınıncinsiyet hücreleri yumurtasındaki dahil kadın cinsiyet hücresi özelliği olan X kromozomu taşır. Erkekte ise hem X, hem de erkeklik kromozomu olan Y vardır. Dolayısıyla yumurtayı dölleyen sperm X
taşıyorsa çocuk kız, Y taşıyorsa erkek olur.

Bebek nasıl yapılır?
Bebek nasıl yapılır?

Bir Bebek Nasıl Dünyaya Gelir? Bundan önce insanlar dünya yüzüne neden kız ve erkek olarak gelirler? Bu konu
biyolojik matematikle idare edilmektedir. İnsanlarda iki tip hücre vardır. Birincisi dişilik hücreleridir, ikincisi erkeklik hücreleri ki bunlar kromozom yapılarına göre ayrılırlar. Yani insanın hücresi içinde çekirdekte 46 kromozom vardır.

Bunlardan iki tanesi insanın cinsiyetini tayin eder. Kızlarda onlara bu vasfı veren kromozoma isim olarak
X kromozomu denir ve kızlarda erkeklik kromozomu olan Y kromozo mu bulunmaz,

Bebek nasıl yapılır? Kromozom matematiği,

Kızlarında o nedenle bir çift iki adet X kromozomu (X – X) vardır. Biraz evvel belirttiğimiz gibi erkeklik kromozomu (Y ) erkekte vardır ama eşi olan kromozom bir Y daha değil X ‘tir. Dolayısı ile erkekte (X Y ) olarak seks kromozomları oluşur. Y güçlü bir kromozomdur (dominant) diğer X hiç karıştırmadan erkeği erkek yapar.

Öte yandan çocuk ilk defa oluşurken kız mı erkek mi olacağını babasının spermine (cinsiyet tohum hücresi) göre tayin eder. Yumurta ve sperm bir araya gelerek çocuğun ana hücresini oluştururlar.

Baba cinsiyeti belirler!

Ancak yumurta ve sperm esas kendilerini imal eden anne babanın hücrelerindeki kromozom adeti kadar kromozoma sahip değillerdir. (46 adet), yanlız yarısına sahiptirler (23 adet). Ancak ikisi bir araya gelip çocuğun oluşacağı ilk tek hücreyi meydana getirdikleri zaman 23 + 23= 46 kromozomlu insan hücresi oluşur.

Bir Bebek Nasıl Dünyaya Gelir;

Doğa matematiği doğru uygular. Eger sperm ve ovum 46 kromozomlu olsalardı meydana gelecek (fekonde o um zigot) 46 + 46 = 92 kromozomlu olurdu ki bu da insan hücresi olmazdı.

O halde yumurta hücresi olurken ve sperm hücresi oluşurken kromozomlarının yarısını (23) atmak zorundadır. Nitekim öyle de olur.

Erkekten gelir?

Ancak erkeğin seks hücreleri X Y olduğuna göre ikiye bölündüğünde atılacak hücre X midir Y midir? Bu bir tesadüfe veya henüz bilmediğimiz yasalara göre olmaktadır. O halde rastlantı olarak sperm ya X veya Y kromozomu yüklü olacaktır. Ya da olan Yaratan’ın dediği gibi “Rahimlerde olanı biz biliriz.” sözüdür.

Kadın için başka deyişle yumurta için iki ihtimal yoktur. Çünkü 23 hücreyi attığında cinsiyet kromozomu X X. Bu sebeple yumurtada kalan iki X ten bir tanesi olacağından, daima dişilik vasfını X kromozomu taşıyacaktır.

Spermin dediği olur,

Sonuçta demek ki çocuğun cinsiyetini kesinlikle baba tayin eder. Ana değil, ülkemizde çocuğun kız ve erkek oluşunun önemi büyüktür. Bu sebeple bu konunun bilinmesinde çok fazla yarar vardır.

Çocuğun anne karnındaki gelişmesi sırasında 4-6 hafta civarında cinsiyetini belirginleşir. Ayrıca dış organları da oluşmaya başlar. 10-12 haftada kesin sonuç belirlenir.

Kız veya erkek doğan çocuk puberteye (Ergenlik) kadar blyolojik açıdan seksuel aktivasyona sahip değildir. Kız çocukta yumurta yapan over (yumurtalık) histolojik gelişimi tamamlamıştır.

Ergenliğe kadar tık yok:)

Erkek çocukta ise sperm yapan yumurtalık (testis) (sperm organı) da gelişimini tamamlamıştır. Ancak her ikisi de puperteye (ergenlik) çağına kadar hiç bir aktivasyon göstermezler.

Yumurta ve sperm yapmadıkları gibi kendi cinslerine özellik verecek hormonları da yapmazlar.
Freud bu devreyi teorik olarak sınıflamıştır. Libido denilen cinsel enerjinin veya içgüdünün geçirdiği devreleri ve biyolojik etkilerini teorik düzenlemeye tabi tutmuştur. Bu tamamen psikolojiktir. Yani teorinin tümünün doğruluğu veya kısmen doğruluğu tartışılmış ve tartışılmaktadır.

Related Articles

Adblock Detected

Merhaba. Sitemiz yoğun bir emeğin ürünüdür! Sitede dolaşmak için lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatın. Please Close The Ads Protector.