Sağlık

Bağırsaklarda gaz sorunu ve karın şişliği için uzman tavsiyeleri!

Bağırsaklarda gaz sorunu ve mide şişliği için uzman tavsiyeleri | Normalde, erişkin bir kimsede ince bağırsaklarda gaz bulunmaz. Mideden ince bağırsağa geçen gaz emilir ve kana geçer. İnce bağırsakta gaz yapımı da yoktur. Bağırsağın gaz yapması için mikropların bulunması lazımdır. Bağırsaklarda gaz sorunu ve sağlığınız için detaylar aşağıdadır.

Bağırsaklarda gaz sorunu: İnce bağırsaklarda gaz,

Bu mikroplar normal şartlar altında insan vücudunda bulunan ve zararları dokunmayan mikroplar olabildiği gibi, normalde bulunmaması gereken ve hastalık nedeniyle oralara geçmiş ve oturmuş mikroplar da olabilir. Pratik açıdan, tıpda ince bağırsaklarda mikrobun bulunmadığı kabul edilmektedir.

Mikrop olmadığı için de, ince bağırsaklar gaz imal etmez. Erişkin bir insanda ince bağırsaklarda gaz bulunması, doktora birtakım hastalıkların aranması için iyi bir habercidir. Böylesi bir durumla ya ince bağırsaklardan emilimi bozan ya da ince bağırsakların boşalmasını geciktiren veya ince bağırsakların tıkanma sına yol açan ve beraberinde mikropların üremesine de zemin sağlayan hastalıklar da sik rastlanır.  Süte tahammülsüzlük ve içlerinde sindirilemeyen karbonhidratların bulunduğu kuru fasulye, nohut ve hepimizce malum yiyeceklerin yarattığı gaz sorunu en sık rastladığımız bağırsak gazı sorunudur.

Bağırsaklarda gaz sorunu tedaviler,

Ülkemizde yapılan ciddi çalışmalar sonucu gösterildiğine göre, Türk toplumunun % 60’ında, süt içtiğimiz zaman bunun sindirimi için gereken laktaz isimli enzim yetersizdir. Bu nedenle süt sindirilememekte ve bağırsaklarda gaz, bağırsak hareketlerinde artış ve ishal gibi belirtiler yapmaktadır.

Bu kişilerce her süt içildiğinde aynı belirtiler olacaktır. Süte tahammülsüzlük, kuru fasulye, nohut gibi gıdaların yarattıgı gaz sorunu sıkıntı verici, ancak masum sayılabilecek ve bu gıdaların az alınması veya yaratacağı sıkıntıya katlanılmasıyla sorun olmaktan çıkabilecektir.

Bağırsaklarda gaz sorunu: Kalın bağırsaklarda olursa,

Kalın bağırsaklar normal şartlar altında da bünyelerinde barındırdıkları mikroplar nedeniyle gaz yaparlar. Bağırsaklarda en çok bulunan gazlar azot, oksijen, karbondioksit, hidrojen ve metandır. Her şahsın bünyesinde tutunan mikroplara göre yaptıkları gazlar da farklı olabilir.

Bağırsaklarda gaz sorunu ve iyileşme! Kabızlıktan kaçın!

Kalın bağırsaklarda mikrop arttığı zaman ve gazın yellenme şeklinde atılmasını engelleyecek bağırsak daralmaları, tıkanmalarda kalın bağırsaklarda daha fazla miktarda gaz birikecektir.

Bağırsak gazı sorununa pratik çözümler sunmak için bağırsak gazı hakkındaki bilgileri özetleyecek olursak, yuttuğumuz hava nedeniyle gelişen ve midede toplanan gaz
konusunda yemek yeme ve sıvı içme huylarımızı yeniden gözden geçirip yanlışlarımızı düzeltmeliyiz.

Diş bakımımızı tam yapmalıyız. Tükürük salgılanmasında artma ve mide asid salgımızda fazlalık varsa, doktor tarafından önerilecek çareleri uygulamalıyız. Bağırsak gazları konusunda tarafımızdan dikkat edilecek husus süt ve süt mamulleri, kuru fasulye, nohut, bakla, elma, salatalık ve çok uzun bir liste halinde verilecek gıda ürünlerinden kendimize gaz yaptığına inandıklarımız varsa bunları dikkatlice bulup mümkün olduğu kadar az kullanmak olacaktır.

Bağırsaklarda gaz sorunu için pratik çözümler;

Doktor tarafından verilecek listede bulunmayan yiyecekler de gaz yapabilecektir. Listede var veya yok yorumlarını bir tarafa bırakıp, kendimizce gaz yaptığına kesinlikle inanıyorsak o gıdayı az almalıyız veya aldığımız zaman gaz yapabileceğini peşinen kabullenerek yemeliyiz.

Bağırsaklarımızda emilim zorluğu gösteren hastalıklar, mikrop üremesi gibi durumlar varsa doktorumuz bunları zaten dikkate alacak ve gereken tedaviyi yapacaktır. Bağırsak tıkanması
ve felci ise acil bir durumdur ve acilen hastaneye başvurmak gereklidir.

Karında su toplanması sorunu,

Her insanda, iç organlarını örten periton zarları arasında kalan boşlukta sıvı vardır. Normalde bu sıvı bir çay bardağını dolduracak kadardır. Bu sıvıyı periton zarındaki hücreler ve damarlar imal eder ve yine periton zarındaki damarlar ve karın içi lenfa damarları (beyaz kan damarları) emerler.

Böylece yapım ve emilim arasında muntazam bir denge vardır. Deri altındaki sıvı organların hareketlerindeki kayganlığı sağlar denilebilir. Bazı nedenlerle sıvı fazla yapılacak olursa ve bu yapım emilme kapasitesini aşacak olursa karında su toplanmaya başlar. Tıptaki adıyla “ascites” veya Türkçe’de okuduğumuz şekilde asit olarak isimlendirilir.

Karın şişliği ile başlayan bir hastada, en sık rastlanılan neden gaz sorunudur. Karın şişliği ve tedavi konusunda bunun haricinde, karın boşluğu içinde su toplanması (Asit), karaciğer, dalak, böbrek büyümeleri veya karın içinde büyüyen urlar da karın şişliği yaparlar.

Hamilelik anne adayı ve çevresindekilerin sevinç ve heyecanla gelişimini takip ettikleri ve bu nedenle doktora başvurmadıkları bir karın şişliğidir. Ancak, bazen kadınlarda hamileliğe ait ön, haberci belirtiler bulunmayabilir.

Nadir olsa da!

Karın şişliği için nadiren rastlanılan bu durumlarda, karın şişliğini fark edip endişeyle doktora başvuran kadın hasta, hamile olduğu mùjdesiyle karşılaşabilir. Bunun aksine, karın şişliğini hamileliğe bağlayan bir kadının karın şişliğinin başka nedenlerle oluştuğunu öğrenmesi, nadir olan fakat rastlanılan bir durumdur.

Karın Şişliği, Gaz ve Tedavi,

Yalancı hamilelik diye adlandırılan durumların varlığını da unutmamak gerekir. Şişmanlık da bir karın şişliği sebebidir.

Hastalar gaza ait karın şişliğini hazımsızlık, şişkinlik, gaz, bağırsak seslerinin fazla duyulması, karın gerginliği, ne yersem şişiyorum şeklinde ifade ederler. Bazılarında geğirti, huy haline gelmişse geğirti veya gaz kaçırma şeklinde sorun olur. Çoğu hastada hastaca en önemsenen şikâyettir.

Gaz birçok sindirim sistemi hastalığında bir bulgu, bir belirti olarak karşımıza çıkabilir. Yarattığı şişkinlik hastayı huzursuz ve sıkıntılı kılar. Ancak bir bağırsak tıkanıklığı sonucu biriken aşırı miktarlarda. Gaz veya ameliyat sonrasını takip eden birkaç günlük gaz çıkartamama ve karın şişliğinin yarattığı endişe ve rahatsızlık, hastanın gaz çıkartmaya başlamasıyla hasta rahatladığı gibi hastalığın iyileşmesi açısından önemi bir habercidir ve doktor tarafından da büyük bir
sevinçle karşılanır:)

Sindirim sistemindeki gazın kaynağı nedir?

Normalde sindirim sistemimizde 150 ml, kadar gaz vardır. Bunun 50 ml si midede, 100 mt.si ise bağırsaklarda bulunur. Bu gazların bas lıca üç kaynağı vardır: (1) Yutulan hava Aerofajn, (2) Bağırsaklarda gaz yapılması, (3) Kanda bulunan gazların kalın bağırsağa sızarak gaz oluşturmasıdır.

Yutulan havanın yarattığı gaz sorunu ve düşündürdükleri:

Yutulan hava midede toplanır. Daha sonra belli belirsiz geğirtiler seklinde dışarı atılır yahut da ince bağırsaklara doğru geçerek mideyi terk eder. ince bağırsağa geçen gaz da süratle emilir ve kana geçer. Bu şekilde midede sürekli 50 ml. kadar gaz bulunur ve bir rahatsızlık hali yaratmaz.

Yutulan hava rahatsızlık yaratmaya başladığı takdirde, mide bölgesinde gaz kendisini hissettirmeye başlar. Bir kişi her bir yutkunma sırasında, 2-3 mi. kadar havayı da beraber yutar.

Bağırsakta gaz sorunu ve iyileşme!
Bağırsakta gaz sorunu ve iyileşme!

Mide gazı,

Tükürük salgısının arttığı durumlarda yutkunma sıklaşacağından dolayı yutulan hava miktarı da artacak ve mide gazı sorunu ortaya çıkacaktır. Mideden fazla asit salgılanması ve asidin yutma borusuna doğru kaçak yaptığı durumlarda şahıs farkında olmadan veya iradesiyle fazla miktarlarda yutkunacak ve hava yutacaktır.

İçtiğimiz bir sıvıyı süratle içtiğimiz takdirde fazla hava yutacağımızı da bilmeliyiz. Karbonatlı meşrubatların içilmesi, çok çabuk yemek yeme, bakımsız dişler ile iyi çiğnemeden büyük lokmalar halinde gıdadan yutmak da beraberinde fazla miktarlarda hava yutmamıza neden olacak ve mide gazı sorununa yol açacaktır. Sakız çiğne-mek, fazla konuşmak, çok gülmek de hava yutmamız ile sonuçlanacaktır.

Şişlik ne zaman oluyor,

Tüm bu nedenlerle oluşan mide gazı sorunu kişisel hatalarım dan kaynaklanmaktadır ve eksik dişlerimizin tedavisi, yemek yeme ve su içme huylarımızı düzeltmemiz ile birlikte belirli bir rahatlama le sonuçlanabilecektir.

Midemizin fazla asit yaptığı ve mideden yutma borumuza doğru kaçağın olduğu durumları doktorumuzun verdiği tedavilere kontrol altına alabildiğimiz durumlarda da mide gazı sorunu bir ölçüde hallolabilecektir.

Bağırsakta gaz ve midenin hareketleri,

Bunların dışında, midenin hareketlerinin yavaşladığı bazı durumlarda, mide boşalmasının engellendiği hastalıklarda ve mide hareketlerini yavaşlatan ancak başka hastalıklar nedeniyle
almamızın zorunlu olduğu ilaçlar da mide gazi sorununa yol açabilecektir. Bu gibi durumlar doktorla karşılıklı işbirliği sonucu bir ölçüde kontrol edilebilecektir.

Karın ağrısı sebepleri ve tedavi, karın ağrısı, göğüs kafesi altı ile kasıklar arasındaki karın boşluğu
içinde yer alan sindirim sistemi organları (mide, bağırsak, karaciğer, safra kesesi, pankreas), böbrek ve idrar yolları ile üretim organları hastalıklarının bir belirtisi olabilir.

Bazen, akciğer, kalp gibi karın dışı organlara ait hastalıkların seyrinde de görülebilir. Karın ağrıları sıklıkla sindirim sistemi organlarının basit rahatsızlıklarının bir belirtisi olmasına rağmen ciddi ve acil ameliyat gerektiren bir hastalığın belirtisi de olabilirler.

Hangi tip karın ağrıları acil müdahaleyi gerektirir?

Karın ağrısı özellikle yeni ve şiddetli ise, bulantı, kusma, ateş, karında şişkinlik, sertlik, basınca hassasiyet, gaz çıkaramama, yeni gelişmiş kabızlık gibi şikâyetlerden bir ikisi eşlik ediyorsa ağrı kesici ilaçlar alıp zaman kaybetmemeli, mutlak bir hekime müracaat etmelidir.

Çünkü bu tip karın ağrıları acil ameliyatı gerektiren ve ameliyat olunmadığı takdirde hayatı tehdit edebilen durumların belirtisi olabilir. Bunlara örnekler verecek olursak; Karın ağrısı, mide bölgesinde başlayıp saatler içinde sağ kasığa yerleşiyorsa, bulantı, kusma varsa “akut apandisit”, söz konusu olabilir.

KARIN AĞRISI SEBEPLERİ VE TEDAVİ,

Ağrının şiddeti azalıp çoğalıyor, bulantı kusma eşlik ediyor, hasta gaz çıkaramıyor, karnı şişiyor ve kabızlık geliştiyse “bağırsak tıkanması” olabilir.

Bu durumda kesinlikle müshil kullanılmamalıdır. Mide ya da on iki parmak bağırsağı ülseri olan bir hastada birdenbire mide bölgesinde bıçak saplanır gibi bir ağrı başlar ve şiddeti azalmadan devam ederse karın sertleşirse “ülser delinmesi” düşünülmelidir.

Adet günü geçmiş kadın bir hastada özellikle karnın alt bölgelerinde şiddetli karın ağrısı gelişir, tansiyon düşüklüğü ve buna bağlı halsizlik, baş dönmesi, çarpıntı şikâyetleri gelişirse “diş gebelik” ve buna bağlı yumurtalık tüpünde yırtılma, karın boşluğu içine kanama akla gelmelidir.

Sağ kaburga altında başlayan, sağ omuza ve sırta yayılan karın ağrısı bulantı ve kusma ile birlikte ise, bazen bu şikâyetlere idrar renginin hafif koyulaşması, bazen de ateş eşlik ediyorsa acil bir “safra kesesi iltihabı” düşünülmelidir.

Karnın üst kısmında başlayan ağrı, ağıza ekşi su gelmesi ile birlikte ise fazla ve karışık yemek yemeğe bağlı olarak ortaya çıkmış olabileceği gibi aynı bölgedeki ağrı göğüse doğru da yayılıyor, bulantı, kusma eşlik ediyorsa “kalp krizi” düşünülmelidir.

İlk kez ortaya çıkan karın ağrısı, bulantı, kusma ve ishal ile birlikte ise “akut gastroenterit” söz konusudur. Bu durumda çoğu kez acil müdahale gerekmeyebilir.

Bağırsaklarda gaz ve tekrarlayan karın ağrılarında neler düşünmek gerekir?

Aylar ya da yıllar süresince tekrarlayan karın ağrılarında, karın ağrısına eşlik eden diğer belirtiler hastalığın tanısını koymada yardımcı olabilirse de bazen karın ağrısının nedenini bulmak uzun araştırmaları ve birçok tetkiki gerekli kılabilir.

Tekrarlayan tipteki karın ağrılarına birkaç örnek verecek olur isek; ağrı karnın üst tarafındaysa, öne eğilince göğüste yanma, ağıza ekși, acı su gelmesi mevcutsa “mide fıtığı ve yemek borusu iltihabı”, ağrı göbeğin üstünde yer alıyor, yemek yemekle hafifliyorsa “on iki parmak bağırsağı ülseri”, yemek yemekle artıyorsa “mide ülseri” ya da yemekle artan aynı bölgedeki ağrıya zayıflama, iştahsızlık gibi şikâyetler de eşlik ediyorsa “mide kanseri”, yemeklerden  sonra ar-
tan karın ağrısına şişkinlik, hazımsızlık şikâyetleri ilave oluyorsa belki “gastrit” düşünülebilir.

Kadınlarda karın ağrısı,

Karın ağrısı sebepleri ve tedavi konusunda göbek çevresindeki ağrılar daha çok ince bağırsak hastalıklarını düşündürür. iken göbek altında orta bölgedeki ağrılar ise kalın bağırsak hastalıklarını akla getirmelidir.

Kadın hastalarda kasıklarda görülen ağrılara kötü kokulu vaginal akıntı da eşlik ediyorsa sindirim sistemi hastalıklarından çok “yumurtalık iltihabı” düşünülmelidir.

Sag kaburga altındaki ağrılarla hazımsızlık, şişkinlik şikayetleri daha çok safra kesesi hastalıklarını akla getirirken, sol kaburga altındaki ağrılar bu bölgede kalın bağırsaklar içinde gaz sıkışmasına ait olabilir.

Related Articles

Adblock Detected

Merhaba. Sitemiz yoğun bir emeğin ürünüdür! Sitede dolaşmak için lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatın. Please Close The Ads Protector.