Nasıl

Almanak nedir? Almanaklar tarihi! Her yılın tarihi nasıl yazılıyor?

Almanak nedir? Her yılın tarihi nasıl yazılıyor | ALMANAK, yılın gün, hafta ve aylarının takvimini, dinsel festivaller, ritüel ve önemli günlerinin kaydını içeren basılı dokümandır. Ayrıca çeşitli astronomik olayların kaydını da içeren bir kitap veya tablodur. Kelimenin nereden geldiği tam olarak bilinmemektedir. Ancak Almanak kelimesi, Roger Bacon (Opus Majus, 1267) tarafından gök cisimlerinin görünür hareketlerinin tabloları için kullanılmıştır.

İtalyan formu Almanacco, Fransız Almanach ve İspanyolca Almanaque karşılığına sahiptir. Bunların hepsi, Yeni İngilizce Sözlüğe göre, muhtemelen al’ın bir kombinasyonu olan Arapça el-manakh ve belirsiz kökenli bir kelime olan maliakh ile bağlantılıdır. Arapça-Kastilya kelime dağarcığıdır (1505). Manakh, takvim ve güneş kadranı olan manahı verir. Ayrıca manakh latince manacus yani oda bir güneş kadranı ile bağlantılıdır.

Almanaklar Tarihi
Almanaklar Tarihi

Almanak nedir? Her yılın tarihi nasıl yazılıyor?

Doğu ulusları tarafından astronomiye verilen ilgi muhtemelen almanaklarımızda yer alan bu tür tabloların erken inşasına yol açmıştır. Bunlardan çok az şey biliyoruz ya da hiçbir şey bilmiyoruz. Romalıların fasti çok daha iyi bilinir ve modern almanaklara benzerdi. Yılın günlerine karşılık gelen dört açı boyunca çentiklerle yaklaşık 8 uzunluğunda, sert ahşap kare bloklardan oluşan tıkanma (veya tıkanma) almanakları olarak bilinen kaba türdeki almanaklar. 17’ci yüzyılın  sonuna kadar İngiltere’nin bazı bölgelerinde kullanılıyordu.

Ashmolean Müzesi’nden ve Oxford’da kimya profesörü olan Dr. Robert Plot (1640-1696), staffordshire Doğa Tarihi’nde bunlardan birini anlatmaktadır (Oxford, 1686). Ve ayrıca bir diğeri Gough’un Camden’s Britannia baskısında temsil edilir (1806, cilt ii. s. 499).

J. J. L. de Lalande’nin (Bibliyografik astronomik, Paris, 1803) herhangi bir kesin bilgiyi elde edebileceği en eski almanak 12lik asır. Önemli antik dönemin el yazması almanakları British Museum’da ve Oxford ve Cambridge kütüphanelerinde korunmaktadır. Bunlardan en dikkat çekici olanı Roger Bacon (1292) ve Peter de Dacia (yaklaşık 1300), Walter de Elvendene (1327) ve John Somers’a (1380) atfedilen bir takvimdir.

Almanak tarihi

İlk takvimlerin (Piskopos Robert Grosseteste’nin Kalendarium Lincolniense’si gibi) derleyicilerinin değil, takvimlerin dayandığı dinsel hesaplama tezlerinin yazarlarının adlarını sıklıkla taşıdığı unutulmamalıdır. British Museum’daki en eski İngilizce takvim 1431 yılı içindir. Bilinen ilk basılı almanak Purbach tarafından derlendi ve 1450 ile 1461 yılları arasında ortaya çıktı. Önemli olan ilk şey, 1472’de Nürnberg’de basılmış gibi görünen Regiomontanus’unkidir.

Bu çalışmada, farklı aylar için almanaklar üç Metonic döngüsünü veya 1475’ten 1531’e kadar olan 57 yılı kucaklamaktadır. İngiltere’de basılan en eski almanak, 1407’de Richard Pynson tarafından basılan Fransızca’dan bir çeviri olan Shepardes Kalendar’dır.

Almanak nedir? Amerika’da Almanak

Amerika Birleşik Devletleri’nde yayınlanan en eski almanak muhtemelen 1587 yılı için Philadelphia’daki Bradford’un basınına atfedilecektir. Zavallı Richard’s Almanac, 1732’de Benjamin Franklin tarafından “Richard Saunders” takma adıyla başladı ve yirmi beş yıl boyunca devam etti. Bilge ve esprili deyişleriyle yüksek bir ün kazandı. Dedham, Massachusetts’li Thomas’ın benzer bir yayını da Almanak olarak anılmıştır.

Amerikan Almanak ve Faydalı Bilgi Deposu 1828’den 1861’e kadar Boston’da yayınlandı; Devamı, Ulusal Almanak, 1863 ve 1864 için sadece iki kez yayınlandı. Yaşlı Çiftçi’nin Almanağı önemli bir popülerliğe sahiptir ve uzun yıllardır yayınlanmıştır. Yakın tarihte [1911] neredeyse her dini mezhep, ticaret ve gazetenin almanakları veya yıl kitapları vardır.

Fransa’da Almanak

Fransa’da dini almanaklar, Charles IX’in bir eitörlüğü olmasına rağmen, yoksul ve kırsal sınıflar arasında çok özgürce dolaştı. Tüm almanaklarda bir diyocesan piskoposunun mührünü gerekliydi. 1579’da Henry III. Louis XIII tarafından yenilenen bir yasak olan siyasi olaylarla ilgili tahminlerin yayınlanmasını yasaklamıştır.

Bu tür almanaklardan en ünlüsü, almanach Liegeois’in ilk kez 1625’te Çok sorunlu bir varoluşa sahip olan Matthieu Laensbergh tarafından Liege’de yayımlanmasıydı. Bu sınıfın yayınları daha sonra, 1852’de tirajları hükümet tarafından zorla kontrol edildi. En önemli Fransız almanağı Almanach Royal’dir. İmparatorluk için ve ulusal olarak ilk kez 1679’da yayınlandı.

Almanak nedir? Almanya Almank’ı

Almanya’da 18. Yüzyıl ortasından itibaren çağdaş bir almanak olan ve Almanach des Muses’i örnek alan Musenalmanach gibi başlıklar altında bir almanak yayınladı. En ünlü Alman şairlerinden bazılarının en iyi eserlerini de içeriyordu. 1763’ten beri var olan, 1871’den beri hem Fransızca hem de Almanca olarak yayınlanan Almaniach de Gotha, Avrupa’nın tüm kraliyet ve prens aileleri hakkında bilgiler ve ayrıca dünyanın farklı devletlerinin yönetimi ve istatistikleri hakkında geniş ayrıntılar vermektedir.

İngiltere Almanakları

İngiltere’de yayınlanan bu sınıf almanaklar esas olarak Kırtasiye şirketi tarafından basılmıştır. İsimleri şöyledir; Leonard Digges’in 1553, 1555, &c. için Doğru İyi Etkinin Prognostikasyonu Sonsuzluk; William Lilly’nin Merlinius Anglicus Junior’ı 1644, & 2014. Ve diğer almanaklar ise “prognostikasyonlar”; John Booker’ın 1643, 1647, & 1647 için Bloody Almanac ve Bloody Irish Almanac’ı, richard Napier’e yanlışlıkla atfedilen son almanaklardır.

Kırtasiyecilerin almanaklarının en ünlüsü, ilk sayısı Temmuz 1700’de tamamlanan ve 1701 için tahminler içeren Francis Moore’un Vox Stellarum’uydu (1657-1715?). Yayını Old Moore’s Almanac adı altında devam etti. Farklı ama daha iyi olmayan bir tür ise 1663’ten kalma bir şirket tarafından 1828’e kadar yayınlanan kaba ve mizahla dolu olan Zavallı Robin’di.

Almanak nedir? Kırtasiyeciler ve Almanak

Elizabeth zamanında Kırtasiyeciler Şirketi’nin iki üyesi tarafından İngiltere’de “almanaklar ve prognostikler” satma hakkı, James I. tarafından iki üniversiteye ve Kırtasiyeciler Şirketi’ne ortaklaşa verildi. Ve üniversiteler, şirketten gelen bir yıllık ödeme ile bu işe başlamış oldular.

Bu tekele, üç yıl üst üste bir almanak yayınlayan kitapçı Thomas Carnan itiraz etti. Dava, 1775’te, ortak savunma mahkemesine geldi ve Carnan’ın lehine karar verildi. Soru şuydu: “Almanaklar, krala yetkisi gereği bu kadar kamusal bir yönetmelik mi, bu tür devlet meseleleri miydi?” şeklinde tartışılmıştır.

Almanak nedir
Almanak nedir?

1779’da Lord North bu kararı bir meclis yasasıyla geri çevirmeye çalıştı, ancak tasarı çöpe atıldı. Bunun sonucunda üniversiteler bir meclis ödeneğine bağlandılar. Ve kırtasiyeciler şirketi, diğer yayıncılar tarafından çıkarılan tüm almanakları mümkün olduğunca satın alarak uzun yıllar boyunca tekelini neredeyse korudu.

Almanak’ı kim basacak?

Ancak daha sonraki zamanlarda bu güç tamamen sona erdi. Bununla İngiltere’de yayınlanan almanakların önemli bir kısmı hala Kırtasiyeciler Şirketi’nin salonundan çıkmaya başladı. Stationers’s Hall’da “Almanac Günü” açıklaması Londra Şövalye Siklopaedisi’nde (1851), s. 588’de yer alacaktır.

1 Ocak 1828’de Faydalı Bilginin Yayılması Derneği o yıl için İngiliz Almanak’ı yayınladı. Zamanın almanaklarına göre her yönden çok üstün bir yayındı. İngiliz Almanak’ın başarısı, değerli eki Almanak Yoldaşı ile bu yayın sınıfında büyük bir gelişmeye yol açtı. Kırtasiyeciler Şirketi, İngiliz Almanak’ını da benzer bir eserle yayınladı.

1870’ten beri İngiliz Almanak ve Companion, Kırtasiye şirketi tarafından yayınlanan başlıca almanaklardır. Whitaker’ın 1868’de Joseph Whitaker (1820-1895) tarafından başlatılan Almanak’ı belki de modern almanakların en iyi bilinenidir.

Almanak nedir? İskoç Almanak

İskoçya’da, astrolojik madde içeren almanaklar, yaklaşık 16. yüzyılın başında yayınlanmış gibi görümektedir. İlk yüzyıl; ve yaklaşık bir yüzyıl sonra Aberdeen‘de yayınlananlar önemli bir üne sahipti. 1683’te Edinburgh’un Gerçek Almanack’ı veya Yeni Bir Prognostikasyon ortaya çıktı. Yıllar geçtikçe gelişen ve 1837’den sonra Oliver ve Boyd’un İskoç işleri için standart bir referans kitabı olan New Edinburgh Almanac olarak yayınlandı. Thom’un İrlanda Almanağı (1843’ten beri) İrlanda ile ilgili olarak hala devam eder.

Semih Bulgur

l am a knowledge worker who works hard to make you informed about original knowledges from international sources!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock Detected

Merhaba. Sitemiz yoğun bir emeğin ürünüdür! Sitede dolaşmak için lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatın. Please Close The Ads Protector.