Mühendislik

Klorlu su güvenli mi? Kimyasal riskler!

Klorlu su güvenli mi? Kimyasal riskler | Vücudumuzun klora ihtiyacı vardır. Yani meyve, sebze ve doğal yollardan aldığımız klor sağlığımız için gereklidir. Bazen “süpürge sapı” olarak adlandırılan klor, vücudumuzdaki artık maddeleri süpürüp atarak kanımızın temiz tutulmasına yardımcı olur.

Diğer taraftan, doğada değil de, laboratuar ve fabrikalarda üretilen “kimyasal klor “son derece agresif olup “vahşi kedi” olarak bilinir. Kimya sanayiinde üretilen klor, yeşil sarı renkle tahriş edici ve boğucu bir gazdır. Ayrıca dezenfektan, renk ağartıcı, su patojenlerini tasviye maddesi olarak kullanılır. Bunun yanında tıpta da kullanım sahası bulunur.

İçme suyunda Klor!
İçme suyunda Klor!

Klorlu su güvenli mi? Kimyasal riskler!

Klor boğucu ve öldürücüdür. Ayrıca suya ilave olunduğunda amacı yine mikroorganizmaları öldürmektir.
Klor son derece güçlüdür, kauçuk kaplanmış özel tanklar içinde ve özel yöntemler ile nakledilebilir.
Işık hızında hareket eder, bir depo suya damlatılan bir damla klor, tüm su moleküllerine anında ulaşır.

Suda üreyen ve çeşitli salgın hastalıklar ile enfeksiyonlara sebep olan mikro organizmaları etkisiz hale getirir. Bu sebeple suları dezenfekte etmek gereği olduğundan ortaya çıkmıştır. Bu yöntemler şehir yönetimlerince uygulanırlar ve aralarında en çok tercih olunanı klorlama yöntemidir. Klorlama, gaz olarak, hipoklorit çözeltisi olarak ve diğer klorlu bileşikler kullanarak yapılabilir

Klorlu su güvenli mi? Klorlama yöntemi!

Klorlama yöntemi, ölçülebilirdir, doz kontrolü yapılabilir. Ayrıca en önemlisi ekonomiktir. Bu avantajları nedeniyle diğer yöntemlere göre (ozonlama, UV, aktif karbon) sıklıkla tercih olunmaktadır. Klorlama yönteminin çevreye verdiği zarar nedeniyle önemli dezavantajları vardır.

• Klor artığı düşük konsantrasyonda (yoğunlukta) olsa dahi, sudaki hayat için son derece zehirleyici ve öldürücü etkiye sahiptir. Bu nedenle klorlanmış suların klordan arındırılarak doğaya bırakılması gerekir. Klorlu suyun doğaya bırakılmadan önce klorun yok edilmesi işlemi gereklidir. Kükürtdioksit, sodyumbisülfit ve sodyum metabisülfit ile aktif karbon yöntemleri ile yapılabilir. Yani bu uygulamalar suyun klorlanmasından çok daha komplike ve
maliyetli yöntemlerdir. Bu sebeple uygulamasının olup olmadığı ve uygulama sıklığının çevreciler ile tüm toplum tarafından ciddiyetle sorgulanmasında yarar vardır.

Klorun riskleri,

• Klorun tüm bileşenleri yüksek derecede zehirli ve koroziftir (aşındırıcı). Bu sebeple taşınmasında, pompalanmasında, çalışılmasında büyük riskler taşır. Yani özel metot ve yöntemler uygulanmalıdır.
• Klor su içinde çözünmüş madde miktarını artırır.
• Atık sudaki klor artarak önemli ölçüde çevre kirlenmesine sebep olur.

Uygulamada klorlama, suyun özellikleri göz önüne alınarak son derece dikkatle yapılmalıdır. Klorlama dozajı suyun özelliğine göre litrede 5-20 miligram seviyesinde olmalıdır.

Sudaki klor ve riskler
Sudaki klor ve riskler

Klorlu su: Şehir şebeke sularında klor!

Şimdi birazda Şehir şebeke sularında bulunan klorun kişisel sağlık ve estetik açısından ne gibi zararları olabileceğini ifade etmeye gayret edelim.

• Klor, suda bulunan bazı organik maddelerle birleşir ve onları okside ederek insan sağlığı için son derece zararlı olan kanserojen “THM (trihalometan)” gibi ürünlerin oluşmasına sebep olur.
• Sudaki kloru içerek ve banyo (veya duş) yaparak alırız, klor bağışıklık sistemimizi negatif yönde etkileyerek vücut
direncimizin eksilmesine neden olur.
• Vücudumuzdaki deri ortalama 2 metrekare yer kaplar, klorlu su ile duş ve banyo yaptığımızda derimizde bulunan on binlerce delikten kloru vücudumuza farkında olmadan alırız.
. “Chloroform (Trihalomethane veya THM) ve trichloroethylene (TCE)” uçucu ve yüksek derecede toksik (zehirli) maddelerdir. Ayrıca bu maddelere bir çok su kaynaklarında rastlanmaktadır.

Klorlu suyun riskleri:

Amerikan Ulusal Bilim Akademisinin raporlarına göre (1986) kanserden ölen 1000 hastadan 200’ünün ölümü, su-
da bulunan kirlilikler nedeniyledir.

Sudaki klor ve sağlık
Sudaki klor ve sağlık

• Dr. Julian Adams in araştırmalarına göre, Duş sırasında kullanılan suyun sıcaklığı ve basıncı arttığında sudaki kimyasalların buharlaşması artmaktadır. Sonuçlara göre duş suyunun sıcaklığı 42 derece civarında
olduğunda son derece toksik olan kloroform un % 80’i ve TCE (trichloretilen) % 80’i havada buharlaşmakta ve böylece buharlaşan klor, “TCE, benzen “ve digerleri solunum yoluyla akciğerlere alınarak oradan kan dolaşımına geçerek çeşitli sorunlara sebep olmaktadır.

Suyu kirleten bütün toksinlerin suyun içinde bulunması şart değildir. Yani suda klorun bulunması halinde diğer toksik maddelerde suda bulunacaktır. Çünkü, klor bazı organik maddelerle birleşerek içinde koloroform da bulunan THM’yi yani Trihalomethanı oluşturur. Amerikan Ulusal Bilim Akademisi raporlarına göre içme suyunun içinde buluna bilen maddelerin çogu toksik organik klor bileşikleridir.

Klorlu su: Klor ve cildimiz!

• Saç ve cildin en önemli bileşeni proteindir. Sudaki klor, saçtaki proteini asitlendirir. Böylece epiderm tabakası bozarak cildin kurumasına sebep olur. Bunun sonucunda saçların kırılması, çatallanması, kepeklenmesi, renk bozulması, saç ağarması, saç dökülmesi gibi sorunlarının zamansız ortaya çıkmasına sebep olur.

Pittsburgh Universitesi Toplum Sağlığı bölümü öğretim görevlisi, su kimyası uzmanı Prof. Dr. Julian Andermann
yaptığı çalışmaları paylaştı. 5 yılı aşkın çalışmalar sonucunda insan vücudunu etkileyerek kansere sebep olan klorun, içilen sudan ziyade duş ve yıkanma sırasında alındığı sonucuna varmıştır.

Klorlu su
Klorlu su

Su arıtıcılar!

Bu bilgilerin ışığında sudaki klorun kontrolünün ne derece önemli olduğunu anlıyoruz. Buna bağlı olarak geliştirilen su arıtma teknikleri ile sudaki kloru almak mümkündür. Ayrıca bu konuda aktif karbon içeren filtreler geliştirilmiştir. Evsel içme sularını evlerindeki şehir şebeke sularından içmeyi tercih eden insanlar bu
amaçla aktif karbon içeren su arıtıcılar kullanabilirler.

Ancak sadece kloru alan basit sistemler yerine yeni teknoloji ile geliştirilen biyolojik arıtım (bakteri ve mikroplan alan) yöntemleri kullanılabilir. Ayrıca kimyasal madde arıtım (ağır metaller ve organik kimyasallar) yapmak yetmez.

Semih Bulgur

l am a knowledge worker who works hard to make you informed about original knowledges from international sources!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock Detected

Merhaba. Sitemiz yoğun bir emeğin ürünüdür! Sitede dolaşmak için lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatın. Please Close The Ads Protector.