Mühendislik

Kalibrasyon nedir? Doğrulama ile arasındaki farklar nelerdir?

Kalibrasyon nedir? Doğrulama ile arasındaki farklar nelerdir | Kalibrasyon, Doğrulama ve Doğrulama Karşılaştırması genellikle karıştırılan konulardır. Kalibrasyon ölçüm hatasını bulmaktır. Gözlemlenen ölçüm hatasına göre doğrulama, tolerans dahilinde olup olmadığına (izin verilen hata) karar vermektir. Ardından, doğrulama ise yapılan ölçümlerden emin olmaktır. Bazı durumlarda doğrulama ve doğrulama karşılaştırması da yapılır.

Kalibrasyon nedir? Doğrulama ile arasındaki farklar nelerdir?

Kalibrasyon, belirli koşullar altında, ilk adımda ölçüm standartları tarafından sağlanan ölçüm belirsizlikleri ile ilgili göstergeler arasında bir ilişki kuran ve ikinci adımda, bir göstergeden ölçüm sonucu elde etmek için bu bilgileri kullanan işlem.

Ölçüm labaratuarı
Ölçüm labaratuarı

NOTLAR:

1 — Kalibrasyon bir deyimi, kalibrasyon fonksiyonu, kalibrasyon diyagramı, kalibrasyon eğrisi veya kalibrasyon tablosu ile ifade edilebilir. Bazı durumlarda, ilişkili belirsizlik ile endikasyonun katkı maddesi veya çarpanlı bir düzeltmeden oluşabilir.
2 — Kalibrasyon, genellikle ve yanlışlıkla ‘kendi kendine kalibrasyon’ olarak adlandırılan bir ölçüm sisteminin ayarlanması veya kalibrasyonun doğrulanması ile karıştırılmamalıdır.
3 — Bazen yukarıdaki tanımda tek başına ilk adım kalibrasyon olarak algılanır.

Kalibrasyon nedir? Belirsizlik değeri,

Kalibrasyon, belirli bir ölçüm cihazını standartla karşılaştırmaktır. Bu etkinlik, cihazın ölçüm hatasını belirlemek için bir misyon taşır. Bundan sonra, belirsizlik değerini dikkate almalısınız. Tüm sonuçları belgelemeyi de unutmayın.

Kalibrasyon belirli bir zaman aralığıyla (1 yıl veya daha fazla) düzenlenir.

Standart, kalibrasyon altındaki cihazdan daha doğru ölçüm değerleri verirler. Karşılaştırılan cihaza UUC (Kalibre Edilen Ünite) denir. Standart ölçüm aygıtı ayrıca uluslararası veya ulusal standartlara göre izlenebilir olmalıdır.

Kalibrasyon nedir? Örneğin:

Kadranlı kumpas veya dijital kumpas ile çalışan ana ölçer bloğun karşılaştırılması.
Çalışma ölçer bloğunu (alt sınıf) ana ölçer bloğuyla (daha yüksek değerli) karşılaştırma.
Basınç göstergesini ölü ağırlık test cihazıyla karşılaştırmak.
Bazen, anahtarı kullanarak ölçümü mikrometre gibi hatasına göre ayarlayabiliriz. Ancak bazen, ölçer bloğu istediğimiz gibi ayarlayamıyoruz. Ayarlamanın yapılması imkansızsa, ölçümü hata sapma değerine göre belirliyoruz.

Doğrulama nedir
Doğrulama nedir

Doğrulama;

Doğrulama, belirli bir öğenin belirtilen gereksinimleri yerine getirerek ve ölçüm belirsizliğini göz önünde bulundurarak objektif kanıt sağlanmasıdır. Yani kalibrasyonun kanıtlanması.

ÖRNEKLER

a) Talep edildiği gibi belirli bir referans materyalinin, ilgili miktar ve ölçüm prosedürü için homojen olduğunu, kütlesinin 10 mg olduğunu onaylayın.

b) Belirtilen performans özelliklerinin veya ölçüm sisteminin yasal gerekliliklerinin sağlanmış olduğunu onaylar.
c) Belirtilen bir hedef ölçüm belirsizliğinin karşılanabileceğinin onaylanması.

NOTLAR

1 — Ürün, örneğin bir işlem, ölçüm prosedürü, malzeme, bileşik veya ölçüm sistemi olabilir.
2 — Belirtilen gereksinimler, örneğin üreticinin teknik özelliklerinin karşılanması olabilir.
3 — Yasal metrolojide doğrulama, bir ölçüm cihazının muayenesi ve işaretlenmesi ve/veya bir doğrulama sertifikasının verilmesi ile ilgilidir.
4 — Doğrulama, kalibrasyon veya karşılaştırma ile karıştırılmamalıdır.
5 — Kimyada, ilgili varlığın veya faaliyetin kimliğinin doğrulanması, söz konusu varlığın veya faaliyetin yapısının veya özelliklerinin bir açıklaması…

Spesifikasyona uygunluk

Doğrulama, cihazın spesifikasyona uygun olup olmadığını değerlendirmektir. Cihazı kalibre ettiysek, ölçüm hatasını ve belirsizliğini dikkate almalıyız. Bu husus, cihazın hala tolerans dahilinde olup olmadığına (izin verilen hata) karar vermektir.

Tolerans dahilindeyse, geçer. Oysa toleransı içinde olmadığında başarısız olur.

Bunların yanında, belirsizlikler ve sapmaların bir kısmı cihazlardan veya operatörlerden kaynaklanabilir.

Karşılaştırma Doğrulaması

Karşılaştırma doğrulaması, belirtilen gereksinimlerin belirtilen kullanım için yeterli olduğu doğrulamaktır.

ÖRNEK;

Normalde sudaki azot konsantrasyonunun ölçümü için kullanılan bir ölçüm prosedürü, insan serumunda azot konsantrasyonunun ölçümü için de doğrulanabilir.

Doğrulama, cihazın amaçlanan kullanım için uygun olup olmadığını belirlemektir.

Kalibrasyon nedir? Doğrulama nedir?
Kalibrasyon nedir? Doğrulama nedir?

Kalibrasyon nedir? Doğru ölçüm cihazı

Dijital kumpas kalibrasyondan geçse de, dijital kumpas kesinlikle aşınmaları kontrol etmek için uygun değildir. Test göstergesinin silindir aşınması için kullanılması doğrudur. Ayrıca, dijital kumpas kağıt kalınlığını ölçmek için en iyi seçenek değildir. Kağıt kalınlığını ölçmek için, kağıt üzerindeki basıncı azaltmak için daha geniş bir örs yüzeyine sahip özel bir kalınlık göstergesi gereklidir.

Bazı durumlarda, ölçüm yapmak için bir standarda ihtiyaç vardır. Yordamı öğrenmek için ASTM işlem standart belgesini veya NIST sürümünü bulabilirsiniz. Örneğin, Çelik Sac Genişliğini Ölçmek için El Kumpaslarını Kullanmak için Standart Uygulama. Çelik sac ölçümünde kumpas kullanmak için standarda bağlı kalmanız gerekir.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock Detected

Merhaba. Sitemiz yoğun bir emeğin ürünüdür! Sitede dolaşmak için lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatın. Please Close The Ads Protector.