İnsan

Parapsikoloji nedir? Ne değildir? Freud ne demiş?

Parapsikoloji nedir? Freud ne demiş | Parapsikoloji, iddia edilen psişik fenomenleri kapsar. Telepati, önkoşul, kâhinlik, psikokinezi, nam-ı diğer telekinezi ve psikometride olduğu gibi anlamsız algı ve örneğin ölüme yakın deneyimler bu kapsamda düşünülebilir. Ayrıca eşzamanlılık, hayalet deneyimleri de parapsikoloji alanına girer. Ana akım bilim adamlarının büyük bir çoğunluğu tarafından sözde bilim olarak kabul edilmektedir. Çünkü kısmen, çoğaltılabilir ampirik bilimsel kanıtlardan yoksundur. Psikoloji ve ruh sağlığı bilimi içinde ne kadar yeri vardır, tartışılmaktadır! Ayrıca kanıtların eksikliğine ek olarak, parapsikolojik iddialar “bilimin geri kalanı olmadığı sürece” doğru olamaz. 

Parapsikoloji nedir?

Parapsikoloji içinde birçok alt başlık ihtiva eder. Bu başlıklarda yer alan konular şöyledir:

Telepati: Başka bir kimsenin zihinsel durumunun veya düşüncelerinin algılanmasıdır.
Durugörü: Bir eşyanın ya da olayın uzaktan algılanmasıdır.
Duruişiti: Hiçbir maddesel araç olmadan seslerin duyulması
Prekognisyon: Bir olay meydana gelmeden önce bilgisinin alınmasıdır.
Telekinezi: Herhangi bir araç olmadan maddenin hareket ettirilmesidir.

Ve ayrıca tekinsizlik olayları, kendiliğinden yanma (opar) olayları, ölümden sonra hayat, bedensiz varlıklarla iletişim (ruhsal gelişler), tekrar doğuş (reenkarnasyon), beden dışı deneyimler (astral seyahat), ölüme yakın deneyimler, ruhsal şifa ve kansız ameliyatlar, değiştirilmiş şuur hålleri, Kirlian fotoğrafçılığıda bu kapsamda düşünülebilir.

Para psikoloji hayaller!
Para psikoloji hayaller!

Üç tür olağan dışı olay!

Parapsikoloji, insan deneyimiyle ilişkili üç tür olağandışı olayın (ESP, zihin-madde etkileşimi ve hayatta kalma) bilimsel olarak incelenmesidir. Bu fenomenlerin varlığı, eski paradigma tarafından önerilen katı öznel/nesnel ikilemin bir zamanlar düşünüldüğü kadar net olmayabileceğini göstermektedir. Bunun yerine, bu fenomenler mümkün olanın bir spektrumunun bir parçası olabilir. Bazı olaylar ve deneyimler zaman zaman tamamen öznel ve tamamen nesnel arasında yer alır. Bu tür fenomenlere “anormal” diyoruz, çünkü mevcut bilimsel modeller içinde açıklanması zordur.

Parapsikoloji sadece üç genel kategoriden birine giren anomalileri inceler: ESP (terimleri aşağıda tanımlanmıştır), zihin-madde etkileşimi (psikokinezi olarak bilinmektedir) ve ölüme yakın deneyimler, hayaletler ve reenkarnasyon dahil olmak üzere bedensel ölümden sonra hayatta kalmayı düşündüren fenomenler.

Bu günlerde bir çok parapsikolog, daha fazla araştırmanın sonunda bu anomalileri bilimsel terimlerle açıklayacağını ummaktadır. Ancak mevcut bilimsel bilgi birikiminin önemli (devrimci denebilecek) genişlemeler olmadan tam olarak anlaşılıp anlaşılamayacakları açık değildir. Diğer bazı araştırmacılar ise, mevcut bilimsel algı ve hafıza modellerinin parapsikolojik fenomenlerin bir kısmını veya tamamını açıklamak için yeterli olduğu görüşünü benimsemektedir.

Parapsikoloji ne değildir?

Medyanın sıklıkla ima ettiği gibi parapsikoloji “paranormal bir şeyin” veya tuhaf bir şeyin incelenmesi değildir. Parapsikoloji astroloji, UFO’lar, Koca Ayak’ı aramak, Loch Ness canavarı, paganizm, Satanizm, vampirler, simya veya büyücülükle de ilgilenmez.

Birçok bilim adamı parapsikolojiye büyük şüpheyle bakmıştır. Çünkü terim çok çeşitli gizemli fenomenler, marjinal konular ve sahte bilim ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca Parapsikoloji uygunsuz bir şekilde, çok çeşitli “psişik” şovmenler, sihirbazlar ve sözde “paranormal araştırmacılar” veya “paranormalistler” ile bağlantılıdır. Buna ek olarak, kendini “psişik uygulayıcılar” olarak ilan edenler parapsikolog olarak adlandırıyorlar, ancak yaptıkları şey aslında o değil.

FREUD NE DEMİŞTİ?

Sigmund Freud, yüzyılımıza damgasını vurmuş bir bilim-kültür insanıdır. Sonradan anlaşılsa, eleştirilse de bu niteliği değiştirilemez. Freud ne demişti? Freud’un dediği şudur. İnsanın görünen davranışları, görünmeyen etkilenmelerin ve bu etkilerin birikmesi ile oluşabilir. İnsanın görünen davranışları bilinçli davranışlarıdır. Ve bunların hepsinin bir yönden parapsikoloji ile de ilişkisi olabilir.

Oysa bu davranışların altında çocukluk döneminden başlayan etkilerin oluşturduğu daha geniş bir bilinçdışı vardır. Bilinçdışından kaynaklanan etkiler, insanın görebildiğimiz davranışlarının temeldeki etkenleridir. Freud’un kuramına göre, kişilik üç ana sistemden oluşur: 1d, Ego ve Süperego… İnsanın doğuştan var olan içgüdülerini de içeren sistemdir. İnsanın bedensel açlığı, cinsel gereksinmesi bu tür dürtülerdir. Bu dürtüler, insanı bu açlığın doyurulması için dürterler. Bu dürtülerin doyurulması hazdır.

Para psikoloji nedir?
Para psikoloji nedir?

Parapsikoloji ve Ego

Ayrıca dürtülerin doyurulmaması elemdir. Ego, bu dürtülerin nasıl karşılanacağının gerçekçi yanıtıdır. Açlık nasıl giderilecektir? Cinsel gereksinme nasıl karşılanacaktır? Ego, bu ilkel isteğin, gerçekçi dünyada nasıl karşılanacağının yanıtıdır. Süperego, id, toplumsal değerlerin insan ruhundaki temsilcisidir. Süperego, id, dürtülerinin nasıl karşılanacağına ilişkin uygun, uygunsuz, doğru, yanlış, haklı, haksız ayrımının yargıcıdır.

İd ister, ego çözüm arar. Süperego doğruyu yanlıştan ayırır. Id’in, egemenliği sorumsuzluktur, şımarıklıktır, bencilliktir. Ego’nun egemenliği kendini kayırmaktır, kurnazlıktır, elde etmenin yollarını bulmaktır.

Semih Bulgur

l am a knowledge worker who works hard to make you informed about original knowledges from international sources!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock Detected

Merhaba. Sitemiz yoğun bir emeğin ürünüdür! Sitede dolaşmak için lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatın. Please Close The Ads Protector.