İnsan

Parapsikoloji nedir? Freud ne demiş?

Parapsikoloji nedir? Freud ne demiş | Parapsikoloji, iddia edilen psişik fenomenleri kapsar. Telepati, önkoşul, kâhinlik, psikokinezi, nam-ı diğer telekinezi ve psikometride olduğu gibi anlamsız algı ve örneğin ölüme yakın deneyimler bu kapsamda düşünülebilir. Ayrıca eşzamanlılık, hayalet deneyimleri de parapsikoloji alanına girer. Ana akım bilim adamlarının büyük bir çoğunluğu tarafından sözde bilim olarak kabul edilmektedir. Çünkü kısmen, çoğaltılabilir ampirik bilimsel kanıtlardan yoksundur. Psikoloji ve ruh sağlığı bilimi içinde ne kadar yeri vardır, tartışılmaktadır! Ayrıca kanıtların eksikliğine ek olarak, parapsikolojik iddialar “bilimin geri kalanı olmadığı sürece” doğru olamaz. 

Para psikoloji hayaller!
Para psikoloji hayaller!

Parapsikoloji nedir?

Parapsikoloji içinde birçok alt başlık ihtiva eder. Bu başlıklarda yer alan konular şöyledir:

Telepati: Başka bir kimsenin zihinsel durumunun veya düşüncelerinin algılanmasıdır.
Durugörü: Bir eşyanın ya da olayın uzaktan algılanmasıdır.
Duruişiti: Hiçbir maddesel araç olmadan seslerin duyulması
Prekognisyon: Bir olay meydana gelmeden önce bilgisinin alınmasıdır.
Telekinezi: Herhangi bir araç olmadan maddenin hareket ettirilmesidir.

Ve ayrıca tekinsizlik olayları, kendiliğinden yanma (opar) olayları, ölümden sonra hayat, bedensiz varlıklarla iletişim (ruhsal gelişler), tekrar doğuş (reenkarnasyon), beden dışı deneyimler (astral seyahat), ölüme yakın deneyimler, ruhsal şifa ve kansız ameliyatlar, değiştirilmiş şuur hålleri, Kirlian fotoğrafçılığıda bu kapsam düşünülebilir.

FREUD NE DEMİŞTİ?

Sigmund Freud, yüzyılımıza damgasını vurmuş bir bilim-kültür insanıdır. Sonradan anlaşılsa, eleştirilse de bu niteliği değiştirilemez. Freud ne demişti? Freud’un dediği şudur. İnsanın görünen davranışları, görünmeyen etkilenmelerin ve bu etkilerin birikimlerinin ömrüdür. İnsanın görünen davranışları bilinçli davranışlarıdır. Ve bunların hepsinin bir yönden parapsikoloji ile de ilişkisi olabilir.

Oysa bu davranışların altında çocukluk döneminden başlayan etkilerin oluşturduğu daha geniş bir bilinçdışı vardır. Bilinçdışından kaynaklanan etkiler, insanın görebildiğimiz davranışlarının temeldeki etkenleridir. Freud’un kuramına göre, kişilik üç ana sistemden oluşur: 1d, Ego ve Süperego… İnsanın doğuştan var olan içgüdülerini de içeren sistemdir. İnsanın bedensel açlığı, cinsel gereksinmesi bu tür dürtülerdir. Bu dürtüler, insanı bu açlığın doyurulması için dürterler. Bu dürtülerin doyurulması hazdır.

Para psikoloji nedir?
Para psikoloji nedir?

Ayrıca dürtülerin doyurulmaması elemdir. Ego, bu dürtülerin nasıl karşılanacağının gerçekçi yanıtıdır. Açlık nasıl giderilecektir? Cinsel gereksinme nasıl karşılanacaktır? Ego, bu ilkel isteğin, gerçekçi dünyada nasıl karşılanacağının yanıtıdır. Süperego, id, toplumsal değerlerin insan ruhundaki temsilcisidir. Süperego, id, dürtülerinin nasıl karşılanacağına ilişkin uygun, uygunsuz, doğru, yanlış, haklı, haksız ayrımının yargıcıdır.

İd ister, ego çözüm arar. Süperego doğruyu yanlıştan ayırır. Id’in, egemenliği sorumsuzluktur, şımarıklıktır, bencilliktir. Ego’nun egemenliği kendini kayırmaktır, kurnazlıktır, elde etmenin yollarını bulmaktır.

Semih Bulgur

Uluslar arası kaynaklardan Dünya kadar orijinal bilgiyi size ulaştırmak için çalışan bir bilgi işçisiyim! l am a knowledge worker who works hard to make you informed about original knowledges from international sources!

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam Engelleyici Algılandı

Merhaba. Sitemiz yoğun bir emeğin ürünüdür! Sitede dolaşmak için lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatın. Please Close The Ads Protector.