İnsan

Lezbiyen Nedir? Kadınlarda Homoseksüellik Hastalık mıdır?

Lezbiyen Nedir? Kadınlarda Homoseksüellik Hastalık mıdır |  Yalnız kendi cinsinden olan kimselere cinsel yakınlık duyan insanlara homoseksüel denir. Patolojik olarak homoseksüel kadınlara sevici adı verilir. Sevici kadınlar erkeklerden iğrenme ve tiksinti duyarlar. Sevicilik bazen normal cinsel eğilimlere veya iki cinse de yakınlık duymaya yönelmek ancak bunu başaramamaktır.

Kadınlarda homoseksüelite
Kadınlarda homoseksüelite

Lezbiyen Nedir? Kadınlarda Homoseksüellik Hastalık mıdır?

Bazı kadın homoseksüeller bir aşık bulma veya evlenme denemelerine girerler. Bu ilişki onlara hiçbir zevk vermez ve kadınlık görevlerini tamamen bırakırlar.

Nedenleri

Homoseksüelliğin gelişimi gözle görülemez ve hiçbir kanuna uymaz. Homoseksüellik kendi kendine başlayan ve gelişen bir olaydır. Bazı ruh doktorları homoseksüelliğin nedenini anne ile babanın birbirleriyle kıyaslanması olarak kabul ederler.

Babaya karşı ilginin ağır bastığı durumlarda kız çocukta değişmeler görülür. Babasıyla özdeşleşmeye başlar, davranışları ve karakteri yavaş yavaş değişerek babasına benzemeye başlar. Bu onun elinde olmadan yaptığı bir şeydir, bir içgüdüdür.

Sonuçta kadın erkekleşmeye karşı bir eğilim gösterir. Ve kadın kendi öz cinsine karşı bir istek, bir arzu
duymaya başlar, bunu engelleyemez. Bunun sonucunda homoseksüellik oluşur. Eğer babayla özdeşleşmeye
daha geç başlarsa ve özdeşleşme aşırı derecede değilse, babayı taklit yerine ona karşı cinsel bir arzu besler. Ve
böylece kadınlık şartlarını kabul eder.

Lezbiyen nedir? Kadınlara ilgi duymak
Lezbiyen nedir? Kadınlara ilgi duymak

Lezbiyen Nedir? Heteroseksüellik

Ancak heteroseksüel pozisyona giremez. Psikanalist Görüşler Çocukluğunda anne sevgisini, anne şefkatini tam
olarak tadamamış, eksikliğini duymuş ve annesiyle yakın dostluk kuramamış kadınlar homoseksüelliğe meyilli olabilirler.

Ve bu devrede ilişkilerinde sevgi yerine bazı tatsız durumlar geçmişse anneye karşı duyulan nefretle birlikte, anneyle babanın karşılaştırılması daha da artar. Bu kin anne ne kadar güzel ve çekici olarak tanıtılırsa tanıtılsın geçmez ve baba devamlı olarak ayırt edilir.

Kadında penis olmadığı için kendini değersiz görmeye başlar. Bazı psikiyatrlara göre bu nefretin temelinde kızda penis yokluğu yatmaktadır. Ve kadına karşı eğilim göstererek bu eksikliğini kapatmak ister.

Homoseksüel kadınlarda rastlanan tipler

Günümüzde sevicilik (kadınlarda homoseksüellik), erkekler arasındaki homoseksüellik kadar yaygındır. Kadın
homoseksüellere sevici, lezbiyen veya safist denir. Lezbiyen kelimesi Lesbos adasından gelmektedir. Lesbos (Midilli) adasının ilginç bir hikâyesi vardır.

İsa’nın doğumundan önce VII. yüzyılda ünlü Safo, bu adada bütün homoseksüel kadınları bir araya toplamıştır. Bundan dolayı, bu tip kadınlara lezbiyen ya da safist denir. Safist ismi, ünlü Safo’dan gelmektedir.

Kadınlar arası cinsel yakınlık
Kadınlar arası cinsel yakınlık

Lezbiyen Nedir? Lezbiyenler iki gruba ayrılır.

İlk gruptakiler kendilerini erkek olarak kabul ederler. Yani aktif olarak rol yaparlar ve eş cinslerini orgazma ulaştırırlar.

İkinci gruptakiler ise pasifdirler eş cinsleriyle beraber olmayı arzularlar. İlk gruptakiler tam homoseksüeller grubuna girerler.

İkinci gruptakiler ise daha çok karı koca hayatına uyum sağlayamayanlar, cinsel yaşantıda aradığını
bulamayanlar, bunalıma düşen ve mutsuz olanlardır. Bu tür kadınlar, erkeklerle ilişki kurmaya çekinirler.

Çünkü ancak kendi kendilerine cinsel tatmin olabilir ve ikili mastürbasyonu
daha ilginç bulurlar. Homoseksüel kadınlar erkeklerden nefret ederler, onlardan tiksinirler. Böyle kadınların normal hale döndürülmeleri çok zor hatta olanaksızdır.

İki Tip Homoseksüellik

  • Birinci tipteki homoseksüeller, erkekleşmiş kadınlardır. Giyimleri, hareketleri ve karakterleri aynı erkeğe benzer. Sportif bir yapıları vardır ve erkeklerin çalıştıkları meslekleri seçerler. Bu tipteki kadınlar, bir başka kadına
    sahip olmak ve onu idare etmek isterler. Erkekliği benimserler ve erkek gibi yaşarlar. Bu onların ellerinde olmadan yaptıkları bir şeydir.
  • Fakat erkek gibi davranan, erkek gibi yürüyen her kadını lezbiyen olarak kabul etmemek gerekir. İlk gruptaki lezbiyenlerin, annelikle hiçbir ilgileri yoktur. Hamilelik, bebek ve çocuk kelimeleri onlar için hiçbir şey
    ifade etmez. Bu konulara karşı tiksinti duyarlar. Çocukları sevmezler. Bu nefret hissini adet kanamalarına karşı
    da hissederler.
  • Emziren kadınları seyretmekten nefret ettikleri halde, kendi göğüslerinden utanç duymazlar.
Lezbiyenlik hastalık mıdır?
Lezbiyenlik hastalık mıdır?

Lezbiyen Nedir? Aşkta Hayal Kırıklığı

Heteroseksüel aşkta hayal kırıklığına uğramış birçok kadın, bu sorunun çözümünü ikili mastürbasyonda aramaktadır. İkinci tipteki homoseksüelleri, normal kadınlardan ayırt etmek zordur. Bu tür kadınlarla, normal kadınlar karşılaştırıldıkları vakit, dikkati çekecek hiçbir özelliğe rastlanmaz.

Bu tür homoseksüeller daha pasiftirler. Bir başka kadının ilgisinden ve onun tarafından sevilmekten hoşlanırlar. Yumuşak ve duygusaldırlar. Erkekleri sevmezler. Erkeğin hareketleri onlar tarafından barbarlık olarak nitelendirilir.

Kadın kadına ilişkiler onlara çok büyük bir zevk verir ve hiçbir şeyden bu kadar büyük bir zevk duymazlar.

Lezbiyen Nedir? Sevicilik

Sevicilik bir duygu, bir fiziksel yaklaşım, bir etkileşimdir. Ancak üremeye yeterli değildir. Uzmanlara göre seviciliğin çıkış noktası Amazonlardır. Mitolojide çok ayrıntılı söz edilen Amazonlar için tarihçi Heredot şöyle demektedir.

“Onlar erkek gibi idi… Savaşırlar, dünyaya kafa tutarlardı… Ve hep kadın kadına yaşarlardı..”

Tarihte görülen, bir başka önemli sevici ise Safo’dur. Eski Yunan döneminde yaşamış olan Safo, yaşamı ve yapıtlarıyla bu ilişkilerin önderi sayılmıştır. Tıpta bile sevicilik adı ondan alınmış, bu tarz ilişkilere giren kadınlar “safist” diye tanımlanmıştır.

Batının ünlü bilim adamlarından Dr. Carl Stolzenberg bu konuda şöyle demektedir: “Bunlar in sanların doğuştan beri içinde olan duygulardır. İnsanlar kalıtım ve bilgi aktarım yolu ile, çocuklarını kurdukları düzenlerine göre koşullandırırlar. Bir çeşit baskı sayılan bu koşullandırma, rahat bir ortam bulunca açığa çıkar.” İşte, homoseksüellik dediğimiz budur. Bunların yanında homoseksüellerin buluşma yerleri çok çeşitli olabilmektedir.

Lezbiyen nedir?
Lezbiyen nedir?

Sonuç

Günümüzde erkekler arasında görülen homoseksüellik kadınlar arasında görülen homoseksüelliğe oranla daha büyük önem taşır. İçinde bulunduğumuz asır, lezbiyenlere homoseksüellerden daha fazla anlayış göstermektedir. Aslında hiç kimse kadın kadına bir ilişki düşünememektedir. Bunu göstermelik bir olay olarak kabul etmektedirler.

Hatta seksologlar, şairler ve romancılar bile bu temaları gayet kapalı ve dikkatli bir şekilde işlemişlerdir. Herkes bu gerçeğe gözlerini kapamaktadır. Sanki her şey yalnız erkeklik organının olmasına bağlıymış gibi, erkeklik organı olmadan gerçekleşen sevişme taklit olarak görülür.

Semih Bulgur

l am a knowledge worker who works hard to make you informed about original knowledges from international sources!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock Detected

Merhaba. Sitemiz yoğun bir emeğin ürünüdür! Sitede dolaşmak için lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatın. Please Close The Ads Protector.