Faydalı Bilgiler

Tarihte ilkler! Dünyadan ve Türkiye’den ilkler, ilk okuyan siz olun!

Tarihte ilkler ! Dünyadan ve Türkiye’den ilkler, ilk okuyan siz olun | İlk tükenmez kalem, ilk ehliyet, ilk kağıt, ilk dolmuş, ilk hava alanı, ilk saat hepsi hakkında bilgi burada! Her şeyin ilki güzel ve önemlidir. Ayrıca ilkler unutulmaz!

Tarihte ilkler ! İLK TÜKENMEZ KALEM NASIL BULUNDU?

Tükenmez kalem günümüzde oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu kalemleri ilk kez 1938 yılında Macar heykeltıraş ve gazeteci Lasalo Bira bulmuştur. Daha sonra 11 Haziran 1943’de “mürekkep damlatmayan kalem” adıyla patentini kendi üzerine almıştır. Yaygın bir biçimde kullanılması ise 1958 yılında Bic firması tarafından üretilmesiyle gerçekleşti. Ve bu kalemler bir yılda 58.000.000 adet satıldı.

"<yoastmark

İLK EHLİYET NASIL VERİLDİ ? Tarihte ilkler !

1893 tarihinde Paris Emniyet Müdürlüğü, bir bildiri yayınlamıştır. Buna göre, kendilerinin vereceği sürücü belgesi olmadan kimsenin araba süremeyeceği bildirilmekteydi. Bunun üzerine insanlar, bir direksiyon imtihanına tabi tutularak ehliyet alabildiler.

TÜRKİYE’DE İLK DOLMUŞ HANGİ HATTA ÇALIŞTI?

Türkiye’nin ilk dolmuşları; 1939 sonuna kadar Karaköy-Eminönü ve Kadıköy-Haydarpaşa arasındaki kayıklardı. Ayrıca kayıkçılar, “Dolmuşa biiir!” diye müşteri çağırırlardı. Bu dolmuşlar, taksicileri de özendirdi. Belediyeden bunun için izin istediler. Başvuru uzun müzakerelerden sonra 27 Aralık 1939’da nihayet kabul edilmiştir. Böylece İstanbul’da dolmuşlar başlamış oldu. Dolmuş fiyat tarifesi şu şekilde belirlenmişti:

Eminönü-Taksim: 12,5 kurus
Eminönü-Şişli: 15 kuruş
Eminönü-Kasımpaşa: 10 kurus
Beyazıt-Şehremini: 75 kurus
Beyazıt-Atikali: 5 kurus

İLK KAHVE NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Kahveyi ve yararlarını ilk bildiren kişi İbn-i Sina’dır. Kahve M.S. 1000 yılında  keşfedildikten sonra adı “bunc” oldu.
Kahve yüzyıllar boyunca, tıpta ilaç olarak kullanılmıştır. Daha sonra kahve 16. yy’dan itibaren insanlar tarafından kullanılan keyif verici, sosyal bir içecek oldu.

Tarihte ilkler, ilk kahve!
Tarihte ilkler, ilk kahve!

İLK KÂĞIT NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Kâğıdın bulunmasından önce insanlar yazıları taş levhalara, balçık kalıplara ve tahta üzerine yazıyorlardı. Daha sonra M. Ö. 3500 yıllarında Mısırlılar, papirüs kamışlarından bir tür kâğıt elde etmeyi başardılar. Ama ilk kâğıdı M.Ö. 2. yy’da Çinliler yaptı. Endülüs Emevileri 711 yılında İspanya’yı fethettiler. Bunun üzerine de kâğıt, Avrupa’ya geçti.

İLK SAAT NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

İlk saatin tarihi çok eski devirlere dayanmaktadır. Hz. Yusuf (a.s.) Mısır’da zindandayken namaz vakitlerini tespit amacıyla bulmuştur. Bununla birlikte ilk saatler kum, su ve güneş saatleriydi. Ayrıca Harun Reşid, Şarlman’a  geliştirilmiş bir su saati gönderdi.

İLK GÜNLÜK GAZETE HANGİSİDİR?

İlk gazete “E. Zeitungen” adıyla yayımlandı. T.Ritzseh 1650 yılının temmuz ve eylül ayları arasında Almanya’da ilk gazeteyi yayımlandı. Ayrıca üzerinde tarih yerine sıra numarası bulunan bu gazetenin ilk sayıları hâlen İsveç’te muhafaza edilmektedir.

İLK TELEFONU KİM YAPMIŞTIR?

İletişimi net bir şekilde aktaran ilk telefon cihazı C. S. Teinter ve A. G. Bell tarafından icat edilen Radyopan adlı aygıttır. Bununla ilk denemeyi 1880’de Washington’da gerçekleştirdiler.

Tarihte ilkler, ilk telefon!
Tarihte ilkler, ilk telefon!

İLK FİLM KİRALAMA ŞİRKETİ NASIL KURULDU?

İlk şirket 1902 yılında ABD’nin San Francisco kentinde, Harry Mites tarafından kuruldu. Önceleri sinemacılar, gösterecekleri filmi satın almak zorundaydılar. Ayrıca film ücreti de, makara başına 100 dolar idi. Miles şirketini kurduktan sonra haftalık 50 dolardan film kiralamaya başladı. Böylece daha dördüncü haftanın sonunda %100 kara geçmiş oluyordu. Avrupa’da ilk film kiralama firması ise 1904 yılında Londra’da Wilterda Kinema Supply Co. Adıyla hizmete girdi.

İLK AT NE ZAMAN EHLİLEŞTİRİLDİ?

Atların ilk kez ehlileştirilmelerinin yaklaşık 6500 yıl önce Ukrayna’da gerçekleştirildiği sanılıyor. Bugün dünyada ehlileştirilmiş at sayısının 75 milyon olduğu sanılıyor.

İLK KAĞIT İMALATI;

Medeniyet tarihi uzmanlarından Will Duran, “Historie De Civilization” adlı külliyatında bu mesele hakkında şöyle yazmaktadır.

“İslam aleminde ilk kâğıt imalathanesi, miladi 794 tarihinde Harun-ur Reşid in vezirinin oğlu olan El Fazıl tarafın-
dan Bağdat’ta açıldı. İmalat usulü de Araplar tarafından da İtalya ve Fransa’ya geçti.”

M.S. 105 tarihinden itibaren Çin’de kağıt kullanıldığını görüyoruz. Bununla birlikte kağıdı 707 tarihinde Mekke’de, 800 tarihinde Mısır’da, 905’de İspanya’da, 1100’de Bizans’ta, 1202’de Sicilya’da, 1228’de Almanya’da ve 1309’da İngiltere’de görüyoruz. Bu yeni buluş gittiği her yerde kitap imalatını kolaylaştırdı. Ayrıca Yakubi’nin izahına göre; kendi devrinde, yani 891 tarihinde Bağdat’ta 100’den fazla kitapçı dükkânı vardı.

İLK UÇAK PİSTİMİZ NEREDE KURULDU?

1 Haziran 1912’de kurulan Hava Kuvvetleri, İstanbul’da Yeşilköy yakınlarında Safraköy’de (Sefaköy) bir hava okulu
açtı. Daha sonra burada eğitim görecek olanlar, istekli subaylar arasından seçildi. Süvari Teğmeni Fesa Bey ile istihkam üsteğmeni Yusuf Kenan Bey, Parise ünlü Fransız Havacısı Bleriot’un okuluna gönderildi.

Mahmut Şevket Paşa, havacılığa büyük önem veriyordu. Onun girişimi ile Sefaköy’de 16 m yüksekliğinde iki hangar inşa edildi. Ayrıca, 700 km x 1500 m boyutlarındaki bir çayır, tayyarelerin iniş ve kalkışlarına uygun hale getirildi. Daha sonra Şubat ayında Fransa’dan satın alınan bir kişilik “R.E.P.”, iki kişilik “Depardussin” tipi iki tayyare ile öteki havacı adaylarının çalışmalarına başlanmıştır. Amaç, bu iki uçakla hava saldırıları düzenlemekti. O günlerin uçakları hantal, kaba görünüşlü ve cılızdı. Kanatları da gövdeleri de ahşap üzerine gerilmiş muşambalardan oluşuyordu.

İlk uçak pisti!
İlk uçak pisti!

Tarihte ilkler: İLK ATOM BOMBASI DENEMESİ NEREDE YAPILMIŞTIR?

1945’te; dünyanın ilk atom bombası denemesi New Meksico’daki (ABD) Los Alamos çölünde yapılmıştı. James Chadwick adlı bilim adamının 1932’de Nötron’u bulmasının ardından atom enerjisinden bir silah olarak yararlanma fikri doğmuştur.

II. Dünya Savaşı sürerken, Amerika’da bu konuyla ilgili araştırmalara hız verilmiştir. Ayrıca bu projenin adına da “Manhattan Tasarısı” denmişti. İlk atom bombası, ünlü Fizikçi Robert Oppenheimer başkanlığında, büyük bir gizlilikle geliştirildi. Çelik bir ayak üzerine yerleştirilerek patlatılmıştı. 20 gün sonra bir benzeri, Japonya’nın Hiroşima kentine atılacaktır.

İLK ORG NEREDE ORTAYA ÇIKMIŞTIR?

Orgun atasının, Çinliler’in eski ağızlı orgu olan “Çeng” oldugu sanılıyor. Romalılardan bilindiği kadarıyla İskenderiyeli Ktesibios (M.Ö. 11. Wy) ilk orgu geliştirdi. Bizans imparatoru Constantinus, ilk orgu Fransa Kralı Kısa Pepine 757’de göndermiştir. Org, kilisede ancak X. yy’da yer aldı. Toledo Katedralindeki org (İspanya), “Karl V. Orgu” adı verilen ünlü büyük orgdur.

Tarihte ilkler: İLK OLİMPİYAT OYUNU NEREDE YAPILMIŞTIR?

İlk olimpiyat oyunları resmî olarak Zeus onuruna M.Ö. 776 yılında yapılmıştır. Adını; düzenlendiği yerden, Eski Yunanistan’daki Olympia sitesinden almıştır.

İlk olimpiyatlar
İlk olimpiyatlar

İLK SAVAŞ NE ZAMAN ÇIKMIŞTIR?

İnsan olarak tam 6.000 yıldır birbirimizi yiyoruz. İlk savaş M.Ö. 3600 yılında çıkmıştır. Son savaş ise Körfez’de patladı. Bugüne kadar ş insanlar 14.361 savaş yapmıştır. Bununla birlikte tüm tarih boyunca da savaşlarda 4 milyara yakın insanın öldüğünü tahmin edilmektedir.

Tarihte ilkler: DÜNYADA İLK UÇAN ADAM KİMDİR?

Giritli mimar Daidalos’un oglu Ikaros, dünyada ilk uçan adam olarak ün bırakmıştır. Kral Minos baba ve oğulu Labyrinthos’ta zindana kapattı. Daha sonra Daidalos oradan çıkmanın ve kaçıp kurtulmanın çarelerini aramıştır. Yıllarca çalıştıktan sonra ikisi için çok güzel kanatlar imal etmiştir ve onları balmumuyla sırtlarına tutturmuştur.

Uçmadan önce de Ikaros’a ne aşağıdan uçmasını, ne de çok yukarıdan açrak güneşin ışınlarına yakın gelmesini tavsiye etmiştir. Buna rağmen havalandıktan sonra İkaros, onun sözünü dinlememiştir. Başarısından dolayı kibre kapılmış ya da şımararak yükseldikçe yükselmiş. Böylece Güneş’in ışınlarına umursamamış ve onu yendiğini özgürlüğe kavuştuğunu sanmıştır.

Böylece Helips’u hor görme suçunu da işlemiştir. Güneş tanrısı onun kanatlarını tutan balmumunu eritmiştir. Daha sonra İkaros da tepetaklak denize düşmüş ve boğulmuştur. Böylece Ege’de Sisam Adası’nın çevresindeki denize, İkaros Denizi denmiştir. Ondan sonra İkaros’un eşsiz serüvenlerinden çağdaş sanatçılar esinlenmiştir. Bunların
arasında en etkili, ilginç eseri yaratan ortaçağ ressamı Brueghel olmuştur.

İlk uçan adam
İlk uçan adam

Tarihte ilkler nelerdir? MORFİNİN, İLK KULLANIM AMACI NEYDİ?

Morfin, uyuşturucu bir maddedir. İlk olarak ağrıları ve öksürüğü dindirmekte kullanılırdı. Beyaz billur hâlinde olan
morfin, bir alkolittir. Morfin’nin ham maddesi Haşhaştır. Ayrıca ilk olarak 1804’te elde edilmiştir. 1927’de yapı formülü bulunmuştur. Şiddetli ağrıları dindirmekte kullanılan morfin, insanda büyük bir rahatlık hissi uyandırır.

Buna aldanılarak sık sık alınırsa alışkanlık yapar. Morfine alışmış insana “morfinman” denir. Tedavi olmazlarsa bu alışkanlık onları ölüme götürür.

ABD ORDUSUNDA ÖLEN İLK KADIN ASKER KİMDİR?

ABD ordusunda, ilk kez bir kadın asker yaşamını yitirdi. 19 yaşındaki Jessica Lynch’in 507. Bakım Birliği’ğinde görev yapıyordu. Konvoyu, 24 Nisan 2003 tarihinde, Iraklı askerlerce pusuya düşürülmüştür. Daha sonra çıkan çatışma sonucunda 7 Amerikalı ölmüş, 5’i ise esir olmuştur. Ayrıca Jessica fakir bir ilenin kızıydı. İş bulamadığı için orduya girmişti. Daha sonra öğrenildiğine göre Jessica’nın ağabeyi de bir askerdi.

 

 

 

 

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam Engelleyici Algılandı

Merhaba. Sitemiz yoğun bir emeğin ürünüdür! Sitede dolaşmak için lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatın.