Faydalı Bilgiler

Kısaltmalar ve Anlamları, Yaygın Kullanılanlar

Yaygın Kullanılan Kısaltmalar ve Anlamları | Kısaltmalar, kısaltılmış sözcük biçimleri veya uzun ifadelerin kısa halleridir. Bunları, Cadde-Cad. veya Sokak-Sok. Müdür-Md. Askere Alma-ASAL, TMMO – (Türkiye Metalürji Mühendisleri Odası) gibi adlarda veya başlıklarda yaygın olarak görmekteyiz. Kısaltmalar, kelimesinin kısa versiyonu olarak daha az kullanılmaktadır. Ancak onlarla hayatın hemen hemen her disiplininde ve alanında karşılaşmaktayız.

Yaygın Kullanılan Kısaltmalar ve Anlamları

Birden fazla kısaltma türü vardır. Mesela, Nato (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) gibi uzun bir isimin veya ifadenin ilk harflerinden oluşan yeni bir kelimedir. Ayrıca uzun bir ifadenin ilk harfleriyle kısaltıldığı ancak harflerin tek tek telaffuz edildiği, yeni bir kelime olmadığı bir türü de vardır. Örneğin, FBI’ın (Federal Soruşturma Bürosu) anlamına gelmesi gibi. Bir kısaltma türü olarak kabul edilebilir.

ABD, New York için NY gibi 50 eyaletin kısaltılmış formları gibi köklü kısaltmalar da vardır. Yaygın olarak kullanılan ve daha çok basında karşılaşacağınız bazı kısaltmaları aşağıda toparlamaya çalıştık.

BASINDA KULLANILAN KISALTMALAR

Basında verilen haberlerde okuyucuya kolaylık olması için uluslar arası anlaşmaların, komitelerin, kurumların kısaltmaları yer alır. Bu kısaltmalar kuruluşların simgesidirler ve hafızamızda bu şekilleriyle yer etmişlerdir: TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi), TCDD (Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryollari), BM (Birleşmiş Milletler), ABD (Amerika Birleşil Devletleri), AB (Avrupa Birliği) gibi.

Ancak gazete sütunlarında yer alan bazı kısaltmalar -hele aradan uzun bir süre geçmişse- hatırlarda kalmayabilir. Çoğu zaman okur, açık yazılımı verilmeyen bu gibi kısaltmaları ne anlama geldiği konusunda zorlanır. Bu gibi hallerde önce açık ismi yazılması sonra kısaltmaya başvurulması gerekir

Gazetelerdeki Kısaltmalar ve Anlamları

Örneğin; İngiltere Seyahat Acenteleri Birliği (ABTA) gibi. Bu gibi kuruluşların kısaltmalarını ve açık anlamlarını yayımlayarak sizlere yardımcı olacağımızı umuyoruz.

Kısaltmalar ve anlamları
Kısaltmalar ve anlamları

AB – Avrupa Birliği
ABD – Amerika Birieşik Devletleri (U.S.A.)
ABTA – İngiltere Seyahat Acenteleri Birliği
AGİAD – Adana Genç işadamları Derneği
ASİAD –  Ankara Sanayici İşadamları Derneği
ATSO – Antalya Ticaret ve Sanayi Odası
ATİAD – Avrupa Türk İşadamları ve Sanayicileri Derneği
CE – Communautée Européen (Avrupa Standardına Uygunluk)
CESCE – Danışmanlık Hizmetleri Avrupa Komitesi
DEG – Alman Geliştirme ve Yatırım Kurumu
DEIK –  Dış Ekonomik ilişkiler Konseyi
DİE –  T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Endüstrisi
DLHI –  Devlet Liman Hizmetleri
DTO –  Deniz Ticaret Odası
EBRD –  Avrupa Yatırım Bankası
ECB –  Avrupa Merkez Bankası
ECIP –  Avrupa Topluluğu Yatırım Ortakları
ECO –  Ekonomik işbirliği Örgütü
ECO –  Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
EMSU – Avrupa Orta ve Küçük Ölçekli İşletmeler Birliği
EMU –  Avrupa Parasal Birliği
ESİAD – Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği
EURO – Avrupa Birliği (AB) Para Birimi

Semih Bulgur

l am a knowledge worker who works hard to make you informed about original knowledges from international sources!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock Detected

Merhaba. Sitemiz yoğun bir emeğin ürünüdür! Sitede dolaşmak için lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatın. Please Close The Ads Protector.