Faydalı Bilgiler

İyi Bir Üniversite her şey midir? Gerçekten çok önemli mi?

İyi Bir Üniversite her şey midir? Gerçekten çok önemli mi | Aslında hangi üniversiteye giderseniz gidin, ücretlerde bir fark yoktur.  Popüler bir üniversite ile gelir arasındaki ilişki nedir? Yüksek değerli bir üniversiteye gitmek bu kadar önemli mi? Böyle bir şeyin tartışılmayacak bir şey olmadığını düşünebilirsiniz.

Yani birçok insan “hangi üniversiteye gidileceğinin” çok önemli olduğunu düşünüyor. Aslında işte bu yüzden sınavlar çok rekabetçi.

İyi Bir Üniversite her şey midir?

İnsanların sınav savaşını kazanmanın ve değerli bir üniversiteye gitmenin önemli olduğunu düşünmelerinin sebebi çok açıktır. Yani bu, yüksek bir üniversiteye giderseniz, mezun olduktan sonra iyi bir şirket için çalışabileceğiniz düşüncesidir. Ve ayrıca gelecekte daha yüksek bir gelire sahip olacağınızdır.

Ama gerçekten öyle mi? Değeri yüksek bir üniversiteye gidersem gelirim daha mı yüksek olur? Bu sorunun cevabı o kadar basit değil. Yani iyi bir üniversiteye gitmenin gelecekteki gelir üzerindeki nedensel etkisini tekrar düşünmek gerekir.

Gelirin daha yüksek olması (nedensel ilişki) için iyi bir üniversite şart mı? Yoksa mesele başlangıçta yüksek gelire sahip veya yüksek bir yeteneğe sahip bir kişinin iyi bir üniversiteye gidip gitmeyeceği mi?

İyi bir üniversite okumak
İyi bir üniversite okumak

“İnsan Sermayesi Teorisi” ve “Sinyal Teorisi”

Eğitimin gelir üzerindeki etkisi hakkında bir fikir edinmenizi istiyoruz. Bu sebeple her ikisi de Nobel Ödülü’nü kazanan büyük ekonomistlerin iki teorisini sizlere tanıtacağız.

Bunlardan biri, 1992’de Nobel Ödülü’nü kazanan Chicago Üniversitesi’nden merhum Profesör Gary Becker’in 1964’te önerdiği “beşeri sermaye teorisi”.

Beşeri sermaye teorisine göre, eğitim insanların becerilerini ve bilgi zenginliğini geliştirir. Yani bu da üretkenliği ve geliri arttırır. Daha yüksek seviyedeki üniversitelerden gelen çalışanlar, yüksek verimlilikleriyle, lise mezunlarından daha fazla kazanıyor.

Bu arada, 2001 yılında Nobel Ödülü’nü kazanan New York Üniversitesi Profesörü Michael Spence, 1973’te “sinyal teorisi” önerdi. Sinyal teorisine göre, işverenler işçilerin yetenekli mi yoksa yeteneksiz mi olduğundan emin değiller. Bu yüzden yeteneklerini “iyi üniversite mezunları” sinyalini kullanarak değerlendirdiklerini varsayıyorlar.

İyi Bir Üniversite, Yetenek nereden geliyor?

Bu nedenle, yüksek değerli üniversitelerdeki üniversite öğrencileri, verimliliğin artmasına neden olan herhangi bir beceri veya bilgi edinemeseler bile. İyi üniversite sinyali sayesinde gelirleri daha yüksek olacaktır.

Başka bir deyişle, beşeri sermaye teorisi, eğitimin bireyin yeteneklerini geliştirdiğine inanır. Ayrıca sinyal teorisi sadece kişinin potansiyel yeteneklerinin bir işareti değildir.

Gerçekliği daha fazla açıklayabilecek olan beşeri sermaye teorisi mi yoksa sinyalizasyon mu? Karar vermek zor!

İyi bir üniversiteye kim gider?

Stacy Dale ve Masmatica Enstitüsü’ndeki araştırmacılar tarafından yayınlanan çok tanınmış bir makale var. Yani bu iki grubun ücretleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını ortaya çıkarmak için yapılmış bir çalışmaydı. Bu çalışmada “iyi bir üniversiteden mezun olanların” ve “bir üniversiteyi seçen ancak gerçekten o üniversiteye gitmeyenlerin” sonraki ücretleri karşılaştırıldı. Ve yani burada ABD’den uzun vadeli izleme verileri kullanıldı.

Şimdi iyi bir üniversiteyi seçmiş ve üniversiteye gitmiş bir kişiyi düşünelim. Benzer değerde yüksek bir üniversiteyi seçmiş ancak üniversiteye gitmemiş kişiyi de ele alalım. Bunlar ile sadece daha düşük bir üniversiteye giden kişi aynı seviyede ücret alıyorlar.

Dale ve öğrencileri, iyi bir üniversiteye gitmenin karşılığının asla yüksek olmadığı sonucuna varmışlardır. ABD üniversite eğitiminde, güvenilir onay teorisinin yüksek olması muhtemeldir.

Üniversite hayalleri!
Üniversite hayalleri!

İyi Bir Üniversite, Hangisi doğru? Yer ve mekan!

Tabii ki, ABD araştırmalarının sonuçlarını Japonya’ya veya Türkiye’ye direkt bu haliyle uygulayamayız. ABD üniversiteye giriş seçimi sadece akademik testlere değil, aynı zamanda teklif puanlarıyla, denemelerle, fakülte önerileriyle yapılıyor.

Eğer öyleyse, iyi üniversitelere giden insanların iyi gelir elde ettiğini ancak gelecekte iyi gelir elde edebilecek insanların, iyi bir üniversite mezunu olmaları gerekmediğini görmek çok şaşırtıcı olmaz.

Bununla birlikte, Japonya’daki giriş sınavı seçimi ABD’den farklıdır. Ayrıca yazılı sınav hala merkezi olduğundan, ABD’dekiyle aynı sonuçlar olmayabilir. Bu nedenle, Japonya’da Gakushuin Üniversitesi’nden Profesör Inui’ni bu temalar üzerine araştırmalarını da inceledik.

Japonya ve ABD’de farklı araştırma sonuçlarının nedenleri!

Araştırmamızda, Pennsylvania Üniversitesi’nden Profesör Jere Burlman ve diğer geçmiş makaleler incelenmiştir. Ayrıca déil tarafından benimsenen yaklaşıma benzer bir yaklaşım kullanmıştır.

Profesör Burlman Minnesota’daki aynı liseden mezun olan ve farklı üniversitelere giden tek yumurta ikizlerinden elde edilen verileri kullanmıştır. Böylece öğrencilerin, özel doktora programlarından ve daha yüksek ücretli kolejlerden mezun olduktan sonra daha yüksek ücretler aldıklarını tespit ettiler.

Bunda amaç, görünüş, cinsiyet, yetenek ve aile ortamları çok benzer olan hatta liseye de aynı yerde giden iki kişinin, farklı üniversitelerden mezun olduklarında gelirlerinin farklı olup olmayacağını görmektir.

Amerikan Üniversiteleri
Amerikan Üniversiteleri

İyi Bir Üniversite, İkizlerin Üniversite Macerası!

Araştırmalarda Japonya’da yaşayan 20-60 yaş arası yaklaşık 1.300 çift tek yumurta ikizinin verileri incelendi. Yani hazırlık okulları tarafından toplanan sapma değeri verileri Eğitim, Kültür, Spor dataları ayrıca Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’nın verileri de kayıt edildi. Bu veriler nasıl bir üniversiteye daha yüksek ödeme yapacaklarını belirlemek için toplanmıştı. Ve bunun yanında “Okullar Temel Araştırması” gibi okul bazlı veriler birleştirilmeye çalışılmıştı.

Daha önce de belirtildiği gibi, Profesör Burlman ve çalışmaları özel, doktora programlarının ve iyi bir üniversite eğitimi alanların daha yüksek ücrete sahip olma eğiliminde olduğunu göstermiştir. Ancak çalışmamız, hangi üniversiteye giderseniz gidin ücretlerde bir fark olmadığını göstermektedir.

Bu sonuçların arkasından üniversiteler arasında kaynak tahsisinde çok az fark olduğuna işaret edilebiliriz. Mezunların ücretlerinin farklı olabilmesi için ne gerekir? Doktora programı olan bir üniversite, yüksek profesörler için yüksek maaşlı bir üniversite veya daha düşük bir üniversite mi? Yani Üniversiteye bağlı olarak önemli farklılıklar ve özellikler olması gerekir.

Japonya’da Üniversiteler!

Bunlarla birlikte, başta ulusal üniversite şirketleri olmak üzere Japon üniversitelerinde, ulusal mali ve muhasebe yasa çerçeveleri geçerlidir. Yani bütçe yürütme esnekliğini önemli ölçüde sınırlamaktadır.

Temel Okullar Araştırması’nın okul verilerine göre, Japon üniversitelerinin kaynakları üniversiteler arasında büyük ölçüde değişmektedir. Ancak bu, 2004’te ulusal üniversitelerin inaddülasyonundan bu yana çok az değişmiştir.

Buna ek olarak, ABD’nin önde gelen üniversiteleri fon, operasyonlar, patentler ve bağışlar gibi çok çeşitli gelir kaynaklarına sahiptir. Ancak Japon üniversiteleri ise ulusal üniversiteler için işletme hibelerine ve özel üniversiteler için öğrenim ücretleri gibi gelir kaynaklarına güvenmektedir.

Türkiye Üniversiteleri
Türkiye Üniversiteleri

Üniversite Fark Etmiyor!

Bu sebeplerle hem harcama, hem de gelir açısından üniversite yönetimi önemli bir faktördür. Fakat bu her üniversitenin özelliği olan bir durum değildir.

Eğer temel üniversite yetenekleri aynıysa! Hangi üniversiteye giderseniz gidin, mezuniyet sonrası ücretlerin değişmeyeceği gerçeğiyle karşılaşırsınız.

Bir üniversiteye girmek için Japonya!

Üniversitedeki insan kaynakları geliştirme işlevinin iyi çalışabilmesi içindir. Ayrıca üniversitedeki kaynak tahsisinin optimize edilmesi gerekir. Üniversitenin finansman ve tahsis yetkisini artıran ayarlamalar yapılmalıdır.

Japon Üniversiteleri
Japon Üniversiteleri

Kaynak tahsisi başarılı olsa bile, öğrencilerin üniversitenin kaynaklarını iyi kullanmak için motive olmama olasılığı vardır. Japon üniversitelerine girmenin zor olduğu ancak mezun olmanın kolay olduğu söylenir.

Batılı üniversitelerle karşılaştırıldığında, Japon üniversitelerine kabul edildikten sonra eğitim konusunda daha az yük ve mezun olmak için daha az baskıya sahip olurlar. Bu nedenle Japonya’da üniversite öğrencilerinin kredi düşürmemek için umutsuzca eğitim aldığı çok fazla sahne yoktur.

İyi Bir Üniversite, Profesörler ne diyor?

Oxford Üniversitesi’nden Profesör Takehiko Kariya bu duruma doğru bir şekilde dikkat çekmiştir. Prof. Kariya, öğrencinin girdiği üniversitenin iyi olması ile sınıfa devam oranı arasında negatif bir korelasyon olduğunu ortaya koymaktadır.

Başka bir deyişle, zorluk derecesi yüksek üniversitelerdeki öğrenciler daha düşük devamlılık  eğilimi göstermektedir. Ayrıca yüksek zorluk derecesi olan bir üniversiteye giren öğrenci sayısı, bir üniversitenin katma değerinin “mezuniyet” değil “üniversiteye kabul” olduğunu düşündürür.

ABD’de ise üniversitenin değeri ne kadar yüksek olursa, katılım oranı da o kadar yüksektir. Yani bu da yukarıda gösterilenin tam tersidir.

Buna ek olarak, uzun süreli iş arama ve not ve üniversite seviyesinden bağımsız olan iş veren tercihi vardır. Bu durum şirketlerin bu görüşleri kabul etmesini mümkün kılmaktadır.

“Kanıt” kullanma

Son zamanlarda üniversiteye giriş sınavları ve üniversitenin yeniden düzenlenmesine yönelik reform önerileri konusu dikkat çekiyor. Daha önceki araştırmalara ve toplumdan gelen taleplere dayanılmalıdır. Yani üniversite eğitimi için sadece bir tür reformun gerekli olduğu savunulmamalıdır.

Ayrıca, üniversiteye giriş sınavları ve üniversite yeniden yapılanmalarının reformunun sadece üniversiteler üzerinden olmaması gerekliliği vardır. Yani lise altı eğitim üzerinde de önemli bir etkisi olacak önemli reformlar gerektiği söylenebilir.

Ancak bu önemli eğitim reformlarında yeterli bilimsel doğrulama yapılıyor mu? Ve ayrıca kamuoyuna yeterli bir şekilde açıklandığına dair bir kanıt bulunuyor mu? Hayır! Hem üniversiteye giriş sınavları hem de üniversite yeniden yapılanma reform önerileri nereden geliyor? Belirli entelektüellerin ve bu alanda yer alanların kişisel deneyime dayalı görüşlerden ibarettirler. Yani Japon eğitim politikasındaki değişime, bu kesimlerin öncülük ettiği hissedilmektedir.

İyi bir üniversite şart mı?
İyi bir üniversite şart mı?

İyi Bir Üniversite, Halka Danışmak!

Yanlış anlaşılma olmaması gerektiğini vurgulamak isteriz. Ancak üniversiteye giriş sınavlarında ve üniversite yeniden yapılanmalarında yapılacak tüm reformların kanıta dayanması gerektiğine inanmıyoruz.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock Detected

Merhaba. Sitemiz yoğun bir emeğin ürünüdür! Sitede dolaşmak için lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatın. Please Close The Ads Protector.