Faydalı Bilgiler

İnternet nedir, Nasıl başladı, Nasıl Çalışır?

İnternet nedir!

İnternet nedir, Nasıl başladı, Nasıl Çalışır | Öncelikle internet sanal veya yalan bir dünya olmaktan çıkıp parmaklarımızın ucundaki ikinci hayatımız haline gelmiş olan 21. Yüzyılın en önemli olgularından biridir. Peki teknik, sosyal ve tarihi açıdan internet nedir? İnternet, basitçe “Net” olarak da adlandırılan dünya çapında bir bilgisayar ağı sistemidir.

Herhangi bir bilgisayardaki kullanıcıların izinleri varsa başka bir bilgisayardan bilgi alabilecekleri (ve bazen diğer bilgisayarlardaki kullanıcılarla doğrudan konuşabilecekleri) bir ağıdır. 1969 yılında ABD hükümetinin İleri Araştırma Projeleri Ajansı (ARPA) tarafından tasarlandı. Daha sonra ilk kez kullanıldığı zamanlarda arpanet olarak biliniyordu.

İnternetin ilk kullanımında ki asıl amaç bir üniversitedeki araştırma bilgisayarını kullananlardı. Yani diğer bir üniversitelerdeki araştırma bilgisayarlarını kullananlar arasında iletişime olanak sağlamaktı. Yani bir ağ oluşturmaktı. ARPANet’in tasarımının bir diğer avantajı ise iletilerin birden fazla yöne yönlendirilebiliyor olmasıydı. Bir savaş durumu veya başka bir felaket durumunda. Parçalarından biri yok edilse bile ağ çalışmaya devam edebiliyordu.

Bugün ise internet, dünya çapında milyarlarca insanın erişip çeşitli sebeplerle iletişime geçtiği bir yerdir. Ayrıca kendi kendini idame ettiren sosyal, kamusal ve kooperatif dev bir yapı haline gelmiştir.

İnternet Kullanmak!
İnternet Kullanmak!

Internet nedir ve nasıl çalışır?

Fiziksel olarak Internet, mevcut genel telekomünikasyon ağlarının toplam kaynaklarının bir kısmını kullanır. Teknik olarak Internet’i diğerlerinden ayıran, İletim Denetim Protokolü/Internet Protokolü (TCP/IP) adı verilen bir dizi protokol kullanmasıdır. İnternet teknolojisinin iki yeni uyarlaması olan intranet ve extranet de TCP/IP protokolünü kullanır.

Internet iki ana bileşene sahip olarak düşünülebilir: ağ protokolleri ve donanım. TCP/IP paketi gibi protokoller, görevleri tamamlamak için cihazların izlemesi gereken kural kümelerini sunar. Bu ortak kurallar bileşimi olmadan, makineler iletişim kuramaz.

Kısaca internet aşağıda izleyin!

İnternet protokolleri ayrıca bir iletinin alfabetik metninin Internet üzerinden aktarılabilen elektronik sinyallere ve daha sonra tekrar okunaklı, alfabetik metne dönüştürülmesinden de sorumludur.

Internet’in ikinci önemli bileşeni olan donanım, Internet’e erişmek için kullanılan bilgisayar, tablet veya akıllı telefon gibi bir cihazdan diğerine bilgi taşıyan kabloları veya kablosuz veri aktarıcılara kadar her şeyi içerir. Ek donanım türleri ise uyduları, radyoları, cep telefonu kuleleri, yönlendiriciler ve sunucuları içerir.

İnternet nedir ve iletişim için araçlar!

İletişimi için çeşitli donanım türleri ağ içindeki bağlantıları sağlarlar. Bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlar gibi aygıtlar verinin son noktaları veya alıcılardır. Bilgileri depolayan makineler ise sunuculardır. Veri alışverişi kablosuz iletim hatları ya da uydular, 4G ve cep telefonu baz istasyonları ile ya da fiziksel hatlar kapsamında kablolar ve fiber optik kablolar ile sağlanabilir.

Bilgileri bir aygıttan diğerine aktarma işlemi paket anahtarlamaya bağlıdır. Internet’e bağlı her bilgisayara, cihazın tanınmasını sağlayan benzersiz bir IP adresi atanır. Bir aygıt başka bir aygıta ileti göndermeye çalıştığında, veriler Internet üzerinden yönetilebilir data paketleri şeklinde gönderilir. Her pakete, onu bitiş noktasına bağlayacak bir bağlantı noktası numarası atanır.

Benzersiz bir IP adresi numarası hem de bağlantı port numarasına sahip bir paket, üst uygulama katmanından alt fiziksel katmanına ve OSI modelinin katmanları arasında seyahat ederek alfabetik metinden elektronik sinyallere çevrilebilir. İleti daha sonra Internet servis sağlayıcısının (ISS) yönlendiricisi tarafından alındığı Internet üzerinden gönderilir. Yönlendirici, her pakete atanan hedef adresi inceler ve nereye göndereceğini belirler.

Sonunda, paket karşı tarafa ulaşır ve OSI modelinin alt fiziksel katmanından üst uygulama katmanına ters yönde hareket eder. Bu işlem sırasında yönlendirilen veriler, bağlantı port numarası ve IP adresinden paket olarak çıkarak dataların alfabetik metne çevrilmesine ve iletim işleminin tamamlanmasına olanak sağlar.

Internet’in nasıl çalıştığına ilişkin kısa bir açıklama:

İnterneti nasıl kullanıyoruz?

Genel olarak Internet yakın veya uzak mesafeler arasında iletişimi kurmak, dünyanın herhangi bir yerinden bilgi paylaşmak ve hemen hemen her soruyla ilgili bilgi veya yanıtlara erişmek için kullanılabilir.

interneti nasıl kullanmalı?
interneti nasıl kullanmalı?

Internet’in nasıl kullanıldığına dair bazı özel örnekler şunlardır:

  • E-posta ve diğer iletişim biçimleri, Internet Relay Chat (IRC), Internet telefon, anlık mesajlaşma, video konferans ve sosyal medya;
  • Online lisans programlarına, kurslara ve atölye çalışmalarına erişim yoluyla eğitim ve kendini geliştirme
  • İş veya işçi aramak: Hem işveren hem de başvuru sahibi interneti açık pozisyonlar görmek, iş başvurusunda bulunmak veya LinkedIn gibi sosyal ağ sitelerinde bulunan kişileri işe almak için kullanıyor.

Internet’in diğer kullanım alanlarına örnekler şunlardır:

-Çevrimiçi tartışma grupları ve forumlar
-Online dating
-Online oyun
-Araştırma
-Elektronik gazete ve dergileri okuma
-Online alışveriş vb.

World Wide Web ve Internet arasındaki fark nedir?

Internet ve World Wide Web (WWW veya Web) arasındaki temel fark; Web Internet kullanılarak erişilebilen bir bilgi topluluğu iken Internet ağların küresel bir bağlantıya sahip olmasıdır. Başka bir deyişle Internet altyapı ve Web ise internet alt yapısını kullanan daha üstte bir hizmettir.

Web Nedir?
Web Nedir?

Web, Internet’in en yaygın olarak kullanılan bölümüdür. Onun önemli özelliği hypertext, hızlıca link verebilme yöntemidir. Çoğu Web sitesinde, belirli sözcükler veya tümcecikler diğerlerinden farklı renkte metinde görünür; genellikle bu metinlerin de altı çizilir. Bir kullanıcı bu sözcüklerden veya tümceciklerden birini tıkladığında ilgili siteye veya sayfaya gider. İkonlar ve resimler veya görüntüler de Web sayesinde köprü olarak kullanılabilir.

Web milyarlarca sayfa bilgiye erişim sağlar. Web’de gezinme için en popüleri Google Chrome, Firefox ve Internet Explorer olan Web tarayıcıları üzerinden yapılır. Belirli bir Web sitesinin görünümü, kullanılan tarayıcıya bağlı olarak biraz değişiklik gösterebilir. Belirli bir tarayıcının daha güncelleştirilmiş sürümleri animasyon, sanal gerçeklik, ses ve müzik dosyaları gibi daha karmaşık hizmetleri sağlayabilir.

Internet ve Güvenlik!

Hem genel hem de özel olarak büyük miktarda bilgi Internet üzerinden toplanır bu yüzden internet kullanıcıları veri ihlalleri ve diğer güvenlik tehditleri riskleriyle karşı karşıyadır. Bilgisayar korsanları ve böcekler ağlara ve sistemlere sızıp giriş bilgileri veya banka ve kredi kartı hesap kayıtları gibi bilgileri çalabilir.

Çevrimiçi gizliliği korumak için atılabilir bazı adımlar şunlardır:

-Virüsten ve kötü amaçlı yazılımlardan korunma programlarını yüklemek.
-Tahmin edilmesi imkansız, zor ve çeşitli varyasyonlarda parolalar oluşturma.
-Google Chrome’un Gizli penceresi gibi sanal bir özel ağ (VPN) veya en azından özel bir tarama modu kullanma.
-Yalnızca HTTPS kullanmak.
-Tüm sosyal medya hesaplarını size özel hale getirmek.
-Otomatik şifre girmeyi devre dışı bırak.
-Cihazın GPS’ini kapatmak.
-Çerezlerin kapatılması, çerez yüklendiğinde bir uyarı gönderilmesi için güncelleştirin.
-Sekmeyi veya pencereyi kapatmak yerine hesaplardan çıkış yapmak.
-Spam e-postaları dikkatli kullanın ve bilinmeyen kaynaklardan gelen içeriği açma veya indirme!
-Herkese açık Wi-Fi veya etkin noktalara erişirken dikkatli olun.

Ayrıca, Internet karanlık web denilen bir öğeye de sahiptir. Karanlık web gizlidir ve standart tarayıcılar aracılığıyla erişilemez. Bunun yerine, kullanıcıların tamamen anonim kalmasını sağlayan Tor ve I2P tarayıcıları kullanırlar. Bu gizlilik çevrimiçi bir kullanıcının güvenliğini ve ifade özgürlüğünü korumak veya resmi gizli verilerin saklı tutulmasını sağlamak için kullanılabilir.

İnternetin sosyal etkisi;

İnternetin sosyal etkisi hem olumlu hem de olumsuz olarak görülebilir. Bir tarafta bazı insanlar, Internet’in izolasyon, yabancılaşma, yalnızlık ve toplumdan çekilme riskini artırdığını savunuyorlar. Bazıları da FOMO adı verilen duygusal tepkideki artışları veya gözden düşme korkusunu işaret olarak gösteriyor. Öte yandan bazı insanlar Internet’in toplumsal katılımı, sosyalliği ve ilişkilerin yoğunluğunu artırdığını savunarak İnternet’in toplum üzerinde tam tersi bir etki yaptığına inanıyorlar.

Etkileri iyi ya da kötü olsun, Internet toplumların etkileşim ve iletişim şeklini değiştirdi. Değişime bir örnek, kişisel gelişime, bireyselleşmeye artan odaklanma ve iş, aile ve ev döngüsündeki ilişkilerde ki gerilemedir. İnsanlar artık bireysel çıkarlara, projelere ve değerlere dayalı sosyal ilişkiler kuruyorlar. Topluluklar sadece gerçek dediğimiz hayatta değil, internet ve yarattığı, sunduğu çevrimiçi ortamların çeşitliliği aracılığıyla, aynı fikirde kişilerle buluşabilmektedir. Facebook ve LinkedIn gibi sosyal ağ siteleri, her türlü ihtiyacını gidermek ve başkalarıyla iletişim kurmak isteyen hem işletmeler hem de bireyler için tercih edilen platformlar haline geldi.

internet nedir!
internet nedir!

İnternetin Faydaları!

-Sonsuz bilgiye ve eğitime erişim.
-İletişim kurma, bağlanma ve paylaşma becerisi artırıldı.
-Evden çalışabilme, işbirliği yapma ve küresel işgücüne erişme becerisi.
-Bir şeyler satmak ve bir iş ya da birey olarak para kazanmak.
-Film, müzik, video ve oyun gibi sınırsız eğlence kaynağına erişim.
-Bir iletinin etkisini artırarak hayır kurumlarının. Ayrıca diğer kuruluşların daha geniş bir kitleye ulaşmasına ve toplam bağış miktarını artırmasına olanak sağlar.
-Ev aletlerinin ve cihazların bir bilgisayardan veya akıllı telefondan bağlanmasını. Ayrıca kontrol edilebilen nesnelerin internetine (IoT) erişimi sağlanır.
-Bulut depolama ile veri kaydetme ve dosyaları kolayca paylaşma olanağı.
-Banka hesapları veya kredi kartı faturaları gibi kişisel hesapları anında izleme olanağı vardır. Ayrıca kontrol etme ve işlem yapabilme becerisi de bulunur.

Evinizde oturduğunuz yerden her türlü ihtiyacınızı giderebilme imkanı!

İnternetin kısa tarihi;

İnternet nasıl başladı bunu bilirsek internet nedir sorusunun cevabını anlamak daha kolay olur. ArpaNet, Internet öncüsüdür. İlk olarak 1969 yılında yani Amerika’nın Ay’a ilk insan gönderdiği yılda Dünya’mıza ayak bastı. 1983 yılında, ARPANet TCP / IP açık ağ protokolü paketi kullanımına geçildi. Ayrıca 1985 yılında, Ulusal Bilim Vakfı Ağı (NSFN) ülke çapında üniversite bilgisayar bilimleri bölümlerini bağlamak için ağ tasarladı.

1989’da hipermetin aktarım protokolü (HTTP) oluşturulduğunda Internet üzerinden iletişim büyük ölçüde gelişti. Bununla birlikte farklı bilgisayar platformlarına aynı Internet sitelerine bağlanma olanağı verildi. 1993 yılında ilk Mozaik Web tarayıcısı oluşturuldu.

Semih Bulgur

l am a knowledge worker who works hard to make you informed about original knowledges from international sources!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock Detected

Merhaba. Sitemiz yoğun bir emeğin ürünüdür! Sitede dolaşmak için lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatın. Please Close The Ads Protector.